Regjeringen vil at fagskoleutdanningene skal bli mer attraktive, få flere studenter og større fagmiljøer. Regjeringen tildeler derfor 22 millioner kroner til nye studieplasser ved fagskolene i 2018. Av disse får Vest-Agder 1 173 000 kroner til 34 nye plasser, mens Aust-Agder får 966 000 kroner til 28 nye plasser. – Norge trenger flere dyktige fagarbeidere med den kompetansen næringslivet etterspør. Derfor styrker vi fagskolene med 638 nye studieplasser, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

De nye studieplassene skal trappes opp over to år, og fra og med 2020 legges det til rette for totalt 1 276 studieplasser på fagskolene. Det er i dag om lag 15 000 fagskolestudenter i Norge, og satsingen utgjør dermed en betydelig utvidelse av tilbudet på fagskolene.

 Økt studietilbud innen helsefag og tekniske fag

 De nye studieplassene skal særlig øke tilbudet innenfor helsefagene og de tekniske fagene. Tilskuddet til 638 nye studieplasser er varige midler, som blir liggende i tilskuddsrammen til hver enkelt fylkeskommune fremover.

 – Fagskoleutdanningene er utviklet i nært samarbeid med næringslivet, og er derfor svært yrkesrettede. Dette gir studentene verdifull og praktisk kunnskap de raskt kan ta i bruk i arbeidslivet. Fagskolene tilbyr både grunnutdanning, videreutdanning og påfyll for voksne som ønsker å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet. Jeg håper mange søker på de nye plassene! oppfordrer Jan Tore Sanner. 

 Fagskolene får også utviklingsmidler

Kunnskapsdepartementet gir også 35 millioner kroner i utviklingsmidler til fagskolene i 2018. Både private og offentlige fagskoler kan søke om disse midlene, og søknadsfristen er 18. mai.

 Målet med midlene er økt kvalitet i fagskoleutdanningene og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Det skal deles ut midler til prosjekter som bidrar til:

•         Kompetanseheving av ansatte

•         Samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv

•         Bruk av teknologi for læring

 I tillegg kan midlene tildeles engangsinvesteringer i utstyr som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningene. 

 Fakta om fagskoler

Fagskoler tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger fra et halvt til to år. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdanningene er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens studenten er i jobb.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Det tilbys blant annet utdanninger innenfor tekniske fag, helsefag, økonomiske og administrative fag og kreative fag.

 Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som fører tilsyn med og godkjenner fagskoletilbud. Se oversikt over godkjente fagskoletilbud hos NOKUT

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer