Næringsliv og reiseliv inviteres nå til å delta på felles seminar om utvikling av cruise på Sørlandet. Hvordan vil cruisesatsing påvirke næringskjeden i et fremtidig perspektiv? Ringvirkninger, verdiskaping og sysselsetting som følge av cruisesatsing er aktuelle tema. Like etter seminaret arrangeres det kurs i hvordan man kan lage attraktive pakker for cruisegjestene.

Målgruppe for seminaret er reiselivsnæring, handelsnæring, politikere, kommunerepresentanter og representanter fra havner.

Samlingen foregår på Lindesnes Havhotell 19. april 2017 mellom kl. 09.00 – 11.30.

Program:
Kl. 09.00 – 09.15. Registrering og kaffe
Kl. 09.15 – 09.30 Åpning og innledning.
Kl. 09.30 – 10.00 "Hvordan mottar næringslivet og det offentlige cruise-trafikken i Arendal?" Gordon Fuglestad - Cruiseansvarlig Arendal Havn
Kl. 10.00 – 10.20 "Cruiseturisme Lindesnesregionen" Margrethe Austad - Wintertime
Kl. 10.20 – 10.30 Kort pause
Kl. 10.30 – 11.30 "Hvilke ringvirkninger kan cruise skape i et langsiktig perspektiv?" Tor Johan Pedersen -seniorrådgiver Cruise i Innovasjon Norge.

Kurs
Etter seminaret arrangeres det kurs for aktører som ønsker å utnytte muligheter rundt cruisegjesten: Hvordan lage attraktive pakker for cruisegjestene?

Kurset arrangeres også på Lindesnes Havhotell i Båly/Spangereid, og varer fra lunch 19. april til og med lunch 20. april.
I tillegg blir det en oppfølgingsdag 23.mai, kursted for denne dagen er ikke bestemt.
 
Kurset koster kr 1 500,- pr deltaker. Dette inkluderer også all forpleining underveis, inkl middag på kvelden den 19.4.
Tillegg for overnatting m/frokost på Lindesnes Havhotell kr 520,- pr person.

Har du spørsmål, kontakt:
Helga Sandnes/Turistkontoret for Lindesnesregionen tlf 476 40 506
Marianne Pedersen/Cruise Sørlandet tlf 900 27 687
Anne Grete Løland/Lyngdal Turistkontor tlf 959 45 266

Påmelding:annegrete@vekstilyngdal.no  

 

av Hemsett, Siv, publisert 31. mars 2017 | Skriv ut siden