Fylkesutvalget besluttet i går enstemmig at Byremo videregående skole i Audnedal kommune skal få innvilget en søknad om et tilskudd på inntil 500 000 kroner til bygging av et utvendig øvingsområde på Tungefoss kraftstasjon. Fylkeskommunen bevilget 600 000 kroner til i tidsrommet 2016–2017 å få i gang driften av Tungefoss kraftstasjon i undervisningssammenheng.

Skolen har nå, etter noen års drift på Tungefoss, sett hvor viktig dette anlegget er for opplæring av elever som skal bli fagarbeidere til kraftproduksjonsnæringen. Skolen viser til en trend nå hvor nettselskapene søker etter flere lærlinger i Energimontørfaget.

Gjennom avtaler med Agder Energi vannkraft har Byremo videregående skole sikret seg uteområder til å bygge et koblingsanlegg og øvingsanlegg med relevante komponenter som benyttes i dagens teknologi. Det skal inneholde nettstasjoner, trafo, linjenett av forskjellig utførelse, kabelanlegg, og bryteranlegg. Øvingsanlegget skal være til bruk i undervisning med elever og samtidig være disponibelt til kraftnæring, fagopplæring, opplæringskontor og de som måtte ha nytte av dette. Det vil også bli muligheter for grunnskolen å få omvisning på dette anlegget som kan bli et fint visningsanlegg for rekruttering av energimontører.

 Prosjektet har en total kostnadsramme på 970 000 kroner. Lokalt og regionalt næringsliv støtter prosjektet med 270 000 kroner i form av arbeid, konsulentbistand og komponenter. Skolen vil legge inn egeninnsats fra tre programområder på 200 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer