• VAM
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  -Med over 47 årsverk og en omsetning på cirka 70 millioner kroner er Vest-Agder-museet en av de...

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av Torkelsen, Jan H., 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  I 2018 videreførte fylkeskommunen tilskuddsnivået til de interkommunale selskapet Risøbank fra 2017...

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av Torkelsen, Jan H., 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Hovedutvalg for kultur og utdanning oppnevnte i sist møte en jury som er satt sammen av de tre...

  Les mer
 • Mye Gøy I Høstferien
  av Torkelsen, Jan H., 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Flere av museene i Vest-Agder-museet har åpent i helgene frem mot jul. Her finner du en oversikt...

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av Torkelsen, Jan H., 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Fylkestinget besluttet i går å gi 15 millioner kroner i støtte for å etablere en kulturell møteplass...

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Søndag 16. juni er det mulig å være med på unike opplevelser på strekningen fra Lista fyr til Varnes...

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av Torkelsen, Jan H., 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Songdalen kommune søker fylkeskommunen om økonomisk støtte for å etablere en kulturell møteplass på...

  Les mer
 • Fu 040619
  av Torkelsen, Jan H., 04.06.19

  Seks mot fem for økt driftstilskudd fra fylkeskommunen til Kunstsilo

  Det var trangt om plassen i fylkesutvalgssalen i fylkeshuset i Kristiansand da fylkesutvalget i dag...

  Les mer
 • Saueslipp På Sjølingstad
  av Torkelsen, Jan H., 04.06.19

  Sesongåpning med saueslepp

  Sommersesongen på den levende museumsfabrikken Sjølingstad Uldvarefabrik starter med saueslepp...

  Les mer

Vel 6,5 spillemiddelmillioner til nærmiljøanlegg i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går hvordan tildelte statlige spillemidler til nærmiljøanlegg i fylket skal fordeles. Det er i år innsendt 55 søknader på nærmiljøanlegg, og alle ble...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.19

Sesongåpning på Setesdalsbanen

Setesdalsbanen starter sommersesongen søndag 2. juni. Avgang fra Grovane stasjon klokken 11.00 og klokken 13.00. Det blir kjøring hver søndag til og med 23. juni med avgang klokken 11.00 og klokken...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.19

Bokåret 2019 - Turnéplan

I anledning 500-årsjubileet for første trykte norske bok og Norges spesielle rolle på årets bokmesse i Frankfurt, er det lagt opp til en storstilt nasjonal feiring av boka, lesing og leselyst gjennom...

av Stenbro, Nina, 13.05.19

Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

Fylkestinget besluttet tirsdag å innfri en søknad fra Vest-Agder-museet IKS om forskuttering av en bevilgning til nytt museumsbygg på Odderøya. Midlene skal gå til detaljregulering, utomhusplan og...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.19

Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

Det er nå rundt 15 år siden politikerne i Vennesla besluttet å få reist et kulturhus for også å få flyttet kommunens bibliotek til sentrum. Dette skulle bli et møtested med en bygningsmessig form og...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.19