I en tilstandsrapport om Skolemiljøet i videregående opplæring i Vest-Agder, som fylkestinget behandlet tirsdag, beskrives miljøet som godt. Antallet som oppgir at de blir mobbing er redusert. Samtidig står nullvisjonen, det vil si nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, fast. Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers system for vurdering av om kravene i opplæringsloven er oppfylt.

I 2018 flatet resultatene for gjennomføring ut, etter en jevn økning gjennom flere år. Læringsresultatene er styrket for yrkesfaglige utdanningsprogram, mens skolebidraget for læringsutbytte i studieforbedende utdanningsprogram er blitt noe svakere. Dette gir særlig utslag på eksamensresultatene for norsk. Resultatene for lærlinger som går opp til fag-/svenneprøve er svært gode, men for mange slutter før de kommer så langt, eller unnlater å gå opp til prøven.

Det er videre registrert at fylkeskommunen stadig får flere voksne elever, og karrieresentrene gir realkompetansevurdering og ulike tilbud til disse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer