-De siste årene har stadig flere elever søkt studieforberedende utdanningsprogram. I år har denne trenden snudd. 50,4 prosent av søkerne til Vg1 velger studieforberedende utdanningsprogram, og 49,6 prosent søker yrkesfag. I 2017 var fordelingen 53 prosent studieforberedende og 47 prosent yrkesfag. Dette har vært en ønsket endring. Den største økningen ser vi på innsøkingen til Restaurant og matfag. Her har skolene og næringene, sammen med opplæringskontor jobbet systematisk i flere år. Nå har vi fått en dobling i antall søkere. Bygg- og anleggsteknikk og Helse- og oppvekstfag øker også betydelig. Den største nedgangen har vi fått på Medier og kommunikasjon og Idrett, opplyste fagleder for inntak i Vest-Agder fylkeskommune Anne Synnøve Juel Sundteigen, da hun orienterte representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning i dag. Utvalget fastsatte tilbudsstrukturen for fylkeskommunens videregående skoler for kommende skoleår.

Hun opplyste at økningen på Helse- og oppvekstfag og på Bygg- og anleggsteknikk fører til økt antall plasser, mens det blir en reduksjon på blant annet Medier og kommunikasjon og Studiespesialiserende utdanningsprogram.

Grunnskolens informasjonssystem viser at det er 2351 elever som går ut av 10. trinn i Vest-Agder fylkeskommune i 2018. Det har vært en svak oppgang i søkertallene siden 2014, og oppgangen fortsetter i år. Statistisk sentralbyrå har forutsett en nedgang i elevtall frem mot 2020, men dette har ikke slått inn på søkertallene ennå. Per 2. mars 2018 hadde fylkeskommunen 2607 søkere til Vg1. 

-Vi vil fortsatt se en økning i søkertallene fremover. Søkerne som kommer nå er fra oppfølgingstjenesten, elever som flytter til fylket, barnevernsplasserte ungdom, elever som ikke kan følge normert løp og må søke seg om igjen på samme nivå og noen få andre. Det er tatt høyde for dette i tilbudsstrukturen, sa Juel Sundsteigen.

Økningen i søkertall kan ha flere forklaringer. Mange av flyktningene som kom under Syriakrisen er nå ferdige med grunnskoleopplæring, og har rett til videregående opplæring, De har ungdomsrett til og med det året de fyller 24 år. Det har også skjedd en lovendring fra august 2017. Den gir ungdom som ikke har tatt ut tre års videregående opplæring ungdomsrett frem til og med det året det fyller 24 år. Den siste endringen, som også er gjeldende fra 2017, er endring i omvalgsretten. Tidligere fikk elevene ett års ekstra ungdomsrett, hvis det gjorde ett omvalg. Den nye regelen er at de nå får to års ekstra rett hvis det gjør omvalg fra Vg2 til Vg1. Alle faktorene over kan være med å forklare økningen vi har hatt i år.

Hovedutvalget besluttet i møtet en del endringer og tillegg i forhold til fylkesrådmannens forslag til tilbudsstruktur. I motsetning til fylkesrådmannens forslag om at det ved Byremo videregående skole ikke skulle bli satt i gang vg1 studiespesialiserende vedtok hovedutvalget enstemmig å videreføre tilbudet. Hovedutvalget ber fylkestinget ta opp dekning av kostnaden ved en videreføring når saken om årsregnskap blir behandlet 24. april. Hovedutvalget vedtok videre at det i tilbudsstrukturen bør vurderes å opprette tilbud innen Blått Naturbruk i Listerregionen. Samtidig ble det besluttet at det skal bli vurdert å opprette idrettsfag med fordypning/spesialisering innen triatlon og sykling i tilbudsstrukturen for skoleåret 2019/2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer