Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte offentliggjorte kriteriene. I år har det vært to søknadsrunder, med 100 000 kroner til fordeling i hver runde. Den andre av disse hadde søknadsfrist 15. september, og søknadene er nå behandlet. Det kom inn til sammen tolv søknader om prosjektmidler. Åtte av søkerne får midler i denne søknadsrunden.

Følgende åtte prosjekter fikk støtte:

-Kystmuseet Fedrenes Minne, Flekkefjord: Kopi av gullfunnet på Hidra i 1845: 10 000 kroner.
-Listerskøyta Kystkultursenter, Farsund: Utstyr til registrering av gjenstander: 12 000 kroner.
-Sissel Olaug Klokkhammer, Farsund: Abraham Berge – dokument og bildesamling: 10 000 kroner.
-Stiftelsen Det gamle posthuset, Audnedal: Restaurering av vinduer: 5300 kroner.
-Stiftelsen Porsmyr, Songdalen: Flytting og utvidelse av tekstilavdeling: 18 000 kroner.
-Søgne gamle prestegård, Søgne: Fornyelse av Landbruksutstilling med oppførelse av sjøbod: 15 000 kroner.
-Hægeland Bygdemuseum/Hægeland Sogelag, Vennesla: PC m.m. til registrering av gjenstander: 9500 kroner.
-Vennesla Historielag, Vennesla: Innsamling og registrering av stedsnavn i nedre Vennesla: 20 000 kroner.

Kilde: VAM

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2019 | Skriv ut siden