Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du gå opp til privatisteksamen i fag du mangler.

For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Vest-Agder fylkeskommune eksamensforberedende kurs i norsk, matematikk, naturfag og engelsk. Kursene er gratis, men privatister må melde seg opp til eksamen på privatistweb.no, og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding. Du kan lese mer om privatisteksamen her.

Hvis du har spørsmål om kursene, eller spørsmål om andre fag du ikke har bestått, kontakt rådgiver ved skolen din, eller Karriere Lindesnes (Hilde eller Grethe), tlf: 38 27 87 00,
e-post karrierelindesnes@vaf.no. E-posten merkes med "vårkurs".

Påmeldingsfristen er nå gått ut, men du kan fortsatt melde deg på ved å kontakte Karriere Lindesnes.

Kursene starter etter vinterferien. 
Kurs som ikke får nok deltakere, kan bli avlyst.

Kursoversikt

Norsk
Kvadraturen
skolesenter   
  • Norsk Vg3, hovedmål: studieforberedende NOR1211, påbygg NOR1231, norsk som andrespråk NOR1049, norsk sidemål: studieforberedende NOR1212, påbygg NOR1232 Timeplan 
  • Norsk yrkesfag Vg2: NOR1206 Timeplan 

Matematikk
Kvadraturen
skolesenter   

  • Matematikk 2P-Y påbygg MAT1005, matematikk 2P studieforberedende MAT1015 Timeplan
  • Matematikk 1P-Y yrkesfag MAT1001 Timeplan
Matematikk 
KKG
  • Matematikk 1P studieforberedende: MAT1011 Timeplan

Naturfag
Kvadraturen
skolesenter

Engelsk
Tangen vgs.

  • Engelsk skriftlig: studieforberedende ENG1002, yrkesfag ENG1003 Timeplan
  • Engelsk muntlig: studieforberedende ENG1102, yrkesfag ENG1103 Timeplan