Hver kommune og fylkeskommune har en pedagogisk-psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

PPT har ansvar for å yte tjenester til videregående skoler og deres elever, til lærlinger og lærekandidater. PPT har det samme ansvaret for grunnskoleelever som er bosatt i institusjoner.

Tjenesten er gratis, og vi skal jobbe tverrfaglig og tverretatlig.

 

 

Fornøyd med PP-tjenesten?

Gi oss en tilbakemelding!

Emoji Fornøyd
Fornøyd

Emoji Ok 1
OK

Emoji Misfornøyd
Misfornøyd

Postadresse:
Vest-Agder fylkeskommune PPT
Postboks 517, Lundsiden
4605 Kristiansand 

ppt-kri@vaf.no

 

Besøksadresser:

Kristiansand:                                                          Fylkeshuset
Tordenskjoldsgate   65          

38 07 47 50                                                                              

Lyngdal:                                                            Stasjonsgaten 13

38 35 84 30