Mange Veier Mot Mål

• Lese- og skrivevasker

• Dysleksi

• Spesifikke lese- og skrivevansker

Noen ulike betegnelser blir brukt. Alt handler om mangelfulle ferdigheter i lesing og skriving. I arbeidet med å utrede elevers vansker med lesing og skriving benytter PPT i hovedsak utredningsverktøyet LOGOS. Dette er en pc-basert diagnostisk test utarbeidet av Logometrica.

Nyttige hjelpemidler kan være:

• Lesestøtte

• Skrivestøtte

av webgruppa, publisert 26. juni 2014 | Skriv ut siden