Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte på Søgne folkebibliotek i Rådhuset på Tangvall onsdag 20. november fra klokken 18.00 til 19.00. Temaet for møtet er å presentere utdanningstilbudene den videregående skolen vil tilby i årene fra 2020 til 2024.

Skolens målsettinger i virksomhetsplanen er:

-Bli en attraktiv skole for natur/miljøbevisst ungdom
-Være i en kontinuerlig læringsprosess i hele organisasjonen
-Legge opp til et høyt læringstrykk for å sikre at elevene når kompetansemålene
-Vi skal møte hverandre med respekt og toleranse
-Skolen skal oppleves som framtidsrettet

 Naturbruk gir muligheter for:

-Grønn studiekompetanse
-Realfag som studiespesialisering
-Grønne fagutdanninger
-Mye praktisk undervisning ute i naturen
-Aktivt friluftsliv
-Økologi i alle fag
-God dyreomsorg
-Et godt læringsmiljø

Skolens kompetanse:

-Undervisning med tett oppfølging
-Fellesfag med tverrfaglig samarbeid
-Hagebruk
-Skogbruk
-Jordbruk
-Dyreomsorg i stall, ridehall, smådyrfjøs og ammekufjøs
-Utegangere på kulturbeite i skogen
-Bikuber
-Fiske og fangst i ferskvann, skog og sjø

Nye bygg på Søgnetunet fra 2020 er fremtidsrettet og gir mange muligheter også innen studieforberedende program. Skolen er i en byggeprosess og skal ha nye praksisbygg ferdig til skolestart 2020, de omfatter:

-Aktiv stall for skolens egne hester
-Egen stall for elevhester i eksisterende bygg
-Ridehall, bygge om eksisterende plasthall
-Nytt fjøs for ammekjyr
-Nytt gartneri
-Gårdshus med garderober, kontorer og oppholdsrom
-Gårdsverksted
-Traktorgarasje

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer