Karriere Vest-Agder

Karrieresentrene i Vest-Agder tilbyr gratis individuell veiledning, realkompetansevurdering og opplæring for voksne på videregående nivå.

Ta kontakt med karrieresenteret i din region. Senterets oppgave er å være din støttespiller og veileder. Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, din kompetanse og dine muligheter på arbeidsmarkedet, kan vi sammen finne fram til gode yrkes- og utdanningsvalg for deg.

Les mer om voksenopplæring og praksiskandidatordningen.