Fylkesutvalget godkjente i dag en avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kommune om anskaffelse av tomt og leie av kroppsøvingslokaler i forbindelse med etablering av en ny videregående skole på Tangvall i Søgne. Avtalen ble inngått 27. november og undertegnet av ordfører Astrid Hilde og fylkesordfører Terje Damman, med forbehold om fylkesutvalgets og kommunestyrets godkjenning.

I 2015 besluttet fylkestinget etablering av en ny videregående skole på Tangvall gjennom et samarbeidsprosjekt med Søgne kommune som skal etablere ny ungdomsskole og idrettshall i samme prosjekt. I 2016 vedtok fylkestinget at ungdomsskolen og den videregående skolen skulle samlokaliseres med felles idrettsanlegg, auditorium, felles lokalisering av elevtjenester, avdeling for spesialundervisning, felles driftsfunksjon og kantinekjøkken.

Det pågår for tiden en samspillsfase med entreprenør for å utarbeide et forprosjekt med tilhørende kostnadskalkyle som skal fremlegges for politisk behandling i 2020. Det pågår også arbeid for å ferdigstille en overordnet samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Som en del av dette har Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune måttet avklare eier og investeringsbehov knyttet til tomt og kroppsøvingslokaler.  Dette fremgår ikke klart av tidligere avtaler eller vedtak.  Avtalen som fylkesutvalget nå har godkjent omfatter dette.

I avtalen fremgår det at fylkeskommunen skal få overdradd et tomteareal på cirka 11 500 til den videregående skolen for 20 millioner kroner. Søgne kommune skal eie og leie ut både kunstgressbane, fridrettsanlegg og idrettsanlegg til den videregående skolen. Leieavtale skal inngås snarest mulig og senest når skolen tas i bruk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer