Fylkesutvalget vedtok 6.6.2017 å opprette en 100 % stilling som mobbeombud. 1. desember 2017 startet Einar Buø som Vest-Agder sitt første mobbeombud.

Einar Buø er ansatte som mobbeombud i Vest-Agder Fylkeskommune. Først halvår 2018 vil ombudet prioritere dialog med ledelse/ansatte og elevråd på de enkelte videregående skolene, informasjonsinnhenting og erfaringsutveksling med alle samarbeidspartnere samt individuell rådgivning og bistand.

Einar kommer fra stillingen som daglig leder i Vest-Agder Røde Kors. Han har tidligere vært kultursjef på Svalbard og oppvekst- og kultursjef i Lindesnes kommune. Einar er utdannet økonom og har en mastergrad i ledelse med fordypning i psykologi.

 Mobbeombudets oppgaver består også i følgende:

  • Mobbeombudet skal samarbeide med, og inngå i nettverk som er formålstjenlig for fagfeltet og oppgavene som skal utføres. Det er spesielt viktig med godt og tett samarbeid med elev- og lærlingombudene på Agder.
  • Mobbeombudet skal tilby kursing og opplæring til elever, foresatt, lærere og skoleledelse mfl, for å forebygge og hindre mobbing.
  • Ombudet skal jobbe aktivt for å gjøre ombudsordningen kjent. Ombudet skal være en informasjonsressurs for elever og foreldre, skoleledere, lærere, barnehageansatte og andre som ønsker informasjon og hjelp vedrørende retten til et godt psykososial skolemiljø. 

av Macdonald, Cheryl, publisert 31. januar 2018 | Skriv ut siden