I YFF skal eleven få mulighet til å veksle mellom ulike læringsarenaer og oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. Elever på yrkesfaglig utdanningsprogram har YFF og faget utgjør omtrent 1/3 av den yrkesfaglige opplæringen elevene får. Felles plan for opplæring i helse, miljø og sikkerhet, HMS, inngår som en del av faget for elever ved videregående skoler i Agder.

Utdanningsdirektoratet har gitt ut forskrift og veileder til YFF. Forskriften trådte i kraft 01.08. 2016. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har felles rammeplan, sist revidert høsten 2017. Planen gir rutiner i forhold til organisering av faget og sikrer forutsigbarhet i tilbudet elevene får. For arbeidslivet gjør felles malverk det enklere å møte skolene med samme forventning til organisering av YFF.

I høyre marg ligger sentrale styringsdokumenter, rammeplan og maler til nedlasting.
Tilbudet skolen gir elvene i YFF, skolens lokale læreplaner for inneværende skoleår vil publiseres innen 01. november.

Ved spørsmål ta kontakt med:
Lene Ragnhild Kyllesdal, lky@vaf.no
Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune
Tlf: 38 07 45 88