Skolen bruker tilmeldingsskjemaet ved tilmelding av elev til utredning.Skjemaet lagres på eget område og utfylles elektronisk. Papirutkrift underskrives av parter. Tilmelding, med vedlegg, eventuelt med henvisninger til relevante dokumenter på P360 (liste over dokumentnummere), sendes til PPT, postmottaket.

av pptmanma, publisert 14. oktober 2014 | Skriv ut siden