Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i går årsmeldingen fra Nasjonal digital læringsarena (Ndla) hvor Vest-Agder fylkeskommune medvirker. Ndla er det største pedagogiske samarbeidet i norsk skole. Gjennom NDLA finner lærere og leverandører fra hele landet sammen og skaper nytt innhold. I fellesskap blir det produsert læremidler med høy kvalitet som elever og lærlinger raskt tar i bruk og ser på som sine egne. NDLA er et samarbeid mellom 17 av landets fylkeskommuner. Oslo er ikke medlem av samarbeidet. NDLA tilbyr digitale læremidler til 104 eksamensfag. Disse fordeler seg på 39 læreplaner.

I årsmeldingen fremgår det at i 2018 var Ndla det mest brukte digitale læremiddelet i videregående opplæring. Innholdet er tilgjengelig for alle, hvor som helst og når som helst. 2018 var et år med store organisatoriske og administrative endringer i Ndla. Teknisk har fagstoffet blitt overført til ny plattform for, blant annet, å forbedre brukergrensesnitt og imøtekomme krav til universell utforming. Innholdet på Ndla skal oppleves like godt på alle typer enheter. Året var preget av den brytningstiden som skole-Norge er inne i, endringer i struktur og innhold i utdanningssektoren og planlegging av nye læreplaner. Forberedelse inn mot fagfornyelsen er påbegynt for å sikre relevante læremidler av god kvalitet videre framover.

Det har vært en jevn utvikling av brukere siden oppstarten av Ndla.

Fra 01.01.2009 har:
• 205 millioner sider blitt vist
• NDLA hatt 73,6 millioner besøk
• NDLA hatt i overkant av 32,4 millioner sidevisninger og 13,3 millioner besøk i 2018
• NDLA hatt 350 tusen besøk og 230 tusen brukere i normale skoleuker

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2019 | Skriv ut siden