Fedåna bru i Kvinesdal har fått stor oppmerksomhet etter at den ble ødelagt av flommen Synne i 2015. Fredag 11. oktober kunne fylkesordfører Terje Damman endelig offisielt markere den nye brua for åpen. Rundt ham på bildet står veisjef Dagfinn Fløystad (til venstre) i Statens vegvesen og kommunikasjonsrådgiver Samir Kolukcija.

Åpningen fikk stor oppmerksomhet i lokalsamfunnet, og mange hadde møtt opp for å få med seg begivenheten. Fylkesordfører Terje Damman takket i sin tale lokalbefolkningen for tålmodigheten de har vist i arbeidet med å få brua på plass. Sammen med ordfører i Kvinesdal kommune, Per Sverre Kvinlaug og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Dagfinn Fløystad markerte han åpningen og klippet snora på den flotte nye brua.

Selve bruprosjektet har et budsjett på 33,5 mill. kr, og det er lagt ned mye arbeid i å tilpasse den til verneinteressene i det kulturhistoriske miljøet på Feda. Samtidig er brua tilpasset flomutfordringene gjennom Feda, og skal bidra til at fremtidige flommer gjør minst mulig skade i området.

Brua har fremdeles bare ett kjørefelt, men forbedret sikt over brua gjør at man nå kan se kjøretøy som kommer fra motsatt side før man kjører over brua.

Det viktigste resultatet er likevel at myke trafikanter har fått en trygg ferdselsåre over elva, med godt og bredt fortau, slik at skolebarn og andre som ferdes til fots eller på sykkel kan gjøre dette på en trafikksikker måte.

Før selve snorklippingen benyttet Dagfinn Fløystad også anledningen til å takke avtroppende fylkesordfører Terje Dammen for sin innsats for å samferdselsarbeidet i Vest-Agder gjennom mange år både som leder av samferdselsutvalg og som fylkesordfører.

 

av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, publisert 14. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer