• av Torkelsen, Jan, 05.09.05

  Ny Listerplan skal styrke kommunene i vestfylket

  I går var rundt 30 representanter fra Lister-kommunene og fylkeskommunen samlet til...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 30.08.05

  STORKONFERANSE: Sørlandet - Norges beste samhandlingsregion?

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 30.08.05

  Fordeling av rente- og inndradde midler 2004 til idrettsanlegg og kulturbygg

  Tildelte rammebeløp av spillemidler øremerket ulike formål, skal etter departementets bestemmelser...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 29.08.05

  Folketallsvekst helt i landstoppen

  Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde i går statistikk over befolkningsutviklingen i landet i løpet...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 29.08.05

  Ny pris for etnisk mangfold i arbeidslivet

  Arbeids- og sosialdepartementet har opprettet en pris for etnisk mangfold i arbeidslivet. Lisbeth...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 21.08.05

  Ingen drepte og færre skadde i trafikken i Vest-Agder i juli

  Statistisk Sentralbyrå presenterte i dag tallene for trafikkulykker i landet hittil i år. Trenden er...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 05.08.05

  Ekstraordinært møte i Vest-Agder eldreråd

  Leder av rådet Niels-Otto Hægeland finner det formålstjenlig å innkalle til ekstraordinært møte i...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 04.08.05

  Nye sterke regioner må komme raskt - uttalelse fra fylkesordførerkollegiets sommermøte

    Norge trenger sterke folkestyrte regioner for å bidra til næringsutvikling og verdiskapning...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 04.08.05

  Stortingsvalg 2005 – prøvevalg

  Det ikke bare de videregående skoler som holder prøvevalg. I vår elektroniske verden prøves...

  Les mer

Stortingsvalget 2005 - litt "rusk"i valgmaskinen

Trykkeriet som leverer stemmesedler til Kristiansand kommune hadde oversett en anførsel i bestillingen om at de 16 deltagende partier skulle fordeles på 18 valgkretser.

av Peersen, Tor, 04.08.05