Psykososialt ressursteam bistår fylkeskommunale

opplæringsarenaer i arbeidet med psykisk helse.

Teamet består av to psykologer og tre pp-rådgivere.

Saken skal være drøftet i skolens TO-team, eller i

fagopplæringen før henvisning sendes.

av pptmanma, publisert 8. februar 2016 | Skriv ut siden

Relatert skjema: 

Henvisning til psykososialt ressursteam

Psykososialt ressursteam med tilbud til skolene

Last ned brosjyren