Mandag besøkte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner Kristiansand. Med seg hadde han helseminister Bent Høie, statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statssekretær i Kunnskaps- og integreringsdepartementet Atle Simonsen. Anledningen var regjeringens arbeid med ny kompetansereform "Lære hele livet".

Innspillsmøte ble holdt på Universitetet i Agder med representanter fra kommuner, næringsliv, politikk, organisasjoner og akademia . I tillegg var Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune invitert. Disse var samlet for å gi råd til regjeringens arbeid med kompetansereformen.

Innspillsmøte er ett av totalt 6 regionale møter som gjennomføres nå i høst. Fokus i Agder var rettet særlig mot helsesektoren knyttet til utviklingen innen e-helse og velferdsteknologi. Kompetansereformen skal resultere i en Stortingsmeldingen, planlagt ferdigstilt høsten 2020. Les mer om regjeringens arbeid med kompetansereformen "Lære hele livet".

Regionalsjef i Vest-Agder fylkeskommune Kenneth Andresen var invitert til å snakke om hvordan fylkeskommunen konkret bidrar på dette området. Blant annet fortalte Kenneth om den ferske kompetansestrategien; Kompetansestrategi Agder 2030, som ble vedtatt i juni 2018. Kompetansestrategien har fire hovedsatsingsområder hvorav ett handler om nettopp  "å ta i bruk og videreutvikle kompetanse".

En av deltakerne var Hilde Strømme (bildet) i Lister Kompetanse. Lister Kompetanse er et redskap for å nå regionens kompetansemål, og Hilde jobber til daglig både med desentralisert utdanning og med etter- og videreutdanning. Hilde hadde stort utbytte av dagen og møte med blant annet kunnskapsministeren.

 

 

 

 

av Hemsett, Siv, publisert 25. september 2018 | Skriv ut siden