Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Mobbeombudet er der for barn og ungdom, i barnehage, grunnskole eller videregående skole. Mobbeombudet bistår også foresatte, lærere, rådgivere og skoleledere.

Ta kontakt med meg på:
E-post: einar.buo@vaf.no  

Tlf.: 38 07 45 00

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. september 2019 | Skriv ut siden