Til alle kommuner i Vest- Agder

 

Minner om frist for tilmelding av elever for vurdering av fortrinnsrett -  01.okt. 2019

* Bruk skjema som er tilgjengelig i høyre kolonne  (Fortrinnsrett etter §§ 6-15 , 6-17, 6-18 )

 

Evt. spørsmål kontakt Bente Refseth seksjon for inntak og gjjennomføring

E-post: ber@vaf.no /mob. 91309638