• av Jo van der Eynden, 29.12.08

  Lindesnes Fyr blir nasjonalt etatsmuseum for Kystverket - men foreløpig ingen penger til drift.

  I regjeringens forslag til budsjett for Fiskeri- og Kystdepartementet 2006 som ble lagt fram 14....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 31.10.05

  Listerordførere krever at staten dekker overskridelser på Listerpakken

  Les mer
 • av admin, 28.10.05

  Spennende konferanse om utviklingstrekk, nærings- og stedsutvikling på Agder

  Mandag 14. november arrangeres "Framtidsbygda 2020 - en dagskonferanse om utviklingstrekk, nærings-...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 28.10.05

  UNG-INPUT Inspirasjonskonferanse 17.november

  Vest-Agder fylkeskommune inviterer alle kommunene i fylket til presentasjon av ”Ung-Input”...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 27.10.05

  Eva Bergh innstilt til stilling som ny utdanningsjef i fylkeskommunen

  Rektor ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand Eva Bergh er innstilt som nummer en til stillingen...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 27.10.05

  Oppland og Hedmark fylkeskommuner har forlovet seg

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 27.10.05

  Ulf Engh æret med KS-hedersmerke

  Under fylkestingssamlingen i Kristiansand i dag ble det avholdt en lunsj hvor flere sentrale...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 26.10.05

  Rektorer i de videregående skolene kan heretter tilsettes på åremål

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 26.10.05

  Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner får felles reiselivsstrategi

  Les mer

Fylkestingene støtter ny felles strategi for Folkehelse i Agder

Fylkestingene i de to agderfylkene har nå gitt sin tilslutning til et nytt strategidokument for Folkehelse i Agder.  Fylkestinget i Aust-Agder godkjente strategiopplegget 18. oktober mens...

av Torkelsen, Jan, 26.10.05

Fylkestinget godkjenner salg av fylkeskommunale aksjer

I april ba fylkestinget administrasjonen i fylkeskommunen utarbeide en oversikt over fylkeskommunens aksjer og andeler i aksjeselskaper. Da fylkestinget behandlet oversikten i dag godkjente tinget...

av Torkelsen, Jan, 26.10.05

Det blir ny videregående skole på Tangen i Kristiansand

Fylkestinget avklarte i dag i spørsmålet om lokalisering av ny videregående skole i Kristiansand. Fylkestinget besluttet at skolen skal plasseres på Tangen i Kristiansand sentrum, men noe nærmere...

av Torkelsen, Jan, 26.10.05

Anbefaler avtale med T.O.Slettebøe AS om kjøp av skoletomt

Fylkesutvalget anbefalte i dag enstemmig at fylkestinget i morgen skal godkjenne en fremforhandlet avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og T.O. Slettebøe AS om kjøp av deler av aksjeselskapets...

av Torkelsen, Jan, 25.10.05

Fylkeskommunen støtter TV aksjonen 2005 med 50.000 kroner

Fylkesutvalget mener årets TV-aksjon Drømmefanger tar opp en av de viktigste globale utfordringene samfunnet står overfor. Utvalget besluttet derfor i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal støtte...

av Torkelsen, Jan, 25.10.05

25.000 kroner til Kirkens SOS i Agder

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Kirkens SOS i Agder skal få 25.000 kroner i driftstøtte for 2006 fra Vest-Agder fylkeskommune. Virksomheten har søkt og mottatt slik støtte fra...

av Torkelsen, Jan, 25.10.05

Søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte

Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkenes SOS i Norge. Organisasjonen har også i år søkt fylkeskommunen om driftsstøtte....

av Peersen, Tor, 24.10.05

Den nye kommunalministeren har ikke regionkartet klart

-Når det gjelder antall forvaltningsnivåer skal det fortsatt være tre, og regjeringen tar sikte på at nye regioner skal være på plass til 2010. Men noe kart vil jeg ikke tegne.Vi må først finne...

av Torkelsen, Jan, 21.10.05

Støtte til industri- og forretningsutvikling i Hægebostad

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Hægebostad kommune skal få 675.000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen. Kommunen har søkt om økonomisk bistand til...

av Torkelsen, Jan, 21.10.05

Færre klager på standpunktkarakterer og muntlig eksamen

Klagenemnda for videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene mottatt stadig færre klager på standpunktkarakterer og karakterer til muntlig eksamen. I år kom det inn totalt 74...

av Torkelsen, Jan, 20.10.05

Multikulturelt arrangement: "SE-verden-i-Vest-Agder"

Vest-Agder fylkeskommune setter  fokus på det multikulturelle Vest-Agder gjennom arrangementet ”SE-verden-i-Vest-Agder” 2. – 6. november, et arrangement med kurs, konferanser, konserter,...

av Inga Lauvdal, 20.10.05

Det nye Vest-Agder-museet på plass fra årsskiftet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 300.000 kroner til opprettelse av Vest-Agder-museet. Dette er en ny enhet hvor sju...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Bidrar til restaurering av personvogn til Setesdalsbanen

Vest-Agder fylkeskommune bidrar ventelig med 125.000 kroner til restaurering av en personvogn ved Stiftelsen Setesdalsbanen IKS. Det gikk hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø enstemmig inn for...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Fylkeskommunen med å finansiere sentrumsutvikling i Flekkefjord

Vest Agder fylkeskommune vil bidra med 750.000 kroner som finansieringsstøtte til prosjektet  ”Elvepromenade Broen – Tollbodbrygga”  i Flekkefjord. Det besluttet et enstemmig Hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Flott nytt magasin og velferdsbygg åpnet på Bredalsholmen

-Dette er et nybygg som vil bedre forholdene betydelig både for besøkende og ansatte på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, sa leder for Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø Terje Damman da...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Best for brukerne at fylkeskommunen beholder ansvaret for alle transportordningene

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø avga i dag en høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet vedrørende rapporten: ”Transport for funksjonshemmede –...

av Torkelsen, Jan, 19.10.05

Westermoen åpnet for sørlandsk kunst på "kjerka" i New York

Mandag 13. oktober markerte Sørlandet seg i Sjømannskirken i New York. I kirkens eget galleri "Trygve Lie Gallery" hadde fylkesordfører Thore Westermoen gleden av å åpne utstillingen "Sailing North" -...

av Torkelsen, Jan, 18.10.05

Prosjekt ”Farsundsbassenget” forbereder regionen på mulighetene

Kompetanse og leverandørutvikling  for Listerregionen og Sørlandet er nøkkelordene for prosjekt ”Farsundsbassenget” hvor Vest-Agder fylkeskommune er deltaker. Bakgrunnen for prosjektet er de...

av Torkelsen, Jan, 18.10.05

Nå begynner utredningen av de kommende regionenes ansvar og oppgaver

-Straks den nye regjeringen er på plass, vil den sette i gang en utredning om hvilke oppgaver og ansvar de kommende regionene skal ha. Det er avgjort er at regionene skal få overført makt, penger,...

av Torkelsen, Jan, 17.10.05

Statsbudsjettforslag: 14,23 millioner kroner til regional utvikling

Den avtroppende regjeringen går i sitt forslag til Statsbudsjett 2006 inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal få 14,23 millioner kroner til regional utvikling neste år. Det vil, dersom Stortinget...

av Torkelsen, Jan, 14.10.05

Fjellvang eller Haugaa styremedlem i Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge  har henvendt seg til fylkeskommunene for å få forslag til medlemmer til virksomhetens regionale styre for Aust- og Vest-Agder. Agderfylkene har sammen to representanter med...

av Torkelsen, Jan, 14.10.05

Ny regjering vil ha regionene på plass fra 2010

Da den nye rød-grønne regjeringen presenterte sin tiltredelsesplattform i går ble det gjort klart at den går inn for at ordningen med dagens fylkeskommuner skal fortsette frem til 2010. Fra da av får...

av Torkelsen, Jan, 14.10.05

Bestilt evaluering av dagens fylkeskommune avlyses

Etter anmodning fra de parlamentariske lederne i Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet, har Kommunal- og regionaldepartementet valgt å avlyse avtaleinngåelse om evaluering av...

av Torkelsen, Jan, 14.10.05

Budsjett og økonomiplan offentliggjøres 10. november

Fylkesrådmann Tine Sundtoft har, sammen med administrativ ledergruppe, besluttet at fylkeskommunens årsbudsjett for 2006 og økonomiplanen for kommende fireårs-periode skal offentliggjøres...

av Torkelsen, Jan, 13.10.05

De nasjonale prøvene blir endret

- Utdanningsdirektoratet vil vurdere endringer i opplegget for de nasjonale prøvene i 2006, sier direktør Petter Skarheim på direktoratets nettsider. Dette er blitt klart etter at det er gjennomført...

av Torkelsen, Jan, 12.10.05

Evalueringsbestilling vedrørende fylkeskommunene vekker reaksjoner

Kun et par dager før fratredelsen har Erna Solberg og Bondevik-regjeringen gitt et konsulentselskap i oppgave å gjennomføre en evaluering av fylkeskommunene. Dette skaper sterk reaksjon hos de...

av Torkelsen, Jan, 12.10.05

Politisk flertall for ny videregående skole på Tangen

Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag spørsmålet om lokalisering av ny videregående skole i Kristiansand. Begge utvalgene går inn for at skolen skal plasseres på...

av Torkelsen, Jan, 12.10.05

36,5 % av framsatte klager på karaktersetting imøtekommet

Fylkesrådmannen legger nå fram en orienteringssak for hovedutvalget for kultur og utdanning om resultat av klagebehandling ved karaktersetting ved standpunkt /eksamen. Saken kommer til behandling i...

av Peersen, Tor, 12.10.05

Finansiell stimulering for nyskaping

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal yte finansielle bidrag til Sørlandets Teknologisenter. Det bevilges 500.000 kroner i 2005 og 500.000 kroner i 2006. Midlene...

av Torkelsen, Jan, 11.10.05

Informasjonsbrev 1 - Inntak 2006

Inntaket for 2005 er nå ferdig, og ajourhold pågår. Her følger noe kortfattet informasjon om kurs/programstrukturen 2006/2007. Les mer om Kunnakapsløftet, nettstedet Vilbli.no og katalogene som...

av admin, 11.10.05

Ingen Agder-kommuner har søkt midler til sammenslåingsutredninger

Tre av fire kommuner i landet er åpne for at det bør skje strukturendringer i kommune-Norge Det femgår i sluttrapporten fra prosjektet "Framtidas kommunestruktur" som har vært et samarbeid...

av Torkelsen, Jan, 10.10.05

UING-INPUT Inspirasjonskonferanse 17.november

av Jørgensen, Ann Opheim, 10.10.05

Samarbeid om næringsutvikling på Sørlandet

Sørlandet har et omfattende samarbeid og samhandling om næringsliv. Dette var tema for konferansen ”Sørlandet: Norges beste samhandlingsregion?” 29.-30. september.  Som en del av...

av Stokkan, John, 10.10.05

Vil ha livskraftige distrikter og regioner

KS mener, i en høringsuttalelse til Distriktskommisjonens utredning, at Norge trenger sterke folkestyrte regioner, som viktige aktører i en modernisert offentlig sektor. KS understreker at dette vil...

av Torkelsen, Jan, 10.10.05

Sørlandet arrangerer Skandinavisk Opplevelseskonferanse i 2006

Den Skandinaviske Opplevelseskonferansen 2005 ble arrangert  i Aalborg 3. og 4. oktober. Rundt 600 deltakere fra Norden deltok på konferansen. Konferanseinnholdet fokuserte på nytenking og...

av admin, 10.10.05

Test (7)

tester bilde

av admin, 01.10.05