Halve perioden for det gjeldene handlingsprogrammet for fylkesveg vil være gjennomført ved nyttår når de to Agder-fylkene blir ett fylke. -Det vil bli behov for tilpasninger både i Aust og Vest for å etablere en felles handlingsplan for videre utvikling av fylkesvegnettet i Agder fylkeskommune. Dette blir en krevende prosess, samtidig som det vil muliggjøre å se større arealer under ett, og dermed trekke større linjer for en felles utvikling, skriver fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen i forbindelse med en rapportsak om fylkesveinettet i Vest-Agder som nå behandles politisk.

Hun peker på at erfaringen viser at det er krevende å få frem prosjektene med den fremdriften man planlegger for ved oppstart. -Særlig i regulerings- og planfasen oppstår det ofte uforutsette utfordringer som må håndteres før prosjektene kan sendes ut på anbud. Til tross for disse utfordringene blir det igangsatt, gjennomført og avsluttet en rekke gode og viktige prosjekter, som sammen med høy aktivitet innen drift og vedlikehold, gjør at vegnettet i Vest-Agder stadig utbedres og utvikles, skriver hun. 

Fylkesrådmannens oppfatning er at Vest-Agder fylkeskommune har vært en god og aktiv vegeier, som har vist vilje til å ta tak i utfordringer og finne løsninger på disse. -Dette gode arbeidet skal videreføres i nye Agder fylkeskommune, der vi sammen med mange tidligere ansatte fra Statens vegvesen nå får en spennende, slagkraftig og sterk organisasjon som har et totalansvar for det videre arbeidet med utvikling av fylkesvegnettet på Agder. Samtidig vil Statens vegvesen og Vegdirektoratet fremdeles være en viktig premissleverandør, som Agder fylkeskommune skal samarbeide godt, og utveksle kompetanse med. 

Hun understreker at i alt arbeid som utføres på vegnettet skal trafikksikkerhet ligge til grunn. -Dette fokuset må videreføres og videreutvikles, slik at fylkeskommunen, sammen med andre vegeiere, i størst mulig grad bidrar til å redusere antall ulykker og konsekvensen av disse. For å få til dette er det viktig å fokusere på prioritering av riktige prosjekter i nye Agder fylkeskommune, kombinert med rett nivå på drift og vedlikehold av fylkesvegene, skriver fylkesrådmannen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer