Mange Veier Til Mål

 

Betegnelsene spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli brukes ofte om hverandre. Når elever kun har vansker i matematikk og ikke i andre fag, brukes disse betegnelsene.

Generelle matematikkvansker er betegnelsen som brukes i de tilfellene hvor det ikke er noen klar forskjell mellom ferdigheter i matematikk og ferdigheter i andre skolefag.

Elever som har lese- og skrivevansker eller oppmerksomhetsvansker kan oppleve at dette forstyrrer faglig utbytte i matematikk.

 

av webgruppa, publisert 26. juni 2014 | Skriv ut siden