Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019

Fylkesordfører Terje Damman gratulerer rektor Espen Berglund med en flott modernisert skole.

I dag ble det foretatt en høytidelig offisiell åpning av et modernisert skolebygg i Lyngdal. Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal er utvidet og deler av eksisterende bygningsmasse er revet og erstattet med et nytt teoribygg på cirka 1500 kvadratmeter og et nytt verkstedbygg på 1000 kvadratmeter. Det er bygget nytt kaldtlager, ny flott vaskehall og avfallsrom samt to nye tekniske rom på taket. Under åpningen ble det uttrykt stor glede over at byggearbeidene er gjennomført i henhold til budsjettet på 108 millioner kroner, etter tidsplanen og i tråd med alle politiske vedtak som har ligget til grunn for byggeprosjektet.

Det vakte glede blant både elever og ansatte da fylkesordfører Terje Damman overrakte skolens elevrådsleder en gavesjekk på 25 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune. Den er tiltenkt å bli brukt til å anskaffe aktivitetsutstyr for elevene. Damman ga også stor ros til samtlige som har vært involvert i byggeprosjektet for å ha fulgt opp de politiske føringer og rammer som var fastsatt.  

Tomten var omtrent stor nok til å bygge på egen eiendom, men en grensejustering mellom kommunen og fylkeskommunen måtte til. Lyngdal kommune har stilt tomt til disposisjon for byggeprosjektet. Det har vært et svært godt og positivt samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen.

En vesentlig årsak til modernisering av skolen var et behov for utvidelser på grunn av et jevnt økende elevtall. Videre fordi deler av opplæringen foregikk i brakker og det var mangel på praksisarealer. En stor plasthall fungerte som lager for bygg- og anleggsfag og skulle erstattes med bygg.

Skolen har fått en ny flott kantine og et bibliotek er etablert i de nye bygningene for å skape en samlende og funksjonell planløsning. Den eksisterende bygningsmassen fra 1974 er rehabilitert med nye vinduer, isolasjon og ny kledning.

Den arkitektoniske målsettingen med utformingen av nybygget har vært å tilpasse seg den eksisterende bygningsmassen på en harmonisk måte for å gi skolebygningen et helhetlig uttrykk. Bygget er nå nærmest klimanøytralt. Det er benyttet bærekraftige byggematerialer. Det er videre etablert et solcelleanlegg bestående av rundt 1000 kvadratmeter solcellepaneler på nybyggets tak. Skolen leverer også kraft til nettet ved overskudd av egen energiproduksjon fra solcelleanlegget. Dette gir skolen inntekter. Skolen vil i tillegg ha et lavt energiforbruk og et lavt CO2 utslipp.

Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal, tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene for bygg- og anleggsteknikk, helse- og sosialfag og VG2 kjøretøy(TIP). I tillegg har skolen en kombinasjonsklasse for minoritetsspråklige elever samt arbeidstreningstilbud innen de utdanningsprogrammene skolen har. Det er også planlagt rom for Karriere Lister.

Eilert Sundt , Lyngdal Nybygg 2019 a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer