• av Torkelsen, Jan, 18.11.05

  Annerledes biblioteksamarbeid med Marnardal kommune

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 08.11.05

  Kulturnett Vest-Agder

  Kulturnett Vest-Agder er et regionalt kulturnett som skal lanseres i 2005. Kulturnett Vest-Agder...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 30.09.05

  Flertallsanbefaling: - en kombiløsning for ny videregående skole

  I juni i år nedsatte fylkestinget en politisk styringsgruppe bestående av fem tingrepresentanter for...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 30.09.05

  Hvorfor kom du ikke før, Mohamed ?

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 30.09.05

  John Bauer Kristiansand AS får etablere 495 friskoleplasser

  Utdanningsdirektoratet ga i midten  av juni John Bauer Kristiansand AS godkjenning til å...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 29.09.05

  Vennesla videregående skole har rundet 25 år

  Vennesla videregående skole jubilerer denne måneden. Det er 25 år siden skolen åpnet i nybygget i...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 29.09.05

  Sørlandets Europakontor har åpnet egne nettsider

  Sørlandets Europakontor har nå lansert sine nettsider. På sidene finnes informasjon om hva kontoret...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 28.09.05

  Nytenking skal hjelpe hasjrøykere til å slutte

  Ungdom mellom 18 og 25 år som ønsker å kutte ut røyking av hasj tilbys nå et avvenningskurs som...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 28.09.05

  Salg av fylkeskommunale aksjer

  Ved behandling av årsrapporten for 2004 ba fylkestinget om å bli forelagt en sak der fylkeskommunens...

  Les mer

Fylkesutvalget går imot vindmøllepark på Lista

Fylkesutvalget behandlet i dag en uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune vedrørende en konsekvensutredning,  en konsesjonssøknad og et forslag til reguleringsplan for en planlagt vindmøllepark i...

av Torkelsen, Jan, 27.09.05

Ny felles strategi for Folkehelse i Agder

Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at fylkestingene i de to agderfylkene skal godta et nytt strategidokument for Folkehelse i Agder. De særlige fokehelseutfordringene  som Vest- og...

av Torkelsen, Jan, 27.09.05

Satser på transportsamarbeid med Østersjøregionen

Et enstemmig fylkesutvalg besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i prosjektet InterBaltic - Intermodality and interoperability around the Baltic Sea, under Interreg IIIB...

av Torkelsen, Jan, 27.09.05

KS på banen for aktiv IKT-utnytting i det offentlige

Sentralstyret i KS har avholdt sitt septembermøte. Styret besluttet at KS vil bidra til at kommuner og fylkeskommuner aktivt utnytter moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape...

av Torkelsen, Jan, 27.09.05

Sju nye idrettsanlegg og kulturbygg får spillemidler

Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå fordelt nærmere 1,2 millioner kroner til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lokale kulturbygg i Vest-Agder. De 1,2 millioner kronene stammer fra renteinntekter...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Juryen for fylkeskulturprisen er nå oppnevnt

Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå oppnevnt juryen som skal avgjøre hvem som skal tildeles fylkeskulturprisen for 2005. De tre hovedutvalgspolitikerene som ble oppnevnt er John Stensland (AP),...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Sørlandet i front innen ungdomsbedrifter

Satsingen på ungdoms- og studentbedrifter innen entreprenørskap i utdanningen har vært en suksess på Sørlandet. Landsdelen er på Norgestoppen og Norge er på Europatoppen. Det fremgår av en EU-rapport...

av admin, 26.09.05

Anbefaler innsigelse mot vindmøllepark på Lista

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte i dag at Vest-Agder fylkeskommune er for utnyttelse av vindkraft. Hovedutvalget mener imidlertid at de negative konsekvensene ved å bygge ut en...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Felles reiselivsstrategi for Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner?

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø sa seg i april foreløpig enig i et forslag til en ny felles reiselivsstrategi for Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner. Innspillene fra en høringsrunde...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Ny kostnadseffektiv måte å forsterke og asfaltere veier

Vest- Agder fylkeskommune har en stor andel fylkesveier med grusdekke. Med tradisjonelle utbedringsmetoder er det veldig kostnadskrevende å forsterke veiene og legge asfalt. I det senere har Statens...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Kollektivtransporttilbudet i Vennesla skal gjennomgås

Et enstemmig hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag klarsignal til en gjennomgang av kollektivtransporttilbudet i Vennesla kommune. Gjennom samtaler mellom representanter fra Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan, 26.09.05

Videregående opplæring i Vest-Agder til mer enn ståkarakter

Vest-Agder kan vise til gode tall for videregående opplæring. Spesielt sammenliknet med landsgjennomsnittet kommer fylket godt ut. Her presenteres landsstatistikk fra SSB/KOSTRA.  

av Wilkensen, Rune André, 23.09.05

Farsund kommune- Lista vindpark - uttalelse til konsekvensutredning, reguleringsplan og konsesjonssøknad

Vest-Agder fylkeskommune er for utnyttelse av vindkraft, men mener de negative konsekvensene ved å bygge ut omsøkte vindmøllepark for Listaområdet er for store. Fylkeskommunen antar at det finnes...

av Peersen, Tor, 23.09.05

Vil ha fylkeskommunen med i nytt internasjonalt samferdselsprosjekt

Vest-Agder fylkeskommune er, sammen med Kristiansand havn, blitt invitert til å delta i en søknad på prosjektet InterBaltic - Intermodality and interoperability around the Baltic Sea, under Interreg...

av Torkelsen, Jan, 22.09.05

Ny kostnadseffektiv metode for veiforsterking og asfaltering

Vest- Agder fylkeskommune har en stor andel fylkesveier med grusdekke. Med tradisjonelle utbedringsmetoder er det veldig kostnadskrevende å forsterke veiene og legge asfalt. I det senere har Statens...

av Torkelsen, Jan, 21.09.05

Fylkeskommunen kjøper del av T.O. Slettebøe AS’ eiendom på Tangen

T.O. Slettebøe AS har i flere år drevet sin virksomhet fra sine lokaler sentralt på Tangen i Kristiansand. Tomten har Slettebøe festet av grunneier, som inntil nylig var Kristiansand kommune. TUAS AS...

av Torkelsen, Jan, 21.09.05

Se - Verden - Vest-Agder

2.- 6. november 2005 finner det sted et stort arrangement som skal vise det multikulturelle Vest-Agder. Arrangementet er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla...

av admin, 20.09.05

"Gjorde vi det rette?"

  I forbindelse med 100-års-jubileet for unionsoppløsningen i 1905 søkte Vest-Agder Fylkesmuseum  bistand fra Vest-Agder fylkeskommune til utstillingen "Gjorde vi det rette?".  

av admin, 19.09.05

Fylkeskommunene utfordret til fattigdomsbekjempelse

KS har slutter seg til tusenårserklæringen for lokale myndigheters kamp mot fattigdom. KS oppfordrer nå alle norske kommuner og fylkeskommuner til å gjøre det samme. Kommunesektorens...

av Torkelsen, Jan, 16.09.05

Igjen er Vest-Agder fylkeskommune best i Norge

I følge en fersk statistikk fra Utdanningsdirektoratet er nå 73 prosent av lærlingene i Vest-Agder formidlet til læreplasser. Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune troner igjen øverst på...

av Torkelsen, Jan, 13.09.05

Vest-Agder på topp innen nyetableringer

De åtte første månedene i 2005 har antallet nyregistrerte foretak i Norge økt med over 18 prosent sammenlignet med samme periode i 2004. Størst tilvekst av nye virksomheter finner en i Rogaland,...

av Torkelsen, Jan, 08.09.05

Informasjon om Kunnskapsløftet til foreldre og foresatte

Kunnskapsløftet – reformen i grunnskolen og videregående opplæring - skal gjennomføres fra høsten 2006. Her finner du informasjon om de nye læreplanene og andre endringer i forbindelse med reformen.

av admin, 08.09.05

Driftstilskudd - Lyngdal Kultursenter

av Peersen, Tor, 08.09.05

FRP vant skolevalget i Vest-Agder

Fremskrittspartiet kom best ut av skolevalgene i Vest-Agder. Partiet fikk 27,1 prosent av de 4875 stemmene som ble avgitt og ville, om det hadde vært resultatet fra det ordinære stortingsvalget, fått...

av Torkelsen, Jan, 07.09.05

Hvem bør få årets Frivilligpris?

Tiden er inne for å nominere kandidater til årets Frivilligpris. Alle kan komme med forslag. Begrunnede forslag skal sendes til fylkeskultursjefen i kandidatens hjemfylke innen 20. oktober 2005....

av Torkelsen, Jan, 06.09.05

Internasjonal tursatsing søndag 4. september

På søndag feires Nortraildagen i seks forskjellige land og i 22 regioner rundt Nordsjøen som deltar i NAVE Nortailprosjektet . Folk vil være på vandring langs hele Nordsjøkysten på Nortrail stier. I...

av Torkelsen, Jan;test@vaf.no, 01.09.05