Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk onsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge en million kroner i tilskudd til Kristiansand kommune for å opprette/videreutvikle en kommunal, digital skolehelsetjeneste. Den skal være tilgjengelig for elever og lærlinger i hele Agder. Fylkesutvalget fatter endelig beslutning 3. desember.

Tjenesten skal være i tråd med gjeldende lovgivning og nasjonale retningslinjer for bruk av sosiale medier i skolehelsetjenesten. Høsten 2020 skal det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune og brukerrepresentanter. Arbeidsgruppen skal evaluere tjenesten og gi tilbakemelding i forhold til videre drift.

I forbindelse med behandlingen av fylkeskommunens årsbudsjett og økonomiplan i desember i fjor bevilget fylkestinget midler til styrking av skolehelsetjenesten ved videregående skoler. Senere ble det politisk vedtatt politisk at det skulle opprettes en digital skolehelsetjeneste som skal jobbe for å fremme god psykisk og fysisk helse hos elever.

Flere utfordringer har vært vurdert rundt etablering av en digital skolehelsetjeneste. Dette er utfordringer både knyttet til personvern/helsehjelp og nytteverdien av en slik tjeneste. Fylkesrådmannen legger til grunn at det er forsvarlig å opprette en digital skolehelsetjeneste så lenge den er innenfor Helsedirektoratets nasjonale faglige råd om "sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjeneste."

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer