PPT har utarbeidet noen kurskonsept som tilbyd skolene. Skolene kan selv velge tidspunkt for flere av disse kursene, i samarbeid med PP-rådgiver. Det står hvem som er kontaktperson under det enkelte kurset og hvordan påmelding gjøres.

Hele kursoversikten ligger til høyre på siden.

Følgede kurs tilbys:

  • Mattematikkvansker

  • Hvordan øke læringsutbytte til elevene

  • Hvordan imøtekomme elever som har utfordringer i å bli forstått og forstå omverdenen

  • Logos

  • Gaming og problemskapende dataspill

  • Samtaler med ungdom og egenomsorg i lærerrollen

  • Kompetanseutviklingsprogram i regi av psykososialt ressursteam 

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 9. oktober 2017 | Skriv ut siden

Kurs 2017/2018