• Prisillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 23.10.19

  Flere priser og stipendier til mange mottakere

  Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i går tildeling av flere priser og stipendier:...

  Les mer
 • Vindmøllermotiv
  av Torkelsen, Jan H., 23.10.19

  Vil ha Vest-Agder ut av rammeplan for vindkraftutbygging

  Fylkestinget behandlet i går en høringssak i forbindelse med at Olje- og energidepartementet (OED)...

  Les mer
 • Punkt
  av Torkelsen, Jan H., 22.10.19

  Fylkeskulturprisen tildelt til Punktfestivalen

  Hovedutvalg for kultur og utdanning har i dag besluttet at Fylkeskulturprisen fra Vest-Agder...

  Les mer
 • Pengeseddelbunke
  av Torkelsen, Jan H., 22.10.19

  Rammene for fylkeskommunale skolebyggprosjekter økt

  I fylkeskommunens økonomisk rapport per andre tertial, som ble behandlet i fylkestinget i dag,...

  Les mer
 • Nytt Bygningsskilt
  av Torkelsen, Jan H., 22.10.19

  Omskilting til 9,9 millioner kroner

  Når Agder fylkeskommune etableres 1. januar 2020 blir det tatt i bruk et nytt felles fylkesvåpen i...

  Les mer
 • Fylkesordførerkjedet Og Klubben For Agder Fylkeskommune
  av Torkelsen, Jan H., 22.10.19

  Fylkesordførerkjedet er klart til Agder fylkeskommune

  Fylkesordførerkjedet er designet og laget av sølvsmed Truls Grønvold fra TG Design. Møteklubbene er...

  Les mer
 • Miljøprisen 2019
  av Torkelsen, Jan H., 21.10.19

  Foreslå hvem som skal få årets miljøpris

  Hvert andre år deler Vest-Agder fylkeskommune ut en miljøpris for særlig fortjenstfullt arbeid innen...

  Les mer
 • Likestillingskonferansen 2019
  av Torkelsen, Jan H., 21.10.19

  Likestillingskonferansen 2019 – ARBEID ETTERLYSES

  Unge, innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne og kvinner i deltidsstillinger, etterlyser...

  Les mer
 • Monica Maeland
  av Torkelsen, Jan H., 21.10.19

  Vil ha bedre etter- og videreutdanningstilbud i distriktene

  Det kan være vanskelig å få tak i folk med riktig kompetanse i distriktene. I tillegg kan det være...

  Les mer

Bredbåndsoppbyggingen må opprioriteres

For 2020 er det i forslaget til statsbudsjett satt av 256 millioner kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging, en økning på 50 mill. kroner fra 2019. Med et ambisjonsnivå på 95 prosent dekning for 100...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.19

Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

I fjor bevilget fylkestinget 10,5 millioner kroner til prosjektering og ombygging av avdeling for hverdagslivstrening, kalt paviljongen, på Mandal videregående skole. Bygg- og innkjøpsseksjonen i...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.19

Hva med en søndagstur til kanonmuseet?

Søndager frem til 10. november holder Kristiansand kanonmuseum på Møvik i Kristiansand åpent. Har du ikke planlagt hva du skal gjøre søndagene fremover, er en tur til kanonmuseet en perfekt idé!

av Torkelsen, Jan H., 17.10.19

Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

Fylkestinget samles til møte på Scandic Sørlandet, Travparken 14 i Kristiansand tirsdag 22. oktober. Møtet blir overført direkte her på fylkeskommunens nettsider. Du finner linken under....

av Torkelsen, Jan H., 16.10.19

Invester fem minutter på refleksdagen

Refleksdagen markeres over hele landet torsdag 17. oktober. Målet er å få folk til å bruke refleks slik at de ikke havner i en ulykke. Er du blant de som glemmer refleksen? Bruk fem minutter på...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.19

Manglende kostnadsdekning ved overføring av oppgaver til fylkeskommunene

I et notat fra Kommunesektorens organisasjon KS presenteres konsekvensene av forslaget til statsbudsjett 2020 for kommuner og fylkeskommuner. Et av temaene som trekkes frem er knyttet til...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.19

Vellykket friluftslivsseminar i Kristiansand

9. og 10. oktober inviterte Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune til felles friluftslivsseminar for hele Agder. Rundt 40 deltakere fra kommuner, friluftsråd og frivillig sektor fikk...

av Lassen, Bård Andreas, 15.10.19

Spinnelørdag med spinnekurs på Sjølingstad Uldvarefabrik

Lørdag 19. oktober fra klokken 11 til 15 blir det spinnekurs og spinnelørdag på den levende museumsfabrikken Sjølingstad Uldvarefabrik. Spinnelørdagen er for alle som har lyst til å spinne, både for...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.19

Flere voksne får mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev

Regjeringen fortsetter satsingen på yrkesfag og deler nå ut 16 millioner kroner til et prøveprosjekt gjennom Kompetansepluss-ordningen. For Vest-Agders del er tre prosjekter tildelt til sammen 1 170...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.19

Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

Fedåna bru i Kvinesdal har fått stor oppmerksomhet etter at den ble ødelagt av flommen Synne i 2015. Fredag 11. oktober kunne fylkesordfører Terje Damman endelig offisielt markere den nye brua for...

av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

Eier du et fredet kulturminne?

Søk om tilskudd innen 1. november

av Torkelsen, Jan H., 14.10.19

150 000 kroner til årets TV-aksjon

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. TV-aksjonen 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.19

Vil videreføre Forskningsmobilisering Agder

Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til en videreføring av Forskningsmobilisering Agder i 2020. Beslutningen om en bevilgning til prosjektet på tre millioner...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.19

Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

Et ekspertutvalg, oppnevnt av Samferdselsdepartementet, har vurdert betydningen av rask teknologisk endring for planlegging av fremtidens infrastrukturutbygging. Utvalgets apport inngår som en del av...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.19

Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 250 000 kroner til Vennesla kommune til forprosjektet "Attraksjonsutvikling i Vennesla". En videre støtte i et...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.19

Fylkeskommunens økonomi i tråd med budsjettert nivå

Fylkesutvalget behandlet i går fylkeskommunens økonomisk rapport per andre tertial. Der fremgår det at de samlede inntektene blir forventet å ligge på budsjettert nivå for 2019. På driftsenhetene...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.19

Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

Fylkesutvalget besluttet i går enstemmig at Byremo videregående skole i Audnedal kommune skal få innvilget en søknad om et tilskudd på inntil 500 000 kroner til bygging av et utvendig øvingsområde på...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.19

Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 461 mellom Vatneli og Kilen i Songdalen kommune har vært et lokalt ønske i 40-50 år. I går var tiden inne for å markere veien for åpen! Åpningsmarkeringen ble en...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.19

Velkommen til Yvalg 2019

Yvalg 2019 er møteplassen for deg som går på 9. og 10. trinn, og som i løpet av de neste månedene skal finne din karrierevei. Mellom klokken 9 og klokken 20 tirsdag 15. oktober og onsdag 16. oktober...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.19

Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

Fylkestinget bevilget i fjor 10,5 millioner kroner til prosjektering og ombygging av avdeling for hverdagslivstrening, kalt paviljongen, på Mandal videregående skole. Bygg- og innkjøpsseksjonen i...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.19