Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018. Frist for innsending av søknad er 31.01.2018.

Basert på produksjonsområdeforskriften fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet (15.oktober 2015) de ulike fargene på produksjonsområdene. Se bilde under. Den nye kapasitetsøkningsforskriften bygger på dette.

Det er fastslått at tillatelser som er hjemmehørende i de «grønne» produksjonsområdene skal tilbys vekst på 2 prosent. Dette gjelder for produksjonsområdene 1 og 7-13.

 

Produksjonsomraadene Fiskeridirektoratet Article Large

Det er videre i forskriften et unntakskapittel som tilbyr vekst på inntil 6 prosent uavhengig av farge på produksjonsområdet. Det vil altså gjelde samtlige produksjonsområder (røde, gule og grønne), men forutsatt at visse miljøkriterier er oppfylt. Kriteriene går frem av § 12 i forskriften.

Dersom kriteriene for unntak er innfridd, vil det foretas en utregning etter § 17, hvor det etter en samlet vurdering gis et tilbud om vekst på inntil 6 % kapasitetsøkning.

Lenke til forskriften.

 

Frist for innsending av søknad

Frist for innsending av søknad er 31. januar 2018. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev, per faks eller på elektronisk søknadsskjema.

Mer informasjon og søknadsskjema er tilgjengelig på  Fiskeridirektoratets internettside

Dersom søknaden skal leveres med oppmøte hos fylkeskommunen, må det skje personlig eller via sendemann innen 31. januar 2018 innen klokken 15:00, jf. § 8.

av Hemsett, Siv, publisert 5. januar 2018 | Skriv ut siden

Kontaktperson i Vest-Agder fylkeskommune:

Sigvart Bariås, fagleder næringssaker

E-post: sba@vaf.no

Mobil: 913 80 607