Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag en forskrift om et revidert ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Det er nå tatt inn to viktige nye punkter knyttet til elevers adferd. Det er nå ikke tillatt å ta bilder, film eller lydopptak på skolen uten samtykke. Det tidligere forbudet mot røyking er utvidet. Nå lyder punktet: Bruk av tobakk, snus og e-sigaretter er forbudt i skoletiden.

Formålet med revisjonen er:
 - å sørge for at reglementet er i samsvar med gjeldende lov og forskrift
- å gjøre reglementet enklere og mer lesbart
- å gjøre reglementet mer relevant for skolene

Det har vært en arbeidsgruppe med representanter fra skolene, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Utdanningsavdelingen og elev- og lærlingombudet utarbeidet forslaget til det reviderte ordensreglementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer