• Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av Torkelsen, Jan H., 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Fylkesutvalget godkjente i dag en avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kommune om...

  Les mer
 • Datatastatur
  av Torkelsen, Jan H., 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk onsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge en...

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av Torkelsen, Jan H., 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Tangen videregående skole i Kristiansand har et samarbeidsprosjekt med Strømmestiftelsen og deres...

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte på Søgne folkebibliotek i Rådhuset på...

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av Torkelsen, Jan H., 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  I forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor besluttet fylkestinget at det skulle inngås en...

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av Torkelsen, Jan H., 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  I dag ble det foretatt en høytidelig offisiell åpning av et modernisert skolebygg i Lyngdal. Eilert...

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av Torkelsen, Jan H., 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  14. november inviterer Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) til konferansen "Flere ut i lære", som...

  Les mer
 • Skoleboker
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.19

  Godt skolemiljøet i videregående opplæring i Vest-Agder

  I en tilstandsrapport om Skolemiljøet i videregående opplæring i Vest-Agder, som fylkestinget...

  Les mer
 • Inngangsparti Vennesla Vgs
  av Torkelsen, Jan H., 24.10.19

  Avventer nytt inngangsparti på Vennesla videregående skole

  Fylkestinget besluttet tirsdag at en sak om nytt inngangsparti på Vennesla videregående skole...

  Les mer

Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

I fjor bevilget fylkestinget 10,5 millioner kroner til prosjektering og ombygging av avdeling for hverdagslivstrening, kalt paviljongen, på Mandal videregående skole. Bygg- og innkjøpsseksjonen i...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.19

Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

Fylkesutvalget besluttet i går enstemmig at Byremo videregående skole i Audnedal kommune skal få innvilget en søknad om et tilskudd på inntil 500 000 kroner til bygging av et utvendig øvingsområde på...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.19

Velkommen til Yvalg 2019

Yvalg 2019 er møteplassen for deg som går på 9. og 10. trinn, og som i løpet av de neste månedene skal finne din karrierevei. Mellom klokken 9 og klokken 20 tirsdag 15. oktober og onsdag 16. oktober...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.19

Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

Fylkestinget bevilget i fjor 10,5 millioner kroner til prosjektering og ombygging av avdeling for hverdagslivstrening, kalt paviljongen, på Mandal videregående skole. Bygg- og innkjøpsseksjonen i...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.19

Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal omdisponerer inntil en halv million kroner fra drift- og vedlikeholdsbudsjettet for fylkesvei som et tilskudd...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.19

Anbefaler 500 000 kroner til utvendig øvingsområde på Tungefoss for Byremo videregående skole

Byremo videregående skole har søkt om et tilskudd på inntil 500 000 kroner til bygging av et utvendig øvingsområde på Tungefoss kraftstasjon. Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet søknaden i...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.19

Skolemiljøet i videregående opplæring i Vest-Agder er godt

Skolemiljøet i videregående opplæring i Vest-Agder er godt. Antallet som oppgir at de blir mobbing er redusert, og nullvisjonen står fast. Det fremgår i Tilstandsrapport 2018 for videregående...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.19

Skole med fokus på den grønne bølgen

-Vi skal være gode på å ha fokus på den grønne bølgen. Vi registrerer en tydelig utvikling hvor elevene som søker vår skole er stadig mer miljøbevisste. Vi som arbeider her på Søgne videregående skole...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.19

Gratis eksamensforberedende kurs i høst

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Elever som fikk karakteren 1 i vår, kan gå opp til det som kalles Ny, Utsatt eller Særskilt eksamen. Hvis...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.19

Skoledebattene er i gang

9. september er valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Skoledebattene er en viktig del av valgkampen. Arbeidsutvalget i det Tverrpolitiske Ungdomsnettverket har utarbeidet retningslinjer for...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.19

METTET 400

Etter to dager med skolefrokost er det tydelig at dette er et populært innslag i elevenes skolehverdag. Med to puljer av cirka 200 elever har kantine-personellet på Vennesla videregående skole hatt...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.19

Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

Glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen vil fra høsten av ikke bli regnet med i fraværsgrensen for elever i videregående skole. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.19