Regional utvikling og nytenking blir satt på agendaen under Arendalsuka. Med basis i regionreform og kommunereform, arrangeres det diskusjon om sentrale temaer som innovasjon, omstilling, tillit og regionalt samspill. Det deltar representanter fra blant annet politikken, akademia og norsk næringsliv. Velkommen på Statsråd Lehmkuhl i Pollen!

Regioner i omstilling: Hvordan jobbe sammen for endring og innovasjon?

Arrangør
PwC, NHH, Agder fylkeskommune
 13/8 2019 09:00 - 10:30
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Om arrangementet

Fylkeskommunene jobber etter samme mandat og er ikke i direkte konkurranse med hverandre. Fylkeskommunene er sånn sett perfekt rigget for gjenbruk av beste praksis og læring på tvers. Likevel ser vi forskjeller, i samarbeidsstrukturer og i utviklingsarbeid. Hva innebærer det egentlig å lykkes med regional utvikling og hvordan kan erfaringer deles og spres?  

Sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune setter vi regional utvikling og nytenking på agendaen. Med basis i regionreform og kommunereform, diskuterer vi sentrale temaer som innovasjon, omstilling, tillit og regionalt samspill. Med oss til panelsamtale kommer også representanter fra politikken, akademia og norsk næringsliv. Vi ses på Statsråd Lehmkuhl i Pollen!

Agenda

09-09.05. Innledning

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC, ønsker velkommen.  

09.05-09.40. Hva kan vi lære av hverandre?

Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann i Agder fylkeskommune fra 2020 og Hege Gabrielsen, partner i PwC, forteller om hva som har vært styrker og utfordringer i dagens samarbeidsstrukturer, og hva som bør gjøres annerledes når regionreformen trer i kraft fra nyttår. I tillegg deler fylkeskommunene Trøndelag og Vestfold og Telemark erfaringer fra sine regioner.

09.40-09.55. Hvordan kan vi øke omstillings- og innovasjonskompetansen i offentlig sektor?

Tore Hillestad, programdirektør for Brytningstid NHH, forteller hvordan etterutdanningsprogrammet Brytningstid skal tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse til offentlig og privat sektor på Vestlandet.

09.55-10.30. Panelsamtale og spørsmål fra salen

  • Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsminister
  • Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann, Agder fylkeskommune
  • Hege Gabrielsen, partner, PwC
  • Tore Hillestad, professor, NHH
  • Tore O. Sandvik, fylkesordfører, Trøndelag fylkeskommune
  • Jan Sivert Jøsendal, prosjektrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Moderator: Anne Grosvold

Oppmøte og lett servering fra kl 08:30

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juli 2019 | Skriv ut siden