Fylkesutvalget vedtok 6.6.2017 å opprette en 100 % stilling som mobbeombud. 1. desember 2017 startet Einar Buø som Vest-Agder sitt første mobbeombud.

Einar Buø er ansatte som mobbeombud i Vest-Agder Fylkeskommune. Først halvår 2018 vil ombudet prioritere dialog med ledelse/ansatte og elevråd på de enkelte videregående skolene, informasjonsinnhenting og erfaringsutveksling med alle samarbeidspartnere samt individuell rådgivning og bistand.

Einar kommer fra stillingen som daglig leder i Vest-Agder Røde Kors. Han har tidligere vært kultursjef på Svalbard og oppvekst- og kultursjef i Lindesnes kommune. Einar er utdannet økonom og har en mastergrad i ledelse med fordypning i psykologi.

 Mobbeombudets oppgaver består også i følgende:

  • Mobbeombudet skal samarbeide med, og inngå i nettverk som er formålstjenlig for fagfeltet og oppgavene som skal utføres. Det er spesielt viktig med godt og tett samarbeid med elev- og lærlingombudene på Agder.
  • Mobbeombudet skal tilby kursing og opplæring til elever, foresatt, lærere og skoleledelse mfl, for å forebygge og hindre mobbing.
  • Ombudet skal jobbe aktivt for å gjøre ombudsordningen kjent. Ombudet skal være en informasjonsressurs for barn/ungdom og foreldre, skoleledere, lærere, barnehageansatte og andre som ønsker informasjon og hjelp vedrørende retten til et godt psykososial skolemiljø. 

av Macdonald, Cheryl, publisert 31. januar 2018 | Skriv ut siden