Tidspunkt for eksamen
Det blir arrangert eksamen to perioder i året: i april-mai-juni og i november-desember. Eksamensdatoene for privatister, praksiskandidater og lærlinger i fag med sentralt eksamen bestemmes av Utdanningsdirektoratet. Datoene for skriftlig lokalt gitt eksamen bestemmes av Vigo IKS. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen blir bestemt etter at oppmeldingsfristen er ute, og legges da ut på www.privatistweb.no noen uker før første eksamensdag. Du har selv ansvar for å holde deg oppdatert om eksamensdatoer ved å sjekke på Privatistweb.

Du finner datoer for skriftlig eksamen på www.udir.no og på www.vigoiks.no

Hvor og når melder du deg opp?
All privatistoppmelding skal foregå på Privatistweb. For våreksamen kan du melde deg opp mellom 8. januar og 1. februar, og for høsteksamen mellom 15. august og 15. september. . Fristen for eksamensoppmelding vil bli annonsert i lokalpressen i god tid før oppmeldingsfristen.

Hvor gjennomføres eksamen?
Det er mulig å ønske et av følgende eksamenssted:

 • Kristiansand
 • Mandal
 • Farsund
 • Flekkefjord

Husk å ha med gyldig legitimasjon når du møter opp på eksamensdagen.    

Leselister
Eksamenskontoret har satt opp forslag til leselister for muntlig og muntlig-praktisk eksamen i noen fag. Du står imidlertid helt fritt til å velge andre læreverk og tekster og dekker kompetansemålene i læreplanen. Du er selv ansvarlig for å utarbeide leseliste i muntlig og muntlig-praktiske fag, og levere den til eksamen kontoret før gjeldende frist.

Vurderingsveiledninger
Det er utarbeidet nasjonale vurderingsveiledninger for hvert enkelt fag eller faggruppe. Der ser du hva sensorene legger vekt på i vurderingen av oppgaven din.

Hjelpemidler til eksamen
Oversikt over tillatte hjelpemiddel til sentralt gitt eksamen finner du på Privatistweb. For lokalt gitt eksamen kan du kontakte Eksamenskontoret.

Siste fra Utdanning

 • Sundteigen Anne Synnøve Juel
  av jto, 17.04.18

  Flere søker yrkesfaglig opplæring I Vest-Agder

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 17.04.18

  Nye ordensregler om å ta bilder, filme, lydopptak, bruk av snus og e-sigaretter på skolen

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av jto, 17.04.18

  Fagskolene kan opprette flere studieplasser fra høsten – 34 i Vest-Agder

  Les mer