Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer, sammen med flere andre samarbeidspartnere, til en spennende uke med fokus på kreativitet, forretningsutvikling, innovasjon og gründerskap. Gründeruka tilbyr flere muligheter til økt kunnskap gjennom spredning og deling av erfaringer. Gjennom deltakelse i ulike aktiviteter vil en kunne knytte nettverk og få ny kunnskap for å kunne møte morgendagen på et sterkere grunnlag. I løpet av uken foregår det en rekke aktiviteter som er utviklet for å inspirere og informere gründere og entreprenører i alle klasser, og utforske deres potensial for innovasjon og nyskaping.

Du kan lese mer om arrangementet her: https://www.grunderukaagder.no/

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2019 | Skriv ut siden