Tidspunkt for eksamen
Det blir arrangert eksamen to perioder i året: i april-mai-juni og i november-desember. Eksamensdatoene for privatister, praksiskandidater og lærlinger i fag med sentralt eksamen bestemmes av Utdanningsdirektoratet. Datoene for skriftlig lokalt gitt eksamen og muntlig eksamen blir bestemt etter at oppmeldingsfristen er ute.

Hvor og når melder du deg opp?
All privatistoppmelding skal foregå på Privatistweb. For våreksamen kan du melde deg opp mellom 8. januar og 1. februar, og for høsteksamen mellom 15. august og 15. september. Eksamensoppmeldingen vil bli annonsert i lokalpressen i god tid før oppmeldingsfristen.

Hvor gjennomføres eksamen?
Privatisteksamen avvikles på følgende steder:
Kristiansand: Kvadraturen skolesenter
Mandal: Mandal vg. skole
Farsund: Lister vgs, studiested Eilert Sundt
Flekkefjord: Lister vgs, studiested Flekkefjord

Husk å ha med gyldig legitimasjon når du møter opp på eksamensdagen.    

Leselister
Eksamenskontoret har satt opp forslag til leselister for muntlig eksamen i en del språkfag, samt i religion og etikk. Du står imidlertidig helt fritt til å velge andre læreverk og tekster. Det viktigste er at de er i samsvar med læreplanen i faget.

Vurderingsveiledninger
Det er utarbeidet nasjonale vurderingsveiledninger for hvert enkelt fag eller faggruppe. Der ser du hva sensorene legger vekt på i vurderingen av oppgaven din.

Hjelpemidler til eksamen
Oversikt over tillatte hjelpemiddel til sentralt gitt eksamen finner du på Privatistweb. For lokalt gitt eksamen kan du kontakte Eksamenskontoret.

Siste fra Utdanning

 • Slider Laerlingsamling
  av jto, 20.10.17

  Velkommen til lærlingsamlinger tre steder i Vest-Agder

  Les mer
 • Terje Damman Åpner Fagskolelokaler På Kjøita
  av jto, 19.10.17

  Åpning av midlertidige lokaler for Fagskolen i Kristiansand

  Les mer
 • Kristoffer Niemi -Olsen Elev - Og Lærlingombud
  av jto, 12.09.17

  Fylkeskommunen har ansatt nytt elev- og lærlingombud

  Les mer