• Specsavers Vant I 2019
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  I kategorien over «under 15 ansatte» vant endelig Specsavers Kristiansand Jeg kjørers grønt...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Nye Veier A/S har sendt melding om oppstart av detaljregulering for ny fire-felts motorvei på...

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Samferdselsdepartementet har anmodet Vegdirektoratet om å gjennomføre høring om endringer i...

  Les mer
 • Kristin Tofte Andresen
  av Torkelsen, Jan H., 22.11.19

  Ser både utfordringer og muligheter når en ny handlingsplan for Agders fylkesveier skal lages

  Halve perioden for det gjeldene handlingsprogrammet for fylkesveg vil være gjennomført ved nyttår...

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen ble i dag presentert for mulige konsekvenser...

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Da Areal- transportplanutvalget for Kristiansandsregionen (ATP) avholdt møte i dag ble det orientert...

  Les mer
 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av Torkelsen, Jan H., 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Refleksdagen markeres over hele landet torsdag 17. oktober. Målet er å få folk til å bruke refleks...

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Fedåna bru i Kvinesdal har fått stor oppmerksomhet etter at den ble ødelagt av flommen Synne i 2015....

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av Torkelsen, Jan H., 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Et ekspertutvalg, oppnevnt av Samferdselsdepartementet, har vurdert betydningen av rask teknologisk...

  Les mer

Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 461 mellom Vatneli og Kilen i Songdalen kommune har vært et lokalt ønske i 40-50 år. I går var tiden inne for å markere veien for åpen! Åpningsmarkeringen ble en...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.19

Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal omdisponerer inntil en halv million kroner fra drift- og vedlikeholdsbudsjettet for fylkesvei som et tilskudd...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.19

Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

Det er i dag unike veinummer innenfor hvert enkelt fylke, noe som betyr at samme fylkesveinummer kan finnes i mange fylker. For å kunne gi riktig informasjon om veiruter etter 1. januar 2020, og hente...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.19

En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

Fylkeskommunen deltok på en flott markering da Audnedal stasjon ble gjenåpnet i slutten av juni i år.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 06.08.19

90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

"I 2018 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansandsregionen 0,5 prosent lavere enn i 2016, og kollektivtrafikken har økt med 2,4 prosent det siste året. Rapporten fra byområdet viser...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

Fylkestinget støttet i går et forslag om et bompengeopplegg for strekningen på E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård i fylkene Rogaland og Vest-Agder. Prosjektet strekker seg gjennom kommunene Kvinesdal,...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.19

Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

ATP-utvalget, som styrer Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, behandlet fredag sin årsberetning for 2018. Den viser at det gjennom samarbeidet og måten belønningsmidler fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.19

Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen besluttet i dag at det skal søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner. I søknaden om...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.19

Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

Mandal kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for ny E39 på strekningen Mandal øst fra Døle bru til Greipsland til offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.19

Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag tiltak som Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å gjennomføre fremover for blant annet å redusere selskapets egenkapital. I saken blir...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.19