• Agderbilder
  av Torkelsen, Jan H., 16.08.19

  Skattkammer av historiske bilder

  Er du interessert i fortiden. Vil du se hvordan det var i landsdelen i tidligere tider? Agderbilder...

  Les mer
 • Russelue
  av Torkelsen, Jan H., 16.08.19

  Flere i videregående opplæring

  Siden 1955 har det samlede antallet elever og studenter økt fra om lag 550 000 til nesten 1,2...

  Les mer
 • Fiskerihavnavtalene Er Signert
  av Torkelsen, Jan H., 15.08.19

  Avtalene om overføring av statlege fiskerihamner til fylkeskommunane er nå starta

  Kystverket har inngått avtaler om overføring av statlege fiskerihamner med fem fylkeskommunar i...

  Les mer
 • Forhåndsstemme
  av Torkelsen, Jan H., 15.08.19

  Du har nå mulighet til å forhåndsstemme

  Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 frem til og med 6....

  Les mer
 • Familiedagen
  av Torkelsen, Jan H., 14.08.19

  Den store familiedagen på Kristiansand museum

  Søndag 18. august arrangerer Kristiansand museum på Kongsgård den tradisjonsrike familiedagen. Dette...

  Les mer
 • Plastikk 2019
  av Torkelsen, Jan H., 14.08.19

  Plastikk 2019, plastbåtregatta i Kristiansand

  Siden 2011 har Vest-Agder-museet arrangert en årlig regatta ved Odderøya for klassiske norske...

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Fylkeskommunen deltok på en flott markering da Audnedal stasjon ble gjenåpnet i slutten av juni i...

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 18.07.19

  Det blir enklere å søke opptak til fagskolene

  Fra neste år kan alle som ønsker å starte på en offentlig fagskole sende søknaden sin til Samordna...

  Les mer
 • Arendalsuka 2019
  av Torkelsen, Jan H., 18.07.19

  Regioner i omstilling - Hvordan jobbe sammen for endring og innovasjon?

  Regional utvikling og nytenking blir satt på agendaen under Arendalsuka. Med basis i regionreform og...

  Les mer

Flere skoleeiere i Agder har fått støtte til programmering i skolen

57 kommuner, 11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en statlig samisk skole får støtte til programmeringsutstyr som kan brukes i undervisningen. Tilskuddet skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærerne...

av Torkelsen, Jan H., 16.07.19

Fylkeskommunene skal bidra til å gjøre det enklere for innvandrere å få vist hva de kan

For å få flyktninger og innvandrere raskere inn i arbeidslivet foreslår regjeringen å åpne for at de kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk og samisk. Det pågår allerede...

av Torkelsen, Jan H., 15.07.19

Medlem av fylkestinget valgt til leder for tematisk gruppe i Nordsjøkommisjonen

Medlem av Hovedutvalget for kultur og utdanning, Beate Marie Johnsen (V), ble valgt til leder for Nordsjøkommisjonens Smart Regions-gruppe på styremøtet i Marstrand 25.juni.

av Richardsen, Wanja, 07.07.19

Førsteinntaket til videregående skole er gjennomført. 90,2 prosent har fått førstevalget sitt!

Alle med ungdomsrett til videregående opplæring i Vest-Agder har fått plass i første inntak. Totalt har 6360 ungdom med ungdomsrett søkt om skoleplass. Av disse har 90,2 prosent fått førstevalget sitt...

av Richardsen, Wanja, 02.07.19

Nå utlyses flere fylkeskommunale priser og stipend for 2019

Vest-Agder fylkeskommune vil i år for siste gang dele ut flere priser og stipend. Gjennom årene er det mange som har mottatt heder og økonomiske bidrag. Frå nyttår slås Aust- og Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.19

Støtte til etablering av en treklynge på Agder

Agder Tresenter har søkt fylkeskommunen om finansiering til et treårig prosjekt, hvor målet er å styrke verdikjeden for tre gjennom etablering av treklyngen TRE på Agder. Fylkesutvalget besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.19

Økonomisk støtte fra fylkeskommunen til Norwegian Smart Care Cluster

Fylkesutvalget bevilget i går 485 000 kroner til Norwegian Smart Care Cluster til etablering av en avdeling i Agder. Smart Care Cluster, som er etablert i Stavanger-regionen, er en klyngesatsing som...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.19

Fire politikerveteraner hedret

Terje Damman (uavhengig), Anne Ma Timenes (KrF), Sigmund Oksefjell (SP) og Anne Barbro Aglen Bystadhagen (AP) ble i siste fylkestingssamling før sommeren tildelt KS' medalje på bakgrunn av sine...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.19

Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

Glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen vil fra høsten av ikke bli regnet med i fraværsgrensen for elever i videregående skole. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.19

90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

"I 2018 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansandsregionen 0,5 prosent lavere enn i 2016, og kollektivtrafikken har økt med 2,4 prosent det siste året. Rapporten fra byområdet viser...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

Betydelig forsterking av rutetilbudet i Kristiansandsregionen

I årsrapport for 2018 for Agder Kollektivtrafikk AS som ble behandlet i fylkestinget nylig fremgår det at rutetilbudet i Kristiansandsregionen i 2018 hadde den mest omfattende forsterkning siden...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

Bruk stemmeretten ved fylkestingsvalget 9. september

Mandag 9. september skal det for første gang velges fylkestingsrepresentanter til den nye Agder fylkeskommune. Det skal velges 49 representanter til fylkestinget. Det vil være 15 partilister å velge...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

For sen behandling av innsynsbegjæringer i saken om Hidra Landfast

Fylkestinget behandlet nylig en revisjonsrapporten hvor det på bakgrunn av en bekymringsmelding fra Hidra vel i Flekkefjord er gjennomført en vurdering av om det har vært utført forsvarlig...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

Fylkestinget erkjenner at situasjonen for klima og naturmangfold er kritisk

Innbyggere i Vest-Agder har rett til å fremme forslag til fylkestinget i Vest-Agder om forhold som gjelder fylkeskommunens virksomhet under forutsetning at 500 personer står bak forslaget. Denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.19

Besøk, opplev og nyt Sørlandet

Sørlandet inneholder alt fra Dyreparken til mat og musikk festivaler, spennende museer, skjærgården og idylliske sørlandsbyer. Nyt late sommerdager, blankskurte svaberg, lyden av snekkedur, is og...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.19

Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

Fylkestinget støttet i går et forslag om et bompengeopplegg for strekningen på E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård i fylkene Rogaland og Vest-Agder. Prosjektet strekker seg gjennom kommunene Kvinesdal,...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.19

Regionplan Agder 2030 vedtatt av fylkestinget

Fylkestinget vedtok i går Regionplan Agder 2030. Den skal erstatte den gjeldende Regionplan Agder 2020. Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Det blir lagt...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.19

Fylkestinget har fastsatt føringer for internasjonalt arbeid i den nye Agder fylkeskommune

I 2012 ble det etablert et dialogforum for å legge til rette for informasjonsutveksling og samordning mellom fylkeskommunene på det internasjonale området. Forumet bestod av fylkesvaraordførerne,...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.19

15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

Fylkestinget besluttet i går å gi 15 millioner kroner i støtte for å etablere en kulturell møteplass på Fagermoen i Nodeland sentrum i Songdalen kommune. Det skal bygges et lokalt kulturbygg for...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.19

Begrenset nyhetsformidling i sommer

av Torkelsen, Jan H., 19.06.19