Mandag 9. september skal det for første gang velges fylkestingsrepresentanter til den nye Agder fylkeskommune. Det skal velges 49 representanter til fylkestinget. Det vil være 15 partilister å velge blant.

Fylkesvalgstyrene godkjente 23. mai 15 valglister til fylkestingsvalget i Agder 2019.
Velgerne får dermed følgende partier å velge mellom: 

Fremskrittspartiet

Hoeyre

Miljoepartiet De Groenne

Partiet De Kristne

Piratpartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Kristelig Folkeparti

Roedt

Pensjonistpartiet

Liberalistene

Venstre

Helsepartiet

Demokratene

Arbeiderpartiet

Hvem kan stemme?

For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg . Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2019 | Skriv ut siden