Fylkeskommunen deltok på en flott markering da Audnedal stasjon ble gjenåpnet i slutten av juni i år.

27. juni 2019 kunne toget fra Stavanger benytte Audnedal stasjon igjen etter en 3 måneder lang periode med utbedring. Det var stort oppmøte fra bygdas befolkning, kommune, fylkeskommune og andre etater.

Vest Agder fylkeskommune, ved bl.a fylkesvaraordfører Tore Askildsen og samferdselssjef Vidar Ose, var representert ved gjenåpning av Audnedal stasjon.

Av arbeidet som er gjort er blant annet plattformen på Audnedal stasjon hevet fra 25 m til 76m. Plattformen er også forlenget fra 162 m til 220 m slik at det er lettere for alle å komme på toget. I tillegg er det plassert ut egen rampe for rullestol og barnevogn.

Denne oppgraderingen har politikere og regionale myndigheter har jobbet i nærmere 20 år for å oppnå og gleden var stor når den nå endelig kan tas i bruk. Alle tog og tilbringertjenester (togbuss og bestillingsruter) til de andre stasjonene i Vest-Agder er tilrettelagte, og Audnedal har vært den eneste hvor det ikke har vært mulighet å komme inn på toget for alle passasjerer. Tiltaket har vært høyt prioritert i fylkeskommunens kollektivtransportplan

I 2009 sto stasjonen på en liste over nedleggingstruede stasjoner, men med denne oppgraderinger er stasjonen sikret mot nedleggelse. Lokale politikere har jobbet mot både direktorat og Bane Nor for å sikre finansiering. Prosjektet var for lite å få med i direktoratets handlingsplan. Løsningen ble et spleiselag mellom kommune (2 millioner) , fylkeskommune (2 millioner) og Bane Nor (9,2 millioner).

I tillegg til forbedring og forlengelse av plattform er det overgangen mellom toglinjene forbedret og en ny parkeringsplass har nå plass til 60 biler. Med drøye 40 min med tog til Kristiansand og avganger hver 2.time er det fullt mulig å arbeidspendle. Toget har en viktig rolle i kollektivtransporten i Vest- Agder og har særlig betydning for befolkningsutviklingen i indre Agder. Vest-Agder fylkeskommune har over lang tid jobbet med en helhetlig tilrettelegging av kollektivtilbudet i fylket gjennom samarbeid mellom alle veieiere, (fylket, Statens veivesen og kommunene), Agder kollektivtrafikk og brukerrepresentanter. Det var derfor en gledens dag for passasjerer, kommune og fylkeskommune når dette kom på plass. 

 

 

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer