• av Torkelsen, Jan, 29.12.05

  Fylkestinget: Konsekvensene av friskoleetableringer må nå vurderes

  Fem nye private friskoler ønsker nå å etablere seg i Kristiansandsregionen. Søkerne vil totalt tilby...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 29.12.05

  Eks. utdanningsminister Clemet mener friskolene ikke kan stoppes

  Kristin Clemet, som var utdanningsminister frem til Øystein Djupedal overtok i oktober, sier til...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 23.12.05

  960 000 kroner fra Kompetansefondet til prosjekt på Vennesla videregående skole

  Vennesla videregående skole har fått en fin førjulspresang. Skolen er blitt tildelt 960 000...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 22.12.05

  God økonomistyring på fylkeskommunale skolebyggeprosjekter

  Sluttrapporter fra to skolebyggeprosjekter- et i Lyngdal og et på Lista – har nå vært til behandling...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 21.12.05

  Kontrollutvalget skifter sekretariat

  Fylkestinget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå avtale med Arendal...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 21.12.05

  Lise Solgaard ansatt som økonomisjef

  Lise Solgaard (41) fra Mandal er ansatt som økonomisjef i fylkeskommunen. Hun skal lede en...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 21.12.05

  Satser på økt kvinneandel i politiske maktposisjoner

  KS tok tidligere i år initiativ til  at det innen en tiårs periode skal være en balansert...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 20.12.05

  Utskifting i Arbeiderpartigruppen i fylkestinget

  Maja Foss Five ble ved valget i 2003 valgt inn som representant for Arbeiderpartiet i fylkestinget....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 20.12.05

  Setesdalsbanen: Fylkeskulturprisen er en inspirasjon til videre innsats

  -Fylkeskulturprisen fra Vest-Agder fylkeskommune vil få en sentral posisjon på Grovane stasjon. Den...

  Les mer

Konstituert fylkeskonservator blant forfatterne til Norsk arkeologisk leksikon

For første gang foreligger det et norsk arkeologileksikon, med bidrag fra landets fremste arkeologer. Professorene Lotte Hedeager og Einar Østmo har redigert verket, som har 12 hovedforfattere. Blant...

av Eilertsen, Steinar, 20.12.05

Julehygge for besøkende og ansatte i Fylkeshuset

Det var hyggelig og virkelig god gammeldags julestemningen i servicetorget i Fylkeshuset i dag morges da besøkende og ansatte kom innforbi inngangsdøren. En for anledningen sammensatt...

av Torkelsen, Jan, 20.12.05

Westermoen: Sykehuspolitikken de senere årene har vært en serie av skuffelser

-For svært mange av oss har sykehuspolitikken de senere årene vært en serie av skuffelser. Etter at staten overtok ansvaret for sykehusdriften fra fylkeskommunene, har den ene omstillingen etter den...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Dyster likestillingssituasjon for Agder-fylkene

Likestillingsindeksen for 2005 fra Statistisk Sentralbyrå ble offentliggjort i dag. Den viser at kvinner og menn i Agder-fylkene og Møre og Romsdal er minst likestilte. Vest-Agder ligger på bunn av...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Foreldreveiledningskurs for minorietsspråklige

Sammen med Kristiansand kommune, Fiskå-, Karuss-, Møvik- og Lindebøskauen skoler samt Kristiansand voksenopplæringssenter (KVO)vil Vest-Agder fylkeskomune tilby kurs til minoritetsspråklige...

av Jørgensen, Ann Opheim, 19.12.05

Opplegget for bygging av Tangen videregående skole klart

Fylkestinget har nå endelig klargjort at skisseprosjektet for Tangen videregående skole skal baseres på en arealramme på 17 300 kvadratmeter tilpasset 940 elevplasser. Bruttoinvesteringskostnadene...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Elever fra Vennesla videregående skole vant årets Holbergpris

13 elever fra Vennesla videregående skole har vunnet årets Holbergspris for skoleprosjekter for prosjektet: ”Mysteriet om Vennesladialekten. Dialekt og identitet i Vennesla.” Prisen ble delt ut på...

av admin, 19.12.05

Endringer i friskoleloven og fagskoleloven ut på rask høring

Utdannings- og forskningsdepartementet sendte fredag ut høringsbrev til blant annet alle landets fylkeskommuner. Departementet inviterer til uttalelser om forslag til endringer i lov av  4. juli...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Djupedal finner seg ikke i brudd på friskolestansen

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har besluttet å fryse oppstarten av nye private skoler.  Han vil, i følge Kommunal Rapport, ikke finne seg i at friskoler starter opp og dermed bryter...

av Torkelsen, Jan, 19.12.05

Inkluderende arbeidslivs-satsing i fire nye år

Det er nå klart at IA-arbeidet, som Vest-Agder fylkeskommune er med i, fortsetter i en ny fireårsperiode innenfor rammen av en forpliktende avtale. Det ble klart etter at Regjeringen og en rekke...

av admin, 15.12.05

Fylkesutvalget foreslår fem kandidater til styret i det regionale helseforetaket

Helseminister Sylvia Brustad har sendt invitasjon til landets fylkeskommuner om å foreslå kandidater til styrene i de regionale helseforetakene. I invitasjonen presiseres det at kandidatene skal være...

av Torkelsen, Jan, 15.12.05

Støtte til teltaksjon for Pakistan

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt takk fra Røde Kors for støtte til en teltaksjon for jordskjelvofre i Pakistan. Fylkeskommunen takkes for de ti teltene som er finansiert. Hvert telt innholder også...

av Torkelsen, Jan, 15.12.05

Fylkeskommunens delegasjonsreglement ajourføres

Fylkestinget ble i dag orientert om en forvaltningsrevisjons-rapport om leasing i Vest-Agder fylkes-kommune som fylkesrevisjonen har utarbeidet. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av at...

av admin, 15.12.05

Vil ha en regionplan for Sørlandet

Fylkestinget ba i dag enstemmig om at det må arbeides videre med en regionplan for Sørlandet som skal gjelde fra 2010.  Dersom det underveis i gjennomføringen av regionaliserings-reformen...

av Torkelsen, Jan, 15.12.05

Fylkestinget protesterer mot redusert innflytelse i Nasjonal Transportplan-arbeidet

Fylkestinget sluttet seg i dag til en uttalelse som landets fylkesordførere har reist til Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket vedrørende arbeidet med Nasjonal...

av Torkelsen, Jan, 15.12.05

Åtte ekstramillioner til riksvegprosjekter fordelt til Farsund, Mandal og Åseral

Stoltenberg-regjeringen har plusset på med åtte millioner kroner til riksveiprosjekter i Vest-Agder. Fylkestinget besluttet i dag enstemmig å benytte seks millioner kroner til anleggsprosjektet på...

av Torkelsen, Jan, 14.12.05

Terskelverdien for offentlege innkjøp blir vidareførd

Regjeringa har vedteke å vidareføre den nasjonale terskelverdien for å gjennomføre konkurransar for offentlege innkjøp på 500 000 kroner.– Auken frå 200 000 til 500 000 har berre verka i tre månader....

av Torkelsen, Jan, 14.12.05

Kyststamveimidler overføres til Vest-Agders samferdselsbudsjett

Kyststamveiutvalget blir nå avviklet og midler som utvalget har oppspart fordeles til de deltakende fylkeskommunene: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan, 14.12.05

Start med en lærling!

Utdanningsdirektoratet setter nå i gang informasjonskampanjen ”Start med en lærling”. Målet er å øke tilbudet av læreplasser både i privat og offentlig sektor. Kampanjen er den del av...

av admin, 14.12.05

Westermoen: Vil ha rettferdig fordeling av midler mellom helseforetakene i regionen straks!

-Noen av oss er kjent med vurderinger fra Sintef som tyder på at den fordelingsmodellen Helse Sør anvender mellom helseforetakene ser ut til å gi Sørlandet sykehus lavere tilskudd per innbygger enn...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Veksten i friskoler skal stanses

Regjeringen vil stanse veksten i antallet friskoler og prioritere den offentlige skolen. I påvente av en ny lov blir det derfor foreslått en ny midlertidig bestemmelse i dagens friskolelov med to...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Fylkesordfører Westermoen vil ha tempo i regionreformen

-Stortingsmeldingen fra regjeringen om prinsippene for regionalreformen skal komme på høstparten, mot tidligere signalisert vårparten. Jeg legger til grunn at dette ikke varsler et lavere tempo i...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Fylkes- og kommunepolitikerne trenges i styringen av sykehusene

Helseforetaksmodellen som ble innført i forbindelse med sykehusreformen utgjør et velegnet fundament for styring og utvikling av spesialisthelsetjenesten også i årene som kommer. Dette er...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Venstre går inn for fylkestingsvalg i 2007

Venstres landsstyre har drøftet spørsmålet om en skal avvikle fylkestingsvalg i 2007. Partiet går, i følge NTB, imot at fylkestingene som ble valgt i 2003 skal få en forlenget funksjonstid på to...

av admin, 13.12.05

Innsigelse til ny reguleringplan for et næringsområde på Opofte i Kvinesdal

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag et forslag til en reguleringsplan for Opofte næringsområde. Dette ligger der hvor riksvei 465 fra Farsund vil bli koblet på den nye...

av Torkelsen, Jan, 13.12.05

Bygderuta Favoritten justerer tilbudet

av Torkelsen, Jan, 12.12.05

Økonomisk hjelp til restaureringen av Hestmanden

Fylkeskommunen ga våren 2002 to millioner kroner i lån for at restaureringsarbeidene på det gamle dampskipet Hestmanden kunne fortsette i dokken på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i...

av Torkelsen, Jan, 12.12.05

Bjørnevåg Turistanlegg: Innsigelser droppes etter justering av reguleringsplan

Aksjeselskapet Ekely Holding planlegger å bygge opp et større turistanlegg for fiskeopplevelser og familieopplevelser i Bjørnevåg - et område som ligger mellom Farsund og Lyngdal. Reguleringsplanen...

av Torkelsen, Jan, 12.12.05

Lyngdalsordføreren vil ha en ”Listeravis”

-Når den nye E 39 blir en realitet i september neste år, åpner dette helt nye muligheter for kommunene i Lister. Skal vi klare å skape en felles identitet i regionen, og bli bedre kjent med det som...

av Torkelsen, Jan, 12.12.05

Veiviseren – årets gaveide!

Friluftsliv er et velferdsgode. Boka ”Veiviseren” med tilhørende turkart gir allmennheten informasjon om hvilke friluftsområder og verneområder i Midt-Agder regionen som er sikret for allmenn bruk....

av Egeli, Berit, 09.12.05

Spangereidkanalen – en god regionalsak

Ordfører i Lindesnes kommune Ivar Lindal ser frem til at anleggsarbeidene på Spangereidkanalen fra Lenefjorden til Bålyhavn starter opp i slutten av februar. –Kanalen er en god regionalsak, noe som...

av Torkelsen, Jan, 09.12.05

Tre grupperinger med fokus på naturgass i Agderregionen vil samarbeide tettere

Det er for tiden i virksomhet tre forskjellige grupperinger med forskjellig deltakelse i Agder-regionen som alle har relasjoner til arbeidet med å få tilført naturgass som energikilde til landsdelen....

av Torkelsen, Jan, 09.12.05

Lister skal bli en merkevare

I morgen møtes representanter fra Lister-kommunene og fylkeskommunen for å videreføre arbeidet med Listerplanen. Et planutvalg har arbeidet frem forslag til hvordan regionen skal utvikles. Et...

av Torkelsen, Jan, 08.12.05

Historiens første svenneprøve i bunadsøm i Vest-Agder

Vest-Agder har fått fagutdannede personer innen et nytt håndverksfag. De fire kvinnene: Kirsti Ann Ljosland, Inger-Lise Brøto Torland, Else Nome Salvesen og Anne Lise Foss har nylig avlagt svenneprøve...

av Torkelsen, Jan, 07.12.05

Utredning av fremtidig kollektivbetjening i Listerregionen

Samferdselsseksjonen i Vest-Agder fylkekommune har nå gjort ferdig rapporten ”Utredning av fremtidig kollektivbetjening i Listerregionen etter at nytt vegsystem står ferdig.”   Prosjektet er...

av Johansen, Mette Kirkhus, 07.12.05

Designutmerkelse til Vest-Agder: Bussmetro uten besvær

Den fylkeskommunale samferdselsenheten Vest-Agder Kollektivtrafikk har gjort et løft for noen av Kristiansands bussholdeplasser, og er for det blitt tildelt det ettertraktede Merket for God Design av...

av Torkelsen, Jan, 06.12.05

Stipend til nyskapende industridesigner fra Kristiansand

Næringslivets Internasjonaliserings-stiftelses to første stipender er tildelt industridesignerne Helge-Ruben Halse og Marius Andresen. De får stipendene på 400 000 kroner for hvert sitt nyskapende...

av Torkelsen, Jan, 06.12.05

Fylkeskommunen gratulerer Kongehuset med den nye prinsen

”Vest-Agder fylkeskommune gratulerer hjertelig med vår nye prins, Sverre Magnus. Vi gleder oss sammen med dere.” Denne lykkeønskningen ble i formiddag sendt fra Vest-Agder fylkeskommune ved...

av Torkelsen, Jan, 05.12.05

Ungt Inkubatorstipend til to personer/bedfrifter fra Vest-Agder

Innovasjon Norge har nå tildelt Ung Inkubatorstipend til seks personer/bedrifter. De fikk stipend på 100 000 eller 200 000 kr. I tillegg fikk vinnerne ekstra faglig påfyll ved at de deltok på de...

av Torkelsen, Jan, 05.12.05