Aust- og Vest-Agder fylkeskommune sendte i april en felles søknad til Helsedirektoratet om å bli programfylker i ordningen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. Programmet er en ny satsning innen psykisk helse og rusforebygging hos barn og unge. Helsedirektoratet har nå tildelt Agder status som programfylker allerede fra 2017 -Dette er en gledelig nyhet for både oss i fylkeskommunene og for hele Agder at vi har blitt programfylker, sier folkehelserådgiver Anette Vesterskov Pedersen i Vest-Agder fylkeskommune.

Tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene» er knyttet til programmet, og fylkeskommunenes rolle som programfylker er blant annet å samordne programarbeidet regionalt, og være ansvarlig for å tildele midler til tiltak i kommunene. Det er ikke klart hvor mye midler Agder får tildelt ennå, men pengene skal brukes i kommunene og skal bidra til:

-utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet og psykiske helse og det rusforebyggende arbeidet i kommunene
-å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet
-samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillig sektor.

- Kunnskapsbasert arbeid og innovasjon vil bli sentralt når tiltak skal utvikles. Med midlene som Agder får nå, kan vi styrke innsatsen for bedre psykisk helse og livskvalitet for barn og unge i hele regionen, fortsetter Vesterskov Pedersen. 

Det er KS og Helse- og omsorgsdepartementet som har gått sammen om å etablere «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027». Det overordnede målet med folkehelseprogrammet er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Dette inkluderer også lokalt rusforebyggende arbeid. Tiltakene skal foregå i kommunene, og barn og unge opp til 24 år skal være prioritert målgruppe.

-Psykiske plager og lidelser er noen av vår tids største folkehelseutfordringer, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal løse disse utfordringene. I programmet vil vi blant annet satse på naturlige arenaer og miljøer, som helsefremmende barnehager, skoler og frivillighet, fritid og kultur. Vi skal fremme samarbeid mellom blant annet kommuner, kompetanse- og forskningsmiljøer og frivillig sektor. Vi ønsker sterk medvirkning fra barn og unge i arbeidet med å utvikle nye tiltak, formidler Anette Vesterskov Pedersen.

Helsedirektoratet mottok 13 søknader med en samlet søknadssum på ca. 110 millioner kroner. Det er 42,1 millioner kroner til fordeling i 2017. Programfylkene er valgt ut på grunnlag av blant annet hvilke fylkeskommuner som har kommet godt i gang med samarbeid mellom kommuner og forsknings-  og kompetansemiljøer. Tildelingsbeløp til de enkelte fylkeskommunene blir i uke 21. Det er satt som mål for programmet at alle fylker som ønsker det skal bli programfylker i løpet av 2018 og 2019.

Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder søkte om å bli programfylker sammen, og det er nå gjort kjent at følgende fylker er innstilt som programfylker fra 2017.

Agder
Oslo
Østfold
Oppland
Vestfold

 

Les mer om muligheten for kommuner og andre relevante aktører å bli med i programarbeidet i Agder. Informasjon om søkemuligheter, frister, relevante tiltak mv HER

 

Kontaktpersoner:

Anette Vesterskov Pedersen, folkehelserådgiver Vest-Agder fylkeskommune,
tlf 945 26 767/e-post anettevesterskov.pedersen@vaf.no

Hege Solli, kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune,
tlf 938 80 402/e-post: hege.solli@austagderfk.no

Fotograf: Jonas L. Skaalerud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2017 | Skriv ut siden