• av Eilertsen, Steinar, 09.10.09

  Kulturnett Vest-Agder på lufta!

  Fredag 4. november ble Kulturnett Vest-Agder første gang gjort tilgjengelig for publikum, og 26....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 08.12.05

  Kunnskapsløftet for alle fra høsten 2006

  Regjeringen har avgjort at Kunnskapsløftet skal starte som planlagt høsten 2006, også innen...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans Arne, 05.12.05

  En million kroner ekstra til bygningsvern i Vest-Agder

  Fylkeskonservatoren har fått tilsagn om 1 mill. kroner til ferdigstilling av igangsatte...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans Arne, 05.12.05

  Spennende arkeologiske funn i Søgne

  I forbindelse med de arkeologiske registreringene i forkant av planlagt omlegging/utvidelse av E39 i...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 30.11.05

  Regjeringen etablerer et nytt utvalg for distrikts- og regionalpolitikk

  Et regjeringsutvalg får ansvar for å følge opp løftene om en offensiv satsing på regional- og...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 30.11.05

  Vestlandsrådet avblåser arbeidet med egen vestlandregion

  Les mer
 • av admin, 30.11.05

  Tangen videregående skole skal bygges for 940 elever

  Skisseprosjektet for Tangen videregående skole skal baseres på en arealramme på 17 300 kvadratmeter...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 29.11.05

  Fylkeskommunen med på samarbeidsprosjekt om likestilling

  Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til finansiering av...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 29.11.05

  Agder-fylkesamarbeid om regionplan

  Fylkesutvalget går inn for at det skal settes i gang et arbeid med sikte på å utarbeide en...

  Les mer

Fylkesutvalget vil ha igangsatt et nytt IKT prosjekt -”E-Sørlandet”

Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at et forprosjekt kalt ”E-Sørlandet – fra fiber til innhold” skal følges opp av et hovedprosjekt med tittel. ”E- Sørlandet”. Prosjektet har som visjon at...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

1,35 millioner kroner til nytt kompetanseprosjekt

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å støtte et nytt regionalt utviklingsprosjekt, rettet mot voksne med utdanningsbehov i Søgne og Songdalen, med 1,35 millioner kroner. Prosjektet har fått...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Inviterer Aust-Agder med på utarbeidelse av energiplan

Et enstemmig fylkesutvalg besluttet i dag at det skal utarbeides en egen energiplan for Vest-Agder.  Utvalget ga fylkesrådmann Tine Sundtoft fullmakt til å disponere inntil 350.000 kroner av...

av admin, 29.11.05

Støtter forprosjektering av Internasjonalt hus i Kristiansand

Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig et tilskudd på 50.000 kroner til å gjennomføre et forprosjekt for Internasjonalt hus i Kristiansand i 2006.  Fylkesutvalget setter som vilkår for...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Støtter etablering av IKON Forum for leverandørutvikling basert på handel

Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig 200.000 kroner i regionale utviklingsmidler som oppstartsstøtte til IKON Forum for leverandørutvikling basert på handel. Forumet skal arbeide med...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Prosjektet : Fleksibel yrkesopplæring for voksne - en suksess

-Det har vært en stor inspirasjon. Jeg har tatt fatt i livet mitt og ser at jeg kan, sier Wenche Svendsen Engmark i Kristiansand. Samarbeidsprosjektet "fleksibel yrkesopplæring for voksne" har gitt...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Unges kommunestyre i Lyngdal vil ha gang- og sykkelvei

Unges kommunestyre i Lyngdal besluttet i går enstemmig å rette en henstilling til kommunens folkevalgte politikere om å få  bedret skoleveien til Årnes skole. Skoleveien betegnes som farlig. Vi...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Kunstnerstipend for 2005 tildeles en forfatter, en musiker, en kunsthåndverker og en billedkunstner

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag hvem som skal motta Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend for 2005. De fire som tildeles stipendet er forfatteren Mirjam Kristensen fra Lyngdal,...

av Torkelsen, Jan, 29.11.05

Utdelingen av fag- og svennebrev er i gang

Ved en enkel, men høytidelig markering på Hotel Solborg i Mandal, fikk et femtitall personer tirsdag kveld utdelt sine fag og svennebrev. Fagbrevet og svennebrevet er det synlige bevis på at...

av Leif Roald Borgersen, 28.11.05

Stilfull fag- og svennebrevutdeling i Lyngdal

I går ble det arrangert en tradisjonell og stilfull utdeling av fag- og svennebrev for kandidater fra Listeregionen på Rosfjord Strandhotel i Lyngdal. Arrangementet ble ivaretatt av...

av Leif Roald Borgersen, 28.11.05

Veiviseren – årets gaveide!

Friluftsliv er et velferdsgode. Boka ”Veiviseren” med tilhørende turkart gir allmennheten informasjon om hvilke friluftsområder og verneområder i Midt-Agder regionen som er sikret for allmenn bruk....

av Egeli, Berit S., 28.11.05

Kommunalministeren vil ikke avlyse fylkestingsvalget i 2007

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) er skeptisk til et forslag som er kommet fra flere hold om å avlyse fylkestingsvalget i 2007. - Det er demokratisk betenkelig og prinsipielt galt å...

av Torkelsen, Jan, 28.11.05

Nytt Likestillingsprosjekt på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Aust-Agder fylkeskommune, NHO Agder og  Sørlandets kompetansefond bidratt til finansiering av forskningsprosjektet ’Likestilling og arbeidsliv på Agder’....

av Torkelsen, Jan, 28.11.05

Elever på Vennesla videregående skole nominert til Holbergprisen

En tredjeklasse innen media og kommunikasjon ved Vennesla videregående skole er nominert til Holberg-prisen i skolen. Alle elever og lærere som har vært tilknyttet prosjektet er invitert til Bergen...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Idrettsstipendet for 2005 tildeles håndballspilleren Ingunn Birkeland

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommunes idrettsstipend skal tildeles Ingunn Birkeland fra Kristiansand. Hun er håndballspiller i Idrettsklubben VÅG....

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Fylkeskommunens arbeidsstipend for kunstnere 2006 tildeles Tormod Ropstad

Hovedutvalg for kultur og utdanning tildelte i går enstemmig Vest-Agder fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere til billedkunstneren Tormod Ropstad fra Kristiansand. Fylkeskommunen deler ut...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Flott åpningsarrangement for nytt kulturhus på Byremo

I går var politisk og administrativ ledelse fra flere kommuner og fylkeskommunen, sammen med en rekke gjester, ansatte og elever ved Byremo videregående skole med på en historisk åpning av et nytt...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Vil ha vurdert konsekvensene av friskoleetableringer

Utdanningsdirektoratet har invitert fylkeskommunen til å uttale seg om søknader fra fem nye private friskoler som ønsker å etablere seg i Kristiansandsregionen. Søkerne vil totalt tilby 2065 ordinære...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Nytt partnerskap med fire kommuner om bibliotekvirksomhet

Hovedutvalg for kultur og utdanning ga i dag enstemmig tilslutning til en partnerskapsavtale med kommunene: Marnardal, Åseral, Hægebostad og Audnedal. Avtalen innebærer et økonomisk spleiselag mellom...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Vil støtte Vest-Agder Idrettskrets med 330.000 kroner

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag inn for å imøtekomme en søknad fra Vest-Agder Idrettskrets om et ekstraordinært tilskudd til utdanningstiltak innen barne- og ungdomsidretten med...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Christianssand Protestfestival får 100.000 kroner

Christianssand Protestfestival søker fra neste år om en fast årlig støtte fra fylkeskommunen på 100.000 kroner. De søker i tillegg Kristiansand kommune om fast tilskudd på  200.000 kroner og...

av Torkelsen, Jan, 25.11.05

Fylkeskulturprisen 2005 tildeles Stiftelsen Setesdalsbanen

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommunes Fylkeskulturpris 2005 skal tildeles Stiftelsen Setesdalsbanen. Prisen består av en pengesum på 40.000 kroner...

av Torkelsen, Jan, 24.11.05

Kristiansand katedralskole er kåret til årets utvekslingsskole i 2004

Formelt navn på hedersbevisningen er Doing It Together Award  - DIT-Award, i regi av Vennskap Nord-Sør, og katedralskolen fikk prisen for sitt mangeårige skoleutvekslingsprosjekt med skolen Doris...

av Rosenvold, Arne, 24.11.05

Vest-Agder skal få egen energiplan

av Torkelsen, Jan, 24.11.05

Realfagelever fra Farsund på vei til Stockholm og Dynamitdagarna

5. desember går startskuddet for Dynamitdagarna i Stockholm. Dette er et prestisjefylt arrangement i regi av Förbundet Unga Forskare. I løpet av en uke vil dyktige realfagselever fra alle verdens...

av Torkelsen, Jan/Øystein Sæveland, 24.11.05

Kyststamveiutvalget legges ned

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om at Kyststamveiutvalget blir avviklet. Utvalget sitter på oppsparte midler som  fordeles til de deltakende fylkeskommunene:...

av Torkelsen, Jan, 23.11.05

Kjøper privat samling av mekaniske musikkautomater

Fylkeskommunen vil kjøpe mandalsmannen Trygve Kiles samling av mekaniske musikkautomater for å sikre den til offentlige, museale formål. Fylkeskommunen må ut med 1,2 millioner kroner og søker Norsk...

av Torkelsen, Jan, 23.11.05

Nytt planlagt turistanlegg i Farsund skal befares

Et privat aksjeselskap planlegger å anlegge et større turistanlegg for fiskeopplevelser og familieopplevelser i Bjørnevåg i Farsund kommune. Området ligger mellom Farsund og Lyngdal. Farsund kommune...

av Torkelsen, Jan, 23.11.05

Fylkeseldrerådet: Kritisk søkelys på helsepolitikken

  Leder av fylkeseldrerådet, - tidligere fylkesordfører Niels-Otto Hægeland - ledet fylkeseldrerådets høstkonferanse som ble avviklet den 16. november i år. På konferansen deltok 55...

av Peersen, Tor, 22.11.05

Hydro planlegger prøveboring i Farsundsfeltet rundt årsskiftet 2006/2007

I juni 2004, i 18. konsesjonsrunde, ble Norsk Hydro tildelt operatørrollen i Farsundsbassenget. Området ligger bare 50 km fra land. Selskapet har foretatt seismiske undersøkelser i sommer. Nå er det...

av Torkelsen, Jan, 22.11.05

Fylkeskommunene skal foreslå folkevalgte kandidater til styrene i regionale helseforetak

- Flere folkevalgte i foretakenes styrer vil gi nærmere kontakt mellom befolkningen og de som fatter viktige beslutninger om spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad....

av Torkelsen, Jan, 21.11.05

Samferdselsministeren: -Stans i nedlegging av trafikkstasjonar

- Brukarane av trafikkstasjonane skal ha eit godt og tilgjengeleg tenestetilbod i heile Noreg. Nedlegging og endring i tenestetilbod på trafikkstasjonane skal stillast i ro inntil vidare, seier Liv...

av Torkelsen, Jan, 21.11.05

Blir dagens fylkestingspolitikere sittende to år ekstra?

Kommunalminister Åslaug Haga vil seriøst vurdere å avlyse fylkestingsvalget i 2007, men hun har demokratiske betenkeligheter, skriver Dagsavisen. -Vi skal tenke nøye gjennom om valgperioden kan...

av Torkelsen, Jan, 21.11.05

Kristiansand nullstiller avtale om regionadministrasjonens lokalisering

Venstrerepresentanten Dag Vige ga i sist formannskapsmøte i Kristiansand uttrykk for at fusjonsprosessen mellom Agder-fylkene nå synes lagt på is. Han oppfattet at det nå går mot en trenivåmodell, med...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Stor interesse for prosjekt: ”Fleksibel yrkesopplæring for voksne”

I morgen samles 80 deltakere på Radisson SAS Caledonien Hotell i Kristiansand til en bredt anlagt erfaringskonferanse i regi av prosjektet ”Fleksibel yrkesopplæring for voksne”. På konferansen vil de...

av admin, 15.11.05

Fylkesmannen i Vest-Agder antyder indirekte valgordning til de nye regionene

-Dersom en kommer til at nye regioner skal opprettes, bør regjeringen, etter fylkesmannens syn, seriøst vurdere om eventuelle nye regioner kan styres gjennom en indirekte valgordning, skriver...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Stor internasjonal transportkonferanse i Kristiansand denne uken

I tidsrommet 16 - 18.november 2005 er Vest-Agder fylkeskommune vertskap for en konferanse med faglige seminarer under det EU-støttede Interreg 3C-prosjektet Concept. Arrangementet foregår på Radisson...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Fag- eller svennebrev til 822 kandidater i høst

Hvert år i november deler Vest-Agder fylkeskommune ut fag- og svennebrev til de som har bestått sine prøver siden forrige utdeling.  I høst er det totalt 822 personer som avlagt og bestått...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Westermoen: -Vi trenger et levende landbruk over hele landet

-Vi trenger et levende landbruk over hele landet. Vi trenger at det bor folk i husene. Vi trenger å holde Norge i hevd og ta vare på landskapet, kulturminnene og kvalitetene i tradisjoner og...

av Torkelsen, Jan, 15.11.05

Fylkeskommunens internettforbedring gjenspeiles på Norge.no

Den offentlige nettportalen Norge.no har i de seneste årene kvalitetsvurdert offentlige nettsteder. Kvalitetskriteriene blir jevnlig justert. Vest-Agder fylkeskommunes nye nettsider er vurdert kort...

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Giske foreslår økning i bevilgningene til kultur i Vest-Agder

Regjeringen og kulturminister Trond Giske foreslår å styrke kulturlivet i Vest-Agder med 2 millioner kroner mer enn opprinnelig foreslått i 2006-budsjettet fra Bondevik-regjeringen. Økningen til...

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Regjeringen vil gjennomgå friskoleloven

-Regjeringen ønsker at alle skal ha lik rett til utdanning og at det skal være en sterk og mangfoldig offentlig fellesskole med plass til alle. Regjeringen vil derfor foreta en gjennomgang av...

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Stoltenberg-regjeringen vil øke rammeoverføringene til fylkeskommunen

Den nye Stoltenberg-regjeringen forslår en samlet økning på rammeoverføringene til landets fylkeskommuner på 657 millioner kroner i forhold til det Bondevik-regjeringen la opp til i sitt forslag til...

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Havari for Vestlandsregionen?

av Torkelsen, Jan, 14.11.05

Tverrfaglig arbeid virker!

av Reed, Lisbeth, 11.11.05

Haga øker potten til regional utvikling

Den nye regjeringen varsler i sitt forslag til statsbudsjett at den er opptatt av å øke verdiskapingen på grunnlag av regionale fortrinn og styrke det lokale og regionale utviklingsarbeidet....

av Torkelsen, Jan, 10.11.05

Nytt trafikkpartnerskap i Indre Agder

Et nytt treårig trafikksikkerhetsprosjekt, hvor fylkeskommunen er en av partnerne, er nå satt i gang i Indre Agder. Fylkeskommunen skal, sammen med andre bidragsytere som Politiet, Trygg Trafikk,...

av Torkelsen, Jan, 07.11.05

Fylkesutdanningssjef Turi Løvdal: -Vi legger vekt på å være i forkant

Utdanningsdirektoratet har nå lagt frem ferske tall om lærlingeformidlingen nasjonalt. Tallene tar utgangspunkt i situasjonen per 1. oktober 2005. De viser at på landsplan har 61 prosent av søkerne...

av Torkelsen, Jan, 03.11.05

Pilotkonferanse i Vest-Agder: Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Jasmeen(13) kommer blek og forknytt på skolen etter tre dagers fravær. Læreren aner at noe alvorlig er galt, men er usikker på hvordan hun skal møte Jasmeens foreldre. Fahriya arbeider som...

av Torkelsen, Jan, 03.11.05

Overskridelser på Listerpakken må løses

Stortinget vedtok i 2002 Listerpakken til 1,624 milliarder kroner. Nå tyder foreløpige signaler på at det kan bli overskridelser på i underkant av 200 millioner kroner. Stortinget besluttet at pakken...

av Torkelsen, Jan, 02.11.05

Vest-Agder-museet en av vinnerne i statsbudsjettet

  I Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag for 2006 foreslås det en økning av tilskuddet på kr 2 716 000. I tillegg foreslås det å gi Sørlandets Kunstmuseum en økning på kr...

av Holbek, Rune, 02.11.05

Den offentlige tannhelsetjenesten bør forbli fylkeskommunal

Fylkesutvalget ga i dag, mot stemmene fra FRP’s to representanter, uttrykk for at den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt bør være forankret i fylkeskommunene. Bakgrunnen er at Helse- og...

av Torkelsen, Jan, 01.11.05

Mer finansiell støtte til Setesdalsbanen

I løpet av de seneste årene har Vest-Agder fylkeskommune støttet Stiftelsen Setesdalsbanen IKS med betydelige beløp. Fylkeskommunen har blant annet vært med å finansiere gjenoppbyggingen av Grovane...

av Torkelsen, Jan, 01.11.05

Fylkeskommunen bør få ansvar for et felles offentlig transportkontor

Vest-Agder fylkeskommune mener fylkeskommunen bør få ansvar for å drifte et felles kontor med ansvar for forhandling / kjøp av transport, samt bestilling og samordning av all offentlig betalt...

av Torkelsen, Jan, 01.11.05

Barne- og familieministeren begeistret for UNG-INPUT

Statsråd Karita Bekkemellem ble på en konferanse nylig gjort kjent med  satsingen på prosjektet UNG-INPUT i Vest-Agder. Hun ble så begeistret at hun har sendt tilbakemelding til rådgiver Ann...

av Torkelsen, Jan, 01.01.01