• av Eilertsen, Steinar, 09.10.09

  Kulturnett Vest-Agder på lufta!

  Fredag 4. november ble Kulturnett Vest-Agder første gang gjort tilgjengelig for publikum, og 26....

  Les mer
 • av Jo van der Eynden, 29.12.08

  Lindesnes Fyr blir nasjonalt etatsmuseum for Kystverket - men foreløpig ingen penger til drift.

  I regjeringens forslag til budsjett for Fiskeri- og Kystdepartementet 2006 som ble lagt fram 14....

  Les mer
 • Tannhelsetjenesten i Vest-Agder
  av Per Kvinlaug, 16.12.08

  Tannhelsetjenesten i Vest-Agder

  Den offentlige tannhelsetjenesten er en egen institusjon i Vest-Agder fylkeskommune med 90,5 årsverk...

  Les mer
 • Kan ikke finansiere gassbusser i Kristiansand
  av admin, 22.06.06

  Kan ikke finansiere gassbusser i Kristiansand

  Fylkesutvalget ser positivt på økt bruk av gass i transportsektoren. Utvalget besluttet imidlertid...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 29.12.05

  Fylkestinget: Konsekvensene av friskoleetableringer må nå vurderes

  Fem nye private friskoler ønsker nå å etablere seg i Kristiansandsregionen. Søkerne vil totalt tilby...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 29.12.05

  Eks. utdanningsminister Clemet mener friskolene ikke kan stoppes

  Kristin Clemet, som var utdanningsminister frem til Øystein Djupedal overtok i oktober, sier til...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 23.12.05

  960 000 kroner fra Kompetansefondet til prosjekt på Vennesla videregående skole

  Vennesla videregående skole har fått en fin førjulspresang. Skolen er blitt tildelt 960 000...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 22.12.05

  God økonomistyring på fylkeskommunale skolebyggeprosjekter

  Sluttrapporter fra to skolebyggeprosjekter- et i Lyngdal og et på Lista – har nå vært til behandling...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 21.12.05

  Kontrollutvalget skifter sekretariat

  Fylkestinget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå avtale med Arendal...

  Les mer

Lise Solgaard ansatt som økonomisjef

Lise Solgaard (41) fra Mandal er ansatt som økonomisjef i fylkeskommunen. Hun skal lede en nyopprettet økonomienhet nært tilknyttet fylkesrådmann Tine Sundtoft. Hun begynner i stillingen 1. april....

av Torkelsen, Jan, 21.12.05

Satser på økt kvinneandel i politiske maktposisjoner

KS tok tidligere i år initiativ til  at det innen en tiårs periode skal være en balansert fordeling av kvinner og menn i rådmannsstillinger.  Nå starter organisasjonen et arbeid for å øke...

av Torkelsen, Jan, 21.12.05

Utskifting i Arbeiderpartigruppen i fylkestinget

Maja Foss Five ble ved valget i 2003 valgt inn som representant for Arbeiderpartiet i fylkestinget. Hun ble også valgt som representant til hovedutvalg for kultur og utdanning. I høst har hun flyttet...

av Torkelsen, Jan, 20.12.05

Setesdalsbanen: Fylkeskulturprisen er en inspirasjon til videre innsats

-Fylkeskulturprisen fra Vest-Agder fylkeskommune vil få en sentral posisjon på Grovane stasjon. Den vil være en inspirasjon når vi i Stiftelsen Setesdalsbanen skal ta fatt på alle de viktige...

av Torkelsen, Jan, 20.12.05

Konstituert fylkeskonservator blant forfatterne til Norsk arkeologisk leksikon

For første gang foreligger det et norsk arkeologileksikon, med bidrag fra landets fremste arkeologer. Professorene Lotte Hedeager og Einar Østmo har redigert verket, som har 12 hovedforfattere. Blant...

av Eilertsen, Steinar, 20.12.05

Julehygge for besøkende og ansatte i Fylkeshuset

Det var hyggelig og virkelig god gammeldags julestemningen i servicetorget i Fylkeshuset i dag morges da besøkende og ansatte kom innforbi inngangsdøren. En for anledningen sammensatt...

av Torkelsen, Jan, 20.12.05

Westermoen: Sykehuspolitikken de senere årene har vært en serie av skuffelser

-For svært mange av oss har sykehuspolitikken de senere årene vært en serie av skuffelser. Etter at staten overtok ansvaret for sykehusdriften fra fylkeskommunene, har den ene omstillingen etter den...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Dyster likestillingssituasjon for Agder-fylkene

Likestillingsindeksen for 2005 fra Statistisk Sentralbyrå ble offentliggjort i dag. Den viser at kvinner og menn i Agder-fylkene og Møre og Romsdal er minst likestilte. Vest-Agder ligger på bunn av...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Foreldreveiledningskurs for minorietsspråklige

Sammen med Kristiansand kommune, Fiskå-, Karuss-, Møvik- og Lindebøskauen skoler samt Kristiansand voksenopplæringssenter (KVO)vil Vest-Agder fylkeskomune tilby kurs til minoritetsspråklige...

av Jørgensen, Ann Opheim, 19.12.05

Opplegget for bygging av Tangen videregående skole klart

Fylkestinget har nå endelig klargjort at skisseprosjektet for Tangen videregående skole skal baseres på en arealramme på 17 300 kvadratmeter tilpasset 940 elevplasser. Bruttoinvesteringskostnadene...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Elever fra Vennesla videregående skole vant årets Holbergpris

13 elever fra Vennesla videregående skole har vunnet årets Holbergspris for skoleprosjekter for prosjektet: ”Mysteriet om Vennesladialekten. Dialekt og identitet i Vennesla.” Prisen ble delt ut på...

av admin, 19.12.05

Endringer i friskoleloven og fagskoleloven ut på rask høring

Utdannings- og forskningsdepartementet sendte fredag ut høringsbrev til blant annet alle landets fylkeskommuner. Departementet inviterer til uttalelser om forslag til endringer i lov av  4. juli...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Djupedal finner seg ikke i brudd på friskolestansen

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har besluttet å fryse oppstarten av nye private skoler.  Han vil, i følge Kommunal Rapport, ikke finne seg i at friskoler starter opp og dermed bryter...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Inkluderende arbeidslivs-satsing i fire nye år

Det er nå klart at IA-arbeidet, som Vest-Agder fylkeskommune er med i, fortsetter i en ny fireårsperiode innenfor rammen av en forpliktende avtale. Det ble klart etter at Regjeringen og en rekke...

av admin, 15.12.05

Fylkesutvalget foreslår fem kandidater til styret i det regionale helseforetaket

Helseminister Sylvia Brustad har sendt invitasjon til landets fylkeskommuner om å foreslå kandidater til styrene i de regionale helseforetakene. I invitasjonen presiseres det at kandidatene skal være...

av Torkelsen, Jan, 15.12.05

Støtte til teltaksjon for Pakistan

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt takk fra Røde Kors for støtte til en teltaksjon for jordskjelvofre i Pakistan. Fylkeskommunen takkes for de ti teltene som er finansiert. Hvert telt innholder også...

av Torkelsen, Jan, 15.12.05

Fylkeskommunens delegasjonsreglement ajourføres

Fylkestinget ble i dag orientert om en forvaltningsrevisjons-rapport om leasing i Vest-Agder fylkes-kommune som fylkesrevisjonen har utarbeidet. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av at...

av admin, 15.12.05

Vil ha en regionplan for Sørlandet

Fylkestinget ba i dag enstemmig om at det må arbeides videre med en regionplan for Sørlandet som skal gjelde fra 2010.  Dersom det underveis i gjennomføringen av regionaliserings-reformen...

av Torkelsen, Jan, 15.12.05

Fylkestinget protesterer mot redusert innflytelse i Nasjonal Transportplan-arbeidet

Fylkestinget sluttet seg i dag til en uttalelse som landets fylkesordførere har reist til Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket vedrørende arbeidet med Nasjonal...

av Torkelsen, Jan, 15.12.05

Åtte ekstramillioner til riksvegprosjekter fordelt til Farsund, Mandal og Åseral

Stoltenberg-regjeringen har plusset på med åtte millioner kroner til riksveiprosjekter i Vest-Agder. Fylkestinget besluttet i dag enstemmig å benytte seks millioner kroner til anleggsprosjektet på...

av Torkelsen, Jan, 14.12.05

Terskelverdien for offentlege innkjøp blir vidareførd

Regjeringa har vedteke å vidareføre den nasjonale terskelverdien for å gjennomføre konkurransar for offentlege innkjøp på 500 000 kroner.– Auken frå 200 000 til 500 000 har berre verka i tre månader....

av Torkelsen, Jan, 14.12.05

Kyststamveimidler overføres til Vest-Agders samferdselsbudsjett

Kyststamveiutvalget blir nå avviklet og midler som utvalget har oppspart fordeles til de deltakende fylkeskommunene: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan, 14.12.05

Start med en lærling!

Utdanningsdirektoratet setter nå i gang informasjonskampanjen ”Start med en lærling”. Målet er å øke tilbudet av læreplasser både i privat og offentlig sektor. Kampanjen er den del av...

av admin, 14.12.05

Westermoen: Vil ha rettferdig fordeling av midler mellom helseforetakene i regionen straks!

-Noen av oss er kjent med vurderinger fra Sintef som tyder på at den fordelingsmodellen Helse Sør anvender mellom helseforetakene ser ut til å gi Sørlandet sykehus lavere tilskudd per innbygger enn...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Veksten i friskoler skal stanses

Regjeringen vil stanse veksten i antallet friskoler og prioritere den offentlige skolen. I påvente av en ny lov blir det derfor foreslått en ny midlertidig bestemmelse i dagens friskolelov med to...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Fylkesordfører Westermoen vil ha tempo i regionreformen

-Stortingsmeldingen fra regjeringen om prinsippene for regionalreformen skal komme på høstparten, mot tidligere signalisert vårparten. Jeg legger til grunn at dette ikke varsler et lavere tempo i...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Fylkes- og kommunepolitikerne trenges i styringen av sykehusene

Helseforetaksmodellen som ble innført i forbindelse med sykehusreformen utgjør et velegnet fundament for styring og utvikling av spesialisthelsetjenesten også i årene som kommer. Dette er...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Venstre går inn for fylkestingsvalg i 2007

Venstres landsstyre har drøftet spørsmålet om en skal avvikle fylkestingsvalg i 2007. Partiet går, i følge NTB, imot at fylkestingene som ble valgt i 2003 skal få en forlenget funksjonstid på to...

av admin, 13.12.05

Innsigelse til ny reguleringplan for et næringsområde på Opofte i Kvinesdal

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag et forslag til en reguleringsplan for Opofte næringsområde. Dette ligger der hvor riksvei 465 fra Farsund vil bli koblet på den nye...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Bygderuta Favoritten justerer tilbudet

av Torkelsen, Jan, 12.12.05

Økonomisk hjelp til restaureringen av Hestmanden

Fylkeskommunen ga våren 2002 to millioner kroner i lån for at restaureringsarbeidene på det gamle dampskipet Hestmanden kunne fortsette i dokken på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i...

av Torkelsen, Jan, 12.12.05

Bjørnevåg Turistanlegg: Innsigelser droppes etter justering av reguleringsplan

Aksjeselskapet Ekely Holding planlegger å bygge opp et større turistanlegg for fiskeopplevelser og familieopplevelser i Bjørnevåg - et område som ligger mellom Farsund og Lyngdal. Reguleringsplanen...

av Torkelsen, Jan, 12.12.05

Lyngdalsordføreren vil ha en ”Listeravis”

-Når den nye E 39 blir en realitet i september neste år, åpner dette helt nye muligheter for kommunene i Lister. Skal vi klare å skape en felles identitet i regionen, og bli bedre kjent med det som...

av Torkelsen, Jan, 12.12.05

Veiviseren – årets gaveide!

Friluftsliv er et velferdsgode. Boka ”Veiviseren” med tilhørende turkart gir allmennheten informasjon om hvilke friluftsområder og verneområder i Midt-Agder regionen som er sikret for allmenn bruk....

av Egeli, Berit, 09.12.05

Spangereidkanalen – en god regionalsak

Ordfører i Lindesnes kommune Ivar Lindal ser frem til at anleggsarbeidene på Spangereidkanalen fra Lenefjorden til Bålyhavn starter opp i slutten av februar. –Kanalen er en god regionalsak, noe som...

av Torkelsen, Jan, 09.12.05

Tre grupperinger med fokus på naturgass i Agderregionen vil samarbeide tettere

Det er for tiden i virksomhet tre forskjellige grupperinger med forskjellig deltakelse i Agder-regionen som alle har relasjoner til arbeidet med å få tilført naturgass som energikilde til landsdelen....

av Torkelsen, Jan, 09.12.05

Kunnskapsløftet for alle fra høsten 2006

Regjeringen har avgjort at Kunnskapsløftet skal starte som planlagt høsten 2006, også innen videregående opplæring. Beslutningen er fattet etter en grundig vurdering der alle berørte parter har fått...

av Torkelsen, Jan, 08.12.05

Lister skal bli en merkevare

I morgen møtes representanter fra Lister-kommunene og fylkeskommunen for å videreføre arbeidet med Listerplanen. Et planutvalg har arbeidet frem forslag til hvordan regionen skal utvikles. Et...

av Torkelsen, Jan, 08.12.05

Historiens første svenneprøve i bunadsøm i Vest-Agder

Vest-Agder har fått fagutdannede personer innen et nytt håndverksfag. De fire kvinnene: Kirsti Ann Ljosland, Inger-Lise Brøto Torland, Else Nome Salvesen og Anne Lise Foss har nylig avlagt svenneprøve...

av Torkelsen, Jan, 07.12.05

Utredning av fremtidig kollektivbetjening i Listerregionen

Samferdselsseksjonen i Vest-Agder fylkekommune har nå gjort ferdig rapporten ”Utredning av fremtidig kollektivbetjening i Listerregionen etter at nytt vegsystem står ferdig.”   Prosjektet er...

av Johansen, Mette Kirkhus, 07.12.05

Designutmerkelse til Vest-Agder: Bussmetro uten besvær

Den fylkeskommunale samferdselsenheten Vest-Agder Kollektivtrafikk har gjort et løft for noen av Kristiansands bussholdeplasser, og er for det blitt tildelt det ettertraktede Merket for God Design av...

av Torkelsen, Jan, 06.12.05

Stipend til nyskapende industridesigner fra Kristiansand

Næringslivets Internasjonaliserings-stiftelses to første stipender er tildelt industridesignerne Helge-Ruben Halse og Marius Andresen. De får stipendene på 400 000 kroner for hvert sitt nyskapende...

av Torkelsen, Jan, 06.12.05

Fylkeskommunen gratulerer Kongehuset med den nye prinsen

”Vest-Agder fylkeskommune gratulerer hjertelig med vår nye prins, Sverre Magnus. Vi gleder oss sammen med dere.” Denne lykkeønskningen ble i formiddag sendt fra Vest-Agder fylkeskommune ved...

av Torkelsen, Jan, 05.12.05

En million kroner ekstra til bygningsvern i Vest-Agder

Fylkeskonservatoren har fått tilsagn om 1 mill. kroner til ferdigstilling av igangsatte restaurerings-prosjekter på fredete bygninger og anlegg i fylket. Midlene skal fordeles mellom langhuset på...

av Stylegar, Frans Arne, 05.12.05

Spennende arkeologiske funn i Søgne

I forbindelse med de arkeologiske registreringene i forkant av planlagt omlegging/utvidelse av E39 i Søgne, har fylkeskonservatoren gjort flere spennende funn. På Klepland like nordøst for Tangvall...

av Stylegar, Frans Arne, 05.12.05

Ungt Inkubatorstipend til to personer/bedfrifter fra Vest-Agder

Innovasjon Norge har nå tildelt Ung Inkubatorstipend til seks personer/bedrifter. De fikk stipend på 100 000 eller 200 000 kr. I tillegg fikk vinnerne ekstra faglig påfyll ved at de deltok på de...

av Torkelsen, Jan, 05.12.05

Regjeringen etablerer et nytt utvalg for distrikts- og regionalpolitikk

Et regjeringsutvalg får ansvar for å følge opp løftene om en offensiv satsing på regional- og distriktspolitikken, og for at distriktshensyn blir ivaretatt på alle politikkområder. Utvalget skal ledes...

av Torkelsen, Jan, 30.11.05

Tangen videregående skole skal bygges for 940 elever

Skisseprosjektet for Tangen videregående skole skal baseres på en arealramme på 17 300 kvadratmeter tilpasset 940 elevplasser. Bruttoinvesteringskostnadene, fratrukket salgsinntekter, beregnes til...

av admin, 30.11.05

Fylkeskommunen med på samarbeidsprosjekt om likestilling

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til finansiering av prosjektet ”Likestilling i kommunene på Sørlandet”. Vest-Agder fylkeskommunes andel er på 245.000...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Agder-fylkesamarbeid om regionplan

Fylkesutvalget går inn for at det skal settes i gang et arbeid med sikte på å utarbeide en regionplan for Sørlandet, fra 2010. Dersom det underveis i gjennomføringen av regionaliseringsreformen...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Fylkesutvalget vil ha igangsatt et nytt IKT prosjekt -”E-Sørlandet”

Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at et forprosjekt kalt ”E-Sørlandet – fra fiber til innhold” skal følges opp av et hovedprosjekt med tittel. ”E- Sørlandet”. Prosjektet har som visjon at...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

1,35 millioner kroner til nytt kompetanseprosjekt

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å støtte et nytt regionalt utviklingsprosjekt, rettet mot voksne med utdanningsbehov i Søgne og Songdalen, med 1,35 millioner kroner. Prosjektet har fått...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Inviterer Aust-Agder med på utarbeidelse av energiplan

Et enstemmig fylkesutvalg besluttet i dag at det skal utarbeides en egen energiplan for Vest-Agder.  Utvalget ga fylkesrådmann Tine Sundtoft fullmakt til å disponere inntil 350.000 kroner av...

av admin, 29.11.05

Støtter forprosjektering av Internasjonalt hus i Kristiansand

Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig et tilskudd på 50.000 kroner til å gjennomføre et forprosjekt for Internasjonalt hus i Kristiansand i 2006.  Fylkesutvalget setter som vilkår for...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Støtter etablering av IKON Forum for leverandørutvikling basert på handel

Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig 200.000 kroner i regionale utviklingsmidler som oppstartsstøtte til IKON Forum for leverandørutvikling basert på handel. Forumet skal arbeide med...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Prosjektet : Fleksibel yrkesopplæring for voksne - en suksess

-Det har vært en stor inspirasjon. Jeg har tatt fatt i livet mitt og ser at jeg kan, sier Wenche Svendsen Engmark i Kristiansand. Samarbeidsprosjektet "fleksibel yrkesopplæring for voksne" har gitt...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Unges kommunestyre i Lyngdal vil ha gang- og sykkelvei

Unges kommunestyre i Lyngdal besluttet i går enstemmig å rette en henstilling til kommunens folkevalgte politikere om å få  bedret skoleveien til Årnes skole. Skoleveien betegnes som farlig. Vi...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Kunstnerstipend for 2005 tildeles en forfatter, en musiker, en kunsthåndverker og en billedkunstner

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag hvem som skal motta Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend for 2005. De fire som tildeles stipendet er forfatteren Mirjam Kristensen fra Lyngdal,...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Utdelingen av fag- og svennebrev er i gang

Ved en enkel, men høytidelig markering på Hotel Solborg i Mandal, fikk et femtitall personer tirsdag kveld utdelt sine fag og svennebrev. Fagbrevet og svennebrevet er det synlige bevis på at...

av Leif Roald Borgersen, 28.11.05

Stilfull fag- og svennebrevutdeling i Lyngdal

I går ble det arrangert en tradisjonell og stilfull utdeling av fag- og svennebrev for kandidater fra Listeregionen på Rosfjord Strandhotel i Lyngdal. Arrangementet ble ivaretatt av...

av Leif Roald Borgersen, 28.11.05

Veiviseren – årets gaveide!

Friluftsliv er et velferdsgode. Boka ”Veiviseren” med tilhørende turkart gir allmennheten informasjon om hvilke friluftsområder og verneområder i Midt-Agder regionen som er sikret for allmenn bruk....

av Egeli, Berit S., 28.11.05

Kommunalministeren vil ikke avlyse fylkestingsvalget i 2007

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) er skeptisk til et forslag som er kommet fra flere hold om å avlyse fylkestingsvalget i 2007. - Det er demokratisk betenkelig og prinsipielt galt å...

av Torkelsen, Jan, 28.11.05

Nytt Likestillingsprosjekt på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Aust-Agder fylkeskommune, NHO Agder og  Sørlandets kompetansefond bidratt til finansiering av forskningsprosjektet ’Likestilling og arbeidsliv på Agder’....

av Torkelsen, Jan, 28.11.05

Elever på Vennesla videregående skole nominert til Holbergprisen

En tredjeklasse innen media og kommunikasjon ved Vennesla videregående skole er nominert til Holberg-prisen i skolen. Alle elever og lærere som har vært tilknyttet prosjektet er invitert til Bergen...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Idrettsstipendet for 2005 tildeles håndballspilleren Ingunn Birkeland

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommunes idrettsstipend skal tildeles Ingunn Birkeland fra Kristiansand. Hun er håndballspiller i Idrettsklubben VÅG....

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Fylkeskommunens arbeidsstipend for kunstnere 2006 tildeles Tormod Ropstad

Hovedutvalg for kultur og utdanning tildelte i går enstemmig Vest-Agder fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere til billedkunstneren Tormod Ropstad fra Kristiansand. Fylkeskommunen deler ut...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Flott åpningsarrangement for nytt kulturhus på Byremo

I går var politisk og administrativ ledelse fra flere kommuner og fylkeskommunen, sammen med en rekke gjester, ansatte og elever ved Byremo videregående skole med på en historisk åpning av et nytt...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Vil ha vurdert konsekvensene av friskoleetableringer

Utdanningsdirektoratet har invitert fylkeskommunen til å uttale seg om søknader fra fem nye private friskoler som ønsker å etablere seg i Kristiansandsregionen. Søkerne vil totalt tilby 2065 ordinære...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Nytt partnerskap med fire kommuner om bibliotekvirksomhet

Hovedutvalg for kultur og utdanning ga i dag enstemmig tilslutning til en partnerskapsavtale med kommunene: Marnardal, Åseral, Hægebostad og Audnedal. Avtalen innebærer et økonomisk spleiselag mellom...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Vil støtte Vest-Agder Idrettskrets med 330.000 kroner

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag inn for å imøtekomme en søknad fra Vest-Agder Idrettskrets om et ekstraordinært tilskudd til utdanningstiltak innen barne- og ungdomsidretten med...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Christianssand Protestfestival får 100.000 kroner

Christianssand Protestfestival søker fra neste år om en fast årlig støtte fra fylkeskommunen på 100.000 kroner. De søker i tillegg Kristiansand kommune om fast tilskudd på  200.000 kroner og...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Fylkeskulturprisen 2005 tildeles Stiftelsen Setesdalsbanen

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommunes Fylkeskulturpris 2005 skal tildeles Stiftelsen Setesdalsbanen. Prisen består av en pengesum på 40.000 kroner...

av Torkelsen, Jan, 24.11.05

Kristiansand katedralskole er kåret til årets utvekslingsskole i 2004

Formelt navn på hedersbevisningen er Doing It Together Award  - DIT-Award, i regi av Vennskap Nord-Sør, og katedralskolen fikk prisen for sitt mangeårige skoleutvekslingsprosjekt med skolen Doris...

av Rosenvold, Arne, 24.11.05

Vest-Agder skal få egen energiplan

av Torkelsen, Jan, 24.11.05

Realfagelever fra Farsund på vei til Stockholm og Dynamitdagarna

5. desember går startskuddet for Dynamitdagarna i Stockholm. Dette er et prestisjefylt arrangement i regi av Förbundet Unga Forskare. I løpet av en uke vil dyktige realfagselever fra alle verdens...

av Torkelsen, Jan/Øystein Sæveland, 24.11.05

Kyststamveiutvalget legges ned

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om at Kyststamveiutvalget blir avviklet. Utvalget sitter på oppsparte midler som  fordeles til de deltakende fylkeskommunene:...

av Torkelsen, Jan, 23.11.05

Kjøper privat samling av mekaniske musikkautomater

Fylkeskommunen vil kjøpe mandalsmannen Trygve Kiles samling av mekaniske musikkautomater for å sikre den til offentlige, museale formål. Fylkeskommunen må ut med 1,2 millioner kroner og søker Norsk...

av Torkelsen, Jan, 23.11.05

Nytt planlagt turistanlegg i Farsund skal befares

Et privat aksjeselskap planlegger å anlegge et større turistanlegg for fiskeopplevelser og familieopplevelser i Bjørnevåg i Farsund kommune. Området ligger mellom Farsund og Lyngdal. Farsund kommune...

av Torkelsen, Jan, 23.11.05

Fylkeseldrerådet: Kritisk søkelys på helsepolitikken

  Leder av fylkeseldrerådet, - tidligere fylkesordfører Niels-Otto Hægeland - ledet fylkeseldrerådets høstkonferanse som ble avviklet den 16. november i år. På konferansen deltok 55...

av Peersen, Tor, 22.11.05

Hydro planlegger prøveboring i Farsundsfeltet rundt årsskiftet 2006/2007

I juni 2004, i 18. konsesjonsrunde, ble Norsk Hydro tildelt operatørrollen i Farsundsbassenget. Området ligger bare 50 km fra land. Selskapet har foretatt seismiske undersøkelser i sommer. Nå er det...

av Torkelsen, Jan, 22.11.05

Fylkeskommunene skal foreslå folkevalgte kandidater til styrene i regionale helseforetak

- Flere folkevalgte i foretakenes styrer vil gi nærmere kontakt mellom befolkningen og de som fatter viktige beslutninger om spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad....

av Torkelsen, Jan, 21.11.05

Samferdselsministeren: -Stans i nedlegging av trafikkstasjonar

- Brukarane av trafikkstasjonane skal ha eit godt og tilgjengeleg tenestetilbod i heile Noreg. Nedlegging og endring i tenestetilbod på trafikkstasjonane skal stillast i ro inntil vidare, seier Liv...

av Torkelsen, Jan, 21.11.05

Blir dagens fylkestingspolitikere sittende to år ekstra?

Kommunalminister Åslaug Haga vil seriøst vurdere å avlyse fylkestingsvalget i 2007, men hun har demokratiske betenkeligheter, skriver Dagsavisen. -Vi skal tenke nøye gjennom om valgperioden kan...

av Torkelsen, Jan, 21.11.05

Kristiansand nullstiller avtale om regionadministrasjonens lokalisering

Venstrerepresentanten Dag Vige ga i sist formannskapsmøte i Kristiansand uttrykk for at fusjonsprosessen mellom Agder-fylkene nå synes lagt på is. Han oppfattet at det nå går mot en trenivåmodell, med...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Stor interesse for prosjekt: ”Fleksibel yrkesopplæring for voksne”

I morgen samles 80 deltakere på Radisson SAS Caledonien Hotell i Kristiansand til en bredt anlagt erfaringskonferanse i regi av prosjektet ”Fleksibel yrkesopplæring for voksne”. På konferansen vil de...

av admin, 15.11.05

Fylkesmannen i Vest-Agder antyder indirekte valgordning til de nye regionene

-Dersom en kommer til at nye regioner skal opprettes, bør regjeringen, etter fylkesmannens syn, seriøst vurdere om eventuelle nye regioner kan styres gjennom en indirekte valgordning, skriver...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Stor internasjonal transportkonferanse i Kristiansand denne uken

I tidsrommet 16 - 18.november 2005 er Vest-Agder fylkeskommune vertskap for en konferanse med faglige seminarer under det EU-støttede Interreg 3C-prosjektet Concept. Arrangementet foregår på Radisson...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Fag- eller svennebrev til 822 kandidater i høst

Hvert år i november deler Vest-Agder fylkeskommune ut fag- og svennebrev til de som har bestått sine prøver siden forrige utdeling.  I høst er det totalt 822 personer som avlagt og bestått...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Westermoen: -Vi trenger et levende landbruk over hele landet

-Vi trenger et levende landbruk over hele landet. Vi trenger at det bor folk i husene. Vi trenger å holde Norge i hevd og ta vare på landskapet, kulturminnene og kvalitetene i tradisjoner og...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Fylkeskommunens internettforbedring gjenspeiles på Norge.no

Den offentlige nettportalen Norge.no har i de seneste årene kvalitetsvurdert offentlige nettsteder. Kvalitetskriteriene blir jevnlig justert. Vest-Agder fylkeskommunes nye nettsider er vurdert kort...

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Giske foreslår økning i bevilgningene til kultur i Vest-Agder

Regjeringen og kulturminister Trond Giske foreslår å styrke kulturlivet i Vest-Agder med 2 millioner kroner mer enn opprinnelig foreslått i 2006-budsjettet fra Bondevik-regjeringen. Økningen til...

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Regjeringen vil gjennomgå friskoleloven

-Regjeringen ønsker at alle skal ha lik rett til utdanning og at det skal være en sterk og mangfoldig offentlig fellesskole med plass til alle. Regjeringen vil derfor foreta en gjennomgang av...

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Stoltenberg-regjeringen vil øke rammeoverføringene til fylkeskommunen

Den nye Stoltenberg-regjeringen forslår en samlet økning på rammeoverføringene til landets fylkeskommuner på 657 millioner kroner i forhold til det Bondevik-regjeringen la opp til i sitt forslag til...

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Havari for Vestlandsregionen?

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Tverrfaglig arbeid virker!

av Reed, Lisbeth, 11.11.05

Haga øker potten til regional utvikling

Den nye regjeringen varsler i sitt forslag til statsbudsjett at den er opptatt av å øke verdiskapingen på grunnlag av regionale fortrinn og styrke det lokale og regionale utviklingsarbeidet....

av Torkelsen, Jan, 10.11.05

Kulturnett Vest-Agder

Kulturnett Vest-Agder er et regionalt kulturnett som skal lanseres i 2005. Kulturnett Vest-Agder skal bidra til at innholdet i kulturinstitusjoner i Vest-Agder blir tilgjengelig for publikum.

av Macdonald, Cheryl, 08.11.05

Nytt trafikkpartnerskap i Indre Agder

Et nytt treårig trafikksikkerhetsprosjekt, hvor fylkeskommunen er en av partnerne, er nå satt i gang i Indre Agder. Fylkeskommunen skal, sammen med andre bidragsytere som Politiet, Trygg Trafikk,...

av Torkelsen, Jan, 07.11.05

Fylkesutdanningssjef Turi Løvdal: -Vi legger vekt på å være i forkant

Utdanningsdirektoratet har nå lagt frem ferske tall om lærlingeformidlingen nasjonalt. Tallene tar utgangspunkt i situasjonen per 1. oktober 2005. De viser at på landsplan har 61 prosent av søkerne...

av Torkelsen, Jan, 03.11.05

Pilotkonferanse i Vest-Agder: Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Jasmeen(13) kommer blek og forknytt på skolen etter tre dagers fravær. Læreren aner at noe alvorlig er galt, men er usikker på hvordan hun skal møte Jasmeens foreldre. Fahriya arbeider som...

av Torkelsen, Jan, 03.11.05

Overskridelser på Listerpakken må løses

Stortinget vedtok i 2002 Listerpakken til 1,624 milliarder kroner. Nå tyder foreløpige signaler på at det kan bli overskridelser på i underkant av 200 millioner kroner. Stortinget besluttet at pakken...

av Torkelsen, Jan, 02.11.05

Vest-Agder-museet en av vinnerne i statsbudsjettet

  I Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag for 2006 foreslås det en økning av tilskuddet på kr 2 716 000. I tillegg foreslås det å gi Sørlandets Kunstmuseum en økning på kr...

av Holbek, Rune, 02.11.05

Den offentlige tannhelsetjenesten bør forbli fylkeskommunal

Fylkesutvalget ga i dag, mot stemmene fra FRP’s to representanter, uttrykk for at den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt bør være forankret i fylkeskommunene. Bakgrunnen er at Helse- og...

av Torkelsen, Jan, 01.11.05

Mer finansiell støtte til Setesdalsbanen

I løpet av de seneste årene har Vest-Agder fylkeskommune støttet Stiftelsen Setesdalsbanen IKS med betydelige beløp. Fylkeskommunen har blant annet vært med å finansiere gjenoppbyggingen av Grovane...

av Torkelsen, Jan, 01.11.05

Fylkeskommunen bør få ansvar for et felles offentlig transportkontor

Vest-Agder fylkeskommune mener fylkeskommunen bør få ansvar for å drifte et felles kontor med ansvar for forhandling / kjøp av transport, samt bestilling og samordning av all offentlig betalt...

av Torkelsen, Jan, 01.11.05

Spennende konferanse om utviklingstrekk, nærings- og stedsutvikling på Agder

Mandag 14. november arrangeres "Framtidsbygda 2020 - en dagskonferanse om utviklingstrekk, nærings- og stedsutvikling på Agder”.  Arrangementet finner sted på Evjemoen. Målgruppen for konferansen...

av admin, 28.10.05

UNG-INPUT Inspirasjonskonferanse 17.november

Vest-Agder fylkeskommune inviterer alle kommunene i fylket til presentasjon av ”Ung-Input” 17.november 2005, i Fylkeshuset i Kristiansand. Ung-Input er et verktøy for at unge skal kunne medvirke i...

av Torkelsen, Jan, 28.10.05

Eva Bergh innstilt til stilling som ny utdanningsjef i fylkeskommunen

Rektor ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand Eva Bergh er innstilt som nummer en til stillingen som utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune. Dersom hun mottar stillingen overtar hun etter...

av Torkelsen, Jan, 27.10.05

Ulf Engh æret med KS-hedersmerke

Under fylkestingssamlingen i Kristiansand i dag ble det avholdt en lunsj hvor flere sentrale offentlige ledere fra agderfylkene var invitert. Anledningen var å markerere at Ulf Engh i midten av...

av Torkelsen, Jan, 27.10.05

Fylkestingene støtter ny felles strategi for Folkehelse i Agder

Fylkestingene i de to agderfylkene har nå gitt sin tilslutning til et nytt strategidokument for Folkehelse i Agder.  Fylkestinget i Aust-Agder godkjente strategiopplegget 18. oktober mens...

av Torkelsen, Jan, 26.10.05

Fylkestinget godkjenner salg av fylkeskommunale aksjer

I april ba fylkestinget administrasjonen i fylkeskommunen utarbeide en oversikt over fylkeskommunens aksjer og andeler i aksjeselskaper. Da fylkestinget behandlet oversikten i dag godkjente tinget...

av Torkelsen, Jan, 26.10.05

Det blir ny videregående skole på Tangen i Kristiansand

Fylkestinget avklarte i dag i spørsmålet om lokalisering av ny videregående skole i Kristiansand. Fylkestinget besluttet at skolen skal plasseres på Tangen i Kristiansand sentrum, men noe nærmere...

av Torkelsen, Jan, 26.10.05

Anbefaler avtale med T.O.Slettebøe AS om kjøp av skoletomt

Fylkesutvalget anbefalte i dag enstemmig at fylkestinget i morgen skal godkjenne en fremforhandlet avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og T.O. Slettebøe AS om kjøp av deler av aksjeselskapets...

av Torkelsen, Jan, 25.10.05

Fylkeskommunen støtter TV aksjonen 2005 med 50.000 kroner

Fylkesutvalget mener årets TV-aksjon Drømmefanger tar opp en av de viktigste globale utfordringene samfunnet står overfor. Utvalget besluttet derfor i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal støtte...

av Torkelsen, Jan, 25.10.05

25.000 kroner til Kirkens SOS i Agder

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Kirkens SOS i Agder skal få 25.000 kroner i driftstøtte for 2006 fra Vest-Agder fylkeskommune. Virksomheten har søkt og mottatt slik støtte fra...

av Torkelsen, Jan, 25.10.05

Søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte

Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkenes SOS i Norge. Organisasjonen har også i år søkt fylkeskommunen om driftsstøtte....

av Peersen, Tor, 24.10.05

Den nye kommunalministeren har ikke regionkartet klart

-Når det gjelder antall forvaltningsnivåer skal det fortsatt være tre, og regjeringen tar sikte på at nye regioner skal være på plass til 2010. Men noe kart vil jeg ikke tegne.Vi må først finne...

av Torkelsen, Jan, 21.10.05

Støtte til industri- og forretningsutvikling i Hægebostad

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Hægebostad kommune skal få 675.000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen. Kommunen har søkt om økonomisk bistand til...

av Torkelsen, Jan, 21.10.05

Færre klager på standpunktkarakterer og muntlig eksamen

Klagenemnda for videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene mottatt stadig færre klager på standpunktkarakterer og karakterer til muntlig eksamen. I år kom det inn totalt 74...

av Torkelsen, Jan, 20.10.05

Multikulturelt arrangement: "SE-verden-i-Vest-Agder"

Vest-Agder fylkeskommune setter  fokus på det multikulturelle Vest-Agder gjennom arrangementet ”SE-verden-i-Vest-Agder” 2. – 6. november, et arrangement med kurs, konferanser, konserter,...

av Inga Lauvdal, 20.10.05

Det nye Vest-Agder-museet på plass fra årsskiftet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 300.000 kroner til opprettelse av Vest-Agder-museet. Dette er en ny enhet hvor sju...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Bidrar til restaurering av personvogn til Setesdalsbanen

Vest-Agder fylkeskommune bidrar ventelig med 125.000 kroner til restaurering av en personvogn ved Stiftelsen Setesdalsbanen IKS. Det gikk hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø enstemmig inn for...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Fylkeskommunen med å finansiere sentrumsutvikling i Flekkefjord

Vest Agder fylkeskommune vil bidra med 750.000 kroner som finansieringsstøtte til prosjektet  ”Elvepromenade Broen – Tollbodbrygga”  i Flekkefjord. Det besluttet et enstemmig Hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Flott nytt magasin og velferdsbygg åpnet på Bredalsholmen

-Dette er et nybygg som vil bedre forholdene betydelig både for besøkende og ansatte på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, sa leder for Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø Terje Damman da...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Best for brukerne at fylkeskommunen beholder ansvaret for alle transportordningene

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø avga i dag en høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet vedrørende rapporten: ”Transport for funksjonshemmede –...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Westermoen åpnet for sørlandsk kunst på "kjerka" i New York

Mandag 13. oktober markerte Sørlandet seg i Sjømannskirken i New York. I kirkens eget galleri "Trygve Lie Gallery" hadde fylkesordfører Thore Westermoen gleden av å åpne utstillingen "Sailing North" -...

av Torkelsen, Jan, 18.10.05

Prosjekt ”Farsundsbassenget” forbereder regionen på mulighetene

Kompetanse og leverandørutvikling  for Listerregionen og Sørlandet er nøkkelordene for prosjekt ”Farsundsbassenget” hvor Vest-Agder fylkeskommune er deltaker. Bakgrunnen for prosjektet er de...

av Torkelsen, Jan, 18.10.05

Nå begynner utredningen av de kommende regionenes ansvar og oppgaver

-Straks den nye regjeringen er på plass, vil den sette i gang en utredning om hvilke oppgaver og ansvar de kommende regionene skal ha. Det er avgjort er at regionene skal få overført makt, penger,...

av Torkelsen, Jan, 17.10.05

Statsbudsjettforslag: 14,23 millioner kroner til regional utvikling

Den avtroppende regjeringen går i sitt forslag til Statsbudsjett 2006 inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal få 14,23 millioner kroner til regional utvikling neste år. Det vil, dersom Stortinget...

av Torkelsen, Jan, 14.10.05

Fjellvang eller Haugaa styremedlem i Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge  har henvendt seg til fylkeskommunene for å få forslag til medlemmer til virksomhetens regionale styre for Aust- og Vest-Agder. Agderfylkene har sammen to representanter med...

av Torkelsen, Jan, 14.10.05

Ny regjering vil ha regionene på plass fra 2010

Da den nye rød-grønne regjeringen presenterte sin tiltredelsesplattform i går ble det gjort klart at den går inn for at ordningen med dagens fylkeskommuner skal fortsette frem til 2010. Fra da av får...

av Torkelsen, Jan, 14.10.05

Bestilt evaluering av dagens fylkeskommune avlyses

Etter anmodning fra de parlamentariske lederne i Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet, har Kommunal- og regionaldepartementet valgt å avlyse avtaleinngåelse om evaluering av...

av Torkelsen, Jan, 14.10.05

Budsjett og økonomiplan offentliggjøres 10. november

Fylkesrådmann Tine Sundtoft har, sammen med administrativ ledergruppe, besluttet at fylkeskommunens årsbudsjett for 2006 og økonomiplanen for kommende fireårs-periode skal offentliggjøres...

av Torkelsen, Jan, 13.10.05

De nasjonale prøvene blir endret

- Utdanningsdirektoratet vil vurdere endringer i opplegget for de nasjonale prøvene i 2006, sier direktør Petter Skarheim på direktoratets nettsider. Dette er blitt klart etter at det er gjennomført...

av Torkelsen, Jan, 12.10.05

Evalueringsbestilling vedrørende fylkeskommunene vekker reaksjoner

Kun et par dager før fratredelsen har Erna Solberg og Bondevik-regjeringen gitt et konsulentselskap i oppgave å gjennomføre en evaluering av fylkeskommunene. Dette skaper sterk reaksjon hos de...

av Torkelsen, Jan, 12.10.05

Politisk flertall for ny videregående skole på Tangen

Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag spørsmålet om lokalisering av ny videregående skole i Kristiansand. Begge utvalgene går inn for at skolen skal plasseres på...

av Torkelsen, Jan, 12.10.05

36,5 % av framsatte klager på karaktersetting imøtekommet

Fylkesrådmannen legger nå fram en orienteringssak for hovedutvalget for kultur og utdanning om resultat av klagebehandling ved karaktersetting ved standpunkt /eksamen. Saken kommer til behandling i...

av Peersen, Tor, 12.10.05

Finansiell stimulering for nyskaping

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal yte finansielle bidrag til Sørlandets Teknologisenter. Det bevilges 500.000 kroner i 2005 og 500.000 kroner i 2006. Midlene...

av Torkelsen, Jan, 11.10.05

Informasjonsbrev 1 - Inntak 2006

Inntaket for 2005 er nå ferdig, og ajourhold pågår. Her følger noe kortfattet informasjon om kurs/programstrukturen 2006/2007. Les mer om Kunnakapsløftet, nettstedet Vilbli.no og katalogene som...

av admin, 11.10.05

Ingen Agder-kommuner har søkt midler til sammenslåingsutredninger

Tre av fire kommuner i landet er åpne for at det bør skje strukturendringer i kommune-Norge Det femgår i sluttrapporten fra prosjektet "Framtidas kommunestruktur" som har vært et samarbeid...

av Torkelsen, Jan, 10.10.05

UING-INPUT Inspirasjonskonferanse 17.november

av Jørgensen, Ann Opheim, 10.10.05

Samarbeid om næringsutvikling på Sørlandet

Sørlandet har et omfattende samarbeid og samhandling om næringsliv. Dette var tema for konferansen ”Sørlandet: Norges beste samhandlingsregion?” 29.-30. september.  Som en del av...

av Stokkan, John, 10.10.05

Vil ha livskraftige distrikter og regioner

KS mener, i en høringsuttalelse til Distriktskommisjonens utredning, at Norge trenger sterke folkestyrte regioner, som viktige aktører i en modernisert offentlig sektor. KS understreker at dette vil...

av Torkelsen, Jan, 10.10.05

Sørlandet arrangerer Skandinavisk Opplevelseskonferanse i 2006

Den Skandinaviske Opplevelseskonferansen 2005 ble arrangert  i Aalborg 3. og 4. oktober. Rundt 600 deltakere fra Norden deltok på konferansen. Konferanseinnholdet fokuserte på nytenking og...

av admin, 10.10.05

Test (7)

tester bilde

av admin, 01.10.05

Flertallsanbefaling: - en kombiløsning for ny videregående skole

I juni i år nedsatte fylkestinget en politisk styringsgruppe bestående av fem tingrepresentanter for å vurdere alternative tomter for en ny videregående skole i Kristiansand. De fem representantene...

av Torkelsen, Jan, 30.09.05

Hvorfor kom du ikke før, Mohamed ?

av Torkelsen, Jan, 30.09.05

John Bauer Kristiansand AS får etablere 495 friskoleplasser

Utdanningsdirektoratet ga i midten  av juni John Bauer Kristiansand AS godkjenning til å starte opp friskole for inntil 180 elever i Vest-Agder. Friskolen klaget godkjenningen inn for...

av Torkelsen, Jan, 30.09.05

Vennesla videregående skole har rundet 25 år

Vennesla videregående skole jubilerer denne måneden. Det er 25 år siden skolen åpnet i nybygget i Brandeheiveien. Markeringen av jubileet har allerede vært merkbart for innbyggerne i kommunen. I...

av Torkelsen, Jan, 29.09.05

Sørlandets Europakontor har åpnet egne nettsider

Sørlandets Europakontor har nå lansert sine nettsider. På sidene finnes informasjon om hva kontoret kan gjøre for næringslivet, forskning, utdannelse og det offentlige. Europakontoret ble offisielt...

av Torkelsen, Jan, 29.09.05

Nytenking skal hjelpe hasjrøykere til å slutte

Ungdom mellom 18 og 25 år som ønsker å kutte ut røyking av hasj tilbys nå et avvenningskurs som preges av nytenking. –I PP-tjenesten  for videregående opplæring er vi kjent med at rundt to av ti...

av Torkelsen, Jan, 28.09.05

Salg av fylkeskommunale aksjer

Ved behandling av årsrapporten for 2004 ba fylkestinget om å bli forelagt en sak der fylkeskommunens aksjer og andeler blir vurdert mht salg.   I saksframlegg for fylkesutvalget redegjør...

av Peersen, Tor, 28.09.05

Fylkesutvalget går imot vindmøllepark på Lista

Fylkesutvalget behandlet i dag en uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune vedrørende en konsekvensutredning,  en konsesjonssøknad og et forslag til reguleringsplan for en planlagt vindmøllepark i...

av Torkelsen, Jan, 27.09.05

Ny felles strategi for Folkehelse i Agder

Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at fylkestingene i de to agderfylkene skal godta et nytt strategidokument for Folkehelse i Agder. De særlige fokehelseutfordringene  som Vest- og...

av Torkelsen, Jan, 27.09.05

Satser på transportsamarbeid med Østersjøregionen

Et enstemmig fylkesutvalg besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i prosjektet InterBaltic - Intermodality and interoperability around the Baltic Sea, under Interreg IIIB...

av Torkelsen, Jan, 27.09.05

KS på banen for aktiv IKT-utnytting i det offentlige

Sentralstyret i KS har avholdt sitt septembermøte. Styret besluttet at KS vil bidra til at kommuner og fylkeskommuner aktivt utnytter moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape...

av Torkelsen, Jan, 27.09.05

Sju nye idrettsanlegg og kulturbygg får spillemidler

Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå fordelt nærmere 1,2 millioner kroner til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lokale kulturbygg i Vest-Agder. De 1,2 millioner kronene stammer fra renteinntekter...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Juryen for fylkeskulturprisen er nå oppnevnt

Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå oppnevnt juryen som skal avgjøre hvem som skal tildeles fylkeskulturprisen for 2005. De tre hovedutvalgspolitikerene som ble oppnevnt er John Stensland (AP),...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Sørlandet i front innen ungdomsbedrifter

Satsingen på ungdoms- og studentbedrifter innen entreprenørskap i utdanningen har vært en suksess på Sørlandet. Landsdelen er på Norgestoppen og Norge er på Europatoppen. Det fremgår av en EU-rapport...

av admin, 26.09.05

Anbefaler innsigelse mot vindmøllepark på Lista

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte i dag at Vest-Agder fylkeskommune er for utnyttelse av vindkraft. Hovedutvalget mener imidlertid at de negative konsekvensene ved å bygge ut en...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Felles reiselivsstrategi for Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner?

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø sa seg i april foreløpig enig i et forslag til en ny felles reiselivsstrategi for Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner. Innspillene fra en høringsrunde...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Ny kostnadseffektiv måte å forsterke og asfaltere veier

Vest- Agder fylkeskommune har en stor andel fylkesveier med grusdekke. Med tradisjonelle utbedringsmetoder er det veldig kostnadskrevende å forsterke veiene og legge asfalt. I det senere har Statens...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Kollektivtransporttilbudet i Vennesla skal gjennomgås

Et enstemmig hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag klarsignal til en gjennomgang av kollektivtransporttilbudet i Vennesla kommune. Gjennom samtaler mellom representanter fra Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Videregående opplæring i Vest-Agder til mer enn ståkarakter

Vest-Agder kan vise til gode tall for videregående opplæring. Spesielt sammenliknet med landsgjennomsnittet kommer fylket godt ut. Her presenteres landsstatistikk fra SSB/KOSTRA.  

av Wilkensen, Rune André, 23.09.05

Farsund kommune- Lista vindpark - uttalelse til konsekvensutredning, reguleringsplan og konsesjonssøknad

Vest-Agder fylkeskommune er for utnyttelse av vindkraft, men mener de negative konsekvensene ved å bygge ut omsøkte vindmøllepark for Listaområdet er for store. Fylkeskommunen antar at det finnes...

av Peersen, Tor, 23.09.05

Vil ha fylkeskommunen med i nytt internasjonalt samferdselsprosjekt

Vest-Agder fylkeskommune er, sammen med Kristiansand havn, blitt invitert til å delta i en søknad på prosjektet InterBaltic - Intermodality and interoperability around the Baltic Sea, under Interreg...

av Torkelsen, Jan, 22.09.05

Ny kostnadseffektiv metode for veiforsterking og asfaltering

Vest- Agder fylkeskommune har en stor andel fylkesveier med grusdekke. Med tradisjonelle utbedringsmetoder er det veldig kostnadskrevende å forsterke veiene og legge asfalt. I det senere har Statens...

av Torkelsen, Jan, 21.09.05

Fylkeskommunen kjøper del av T.O. Slettebøe AS’ eiendom på Tangen

T.O. Slettebøe AS har i flere år drevet sin virksomhet fra sine lokaler sentralt på Tangen i Kristiansand. Tomten har Slettebøe festet av grunneier, som inntil nylig var Kristiansand kommune. TUAS AS...

av Torkelsen, Jan, 21.09.05

Se - Verden - Vest-Agder

2.- 6. november 2005 finner det sted et stort arrangement som skal vise det multikulturelle Vest-Agder. Arrangementet er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla...

av admin, 20.09.05

"Gjorde vi det rette?"

  I forbindelse med 100-års-jubileet for unionsoppløsningen i 1905 søkte Vest-Agder Fylkesmuseum  bistand fra Vest-Agder fylkeskommune til utstillingen "Gjorde vi det rette?".  

av admin, 19.09.05

Fylkeskommunene utfordret til fattigdomsbekjempelse

KS har slutter seg til tusenårserklæringen for lokale myndigheters kamp mot fattigdom. KS oppfordrer nå alle norske kommuner og fylkeskommuner til å gjøre det samme. Kommunesektorens...

av Torkelsen, Jan, 16.09.05

Igjen er Vest-Agder fylkeskommune best i Norge

I følge en fersk statistikk fra Utdanningsdirektoratet er nå 73 prosent av lærlingene i Vest-Agder formidlet til læreplasser. Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune troner igjen øverst på...

av Torkelsen, Jan, 13.09.05

Vest-Agder på topp innen nyetableringer

De åtte første månedene i 2005 har antallet nyregistrerte foretak i Norge økt med over 18 prosent sammenlignet med samme periode i 2004. Størst tilvekst av nye virksomheter finner en i Rogaland,...

av Torkelsen, Jan, 08.09.05

Informasjon om Kunnskapsløftet til foreldre og foresatte

Kunnskapsløftet – reformen i grunnskolen og videregående opplæring - skal gjennomføres fra høsten 2006. Her finner du informasjon om de nye læreplanene og andre endringer i forbindelse med reformen.

av admin, 08.09.05

Driftstilskudd - Lyngdal Kultursenter

av Peersen, Tor, 08.09.05

FRP vant skolevalget i Vest-Agder

Fremskrittspartiet kom best ut av skolevalgene i Vest-Agder. Partiet fikk 27,1 prosent av de 4875 stemmene som ble avgitt og ville, om det hadde vært resultatet fra det ordinære stortingsvalget, fått...

av Torkelsen, Jan, 07.09.05

Hvem bør få årets Frivilligpris?

Tiden er inne for å nominere kandidater til årets Frivilligpris. Alle kan komme med forslag. Begrunnede forslag skal sendes til fylkeskultursjefen i kandidatens hjemfylke innen 20. oktober 2005....

av Torkelsen, Jan, 06.09.05

Ny Listerplan skal styrke kommunene i vestfylket

I går var rundt 30 representanter fra Lister-kommunene og fylkeskommunen samlet til arbeidskonferanse på Heddan Gård i Hægebostad. De er involvert i en revidering av Listerplanen. Plansjef John...

av Torkelsen, Jan, 05.09.05

Internasjonal tursatsing søndag 4. september

På søndag feires Nortraildagen i seks forskjellige land og i 22 regioner rundt Nordsjøen som deltar i NAVE Nortailprosjektet . Folk vil være på vandring langs hele Nordsjøkysten på Nortrail stier. I...

av Torkelsen, Jan;test@vaf.no, 01.09.05

Fordeling av rente- og inndradde midler 2004 til idrettsanlegg og kulturbygg

Tildelte rammebeløp av spillemidler øremerket ulike formål, skal etter departementets bestemmelser settes inn på rentebærende konto. Påløpte renter skal brukes til å imøtekomme eventuelle klager over...

av Peersen, Tor, 30.08.05

Folketallsvekst helt i landstoppen

Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde i går statistikk over befolkningsutviklingen i landet i løpet av første halvår 2005. Per 1. juli hadde Vest-Agder 161 953 innbyggere. Fylkets innbyggerantall er...

av Torkelsen, Jan, 29.08.05

Ny pris for etnisk mangfold i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har opprettet en pris for etnisk mangfold i arbeidslivet. Lisbeth Reed, rådgiver i Plan- og utviklingsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, hilser mangfoldsprisen...

av Torkelsen, Jan, 29.08.05

Vurdering av Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og partnerskapets funksjon.

  I stortingsmelding nr. 19 (2001 – 2002 ), Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå, er det gitt viktige signaler om fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Det er...

av admin, 25.08.05

To av tre elever røyker aldri

To tredjedeler av elevene i videregående opplæring i Vest-Agder oppgir at de aldri røyker.  Det fremgår av en undersøkelse gjennomført på oppdrag av Vest-Agder fylkeskommune. Hver femte elev er...

av admin, 21.08.05

Ingen drepte og færre skadde i trafikken i Vest-Agder i juli

Statistisk Sentralbyrå presenterte i dag tallene for trafikkulykker i landet hittil i år. Trenden er gjennomgående at det er en positiv utvikling over hele landet. For Vest-Agders del er det svært...

av Torkelsen, Jan, 21.08.05

Ekstraordinært møte i Vest-Agder eldreråd

Leder av rådet Niels-Otto Hægeland finner det formålstjenlig å innkalle til ekstraordinært møte i rådet. Det er Årsrapporten for 2004 fra pasientombudene i vår helseregion som får eldrerådslederen og...

av Peersen, Tor, 05.08.05

Nye sterke regioner må komme raskt - uttalelse fra fylkesordførerkollegiets sommermøte

  Norge trenger sterke folkestyrte regioner for å bidra til næringsutvikling og verdiskapning - og for å styrke demokratiet. Det er ingen grunn til å vente til 2007 for å vedta om vi skal...

av Peersen, Tor, 04.08.05

Stortingsvalg 2005 – prøvevalg

Det ikke bare de videregående skoler som holder prøvevalg. I vår elektroniske verden prøves systemene i kommuner, fylkeskommuner og departement mot hverandre i god tid før alvoret setter inn på...

av Peersen, Tor, 04.08.05

Stortingsvalget 2005 - litt "rusk"i valgmaskinen

Trykkeriet som leverer stemmesedler til Kristiansand kommune hadde oversett en anførsel i bestillingen om at de 16 deltagende partier skulle fordeles på 18 valgkretser.

av Peersen, Tor, 04.08.05

Stor internasjonal kulturmønstring åpnet på Lista

-Kunst er et resultat av læring og erfaring. En må oppleve for å forstå. Her får vi virkelig oppleve noe. Jeg håper mange vil komme til Lista for å oppleve kulturmønstringen og et åpent landskap, sa...

av Torkelsen, Jan, 06.07.05

Konferanse med fokus på aktiv friluftspolitikk

I anledning av at 2005 er friluftslivets år har Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Midt-Agder Friluftsråd gått sammen om å arrangere konferansen «Friluftsliv til inspirasjon» i...

av Torkelsen, Jan, 06.07.05

Kommentar til nye læreplaner i yrkesfag

13. mai publiserte Utdanningsdirektoratet læreplangruppenes endelige utkast til nye læreplaner for studieforberedende utdanningsprogrammer og Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogrammer....

av Holthe, Åse, 01.07.05

Regionale utviklingsmidler

Fylkesutvalget behandlet i møte 12.04.05.sak vedr.  rapport om bruken av regionalutviklingsmidler (konsesjonskraftmidler) i 2004 og føringer på bruk av midlene i 2005

av Jørgensen, Ann Opheim, 29.06.05

Må hovedutvalgenes reglementer endres?

av Peersen, Tor, 29.06.05

UNG-INPUT med verktøy for å involvere barn og unge i kommunal planlegging

Verktøy for å inkludere barn og unge i kommunal planlegging.

av Jørgensen, Ann Opheim, 28.06.05

Ingen kommuner på Sørlandet slår seg sammen nå

KS-Agder har nå behandlet høringsuttalelsene fra kommunene på Agder vedrørende fremtidig kommunestruktur. Det er klart at det ikke ser ut til å være oppslutning om store endringer sett i forhold til...

av Jan Torkelsen, 28.06.05

Ti punkts satsing for en bedre skole

Utdanningsminister Kristin Clemets parti Høyre la i går frem ti forslag som skal gjøre skolen bedre. Partiets hovedmål er å få en en kunnskapsskole med klare mål for læring.

av Jan Torkelsen, 28.06.05

Tine Sundtoft blir ny fylkesrådmann i Vest-Agder

Et enstemmig fylkesting besluttet i dag at Tine Sundtoft blir Vest-Agders nye fylkesrådmann. Fylkestinget fulgte dermed opp de enstemmige innstillingene fra både fylkesutvalget og...

av admin, 23.06.05

To dager med fokus på frihet og folkehelse

I to dager i begynnelsen av september vil folkehelse være i fokus på Sørlandet. 7. og 8. september arrangeres Folkehelsedagene 2005 i den nye kulturhuset i Arendal. Temaet for stormønstringen er...

av Jan Torkelsen, 10.06.05

Spangereidkanalen ventes klar sommeren 2007

  I går ble det klart av Spangereidkanalens Venner har klart å samle inn den siste avgjørende millionen som måtte til for å gjennomføre Spangereidkanalprosjektet i Lindesnes. Dersom en klarer å...

av Jan Torkelsen, 09.06.05

Austegdene ser ut til å droppe folkeavstemmingen

Fylkestingskomiteen i Aust-Agder hadde i går sammenslåingsaken av Agder-fylkene oppe som ekstrasak. I følge Agderposten var det full enstemmighet i komiteen om å innstille til fylkestingets møte 14....

av Jan Torkelsen, 08.06.05

Vil ha avblåst folkeavstemming om fylkessammenslåing

Aust-Agders fylkesmann Hjalmar Sunde tar nå til orde for at også Aust-Agder skal avblåse høstens folkeavstemming om sammenslåing av Agder-fylkene. Han går inn for at Aust- og Vest-Agder skal...

av Jan Torkelsen, 07.06.05

Stort vekstpotensiale innen næringsutvikling i Vest-Agder

Fylkesutvalget ble i dag orientert om fjorårets resultater av den såkalte ansvarsreformen i Vest-Agder. Reformen innebærer at en vesentlig del av de regionale- og distriktspolitiske virkemidlene er...

av Jan Torkelsen, 07.06.05

Anbefaler Grimstad som høgskolecampus

Et enstemmig fylkesutvalg støttet i dag et forslag om å samle høgskolemiljøene i Arendal og Grimstad i en felles campus. Mot stemmene til Aps to representanter og en av FRPs representanter mente...

av admin, 02.06.05

Tine Sundtoft enstemmig innstilt til fylkesrådmann

Både fylkesutvalget og administrasjonsutvalget har denne uken drøftet hvem som skal overta stillingen som fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune etter Ulf Engh. Begge utvalgene anbefaler enstemmig...

av admin, 02.06.05

Barne- og familieministeren begeistret for UNG-INPUT

Statsråd Karita Bekkemellem ble på en konferanse nylig gjort kjent med  satsingen på prosjektet UNG-INPUT i Vest-Agder. Hun ble så begeistret at hun har sendt tilbakemelding til rådgiver Ann...

av Torkelsen, Jan, 01.01.01