• av admin, 09.12.09

  Vest-Agder Røde Kors takker for teltgave

  ”Takk for støtte til Vest-Agder Røde Kors teltaksjon for jordskjelvsofrene i Pakistan. Vinteren er...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 09.10.09

  Kulturnett Vest-Agder ble offisielt lansert i dag

  Det var tett i tett med kjente personer fra kulturlivet og det politiske miljøet i fylket i Lyngdal...

  Les mer
 • av Eilertsen, Steinar, 09.10.09

  De nominerte til Sørlandets litteraturpris 2006

  Torsdag 16.02 ble de nominerte til Sørlandets litteraturpris 2006 offentliggjort. De nominerte er:...

  Les mer
 • av Eilertsen, Steinar, 09.10.09

  Pressekonferanse - Sørlandets litteraturpris 2006

  De nominerte til Sørlandets litteraturpris 2006 blir offentliggjort på pressekonferanse i Arendal...

  Les mer
 • av Håland, Barb Lamprecht, 09.10.09

  Bokgilde på Kristiansand folkebibliotek 9. mars kl 19.00

  Torsdag 9. mars kl 19.00 inviterer ABM Vest-Agder til bokgilde på Kristiansand folkebibliotek. Her...

  Les mer
 • Fylkeskommunen med på bokprosjekt om Setesdal Vesthei
  av Torkelsen, Jan H., 09.10.09

  Fylkeskommunen med på bokprosjekt om Setesdal Vesthei

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har besluttet at fylkeskommunen skal inngå et...

  Les mer
 • av Ose, Vidar, 29.12.08

  Vennskapsbesøk fra Mosambique til Lista og Lindesnes fyr

  Lista fyrstasjon hadde besøk fra Mosambique søndag. Riksantikvar Solange Macamo, NORAD ved Josè...

  Les mer
 • av Eilertsen, Steinar, 29.12.08

  Fylkeskommunen overtok Odderøya fyr

  Les mer
 • av Grimsø, Marita, 06.12.08

  Kompassroser - Borhaug skole og digital formidling

  7. klasse ved Borhaug skole i Farsund kommune skal bidra med formidling av kunnskap om kompassroser...

  Les mer

Avisen Agder advarer mot en Agder-fylke region

Lederen i avisen Agder tar i dag utgangspunkt i at stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland (AP) fra Kvinesdal i media advarer mot en region bare av Agder-fylkene. Klungland karakteriserer det som å...

av Torkelsen, Jan, 29.07.08

Stipend

Utlysning av kunstnerstipend 2006, idrettsstipend 2006 og arbeidsstipend for kunstnere 2007. Frist for å søke stipend er 1. oktober 2006.

av Eilertsen, Steinar, 25.01.08

Videreutdanningstilbud for skolerådgivere

av Torkelsen, Jan, 08.01.08

Forprosjekt for ny Tangen-skole godkjent

I dag godkjente fylkesutvalget enstemmig forprosjektet for et nytt bygg for Tangen videregående skole i Kristiansand sentrum. Forprosjektet er i tråd med rammene i et skisseprosjekt fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.07

Fylkeskommunen sikrer en unik musikkmaskinsamling

Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fikk i går en høyst sanselig bekreftelse på at de tidligere i år fattet et godt vedtak. I et fylkeskommunalt lager fikk de åpenbart en...

av admin, 21.12.06

Nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar

av Torkelsen, Jan H., 21.12.06

Idrettsutmerkelse til Sp-leder i fylkestinget

Fylkestingets samling i desember inneholdt ved siden av politisk virksomhet også høytidlige utdelinger av fylkeskommunale stipendier og priser. Som leder av hovedutvalg for kultur og utdanning hadde...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

Vest-Agder fylkeskommune initiativtaker til ”Wergeland 2008” -prosjekt

I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. I forbindelse med jubileet har fylkeskommunen tatt initiativ til et digitalt formidlingsprosjekt, ”Wergeland 2008”, med...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

Økonomisk støtte til arkitektkonkurranse for nytt museum og bibliotek i Lindesnes

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal yte 200 000 kroner til en arkitektkonkurranse knyttet til nytt bygdemuseum og bibliotek på...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

Åseral får ekstratilskudd til utbedringer av vei på Lognavatn

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig å gi Åseral kommune et tilskudd på 320.000 kroner som delfinansiering av overskridelser på utbedring av fylkesvei 351 på Lognavatn...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

Førjulstemning i Fylkeshuset

av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

Sørlandet satser på felles bookingssystem for reiselivsnæringen

Det har i lengre tid vært arbeidet med å få til en felles bookingløsning for reiselivsnæringen på Sørlandet. Det vil gjøre det enklere for kundene å få bedre informasjon om tilbudene i landsdelen og...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Fylkeskommunen vil øke ungdommens politiske engasjement

Fylkesutvalget besluttet i dag at det skal satses på å øke ungdommens deltakelse og interesse for politikk. Fylkespolitikerne vil medvirke i et debattforum tilrettelagt spesielt for ungdom på...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Støtter forprosjekt for ” Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”

Fylkesutvalget imøtekom i dag enstemmig en søknad fra Agderforskning om økonomisk støtte til forprosjektet ”Etablering av et Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”. Forprosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

En million til nytt freds- og mennesrettsfokusert prosjekt

Stiftelsen Arkivet har invitert andre norske institusjoner og organisasjoner som arbeider for å fremme historisk refleksjon, fred og forsoning, menneskerettigheter og demokrati til å bli med å...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Veiplansituasjonen for Vest- Agder anses som rimelig god

Statens vegvesen, Region sør har utarbeidet et langsiktig planprogram som blant annet omfatter Vest-Agder. Hensikten er å ha en planreserve på store prosjekter. Planprogrammet vil gi føringer på...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Fylkeskommuneekspert misfornøyd med regionmeldingen

I et innlegg i Kommunal Rapport skriver professor Tor Selstad ved Høgskolen i Lillehammer at Åslaug Hagas tre alternativ til fremtidige regioner er umulige. Han tror ikke på noen framtid for...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Nye planer for miljøfag i skolen

Kunnskapsminister Øystein Djupedal og miljøvernminister Helen Bjørnøy presenterte før helgen den nye handlingsplanen for utdanning for en bærekraftig utvikling. -Bærekraftig utvikling er en viktig del...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Fylkeskommunene støttes av folket

Fylkeskommunene har støtte i befolkningen viser en fersk undersøkelse fra Norsk Respons gjengitt i Aftenposten. De som ønsker overgang til store landsdelsregioner, er i mindretall. Undersøkelsen viser...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.06

FN styrker funksjonshemmedes rettsvern. Norge følger opp

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon var med i den norske delegasjonen til den komiteen som utarbeidet forslaget. Konvensjonen klargjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal nyte godt av de...

av Peersen, Tor, 18.12.06

Mandalselva blir nasjonalt laksevassdrag

Regjeringen la  fredag frem en stortingsproposisjon om vern av villaksen, der det blant annet er foreslått 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye nasjonale laksefjorder. Mandalselva og sjøområdet...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.06

Terje Osnes konstituert som fylkesrevisor

av Torkelsen, Jan H., 18.12.06

Fylkeskommunalt tilskudd til etablering av et teknisk- naturvitenskaplig forskningssenter i Agder-regionen

Fylkesrådmannen anbefaler støtte til gjennomføring av et forprosjekt; ”Etablering av et Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”. Forprosjektet får en støtte på 50.000 som tas fra...

av admin, 14.12.06

Fylkesordfører Thore Westermoens tale til fylkestinget

Det er tradisjon at fylkesordføreren holder en tale til fylkestinget der saker og utfordringer i året som er gått i blir belyst.   Talen som ble holdt i tinget 12. desember i år er tatt inn...

av Peersen, Tor, 14.12.06

Vestfold ut av samarbeidet med Telemark og Buskerud

Regionsamarbeidet mellom fylkene Østafjells ser ut til å rakne. Det er nå klart at Vestfold trekker seg fra trefylkesamarbeidet med Buskerud og Telemark.. Da fylkestinget i Vestfold drøftet...

av admin, 14.12.06

Fylkeskommunens arbeidsstipend for kunstnere 2007 tildelt Olaf Karlsen

Under fylkestingets samling i Kristiansand tirsdag ble billedkunstneren Olaf Karlsen fra Farsund tildelt Vest-Agder fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere. Karlsen er utdannet billedkunstner fra...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.06

Fylkeskommunens idrettsstipend tildelt kajakkpadler Elisabeth Quale

Elisabeth Quale fra Farsund mottok tirsdag Vest-Agder fylkeskommunes idrettsstipend. Hun representerer Farsund kajakklubb. Hun er 18 år og vurderes som et stort talent og har bare drevet idretten sin...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.06

Kunstnerstipend fra fylkeskommunen til fire kunstnere

Fire kunstnere mottok tirsdag Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend for 2006 på 25.000 kroner. De fire mottakerne var billedkunstner Jorann Abusland fra Kristiansand, skuespiller Charlotte...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.06

Vil ha Stavanger som regionhovedstad

I en leder i Rogalands Avis er det et bastant krav om at Stavanger må være hovedstad i en eventuell ny region. -En ting må nemlig være helt klart. I Stavangers region må Stavanger være hovedstad. Så...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.06

Wergeland 2008

I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født. ABM-seksjonen i Vest-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til et digitalt formidlingsprosjekt i forbindelse med jubileet.

av Grimsø, Marita, 14.12.06

Ida Elise Thrane fortsetter som partiuavhengig fylkestingsrepresentant

Ida Elise Thrane ble ved valget i 2003 valgt inn i fylkestinget som ungdomskandidat for Fremskrittspartiet. I tillegg er hun valgt som fast representant i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø....

av admin, 13.12.06

Arendal kommune ønskes velkommen som medeier i Agder Teater AS

Fylkestinget ønsker Arendal kommune velkommen som medeier i Agder Teater. Det er Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammen med Kristiansand- og Grimstad kommuner som eier aksjene i teaterselskapet....

av Torkelsen, Jan H., 13.12.06

Vil ha videre drift på Sjøsanden Næringshage AS

Fylkestinget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe 2750 aksjer i Sjøsanden Næringshage AS for til sammen 275.000 kroner. I tillegg vil fylkeskommunen bidra med 300.000 kroner i...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.06

Vennskapsavtalen mellom Vestsjælland Amt Danmark og Vest-Agder fylkeskommune fases ut

Siden 1991 har Vestsjælland Amt i Danmark og Vest-Agder fylkeskommune hatt vennsaps- og samarbeidsavtale. Når nå den danske amtskommune går over i historien som følge av omorganisering og...

av Macdonald, Cheryl, 13.12.06

Museumsskipet Hestmanden får fire millioner

Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en regional andel på 4 millioner kroner av sluttfinansieringen for museumsskipet D/S Hestmanden. Det bestemte et enstemmig fylkesting i dag. Finansieringen...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.06

Vil ha økt slepebåtberedskap langs sørlandskysten

Fylkestinget behandlet i dag en høringsuttalelse til Kystverkets stamnettutredning i tilknytning til Nasjonal Transportplan 2010 til 2019. Det uttrykkes tilfredshet over at utredningen tar opp flere...

av admin, 13.12.06

Fylkeskommunen øker eierkapitalen i Sørlandsbadet

Fylkestinget besluttet i dag enstemmig at fylkeskommunen skal øke sin andel av eierkapitalen i Sørlandsbadet IKS i Lyngdal med 1 225 000 kroner. Det foreligger nå en statusrapport hvor det...

av admin, 13.12.06

Fylkestingsrepresentant Ida Elise Thrane fortsetter ikke i lokal- og regionpolitikken,

Det er NRK Sørlandet som melder dette i dag. Ida Elise Thrane ble innvalgt som representant nr. 6 for Fremskrittspartiet til fylkestinget ved fylkestingsvalget i 2003. Hun har i perioden vært medlem...

av Peersen, Tor, 13.12.06

Fylkestinget med flere påplussinger til fylkeskommunens økonomiplan

På grunnlag av ferske prognoser anses det som mulig at fylkeskommunen kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på rundt 30 millioner kroner i år. Fylkestinget ble i dag informert om prognosen. Med...

av admin, 12.12.06

av Torkelsen, Jan H., 12.12.06

Westermoen ønsker at regjeringen hadde gått lengre i regionreformforslaget

-Personlig skulle jeg bare ønsket at regjeringen hadde gått lengre, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i sin årstale til fylkestinget i dag tok for seg regjeringens stortingsmelding om...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.06

Valg 2007 – fylkesrådmannens initiativ for økt deltakelse og interesse, særlig fra ungdom

Arbeid med forestående valg er i gang. Vi ønsker engasjement på mange felt for å skjerpe interessen for valget og alminnelig politisk arbeid, spesielt rettet mot ungdom, skriver fylkesrådmannen i sitt...

av admin, 12.12.06

Blandet mottakelse for regionreformen

av Torkelsen, Jan H., 11.12.06

Valgliste for Kristelig Folkeparti 2007

av Peersen, Tor, 11.12.06

KS-leder Halvdan Skard. -Regional utvikling et folkevalgt ansvar

Fjerde klasse ved Austerdalen skole i Kvinesdal ble suveren vinner av Den store refleksjakten i Vest-Agder 2008. I gjennomsnitt fant hver elev i fjerde klasse 32 reflekser hjemme! På de neste plassene...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Flere oppgaver innen fiskeri- og havbruk til regionene

Fiskeri- og havbruksforvaltningen baserer seg på nasjonale strategier og helhetsvurderinger. Samtidig mener regjeringen at desentralisering av enkelte oppgaver innen havbruk og tradisjonelt fiskeri...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Regjeringen avventende til om vegvesenet skal til regionene

Det er vurdert om deler av Statens vegvesen sin organisasjon bør overføres til regionene skriver samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding. Det er uaktuelt å overføre ansvaret for...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Forvaltningsreformen – tidspresset prosess for inndelingsspørsmålet

I stortingsmeldingen ”Regionale fortrinn – regional framtid” presenterer regjeringen oppgavene til de nye regionene. Fylkeskommunene får nå ansvar for å legge opp til gode prosesser regionalt i...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Fylkesvaraordføreren: -Spennende demokratireform!

-Det er gledelig at regjeringen nå legger opp til en demokratireform som flytter oppgaver fra statlig, regionalt nivå til folkevalgte regioner. På denne måten får befolkningen gjennom valg muligheten...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Forvaltningsreformen - betydelige oppgaver til regionene

-Regjeringen foreslår i dag en betydelig overføring av oppgaver fra staten til regionene, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. - Ved å skape robuste regioner, legger vi grunnlag for...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Sykehusreformen har vært en flause

1. januar 2007 fyller sykehusreformen fem år. NRK melder i dag at 17 av 19 fylkesordførere, som NRK har snakket med, mener Staten bør gi fra seg sykehusene. Flere av dem mener sykehusreformen fra 2001...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Åslaug Haga lover sterke regioner

av hoved.aspx?m=8&amid=36703, 07.12.06

Lillesand får ikke flytte over til Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 07.12.06

Dag Vige interpellerer om demokrati i skolen

Elevrådsarbeidet i de videregående skolene i Vest-Agder har i høst vært på den politiske dagsorden. På grunnlag av blant annet en egenevaluering gjennomført av fylkeselevrådet er det nå lagt opp til...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.06

Politisk samtykke til aksjekjøp i Sørlandets Industrisenter

Fylkesutvalget gikk i går enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe hundre aksjer i Sørlandets Industrisenter AS til en tegningskurs på 3.000 kroner per aksje. Aksjenes pålydende er...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.06

Frivillighetsprisen til Omvisergruppa ved Stiftelsen Arkivet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske tildelte i går kveld frivillighetsprisen 2006 til Omvisergruppa ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Juryen har i sin begrunnelse lagt vekt på idealismen,...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.06

Fylkesutvalget kritisk til deler av stamnettutredning fra Kystverket

Kystverket har sammen med de andre transportetatene utarbeidet stamnettutredninger for landverts og sjøverts stamnett. Rapportene har en tidshorisont frem mot 2040 og skal være ett av flere...

av admin, 06.12.06

Fylkesutvalget vil være med å finansiere Skråveiutbygging i Farsund

Fylkesutvalget fulgte i går enstemmig opp beslutningen fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø 24 november om at fylkeskommunen skal dekke 30 prosent av kostnadene ved utbygging av Skråveien i...

av admin, 06.12.06

Laks i Venneslafjorden?

1279

av admin, 06.12.06

Inviterer Mandal kommune til samarbeidsprosjekter

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Fylkesutvalget anbefaler støtte til havnesatsingen ”Port of Agder”

Fylkesutvalget går enstemmig inn for at fylkeskommunen skal støtte en etablering av ”Port of Agder”. Det legges opp til at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med inntil 1 million kroner til...

av admin, 05.12.06

Vil hjelpe Sjøsanden Næringshage AS til videre drift

Fylkesutvalget ønsker at Sjøsanden Næringshage A/S skal fungere som næringsutviklingsaktør for Lindesnesregionen. Næringshagen er for tiden i en alvorlig økonomisk situasjon. Fylkesutvalget går, mot...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Avvikling av Sørlandsdata gir grunnlag for nytt innovasjonsselskap

Går det som et enstemmig fylkesutvalg ville i dag så vil aksjeselskapet Sørlandsdata bli oppløst. Midlene som dermed frigjøres vil kunne brukes til etablering av et innovasjonsselskap. Kapitalen i...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Fylkesutvalget positivt til register over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser

Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal innføre et register over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser fra fylkestingsvalget i 2007. Bakgrunnen for dette...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Stor landskonferanse om friluftsliv i Kristiansand til våren

I løpet av dagene 30. mai til 1. juni neste år vil en rekke mennesker som arbeider med friluftsliv samles i Kristiansand. Da arrangeres den sjette landskonferansen om friluftsliv med hovedbase på...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Fylkesordføreren topper KRF’s liste til fylkestingsvalget

I helgen holdt Vest-Agder KRF nominasjonsmøte på Byremo videregående skole i Audnedal. 60 delegater deltok. På møtet ble det klart at partiet ved neste års valg igjen satser på Thore Westermoen fra...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.06

Policydokument – rolleavklaring mellom flyplassene Kjevik, Lista og Gullknapp

Landsdelen har behov for én stor regional lufthavn. Dette er viktig både i en samferdselspolitisk, næringspolitisk og forbrukerpolitisk sammenheng. En regional lufthavn med helhetlig tilbud til både...

av Peersen, Tor, 04.12.06

Er Soria Moria erklæringen bare retorikk?

av Torkelsen, Jan H., 04.12.06

Styrkeløftmester fra Sirdal videregående skole

Den sterkeste mann på Sirdal videregående skole er helt klart Sindre Østebø Thomsen. Lørdag 25.november deltok han i NM i styrkeløft i Molde. Han konkurrerte i klassen opp til 125 kg. Han ikke bare...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

Spennende teaterforestilling på Vågsbygd videregående skole

Avgangselevene på Vågsbygd videregående skole - 3 klasse drama – presenterer fra 1. til 3. desember sin avsluttende forestilling, den elleville komedien Hotell Paradiso. Arrangementet foregår i...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

Fylkesordføreren: -Vågsbygdveien har høy prioritet

Fylkesordfører Thore Westermoen gjorde det klart at utbedring av Vågsbygdveien i Kristiansand har høy prioritet da han i dag talte ved den offisielle åpningen av et nytt kollektivfelt og gangbro i...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

Vennskapsfylkeforbindelsen til Danmark avsluttet

Vest-Agder fylkeskommune og Vestsjællands Amt i Danmark har siden 1991 hatt en vennskapsfylkesforbindelse. På et møte i amtshovedstaden Sorø denne uken ble avslutningen av forbindelsen markert....

av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

Positiv tannhelseutvikling i Listerregionen

Den 23. november var en ny merkedag for den fylkeskommunale tannhelsevirksomheten. Da ble det på høytidlig vis markert at Lyngdal har fått en større, attraktiv og moderne tannklinikk. I markeringen...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

Fylkesordføreren åpnet ny veistrekning i Listerpakken i dag

Fylkesordfører Thore Westermoen åpnet i dag en ny parsell mellom Aunevik og Bukkesteinen på riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund. Den nye veistrekningen inngår i Listerpakken. -Denne regionen er i god...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

Flere kvinner i kommune- og fylkespolitikken

av Torkelsen, Jan H., 30.11.06

Fylkeskommunens årsrapport nominert til tittelen Beste Offentlige virksomhet i 2006

Vest-Agder fylkeskommunes årsrapport 2005 har i år fått meget hederlig omtale ved utdeling av Farmandprisen 2006. Juryen uttaler følgende: "Vest-Agder fylkeskommune har i år levert en meget sterk...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.06

Historisk seremoni på Vågsbygd videregående skole

122 nye statsborgere fra i alt 29 nasjoner, bosatt i  ni kommuner i fylket, er invitert til å markere sitt nye statsborgerskap ved en høytidelighet på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand 17....

av Torkelsen, Jan H., 28.11.06

Bok i butikk offisielt åpnet

Fylkestinget ønsker Arendal kommune velkommen som medeier i Agder Teater. Det er Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammen med Kristiansand- og Grimstad kommuner som eier aksjene i teaterselskapet....

av Eilertsen, Steinar, 27.11.06

Et regnskapsmessig resultat på pluss 30 millioner kroner antydes

Hovedutvalgspolitikerne i fylkeskommunen ble nylig orientert om positive økonomiske utsikter. Etter ti måneder av året er unnagjort viser prognosen et forventet regnskapsmessig resultat for...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.06

Går inn for økt fylkeskommunal eierkapital i Sørlandsbadet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går enstemmig inn for at fylkestinget i desember skal si ja til at fylkeskommunen øker sin andel av eierkapitalen i Sørlandsbadet IKS i Lyngdal med...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.06

Fylkeskommunens miljøpris til Torbjørn Fredriksen

Hovedutvalg for næring-, samferdsel og miljø tildelte i går enstemmig Vest-Agder fylkeskommunes miljøpris 2006 til Torbjørn Fredriksen fra Mandal. Juryens hovedbegrunnelse er arbeidet han har utført...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.06

Fylkeskulturprisen 2006

Fylkeskulturprisen for 2006 tildeles Kai Magne Erland, Songdalen. Fylkeskulturprisen består av kr. 50.000 og et kunstverk signert Tone Svaland Holberg. Prisen ble første gang delt ut i 1981.

av Eilertsen, Steinar, 24.11.06

Arbeidsstipend for kunstnere 2007

Arbeidsstipend for kunstnere 2007 tildeles Olaf Karlsen (billedkunstner), Farsund. Det deles ut 1 arbeidsstipend for kunstnere hvert år. Arbeidsstipendet er på kr. 100.000. Vi har fått inn 32 søknader...

av admin, 24.11.06

Betydelig subsidiering av skoleelever i Sirdal

Sirdal er kjent for å være en rik kommune. Det nyter også elevene ved Sirdal videregående skole godt av. Avisen Sirdølen rapporter i sin nettutgave at studerende ungdom som bor på Øyghedlar og Monan...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

Nytt opplegg for fylkeselevrådsarbeidet skal prøves ut

Arbeidet i Fylkeselevrådet i Vest-Agder betegnes som svært krevende for lederne og deres arbeidsutvalg. Det har vært en stadig utfordring å prøve å få til kontinuitet i arbeidet og bredde i...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

Kunstnerstipend 2006

av Eilertsen, Steinar, 24.11.06

Idrettsstipend 2006

Idrettstipendet 2006 tildeles Elisabeth Quale (kajakk), Farsund. Det deles ut 1 stipend pålydende kr. 25.000. Det var i alt kommet inn 7 søknader på årets idrettsstipend.

av admin, 24.11.06

Fylkeskommunen vil ha gode vilkår for kollektivtransporten på ny Vågsbygdvei

Kristiansand kommune har sendt ut forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny Vågsbygdvei. Da fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet dette i går ble det...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

Fylkeskommunen vil bidra til utvikling av Ljosland i Åseral

Åseral kommune har utarbeidet en kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for Ljosland. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gjorde det i dag klart at fylkeskommunen er positiv til at...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

Fylkeskommunen har frafalt flere innsigelser til kommuneplan for Mandal

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø hadde kommuneplan 2006 til 2017 for Mandal kommune opp til annen gangs behandling i går var utvalget fornøyd med at de fleste innsigelsene fra...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

Går inn for å bidra med 28 millioner kroner til Skråveiutbygging i Farsund

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går inn for at fylkeskommunen skal dekke 30 prosent av kostnadene på 92 millioner kroner ved bygging av Skråveien i Farsund. Det utgjør 28 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

Etterlyser konkrete forslag om slepebåtberedskap langs Sørlandskysten

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag en høringsuttalelse til Kystverkets stamnettutredning i tilknytning til Nasjonal Transportplan 2010 til 2019. Utvalget er tilfreds med at...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

Vil ha opprioritert godsterminalen på Langemyr i Kristiansand

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet Jernbaneverkets stamnettutredning i tilknytning til Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 var den nasjonale godsterminalstrukturen et av...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

Fire millioner kroner fra fylkeskommunen til Hestmanden

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i går enstemmig  inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en regional andel på 4 millioner kroner av sluttfinansieringen for museumsskipet...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

2,2 fartøyvernmillioner til fem skip i Vest-Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fordelte i går enstemmig 2,19 millioner kroner som er årets pott for tilskudd til verneverdige fartøyer i Vest-Agder. Fartøyvernmidlene har stor betydning...

av admin, 23.11.06

Utsettelse eller ikke utsettelse av regionreformen?

- Åslaug Haga har sendt ut pressemelding om at fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Vi er glade for at Åslaug Haga har tatt denne beslutningen, og dermed...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.06

Fylkestinget som velges i 2007 velges for fire år

Regjeringen har bestemt at fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Det kan imidlertid bli aktuelt å avholde ekstraordinært valg til regionting i hele eller...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.06

Kunnskapsdepartementet endrer fagskoleloven

Samtidig med endringer i friskoleloven ønsker Kunnskapsdepartementet å gjøre godkjenningsordningen for fagskoleutdanninger mer fleksibel, og beskytte sentrale begreper som ”fagskoleutdanning” og...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.06

SV-leder redd reformen blir for pjuskete

Parlamentarisk leder Inge Ryan i SV er, i følge Trønder-Avisa, livredd for at regionreformen blir for pjuskete. Viser det seg at den blir det tror han regionleddet forsvinner fort. Det var da han...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.06

1137 flere vestegder på ni måneder

Det er nå presentert en ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå over endringene i folkemengden i løpet av årets ni første måneder. For Vest-Agder er det gledelige tall. Befolkningsmengden i fylket er...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.06

Kvinesdal vgs. med jordmorbok i Addis Abbeba

Kvinesdal videregående skole har i flere år samarbeidet med Awassa College of Health Sciences. En praktisk manual for nyutdannede jordmødre trykkes i disse dager i Addis Abbeba som et konkret resultat...

av Holthe, Åse, 17.11.06

Holbergprisen

av Holthe, Åse, 17.11.06

Agder Teater AS - endring i eierskapet ved at Arendal kommune tar del

Fylkesrådmannen tilrår at Vest-Agder fylkesutvalg godkjenner at Arendal kommune blir medeier i Agder Teater AS. Dette medfører endring i partenes andel av aksjekapitalen, se nedenfor.   Saken kommer...

av Peersen, Tor, 16.11.06

Uenighet om regionplan i regjeringspartiene

- Jeg mener dagens fylker er passe store ut fra de oppgavene som ligger inne i regionreformen, sier Inger Enger, stortingsrepresentant fra Oppland og SP til Aftenposten. Ola Borten Moe representerer...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.06

Spreke ansatte i Vest-Agder fylkeskommune

Det er trangt om sykkelparkeringsplasser ved Fylkeshuset i Kristiansand. Det skyldes i stor grad at de ansatte i sentraladministrasjonen i fylkeskommunene er ivrige syklister. Dette er nå også blitt...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.06

"Agderhavnen"

"Port of Agder" er et prosjekt som tar sikte på å få samlet flest mulig av de kommunale havneressursene i Agderfylkene under en felles forvaltning. Prosjektet er startet av Lindesnes og Mandal...

av Peersen, Tor, 15.11.06

Fylkesvaraordføreren med på å finne ny HiA-rektor

Ernst Håkon Jahr trer tilbake fra sin posisjon som rektør ved Høgskolen i Agder ved utgangen av juli neste år. En egen nominasjonskomité har nå fått ansvaret for å få frem kandidater som kan overta...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.06

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke vil ha røykfri skoletid

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) mener at myndighetene, som eier av skolene i Norge, bør innføre røykfri skoletid. - Røykevanene legges gjerne allerede på ungdomsskolen. Og det er viktig...

av admin, 14.11.06

Ressurssentrene i Kristiansand og Mandal får nytt videokonferanseutstyr

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at det skal bevilges 650.000 kroner til utstyr ved ressurssentrene i Kristiansand og Mandal. Ressurssentrene ved de videregående skolene i Vest-Agder...

av admin, 14.11.06

Vågsbygdveien fra Hannevika til Kjos/Brøvig - forslag til kommunedelplan

Fylkesrådmannen anbefaler at hovedutvalget for næring- samferdsel og miljø vedtar følgende: NSM-utvalget viser til saksframlegget og mener at  konsekvensutredningen ikke har vurdert endret...

av Peersen, Tor, 14.11.06

Kvinner i lokalpolitikken

Kommunal- og regionaldepartementet vil i løpet av neste valgperiode gi økonomisk støtte til 5-10 kommuner som har ideer til ulike tiltak og nye arbeidsformer som kan testes ut for å bedre...

av Peersen, Tor, 13.11.06

Klar støtte fra AP til nye regioner i følge partisekretæren

Partisekretær Martin Kolberg innrømmer, i følge Stavanger Aftenblad, at det er delte meninger i AP om regionsaken. Han gjør det imidlertid klart at tanken om store regioner står sterkest. I partiet...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.06

200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand

I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. I forbindelse med jubileet har fylkesrådmannen tatt initiativ til et digitalt formidlingsprosjekt, ”Wergeland 2008”, med...

av Peersen, Tor, 13.11.06

Venstre vil ha omkamp om sykehusene

-Dagens styringsmodell for sykehus mangler politisk nærhet og styring, sier Venstre-nestleder Trine Skei Grande til Avisenes Nyhetsbyrå. Hun mener reformen i 2002 da staten overtok sykehusene fra...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.06

Utsmykking av Gimle videregående skole

av Peersen, Tor, 09.11.06

Vil videreutrede skolevirksomheten Lister-regionen

Fylkesutvalget ønsker at det blir etablert et mer forpliktende samarbeid med hensyn til koordinering av undervisningstilbudet i Lister-regionen. Det skal vurderes to modeller for å få dette til. Den...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.06

Ønsker at skolene skal være reklamefrie

Regjeringen ønsker at skolen skal være en reklamefri sone, og foreslår derfor å endre opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at departementet nylig har sendt ut på høring...

av admin, 09.11.06

300.000 kroner til utvikling av museums- og festivalaktivitet på Odderøya

Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig 300.000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen til regulering og utvikling av Odderøya museums- og festivalområde i Kristiansand. Bakgrunnen er et møte på...

av admin, 08.11.06

Fylkeskommunene ønsker fortsatt tett kontakt med Knutepunkt Sørlandet

En prosjektgruppe bestående av politikere og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har levert innstilling om ny styringsstruktur for Knutepunkt Sørlandet. Utredningen er sendt på høring hos...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.06

Haga garanterer en betydelig maktflytting

-Det jeg kan garantere, er at det vil være første gang i historien at det blir foretatt en betydelig overføring av oppgaver ut fra staten, nærmere folk. Det blir historisk, sa SP-leder og...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.06

Tilskuddsordning for større kunnskap og økt deltakelse ved valg

Kommunal- og regionaldepartementet vil gi tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007.   Organisasjoner og andre "aktører" kan søke departementet om...

av Peersen, Tor, 07.11.06

Sykehusene på Sørlandet inviterer til samarbeid om drosjetransport

Sørlandet sykehus HF har sendt invitasjon til fylkesordførerne og fylkesrådmennene i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner om samarbeid om anskaffelse av drosjetransport. Fylkeskommunene bes gi...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.06

Forslag til en generell kulturlov foreligger

Kultur- og kirkedepartementet har utarbeidet et utkast til en generell kulturlov som nå vil bli sendt på bred høring. Samtidig åpner regjeringen for at kultur kan bli grunnlovsfestet og ber om...

av admin, 06.11.06

Fylkeskommunens kandidat til nasjonal frivillighetspris 2006 er klar

Vest-Agder fylkeskommunes kandidat til frivillighetsprisen 2006 er omviserne i venneforeningen ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. 5. desember møter de kulturministeren sammen med kandidatene fra...

av Lauvdal, Inga, 06.11.06

Ressursgruppe i KS for etnisk integrering og rekruttering

KS har etablert en ressursgruppe for rekruttering og inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn til arbeidsllivet. Gruppen skal være bidragsyter og et rådgivende organ for KS, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.06

Kristiansand vil bli hovedstad i en ny region

Rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand har lagt frem kommunens handlingsprogram 2007 til 2010. Her er et sentralt tema den forestående forvaltningsreformen i 2010 med etablering av større og sterkere...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.06

KrF åpner for Ap-flørt

av Peersen, Tor, 02.11.06

Hardt skyts mot regionmotstandere

-Det er behov for en regionreform. Fylkeskommunene bør erstattes med større og sterkere folkevalgte regioner, med mer makt, mer ansvar og større legitimitet. At enkelte fylkesmenn og embetsmenn fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.06

Irene M. Haugaa Høyres fylkesordførerkandidat

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

Høyre: Det er nok med Stortinget og kommuner

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

Vil forby reklame i skolen

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

Lyngdal vidergående skole satser på Haydom 26. oktober

Torsdag 26. oktober er en annerledes skoledag for elever på videregående skoler landet rundt. Dette er dagen da elevene får anledning til å gjøre en innsats for mennesker i fattige land. De fleste av...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

Ingen elever i Vest-Agderskolene er i dag pålagt å kjøpe egen PC

-Kan fylkesordføreren i Vest-Agder garantere at alle elever i den videregående skolen i Vest-Agder ikke skal betale eller har betalt ekstra skolepenger for å anskaffe sin egen PC til undervisning i...

av admin, 31.10.06

Suksess for vestegder i Yrkes-NM

Det ble edelt metall på deltakere fra Vest-Agder under Yrkes-NM som har pågått denne uken. Tommy Mikalsen fra Kristiansand som arbeider på Smiths Auto AS i Kristiansand vant gull i billakkerfaget og...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

Mer entreprenørskap i utdanningen

Regjeringen ønsker å satse mer på entreprenørskap i utdanningen. Tre departementer legger i dag fram en revidert strategiplan med konkrete tiltak på alle utdanningsnivåer. –  Dette faget vil kunne bli...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

300 000 elever har deltatt i ”Elevundersøkelsen 2006”

Elever som får undervisning tilpasset deres nivå er mer motiverte og trives bedre med fagene. Disse elevene føler seg også mer inkludert i det sosiale fellesskapet på skolen, viser en analyse av...

av admin, 31.10.06

Vågsbygd videregående skole gjentar MiniStortinget-suksess

Etter en ubetinget suksess med MiniStortinget våren 2006 har en på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand besluttet at tiltaket skal gjennomføres også dette skoleåret. I dagene 21. til 23....

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

Lektorlagleder ut mot skolepolitikken

Gro Elisabeth Paulsen, som leder Norsk Lektorlag, uttaler i Dagbladet i dag at politikerne kan takke seg selv for uro og kaos i norsk skole. Uttalelsen har bakgrunn i den store nasjonale...

av admin, 31.10.06

Godtgjørelser til folkevalgte i Vest-Agder fylkeskommune

Fylkesrådmannen foreslår å videreføre gjeldende godtgjøringsreglement. Saken tas opp etter henstilling fra Kommunenes Sentralforbund som anbefaler at det sittende fylkesting i god tid før valget bør...

av Peersen, Tor, 31.10.06

Forvaltningsendringer aktuelle over hele Norden

Den svenske søsterorganisasjonen til KS, Sveriges Kommuner och Landsting, har utarbeidet en nyttig webside med oversikt over status i strukturendringer i de ulike nordiske landene.  Her fremgår det at...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.06

Lik søknadsfrist godkjent

av Holthe, Åse, 27.10.06

Fylkesordføreren i Rogaland vil ikke bli sørlending

Fylkesordføreren i Rogaland, Roald G. Bergsaker  sier  i dagens Haugesunds Avis at en sammenslåing av Rogaland og Hordaland er det naturlige valget dersom fylker på Vestlandet samles i en region. Han...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.06

Gull og sølv i Yrkes-NM

Vest-Agder tok én gull og én sølv i Yrkes-NM i Lillehammer i denne uka. Det ble konkurrert individuelt i flere lærefag, og i tillegg var det lagkonkurranse mellom Norge og Sverige. Det var også uttak...

av Holthe, Åse, 27.10.06

Fylkestinget på besøk på HiA

Fylkestinget la i går sitt møte til lokalene til Høgskolen i Agder i Kristiansand - nesten på dagen fem år etter at daværende statsminister Kjell Magne Bondevik åpnet det flotte anlegget på Gimlemoen....

av Torkelsen, Jan H., 26.10.06

Fylkestinget imponert over NODE-samarbeidet

Det finnes rundt 50 bedrifter på Sørlandet som har relasjoner til olje- og gassindustri. Hele 35 av disse deltar i industriklyngen NODE. De er nå med i et industrieventyr hvor flere av bedriftene er...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.06

Advarer statsråd Haga mot å kaste politikerne ut av bedriftsstyrene

Istedenfor å forby de folkevalgte å ha styreverv i kommunale og interkommunale bedrifter, bør statsråd Åslaug Haga heller skjerpe habilitetsreglene, sier seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen,...

av Peersen, Tor, 25.10.06

Ja til utvidelse av bompengeordningen i Kristiansand

Fylkestinget besluttet i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet, Demokratene og den uavhengige representanten Ida Elise Thrane, at fylkeskommunen skal anbefale at...

av admin, 24.10.06

Vil søke om forlengelse av ATP-prosjektet

Fylkestinget går enstemmig inn for å få forlenget ATP (areal- og transport)-prosjektet  i Kristiansandsregionen. Vest-Agder fylkeskommune godkjenner at det søkes Samferdselsdepartementet og Kommunal-...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.06

Vågsbygd får ny hovedtannklinikk og spesialistklinikk

Det skal nå gjennomføres en bedring av tannhelsetilbudet i Kristiansand. Fra 2008 blir det etablert en ny hovedtannklinikk med sju behandlingsrom i Vågsbygd Samfunnshus.  Samtidig vil fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.06

Tannlegevakten i Kristiansand opprettholdes

Fylkestinget ønsker at fylkeskommunen skal videreføre tannlegevakten i Kristiansand i samarbeid med Vest-Agder tannlegeforening. Det er forhandlet frem en ny avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.06

Mer til teater- og konserthuset i Kristiansand

Finansieringen av Teater- og konserthus for Sørlandet i Kristiansand, som vil koste henimot 1,1 milliarder kroner ut fra kroneverdien i 2003, står overfor en utfordring etter at staten har klargjort...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.06

Internasjonalt polarår

1. mars 2007 starter det internasjonale polaråret. Kunnskapsdepartementet har bevilget nesten 300 millioner ekstra til forskning i polarområdene i perioden 2007 - 2010. Det vil i tillegg bli satt av...

av admin, 24.10.06

Fylkesveien fra Sirdal til Valle vinterstenges 1. november

Fra onsdag 1. november er det slutt på snarveien over Brokke – Suleskard. Da må bilister som skal fra øvre Sirdal til Setesdal belage seg på noen mil ekstra kjøring om Evje og Tonstad.  Det meldes om...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.06

Fylkesordfører Thore Westermoen har fått med seg elleve fylker i kravet om at kraftintensiv industri må få inngå langsiktige kraftavtaler.

Det var Thore Westermoen som tok initiativet, og fylkene uttrykker i brevet bekymring for at verdiskapende kompetansearbeidsplasser i distriktene nå står i fare for å forsvinne, skriver Rana blad.

av Peersen, Tor, 24.10.06

UKM

...på "Dunder" i NRK 1. november

av admin, 23.10.06

Oppgavene til de nye regionene snart på plass

De rødgrønne partiene vil, i følge Dagsavisen, ta en rekke oppgaver fra staten og gi dem til de nye regionene. Det gjelder blant annet riksveiene og oppdrettskvoter. I følge avisen, som tidligere het...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.06

Seniorpolitikk

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kom i forrige uke ut med to nye stortingsmeldinger som er aktuelle for eldre arbeidstakere, Stortingsmelding nr. 5 Opptjening og uttak av alderspensjon i...

av Holthe, Åse, 23.10.06

Ryddige lokale lønnsforhandlinger

De lokale lønnsforhandlingene i fylkeskommunene pågår nå for fullt. Rundt 1200 krav fra ansatte skal behandles. I forhandlingene deltar 18 arbeidstakerorganisasjoner, representanter fra...

av admin, 20.10.06

Stoltenberg lover løsning på krav fra Westermoen

Fylkesordfører  Thore Westermoen har tatt initiativet til et samlet utspill fra 12 fylkesordførere/fylkesrådsledere langs kysten fra Østfold til Troms der de krever av regjeringen at den nasjonale...

av admin, 20.10.06

Nestlederen i Venstre: -Sykehusene må tilbakeføres til fylkeskommunene

I et innlegg i Sunnmøreposten skriver nestleder Tine Skei Grande i Venstre at hennes parti mener at sykehusene må tilbakeføres til fylkeskommunene. Hun karakteriserer Stoltenbergs statliggjøring av...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.06

Ny satsing på moderne undervisningssamarbeid for voksne

Ressurssentrene ved de videregående skolene i Vest-Agder samarbeider om tilbud til voksne søkere til videregående opplæring. Et viktig verktøy er moderne videokonferanseutstyr. Ved å anskaffe et slikt...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.06

Fylkestingsmøte i Kristiansand 24. og 25. oktober

Fylkestinget avholder årets høstmøte i Kristiansand. Møtet finner sted på Hotell Norge. Behandlingen av sakene som står på dagsorden begynner klokken 13.00 og pågår ut over ettermiddagen....

av Torkelsen, Jan H., 19.10.06

Omorganiseringen av videregående opplæring i Lister-regionen skal videreutredes

Innføring av Kunnskapsløftet, lavt elevtall i forhold til antall skoler, ny E39 og rektorsituasjonen har gjort det nødvendig for fylkeskommunen å foreta en gjennomgang av skolestrukturen i...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.06

Ny styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet

En prosjektgruppe bestående av politikere og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har levert innstilling om ny styringsstruktur for Knutepunkt Sørlandet. Utredningen er sendt på høring hos...

av Peersen, Tor, 19.10.06

Seminar om vurdering og læring

Professor Erling Lars Dale hadde en lydhør forsamling under sin forelesning på seminaret om vurdering og læring i Nils Henrik Abels hus torsdag 5. oktober. Seminaret var et av mange...

av Holthe, Åse, 18.10.06

Tolv fylker krever nye kraftavtaler for industrien

Fylkesordfører i Vest-Agder Thore Westermoen har tatt initiativet til et samlet utspill fra 12 fylkesordførere/fylkesrådsledere langs kysten fra Østfold til Troms der de krever at den nasjonale...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.06

Karantenemuren på Odderøya restaureres

Karantenemuren på Odderøya skal restaureres. Arbeidene begynner tidlig i november. Muren ble bygd i årene 1800-1807. Den fredede karantenemuren på Odderøya er en viktig del av arven etter...

av Stylegar, Frans-Arne, 18.10.06

Fylkesutvalgsmøtet 31. oktober flyttes til 8. november

Politisk sekretariat melder i dag at fylkesutvalgets møte som er oppsatt i møteplanen til 31. oktober utsettes. Møtet avholdes i stedet 8. november for å samkjøre det med at fylkesrådmann Tine...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.06

Kreativ fritid

Vest-Agder fylkeskommune har fått såkalte stimuleringsmidler fra UKM Norge for å sette i gang med et nytt prosjekt for jenter. Her slår fylkeskommunen sammen to tiltak vi har ansvar for, nemlig...

av Lauvdal, Inga, 17.10.06

”Porto Franco- Kristiansands kulturelle frihavn” utpekt til pilotprosjekt

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte i dag sju nye pilotprosjekter i verdiskapingsprogrammet for kulturminner.  Dette er en av hovedsatsingene i Regjeringens kulturminnepolitikk.  Blant de sju...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.06

Ministerinitiativ for tobakksfri skoletid i videregående opplæring

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og kunnskapsminister Øystein Djupedal oppfordrer fylkeskommunene som skoleeiere til å arbeide for at videregående opplæring skal bli tobakksfri. I et brev til...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.06

Forsknings- og utviklingsprosjekter

En rekke forsknings- og utviklingsprosjekter pågår ute på skolene. Flere av disse er satt i gang av skolene selv, mens andre er sentralt initiert. Prosjektene omfatter mange ulike emner og fagområder,...

av Holthe, Åse, 12.10.06

Stiftelsen Arkivet i Kristiansand

I dag slår vi et slag for STIFTELSEN ARKIVET. Det er stiftelsen vel verd. Stiftelsens avis nr. 6. for inneværende år foreligger i dag. Trykksverten er fremdeles ikke tør. Avisnens innhold vil være av...

av admin, 12.10.06

Forprosjekt for Tangen videregående skole

av Peersen, Tor, 12.10.06

Kunstprosjekter i skolen 2007/08

Vest-Agder fylkeskommune er prosjektleverandør i Den kulturelle skolesekken i fylket. Innen området visuell kunst samarbeider vi i dag hovedsakelig med Sørlandets kunstmuseum og Nasjonalmuseet for...

av Olsen, Linda Sofie, 11.10.06

Gjennomgang av skolestrukturen i Lister.

Innføring av Kunnskapsløftet, lavt elevtall i forhold til antall skoler, ny E39 og rektorsituasjonen har gjort det nødvendig med en gjennomgang av skolestrukturen i Lister.   Den nye...

av Peersen, Tor, 11.10.06

14 milliarder kroner i økte inntekter til kommunene i 2006 og 2007

Vi er utrolig godt fornøyd med at vi kan legge frem et budsjett som gir kommunene et betydelig løft, leser vi i avisen Agder i dag.   Politisk rådgiver Magnhild Eia i Kommunal- og...

av Peersen, Tor, 10.10.06

"Utsikt til innsikt" - idèkonkurranse hovedbygg for Listamuseet på Nordberg fort i Farsund.

Juryens anbefalinger ble offentliggjort fredag 6. oktober med en markering på Nordberg fort i Farsund. Tilstede var representanter fra arkitektfirmaer og juryens medlemmer samt fra fylkeskommunens...

av Ose, Vidar, 09.10.06

Regjeringens bevilgning til stamveier og riksveier i Vest-Agder

Samferdselsdepartementet sendte fredag 6. oktober ut en pressemelding med oversikt over bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i fylkene både på stamvegene og på ”øvrige...

av Peersen, Tor, 09.10.06

Fylkeskonservatoren foreslår at redningsstasjonen på Østhasselstrand på Lista blir fredet.

Fylkeskonservatoren har utarbeidet fredningsforslag for redningsstasjonen på Østhasselstrand på Lista. Redningsstasjonen skal være den eneste stasjonen i landet som er bevart med alt utstyr intakt....

av Bessesen, Aase, 09.10.06

Uklare insentiver for bruk av naturgass i statsbudsjettet

Norsk Gassforum (NGF) mener at signalene i statsbudsjettet burde vært klarere når det gjelder økt bruk av naturgass. Leder for NGF, fylkesordfører i Vest-Agder Thore Westermoen er skuffet over av...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.06

Fylkespolitikerne bekymret for gjengroing av kulturlandskapet

-Vi opplever en uønsket gjengroing av det norske kulturlandskapet i tiltagende grad. Dette skyldes ikke minst nedbygging av og strukturendringer i landbruket, som er spesielt alvorlig i Agder. I...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.06

Fem millioner mer til regional utvikling i Vest-Agder

Regjeringen foreslår en økning på 153,5 millioner kroner eller om lag 10 prosent i de særskilte distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet. For...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.06

Statsbudsjettet legger opp til å finansiere mye innen samferdsel i Vest-Agder med bompenger

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Vest-Agder, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.  Til ”Belønningsordningen for bedre...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.06

Skattekontoret for Sør-Østlandet blir i Skien

I 2007 starter en omfattende reorganisering av skatteetaten.  Etaten endres fra tre til to myndighetsnivåer med Skattedirektoratet sentralt og fem regioner med hvert sitt skattekontor. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.06

Uenighet om å la 16-åringene få stemmerett

Barneombud Reidar Hjermann (bildet) foreslår nå forsøk med stemmerett for 16-åringer. Fylkesutvalget i Buskerud har også gått inn for dette. Blant de politiske partiene på Stortinget har både...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.06

Fylkeskommunen tar initiativ for tryggere båttrafikk

-Det har vært for lite fokus på trafikksikkerhetsarbeidet innen fritids- og lystbåtsferdselen, sier samferdselsrådgiver Egil Strømme i Vest-Agder fylkeskommune. Etter en sommer med rekordmange skadde...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.06

Første møte i Nasjonalt forum for realfag

av Torkelsen, Jan H., 04.10.06

Britisk heder til fylkeskommunal folkehelserådgiver

Kompetanse er en av kjerneverdiene som ligger til grunn for fylkeskommunens visjon om å være en drivkraft for utvikling. Nå er igjen den høye kompetansen på fylkeskommunens medarbeidere dokumentert. I...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.06

Fylkeskommunalt værlam fra Søgne ble Best in Show

Vest-Agder saueavlslag arrangert i helga kåring av værlam på Lista. På det store arrangementet deltok det mange bønder fra hele Vest-Agder. Også Vest-Agder fylkeskommune var representert ved Søgne...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.06

15.000 til Leselyst i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har bevilget 15.000 kroner til kartleggingsarbeidet for prosjektet Leselyst i Vest-Agder. Målet for prosjektet er å etablere et formidlerkorps på barne- og ungdomslitteratur...

av Eilertsen, Steinar, 04.10.06

Vidar Kleppe interpellerer om registrering av styreverv og økonomiske interesser

Vil fylkesordfører Thore Westermoen snarest ta et initiativ for å utarbeide et register – der alle opplysninger om fylkeskommunens politikere sine styreverv i private og offentlige selskaper samt...

av Peersen, Tor, 03.10.06

Haga lover store oppgaver til regionene

av Torkelsen, Jan H., 03.10.06

Vågsbygd videregående skole har markert europeisk språkdag

I 2001 vedtok Europarådet å gjøre 26. september til en språkdag i Europa. Språkdagen markeres hvert år i alle europeiske land med forskjellige aktiviteter. På Vågsbygd videregående skole i...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.06

NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst

av Peersen, Tor, 03.10.06

Frivillighetsprisen 2006

av admin, 03.10.06

”Framtidsbygda” – konferanse på Evje 31. oktober

Søkelyset rettes mot uviklingstiltak og bolyst i innlandskommunene på Agder på årets ”Framtidsbygdakonferanse”. Hovedtema er: ”Hvordan skape flere framtidsbygder?” Mange mener hovedutfordringen er å...

av Torkelsen, Jan H., 02.10.06

Kyststamveien må på kartet

NITOs kongress gir sin fulle støtte til Vestlandsrådets satsing på Kyststamveien fra Kristiansand til Trondheim. NITO støtter målet om å få Kyststamveien inn i Nasjonal Transportplan for 2010 – 2019....

av Torkelsen, Jan H., 02.10.06

Sjøsanden Næringshage trenger kapital

Avisen Lindesnes melder i dag at Sjøsanden Næringshage i Mandal har tapt 63 prosent av sin aksjekapital. Næringshagen trenger nå omgående refinansiering hvis det ikke skal ende med konkurs. 1,7...

av Torkelsen, Jan H., 02.10.06

Ekspressbuss mellom Kristiansand og Trondheim?

Da Vestlandsrådet, som omfatter fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, var samlet til møte i forrige uke var et av temaene en mulig etablering av en ekspressrute på...

av Torkelsen, Jan H., 02.10.06

NOU nr. 7 Det lokale folkestyret i endring - deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Fylkesrådmannen gjer lokaldemokratikommisjonen ros for grundig arbeid. NOU 2006:7 vil etter vårt syn vere ein nyttig reiskap i arbeidet med å styrke lokaldemokratiet, seier fylkesrådmannen i sin...

av Peersen, Tor, 02.10.06

Mandalelev avfyrte røykgranat i kantinen

Alle elever måtte evakuere kantinen på Mandal videregående skole i går etter at en av elevene fyrte av en røykgranat midt i lunsjen.  Utrykningsleder Sam R. Tronstad i Brannvesenet Sør ser  alvorlig...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.06

Stor nordisk konferanse om livsstil på resept

av Torkelsen, Jan H., 29.09.06

Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter

Ønsker, behov og press er ord som går igjen når samtalen dreier om forenkling av valghandlingen ved bruk av internett ved kommune- eller stortingsvalg. Men det kan se ut til at det kan ta lang tid før...

av Peersen, Tor, 28.09.06

Fylkeskommunale priser og stipendier for flere hundretusen kroner

Det nærmer seg nå raskt siste frist for de som vil søke på fylkeskommunens stipendier eller foreslå kandidater til hedersrike fylkeskommunale priser. Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.06

Sykefraværet synker i fylkeskommunen

Mens sykefraværet generelt øker blant kommunene og fylkeskommunene i landet er situasjonen motsatt i Vest-Agder fylkeskommune. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i kommunesektoren var et...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.06

Vil ha forlenget ATP-prosjektet

Fylkesutvalget gikk i går enstemmig inn for å få forlenget ATP (areal- og transport)-prosjektet  i Kristiansandsregion. Utvalget anbefaler at Vest- Agder fylkeskommune skal godkjenne at det søkes...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.06

50.000 kroner fra fylkeskommunen til årets TV-aksjon

Årets TV-aksjon setter søkelyset på behovet for rask og kompetent medisinsk bistand til utsatte og sårbare grupper i forbindelse med krig og naturkatastrofer. Den internasjonale organisasjonen Leger...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Vil bedre tannhelsetilbudet i Kristiansand

Dersom fylkestinget 24. oktober følger opp anbefalingene fra fylkesutvalget i dag vil det bli foretatt en bedring av tannhelsetilbudet i Kristiansand. Da vil det fra 2008 bli etablert en ny...

av admin, 26.09.06

Ny avtale om tannlegevakt i Kristiansand

Fylkesutvalget går enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal videreføre en tannlegevakt i Kristiansand i samarbeid med Vest-Agder tannlegeforening. I januar i år sa Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Med å finansiere geoturisme på sør-vestlandet

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100 000 kroner til prosjektet Magma geopark. Dalane med de omliggende kommunene: Bjerkreim, Egersund, Lund, Sokndal,...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Støtter forlengelse av bompengeordningen i Kristiansand

Fylkesutvalget anbefaler, mot stemmene fra FRP’s to representanter, at dagens bompengeordning i Kristiansand utvides til også å omfatte 64 millioner kroner til gang- og sykkelveinett i kommunen. Den...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Ber Vegvesenet revurdere forslag om svekking av trafikkstasjoner i Vest-Agder

I et høringsutkast fra Statens Vegvesen om justering av deres tjenestetilbud foreslås det å beholde trafikkstasjonene i Kristiansand, Mandal og Flekkefjord, mens det legges opp til en reduksjon av...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Vil være med på å styrke matematikkfaget

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

En million kroner til sentrumsutvikling i Vennesla

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en million kroner av regionale utviklingsmidler til sentrumsutvikling i Vennesla. Kommunen har, i følge et skriv til...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Positive regnskapsutsikter for fylkeskommunen i år

Fylkesutvalget ble i dag orientert om fylkeskommunens økonomiske status basert på tallmateriale etter årets åtte første måneder. I følge prognosene som ligger til grunn går det mot et forventet...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Artikkelstafett for skoleutvikling

Utdanningsdirektoratet har startet opp en artikkelstafett for å fremme skoleutvikling og skape "en lærende skole". Den første artikkelen handler om skriving.

av Holthe, Åse, 26.09.06

LO-topper mener sykehusreformen har vært negativ

LO-leder Gerd-Liv Valla mener sykehusreformen har slått negativt ut. -Det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om helsereformen, men det er ikke tvil om at den har hatt negative utilsiktede...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.06

Venstre vil ha enhetsfylkemodell

Venstre har denne helgen avholdt både kommunalkonferanse og landsstyremøte i Drammen. Det er nå klart at partiet går inn for at dagens fylker erstattes med en enhetsfylkemodell. Venstres...

av admin, 25.09.06

20 bredbåndsmillioner til Digitale DistriktsAgder

Sytten bredbåndsprosjekter som inkluderer 130 kommuner over hele landet har i dag fått penger fra fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. I tillegg til fordeling av 50 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

Frafaller innsigelse knyttet til næringsområdet på Grønndokkmoen i Lyngdal

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet denne uken å frafalle en innsigelse som fylkeskommunen reiste i fjor vinter til en reguleringsplan for et nytt næringsområde på Grønndokkmoen i...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

1,6 millioner kroner fordelt til idretts- og friluftsanlegg

Hovedutvalg for kultur og utdanning har denne uken fordelt 1,6 millioner kroner i støtte til flere anlegg for idretts- og friluftsaktiviteter. Midlene er blitt tilgjengelige gjennom renter som er...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

Regionavklaring fra Venstre denne helgen

Venstre arrangerer denne helgen kommunalkonferanse i Drammen. Konferansen er viet forvaltningsreformen: folkestyre, lokaldemokrati, oppgavefordeling, makt, historie, nasjonsbygging, geografi,...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

Regionmeldingen forsinket?

Stortingsmeldingen om regionene blir forsinket. Den blir trolig ikke behandlet i Stortinget før jul, skriver Kommunal Rapport. I følge avisen bekrefter Senterpartiets parlamentariske leder Magnhild...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

Hvor går grensene for offentlig velferd?

Fra hjemmesiden til Kommunenes Sentralforbund har vi sakset nedenstående artikkel.   Hvor går grensene for offentlig velferd, spurte adm.dir i KS, Olav Ulleren. Hva skal styres nasjonalt, hvor mye...

av Peersen, Tor, 22.09.06

Vest-Agder fylkeskommune støtter TV aksjonen 2006 - leger uten grenser

Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å treffe slikt vedtak: TV aksjonen 2006 setter søkelyset på behovet for rask og kompetent medisinsk bistand til utsatte og sårbare grupper i forbindelse med...

av Peersen, Tor, 22.09.06

Valgfusk i Norge?

Kamp mot valgfusk - Lett å jukse ved norske valg mener Kommunaldepartementet. Dette var overskriften i Vårt Land 27. juli i år. Overskriften er hentet fra resultater av valgobservasjon gjort i Norge...

av Peersen, Tor, 21.09.06

"Se verden i Vest - Agder"

Med mangfold av smaker, lukter, farger og rytmer får vi "Se verden i Vest - Agder", denne gang i Mandal Sentrum lørdag 23. september kl 12.00 - 16.00. For anledningen har sentrumsbutikkene utvidet sin...

av Egeli, Berit, 20.09.06

Utvidelse av bompengeordningen i Kristiansand - fylkeskommunens uttalelse

Fylkesrådmannens forslag til uttalelse: Vest- Agder fylkeskommune anbefaler at dagens bompengeordning utvides til også å omfatte 64 mill. kr. til gang- og sykkelveinett i Kristiansand....

av Peersen, Tor, 19.09.06

Kvinnene svikter Lyngdal - Samfunnsengasjerte kvinner glimrer med sitt fravær i Listerregionen.

Dette er overskriften på hjemmesiden til NRK - Sørlandet i dag. Foranledningen var avlysning av et seminar; Politikk: Noe for kvinner   Dette var jo et kjempegodt initatitiv som fylkeskommunen tok...

av Peersen, Tor, 18.09.06

Konserthus i tre i Kristiansand?

En stor skrånende bakvegg som går i hele byggets høyde og bredde er et iøynefallende trekk ved det nye konserthuset som er under planlegging i Kristiansand. Prosjektet ble presentert på Trebiennalen i...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.06

Barneombudet til Folkehelsedagene i Flekkefjord

Fremdeles er det mulig å melde seg på som deltaker til Folkehelsedagene som avholdes den 19. og 20. september i Flekkefjord. Årets arrangement blir en spennende sosial- og faglig interessant...

av Ruth Kelley, 14.09.06

Grep

av Holthe, Åse, 14.09.06

Ny hovedtannklinikk i Vågsbygd

Tannhelsetjenesten har helt siden gjeldende tannhelseplan ble vedtatt i 2003 vært opptatt av å finne egnede klinikklokaler for en ny hovedklinikk i Vågsbygd. Fylkesrådmannen anbefaler i dag...

av Peersen, Tor, 13.09.06

Fylkeskommunen under landsgjennomsnittet i sykefravær

Vest-Agder fylkeskommune kan oppvise positive tall for sykefravær om en sammenlikner med landsgjennomsnittet. Statistikker fra personal- og organisasjonsseksjonen viser at det i fylkeskommunen var et...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.06

Fylkeskommunal medvirkning i turistsatsning i vestfylket - MAGMA GEOPARK

Fylkeskommunen medvirker ved turistsatsning i vestfylket - MAGMA GEOPARK. Målet er å etablere en geopark etter internasjonalt mønster. Satsningen er i harmoni med UNESCO`s program.   Saken kommer...

av Peersen, Tor, 12.09.06

På topp på ny landsstatistikk om utdanning

Denne uken har Statistisk Sentralbyrå presentert nye oversikter over andeler av elever og lærlinger som fullfører videregående opplæring. Igjen dokumenteres det at Vest-Agder fylkeskommune er i teten...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.06

Kraftig reaksjon mot Vegvesenet fra Flekkefjord

Regionvegsjef Andreas Setsaa har lansert et forslag om å redusere aktiviteten ved Flekkefjord trafikkstasjon til et absolutt minimum. Dette har fått Flekkefjord-politikerne til å se rødt, i følge...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.06

Fylkesmannen i Aust-Agder anbefaler ikke fylkesskifte for Lillesand

Fylkesmann Hjalmar Sunde i Aust-Agder anbefaler at det ikke igangsettes noen prosess for å imøtekomme Lillesand kommunestyres ønske om å endre kommunens fylkestilhørighet fra Aust-Agder til...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.06

Agderkommuner positive til nye regioner

av Torkelsen, Jan H., 11.09.06

Nytt fag i entreprenørskap og bedriftsutvikling

av Torkelsen, Jan H., 11.09.06

Høstens storkonferanse: Felles mål for Sørlandet

Konferansen "Felles mål for Sørlandet" er den viktigste arenaen for konstruktiv meningsbryting mellom næringslivet, akademia og det offentlige i landsdelen. I år går den av stabelen 21. og 22....

av Torkelsen, Jan, 11.09.06

Fylkeskommunen støtter oppstart av ny flyrute til London

Det er nå klart at flyselskapet Norwegian vil starte en ny direkterute fra Kristiansand Lufthavn Kjevik til London Stansted. Det legges opp til tre flygninger ukentlig. -Vest-Agder fylkeskommune er...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.06

Flerkulturelt team på turné

av Torkelsen, Jan H., 08.09.06

Ledige plasser i videregående skole

Ledige plasser tilbys søkere med skolerett i Vest-Agder. Tilbudet gjelder søkere som tidligere i sommer ikke har fått tilbud om plass i videregående skole.

av Wilkensen, Rune André, 07.09.06

Tydelig forslag til høringsuttalelse fra fylkesrådmannen vedrørende ev. nedleggelse og endring av trafikkstasjoner i region sør

Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalget for næring- samferdsel og miljø rår fylkesutvalget til å gjøre slikt vedtak:   Vest- Agder fylkeskommune mener at Statens vegvesens forslag til ny...

av admin, 05.09.06

Leksehjelp og læremidler tilbys nå på nett

Utdanning.no lanserer helt nye nettsider for leksehjelp og læring på nett.  Utdanning.no og Skolenettet.no samordner i tillegg digitale læremidler, slik at de skal bli mer tilgjengelig for brukerne....

av Torkelsen, Jan H., 04.09.06

TRAFO-prosjektet presentert under trafikkdagene på Aalborg universitet.

TRAFO – trafikkprosjekt for ungdom, som ble åpnet i Kristiansand i mars 2005, har siden åpningen vært presentert i en rekke sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Særlig gjelder dette gjennom...

av admin, 04.09.06

MILJØPRIS 2006

av admin, 04.09.06

Fylkeskulturprisen for 2006

Det er nå mulig å komme med forslag på kandidater til Fylkeskulturprisen 2006. Fylkeskulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet i Vest-Agder. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller...

av admin, 04.09.06

Lister Friluftsråd er nå etablert

Et nytt regionalt samarbeid mellom kommunene i Lister-regionen  - Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngsdal og Farsund - innen området tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter, er nå...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.06

Innskriftene i Bufossen

I Bufossen i Tveit i Kristiansand finnes en rekke innskrifter av betydelig lokal- og personalhistorisk interesse. Her har både konger og lensherrer bokstavelig talt satt sine merker. Flere av...

av Stylegar, Frans-Arne, 31.08.06

Fylkesordføreren presser på for fullføring av Listerpakken

Da fylkesordfører Thore Westermoen talte ved åpningen av den nye E-39-strekningen mellom Handeland og Feda i går ga han klar melding til både samferdselsministeren, representanter fra veimyndighetene...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.06

Vil samarbeide om utvikling av opplevelsesindustri på Odderøya

Fylkesutvalget hadde i dag lagt sitt møte til Kommisærsalen på Lasaretthøyden på Odderøya og gjennomførte i den forbindelse en sekvens hvor søkelyset ble rettet på utviklingen av opplevelsesindustri...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.06

Vil gjøre Quartfestivalen til knutepunktfestival

Quartfestivalen bør få status som knutepunktfestival fra 2007. Det mener et enstemmig fylkesutvalg som i dag også gjorde det klart at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til den regionale andelen...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

Støtter nytt prosjekt for kultursamarbeid med utviklingslandene

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å støtte et initiativ fra Strømmestiftelsen om opprettelse av et Agder-senter for kultursamarbeid med utviklingslandene. Arbeidet med dette skal føres videre...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

Fylkeskommunen vil samarbeide om kartlegging av biologiske verdier i sjøen

Fylkesutvalget godkjente i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal innlede et samarbeid med Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen om en marin kartlegging av kystnære...

av admin, 29.08.06

Flere kommuner i Vest-Agder med i ordning for investeringsstøtte

Fylkesutvalget uttrykte seg i dag  tilfreds med at virkeområdet for bruk av distriktspolitiske virkemidler i Vest-Agder er utvidet med Marnardal, Farsund og Flekkefjord kommuner.  Dette gir muligheter...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

Løftet om gratis skolebøker opprettholdes

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) sier, i følge Stavanger Aftenblad, at løftet om gratis skolebøker står ved lag. Han kan ikke love at det blir innfridd i statsbudsjettet for neste år. Avisen...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

Lokaldemokratikommisjonen i utakt med fylkeseldrerådet og rådet for funksjonshemmede i Vest-Agder

Medlemmene av fylkeseldrerådet og fylkesrådet for funksjonshemmede er bekymret for at eldres og funksjonshemmedes situasjon vil bli vanskeligere dersom flertallet i demokratikommisjonen som nå er i...

av Peersen, Tor, 29.08.06

Parlamentaristisk styring av fire fylkeskommuner skal evalueres

Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane har fått i oppdrag å gjennomføre en evaluering av parlamentarisme som styringsform i fire norske fylkeskommuner. Kommunenes Sentralforbund er...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

Fylkeseldrerådenes landskonferanse 2007 legges til Vest-Agder

Vest-Agder fylkeseldreråd har på oppfordring påtatt seg ansvaret for gjennomføringen av fylkeseldrerådnes landskonferanse i 2007. Konferansen finner sted på hotel Radisson SAS, Caledonien i...

av Peersen, Tor, 28.08.06

Slutt på røyking på alle videregående skoler?

Helse- og omsorgsdepartementet vil kontakte alle landets fylkeskommuner og sterkt oppfordre alle videregående skoler om å bli røykfrie, melder NTB. -Vi har ikke tenkt å ha en nasjonal lov, men vi vil...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.06

Spennende e-demokratikonferanse 30. august

Det digitale samfunn er i en rivende utvikling. Særlig unge velgere er i ferd med å utvikle medievaner som de politiske partier er helt avhengige av å kjenne til for å kunne kommunisere ut sitt...

av admin, 28.08.06

Regionene må få fastsette egne skatter og avgifter

Valgforsker og professor ved Universitetet i Bergen Frank H. Aarebrot frykter de nye regionene kan bli en fiasko, i følge NRK-Møre og Romsdal. - For å unngå dette bør Stortinget la de nye regionene få...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.06

HiA-direktøren på linje med fylkesutvalget om sykepleierutdanningen

-Jeg foreslår at sykepleien opprettholdes i Kristiansand som en likeverdig utdanning med den som skal være i Grimstad, sier HiA-direktør Tor A. Aagedal til Fædreløandsvennen. Han følger med det ikke...

av admin, 24.08.06

Søknad om Quartfestivalen som knutepunkt-instisusjon

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Fylkesutvalget mener Quartfestivalen bør få status som knutepunktfestival fra 2007. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til den...

av Peersen, Tor, 24.08.06

Vegdirektøren flau over riks- og fylkesvegene

- Etter å ha kjørt nokre tusen kilometer i sommar, er eg flau over korleis mange av asfaltdekka ser ut og at oppmerkinga mange stader er dårleg. Eg kan forsikre om at det også er mykje både under og...

av admin, 24.08.06

Interkommunalt samarbeid – en dårlig løsning?

Det foregår et omfattende interkommunalt samarbeid i Norge. En rapport fra ECON Analyse, laget på oppdrag for Kommunes Sentralforbund, antyder at omfanget nå er så stort at det truer lokaldemokratiet,...

av admin, 23.08.06

Agdersenter for kulturelt samarbeid med utviklingslandene - samarbeid med Strømmestiftelsen

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Fylkesutvalget støtter initiativet fra Strømmestiftelsen om opprettelsen av et Agdersenter for kultursamarbeid med...

av Peersen, Tor, 23.08.06

Endelig!

Etter mer enn 20 års innsats fra frivillige entusiaster, offentlige myndigheter og private mesener, er omsider Thaulows Hus på Bragdøya ferdig restaurert og vi er klare for den store innvielsesfesten...

av Jo van der Eynden, 23.08.06

Kunnskapsministerens taler

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har hatt det travelt i tiden rundt skolestart. I tillegg til å hilse på nybakte skoleelever, har han fått tid til å holde flere taler rundt om i landet. Her er et...

av Holthe, Åse, 23.08.06

Tre veteraner har vært med hele tiden

I fylkeskommunens administrasjon er det nå igjen kun tre av de som var med på å starte opp ”den nye fylkeskommunen” i 1976. Da fikk som kjent fylkeskommunen et direkte valgt fylkesting, egen...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.06

Fylkeskommunen er 30 år i år

Noen jubileer blir slått stort opp, andre forbigås i stillhet. Fylkeskommunen, slik den er i dag, med blant annet direkte valg til fylkestinget er 30 år gammel. Det var en stor lokaldemokratireform...

av Eiliv Ulltveit-Moe, 22.08.06

Nytt og bedre rutetilbud på nye E-39

Vest-Agder Kollektivtrafikk legger nå opp til en tung informasjonskampanje frem mot 1. september. Fra da av legges rutetilbudet i Lister-regionen om som følge av at den nye veistrekningen over blant...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.06

Suksess og nyskaping på Vest-Agder fylkesmuseum

Det var svært folksomt på Vest-Agder fylkesmuseum da det på søndag ble arrangert familiedag med mye spennende å se på og flere aktiviteter å delta i. -Når vi legger opp til aktiviteter på museet betyr...

av admin, 21.08.06

Pilotprosjekt med bærbare PCer i videregående skoler

Videregående skoler i Vest-Agder gjennomfører et pilotprosjekt der elevene får tilbud om leie av bærbar PC.

av Holthe, Åse, 21.08.06

Tommelen ned for å la 16-åringer få stemme

De tre kommunene Porsgrunn, Vågå og Vadsø sendte før sommerferien inn søknader til Kommunaldepartementet om å få bli forsøkskommuner med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget høsten 2007....

av Torkelsen, Jan H., 18.08.06

”Hestmandens dag” på Bredalsholmen søndag 20. august

Den gamle lastedamperen ”Hestmanden”, bygd i 1911 og det siste gjenværende fartøy fra den norske Nortraship-flåten under 2. verdenskrig, ligger til restaurering ved Bredalsholmen dokk og...

av admin, 18.08.06

Gratis avvenningskurs for unge hasjrøykere

av Torkelsen, Jan H., 18.08.06

413 nye vestegder i annet kvartal

I perioden fra 1. april til 1. juli økte folketallet i Vest-Agder med 413 personer. Folkemengden i fylket per 1. juli var på 162 984 innbyggere. I løpet av de tre månedene var det et fødselsoverskudd...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.06

Læringsdagene for voksne 2006 foregår i september

Årets mobilisering av alle aktører på feltet voksnes læring finner sted 4.-8. september over hele landet. Den tidligere Uka for voksnes læring åpner opp for all informasjon om voksnes læring og alle...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.06

Kostbart lønnsoppgjør for fylkeskommunen

Årets lønnsoppgjør fører til store merkostnader for fylkeskommunen. I tillegg til lønnsjusteringer kommer effekten av den nye arbeidstidsavtalen til å slå kraftig ut. Det er totalt satt av 13,9...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.06

Demokratene utfordrer om gratis PC til elever i videregående skole

-Kan fylkesordføreren i Vest-Agder garantere at alle elever i den videregående skolen i Vest-Agder ikke skal betale eller har betalt ekstra skolepenger for å anskaffe sin egen PC til undervisning i...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.06

Nytt manifest - nulltoleranse mot mobbing

Rundt 13 000 av elevene som deltok i Elevundersøkelsen 2006 svarer at de blir utsatt for mobbing hver uke. Tirsdag 15.8. skrev regjeringen, KS, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen...

av Holthe, Åse, 16.08.06

Dugnad for flere læreplasser

av Holthe, Åse, 16.08.06

Ny mobilisering mot mobbing

av Torkelsen, Jan H., 16.08.06

Kunnskapsministeren: -Ta ansvar for lærlingplasser

Kunnskapsminister Øystein Djupedal er ikke fornøyd med utviklingen av antallet lærlingplasser. Han inviterer nå sentrale aktører i arbeidslivet, med LO og NHO i spissen, til dialog for at...

av admin, 16.08.06

Politikk – noe for kvinner!

Samfunnsengasjerte jenter i alle aldere fra Lister-regionen inviteres til inspirasjonsseminar i Lyngdal kulturhus lørdag 16. september. Det er en kjensgjerning at kvinner er underrepresentert i...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.06

Elevundersøkelsen 2005/06

Resultater fra elevundersøkelsen 2005/06 ble lagt ut på skoleporten tirsdag 15.8. http://www.skoleporten.no/templates/default.aspx?id=2011&epslanguage=NO

av Holthe, Åse, 15.08.06

Kartlegging av biologiske verdier i sjøen

Fylkesrådmannen rår i sin innstilling av 2. august 2006 til at fylkesutvalget godkjenner at Vest-Agder fylkeskommune innleder samarbeid med Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen om...

av Peersen, Tor, 15.08.06

Kunnskapsløftet evalueres

av Holthe, Åse, 15.08.06

Regionene må få ansvar for sykehusene!

-De oppgavene som regionene er tiltenkt så langt, er for små til å begrunne reformen. Regionene må få serviceoppgaver som folk er interessert i, mener professor Tor Selstad i følge Aftenposten....

av Torkelsen, Jan H., 15.08.06

Fylkeskommunen har fått sin Rægeridder

Første arbeidsdag etter at det ble kjent at Hennes Majestet Ræga har slått Jo van der Eynden til Ridder av Rægeordenen 2006 stilte den nyslåtte selvsagt på jobben i fylkeskommunen i rægerød skjorte,...

av hoved.aspx?m=8&amid=33531, 14.08.06

Med radarblikk i 800 kilometers høyde

av Stylegar, Frans-Arne, 14.08.06

Vegvesenbyråkrati stopper fylkesveiopprustning

I følge Kommunal Rapport står flere titalls millioner kroner ubrukte fra fjorårets budsjett for fylkesveiene her i landet. Samtid er det kjent at mange fylkesveier over hele landet har stort behov for...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.06

Flere inngåtte lærekontrakter

av Torkelsen, Jan H., 10.08.06

Over 6200 har fått tilbud om videregående opplæring

-Totalt er det nå gitt tilbud til i overkant av 6200 elever om plass i videregående opplæring i Vest-Agder etter at andre inntak er gjennomført, sier inntaksleder Svein Bratberg i utdanningsavdelingen...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.06

Praktfull åpning av Skandinavisk Opplevelseskonferanse

I dag morges var det full rulle rundt inngangen og vrimlehallen på HiA-campusen i Kristiansand. Deltakerne ble møtt av spektakulære og tonale fremføringer som ga varsel om at konferansen vil by på...

av admin, 10.08.06

Skolestarten nærmer seg – fiks skoleskyssen nå!

Hvert år har Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK) et kjemperush i informasjonen på rutebilstasjonen i Kristiansand. Det har sammenheng med at de aller fleste elevene i videregående skoler i...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.06

Statens vegvesens regionkontorer inn i de nye regionene?

Fylkesordførerne har på sitt sommermøte i Bergen denne uken utformet en uttalelse hvor det tas til orde for at regionene, i tillegg til nåværende fylkeskommunale oppgaver når det gjelder...

av admin, 10.08.06

Oppfordrer regjering og Storting til å tenke stort – med politisk vilje og mot

På fylkesordfører/-rådsledernes sommermøte i Hordaland denne uken har deltakerne hatt regionreformen på dagsorden.   Kollegiet har utformet en uttalelse til Regjeringen og Stortingeth vor...

av admin, 10.08.06

Eilert Sundt vgs omgjort til tysk filmhospital

Det var uvanlige tilstander i og rundt Eilert Sundt videregående skole i Farsund sentrum en formiddag tidligere i sommer. Uten at skolens ledelse var informert eller forespurt på forhånd rykket et...

av admin, 08.08.06

Regionreformen er bunnsolid forankret i regjeringspartiene

-Regionreformen er bunnsolid foranket i regjeringspartiene, sa stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) da han møtte fylkesordførere og fylkesrådsleder fra alle dagens fylker under et møte i Bergen...

av admin, 08.08.06

Vestfoldingene lunkne til storregioner

Tønsberg Blad offentliggjør i dag en meningsmåling utført av Skala markedsanalyse AS som konkluderer med at over halvparten av Vestfold-velgerne er imot å erstatte dagens fylkeskommuner med færre og...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.06

Ny forskrift til friskoleloven

Den 14.07.06 fastsatte Kunnskapsdepartementet ny forskrift til friskoleloven. Den nye forskriften trådte i kraft 01.08.06. Fra samme dato ble den gjeldende forskrift opphevet.

av Wilkensen, Rune André, 08.08.06

Fylkesordførerene samlet i Hordaland

Fylkesordfører Thore Westermoen er denne uken sammen med landets øvrige fylkesordførere og fylkesrådsledere samlet til årets sommermøte i Bergen og Hordaland. Mandag og tirsdag er det faglig samling...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.06

Kunnskapsstatus om frafall i videregående opplæring

Faktaark - februar 2006 Reform 94 førte til en vesentlig forbedring av ungdommens gjennomføring av videregående opplæring. Blant elever som startet i yrkesforberedende retninger på grunnkurs 1991...

av Holthe, Åse, 07.08.06

Ønsker flere læreplasser

Øystein Djupedal utfordrer det offentlige og private bedrifter til å ta imot flere lærlinger fra høsten av. Foreløpige tall viser at det er behov for flere læreplasser.

av Wilkensen, Rune André, 07.08.06

Nytt skolefag skal styrke realfagene

Fra i høst får alle elever i grunnskolen faget «Teknologi og design» på timeplanen. Det har vært gjennomført et prøveprosjekt med faget i ti år. I følge Aftenposten skal det nye faget ifølge...

av admin, 07.08.06

Vil flytte makt fra byråkratiet i Oslo

-Vi vil flytte makta fra byråkrater i Oslo til folkevalgte organer i sterke regioner, sier fylkesordfører i Buskerud Tor Ottar Karlsen til Dagsavisen i dag. Uttalelsen har bakgrunn i at landets...

av admin, 07.08.06

Spennende søndagstilbud til blomsterelskere

Søndag 6. august har blomsterelskere mulighet for vakre og velduftende opplevelser. Da arrangeres Rosens og Fuchsiaens dag på Agder Naturmuseum og Botaniske hage i Kristiansand. I timene fra klokken...

av Torkelsen, Jan H., 04.08.06

Ønsker kandidater til den nyetablerte TREPRISEN 2006

I år skal det for første gang deles ut en trepris på Agder. Det skjer i forbindelse med Trebiennalen som arrangeres i Kristiansand 7. til 9. september.  Prisen skal bidra til økt fokus på mer og bedre...

av Torkelsen, Jan H., 04.08.06

Utbyggingen av Sørlandsbadet går som planlagt

Arbeidet på det nye store badeanlegget Sørlandsbadet ved Rosfjorden i Lyngdal går som planlagt. Etter oppstart for 13 måneder siden er nå rundt to tredjedeler av byggearbeidene gjennomført. Alt tyder...

av Torkelsen, Jan H., 03.08.06

Fylkeskommunene må godkjenne finansieringsplanen for tunnelløsningen i Kristiansand

Da Miljøverndepartementet tidligere i sommer åpnet for ny trasé for E39 i tunnel på strekningen fra Gartnerløkka til Hannevikdalen i Kristiansand ble det uttrykt som en forutsetning at merkostnadene...

av Torkelsen, Jan H., 03.08.06

Politisk dramatikk i Troms fylkeskommune

av Torkelsen, Jan H., 03.08.06

Spennende e-demokratikonferanse i august

Det digitale samfunn er i en rivende utvikling. Særlig unge velgere er i ferd med å utvikle medievaner som de politiske partier er helt avhengige av å kjenne til for å kunne kommunisere ut sitt...

av Torkelsen, Jan, 03.08.06

Positiv økonomisk utvikling for fylkeskommunene

I juli ble Hordaland og Akershus tatt ut av Robek-registeret hvor de ble meldt inn i 2001 på grunn av regnskapsmessig underskudd. Dermed er ingen av landets fylkeskommuner nå under statlig kontroll....

av Torkelsen, Jan H., 03.08.06

Vil ha fleire personar med nedsett funksjonsevne på statlege arbeidsplassar

Fleire personar med nedsett funksjonsevne skal få jobb i staten, går det fram av hjemmesiden til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Regjeringa har bestemt at kvart departement skal rekruttere...

av admin, 01.08.06

Ingen fylkeskommuner under statlig kontroll

Hordaland og Akershus fylkeskommuner går ut av Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Med det er ingen fylkeskommuner lenger under statlig kontroll skiver kommunal og...

av Peersen, Tor, 31.07.06

Kurs i neverflekking

Den 4. og 7. juli ble det holdt kurs i neverflekking på Høyland i Lyngdal og Gunsteinsli sør for Knaben i Kvinesdal. Til sammen fikk 15 interesserte deltagere en innføring i flekking, lagring og...

av admin, 17.07.06

Psykisk helse i skolen - Vest-Agder er satsingsfylke i 2006-2007

Psykisk helse i skolen er en nasjonal skolesatsing som er resultat av et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet

av admin, 12.07.06

Trenger 3000 nye læreplasser

av admin, 12.07.06

Læreplanverket for Kunnskapsløftet: "Prinsipper for opplæringen" er fastsatt

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt Prinsipper for opplæringen. Disse prinsippene inkluderer den gjeldende Læringsplakaten, og vil gjelde for alle fag og på alle nivåer i grunnskolen og...

av Holthe, Åse, 11.07.06

Kunnskapsløftet under ny regjering – ny kurs eller kursjustering?

Kunnskapsminister Øystein Djupedals innlegg på Skolelederdagen 2006 i regi av Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO, 26.06.06,Oslo.

av Holthe, Åse, 11.07.06

Kunngjøringsplikt for anskaffelser over 200.000 kroner i Nord-Trøndelag

 Nord-Trøndelag fylkeskommune har pålagt seg selv en obligatorisk kunngjøringsplikt for anskaffelser over 200.000 kroner leser vi på NHO`s hjemmeside. Den obligatoriske kunngjøringsplikten...

av Peersen, Tor, 06.07.06

Tilbud om kompetanseutvikling

av Wilkensen, Rune Andre, 05.07.06

Tildeling av prosjektmidler til museer og samlinger

Museer og samlinger uten fylkeskommunalt driftstilskudd har hatt muligheten til å søke om prosjektstøtte fra Vest-Agder fylkeskommune. 21 søknader kom inn, og Vest-Agder museet IKS har nå...

av admin, 05.07.06

NRK dokumentar om Eikerapen Roots Festival

av Eilertsen, Steinar, 05.07.06

Ubalanse i representantivitet i våre politiske organer

Av NOU nr. 7: 2006 Det lokale folkestyre i endring  - deltaking og engasjement i lokalpolitikken, fremgår bla. at representantivitet fra ulike aldersgrupper på valglistene...

av Peersen, Tor, 04.07.06

Flere kvinner i lokalpolitiske maktposisjoner

Kommunenes Sentralforbund iverksetter nå et forskningsprosjekt i samarbeid med de politiske partiene med siktemål å øke andelen kvinner i politiske maktposisjoner i kommunene, som ordførere,...

av Peersen, Tor, 04.07.06

E 39 - Det ble tunnel!

av admin, 04.07.06

Det skjer hver søndag på Bredalsholmen i sommer!

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter  på Andøya i Kristiansand har søndagsåpent sommermuseum for omvisning fra og med 25. juni til og med 20. august, med åpningstid fra klokken 12.00 til 16.00....

av Torkelsen, Jan, 30.06.06

Strålende resultat for elev ved Kristiansand katedralskole

Det var mange gode resultater for tredje klassingene ved allmennfaglig studieretning på - Vest-Agders eldste videregående skole - Kristiansand katedralskole i år. Flere fikk mellom 15 og 20 seksere,...

av admin, 29.06.06

Maberg fjellhall klar til bruk

Byggeprosjektet i Maberg fjellhall er nå ferdig og fylkeskommunen vil nå gå i dialog med museene om fremtidig bruk av anlegget.

av Holbek, Rune, 29.06.06

Tre interessante arkitektforslag til nybygg på Nordberg fort

 Det er innlevert spennende og interessante konkurranseutkast fra tre inviterte arkitektfirmaer til et hovedbygg for Listamuseet som skal bygges på Nordberg fort i Farsund. Forslagene er kommet...

av admin, 28.06.06

Spennende samarbeid om fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad

Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune samarbeider nært om å utvikle en tidligere forsvarseiendom og et tilgrensende område rikt på kulturminner til Tingvatn Fornminnepark og...

av Torkelsen, Jan, 28.06.06

OPPLEVELSER er BIG BUSINESS

Skandinavisk Opplevelseskonferanse arrangeres for tredje år på rad. Den 10. og 11. august har triologien finale i Kristiansand og Grimstad. Konferansen er relevant for alle som er opptatt av...

av Torkelsen, Jan, 28.06.06

Aktivitetskonferansen 2006 - 14. september

Idrettskretsene og fylkeskommunene i Agder samt Høgskolen inviterer igjen til en interessant aktivitetskonferanse der temaet er Fysisk aktivitet for eldre. Årets aktivitetskonferanse blir i i år i...

av Torkelsen, Jan, 28.06.06

TREBIENNALEN '06 -et nytt stort arrangement på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune står i år for første gang bak et større arrangement om tre som fremtidens materiale, med konferanse, utstillinger og utdeling av Sørlandets trepris. Arrangementet kalles...

av Torkelsen, Jan, 28.06.06

Sunn økonomi i fylkeskommunene

I dag foreligger ny tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) om fylkeskommunenes økonomi. Endelige tall for fylkeskommunene viser at netto driftsresultat er på om lag 1,4 milliarder kroner, eller fire...

av Torkelsen, Jan, 27.06.06

KS skal etablere en ressursgruppe for integrering og inkludering

KS, skriver på organisasjonens nettsider, at KS skal etablere en ressursgruppe for integrering og inkludering. KS vil ha rettet innsats omkring samarbeid omkring arbeidskraftspørsmål og jobbe for...

av Torkelsen, Jan, 27.06.06

"Vi er en del av normalsamfunnet, vi er borgere ikke bare brukere!"

Det var Siri Konradsen, representant for Norges Handicapforbund i fylkeskommunens råd for funksjonshemmede, som målbar dette synspunktet i rådets møte den 23. juni 2006. Og selvsagt er det slik! Men...

av Peersen, Tor, 27.06.06

Tildeling av statlige tilskuddsmidler til tilgjengelighetstiltak i Vest-Agder

Staten ved samferdselsdepartementet opprettet i 2006 en tilskuddsordning for tiltak som kan gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle brukergrupper. Vest-Agder fylkeskommune fikk ansvar for å...

av admin, 27.06.06

Egne inntekter for kommunene

Sentralstyret i KS nedsatte 2. mars 2005 et KOU-utvalg som fikk i oppdrag å lage en utredning om friere lokal inntektsdannelse. Utgangspunktet for utredningen er det økte presset på lokaldemokratiet...

av admin, 26.06.06

Statsråd Haga besøker Agder-fylkene

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga besøker Sørlandet onsdag 28. juni.  Hun skal innom Tvedestrand, Vennesla og Kristiansand i løpet av dagen. Besøket er et ledd i regjeringens...

av Torkelsen, Jan, 26.06.06

Farsunds-elev i kamp om medaljer i kjemi-OL

Kai Müller Beckwith (18) fra Eilert Sundt videregående skole i Farsund drar denne uken, sammen med tre andre norske ungdommer til Sør-Korea for å delta i medaljekampen i kjemi-OL.  Før avreisen...

av Torkelsen, Jan, 26.06.06

Nytt rundskriv om strukturen i Kunnskapsløftet

Rundskriv F-12-2006B handler om fag- og timefordeling i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.

av admin, 23.06.06

Vil gjennomgå utleieordning av PC-er til elever

Fylkeskommunens pilotprosjekt med utleie av bærbare PC-er til elever i videregående skoler skal evalueres til høsten. Fylkestinget gikk i dag enstemmig inn for å foreta en gjennomgang av prosjektet...

av Torkelsen, Jan, 23.06.06

Stor museumsdag på Lista 25. juni

Vest-Agder-museet arrangerer søndag 25. juni ”Den store museumsdagen”. Da presenterer de sju museumsavdelingene som inngår i museet seg i et rikholdig program på Nordberg Fort og på Kystkultursenteret...

av Torkelsen, Jan, 22.06.06

Kollektivbetjeningen i Listerregionen endres

Det vil bli opprettet et politisk samarbeidsutvalg som skal tjene som en referansegruppe i forbindelse med omlegginger av kollektivbetjeningen i Listerregionen fra i høst. Da åpner den nye E-39...

av Torkelsen, Jan, 22.06.06

Agder naturmuseum og botaniske hage bygges ut

Vest-Agder fylkeskommune skal yte et netto finansieringsbidrag på henimot 7,5 millioner kroner til tredje byggetrinn på Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand. Det besluttet et enstemmig...

av Torkelsen, Jan, 22.06.06

Spennende samarbeid om Tingvatn Fornminnepark og besøkssenter

Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune samarbeider nært om å utvikle en tidligere forsvarseiendom og et tilgrensende område rikt på kulturminner til Tingvatn Fornminnepark og...

av admin, 22.06.06

Honnør fra fylkesordføreren til NSB

NSB presenterte for kort tid siden et forslag til endringer av togtilbudet mellom Kristiansand og Stavanger. Endringene, som det var lagt opp til å iverksette fra sommeren i år, ville gitt et...

av Torkelsen, Jan, 22.06.06

Helge Andresen tilbake i fylkestinget

Helge Andresen (H) fra Søgne har bak seg tidligere perioder i fylkespolitikken og blant annet fylketinget. Etter valget i 2003 har han vært vararepresentant for Høyre i denne valgperioden som går frem...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Fylkestinget vil ha bredt samarbeid med Søgne kommune

Fylkestinget behandlet i dag generelle sider ved et forslag til ny kommuneplan for Søgne. Fylkestinget støtter planens intensjon om at Søgne kommune skal være en aktiv bidragsyter til en utvikling i...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Vil ha sterkere satsing på Kjevik i Nasjonal Transportplan

Da fylkestinget i går behandlet forslaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 var utviklingen av Kristiansand lufthavn på Kjevik et av temaene. Fylkestinget vil ha gjennomført...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Fylkestinget åpner for veiforbedringer mellom Fagerholt og Justvik i Kristiansand

Kristiansand kommune har søkt om å få forskottere utbygging av gang og sykkelvei på to riksveiparseller. Fylkestinget besluttet i dag at en utbygging av gang og sykkelvei og utbedring av riksvei 452...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Fylkestinget urolig for riksveistandarden

Fylkeskommunen har mottatt forslag til riksveibudsjett for 2007 fra Statens vegvesen, Region Sør til uttalelse. Fylkestinget behandlet forslaget i dag og ga da uttrykk for at de økonomiske rammene som...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

En fjerdedel av fylkestinget vil ikke reservere bufferfond til teater og konserthus

Da fylkestinget i går drøftet de strategier som skal være retningsgivende for fylkesrådmannen når hun til høsten skal utarbeide årsbudsjett for 2007 og økonomiplan for de kommende fire årene ble...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Elever skal lære om EU og EØS

Regjeringen vil bidra til å styrke utdanningen på det europapolitiske området. Den europeiske dimensjonen vil bli ivaretatt i de nye læreplanene som innføres i forbindelse med Kunnskapsløftet i...

av admin, 21.06.06

Ny Listerplan vedtatt av fylkestinget

Fylkestinget vedtok i dag en revidert Listerplan for kommunene: Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Sirdal. I forbindelse med den politiske behandlingen i fylkeskommunen er det...

av admin, 20.06.06

Det blir flere lærlinger på landsplan

av Torkelsen, Jan, 20.06.06

Venstre vil la 16-åringer stemme ved valget i 2007

Venstres landsstyre vil gi landets 16-åringer stemmerett ved lokal- og fylkestingsvalget i 2007. Partiet viser til at norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i...

av Torkelsen, Jan, 19.06.06

50 nye millioner til bredbånd

Stortinget har vedtatt et forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet om å øke bevilgningen til bredbåndstiltak i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2006 med 50 millioner kroner. Midlene...

av Torkelsen, Jan, 19.06.06

Kanskje ”Trygt hjem for en 50-lapp” i Kvinesdal-området neste år

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag, mot stemmene fra FRP’s to representanter, fylkesadministrasjonen fullmakt til å utarbeide en prosjektskisse for et ”Trygt hjem for en 50-lapp”...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Positivt med skjærgårdspark fra Lindesnes til Rogalands grense

Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte seg i dag enstemmig svært positive til at det skal etableres skjærgårdspark fra Lindesnes til Rogalands grense....

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Nytt samarbeidsprosjekt om tettstedsutvikling med Audnedal kommune

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ønsker enstemmig å etablere et samarbeidsprosjekt knyttet til tettstedsutvikling mellom Vest-Agder fylkeskommune og Audnedal kommune etter ønske fra...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Det skal lages en padleguide for Vest-Agder kysten

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø godkjente i dag enstemmig at et nytt prosjekt ”Padleguide for Vest-Agder kysten” igangsettes. Prosjektet er en oppfølging av fylkesdelplan for idrett og...

av admin, 16.06.06

Arbeidet med ”Frihavnprosjektet” i Kristiansand videreføres

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte seg i dag enstemmig enig i at det arbeides videre med prosjektet ”Porto Franco – Kristiansand kulturelle frihavn” og at det skal fremmes en ny...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Samarbeid om sekretariat for det nye Listerregionens friluftsråd

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag enstemmig grønt lys for å opprette et sekretariat for Listerregionens friluftsråd, som er under etablering,  som et samarbeid mellom...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Fylkeskommunens samferdselspolitikere positive til fastlands-forbindelse til Hidra

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag inn for at Vest- Agder fylkesting skal godta grunnlaget for en bompengesøknad for Hidra landfast og at det utarbeides en bompengesøknad som...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Vil ha flere eldre på valg

Statistisk materiale omkring kommune- og fylkestingsvalget i Norge i 2003 viser at én av ti representanter var over 60 år Aldersgruppen utgjør rundt 25 prosent av landets befolkning. Til neste år er...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Mandal kandidat til årets Bymiljøpris

Ni byer og tettsteder, der i blant Mandal, har meldt seg på til konkurransen om årets bymiljøpris. Prisen gis hvert år til en by eller tettsted som kan være et godt eksempel på miljøvennlig utvikling,...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.06

Møteavlysning i Kontrollutvalget

av Torkelsen, Jan, 13.06.06

Fylkene kan bli opprettholdt som valgkretser

Dersom det går som det sittende flertallet på Stortinget vil så blir landet inndelt i nye regioner fra 2010. Nå kommer det imidlertid signaler som gjør at fylkene med sine fylkesgrenser kan bli...

av Torkelsen, Jan, 13.06.06

Annenhver nordmann gir blaffen i politikk

Hele 50.8 prosent av spurte nordmenn er lite eller ikke interessert i politikk. Det fremgår i en spørreundersøkelse utført i 24 europeiske land av European Social Survey (ESS), hvor i alt 46.000...

av Torkelsen, Jan, 13.06.06

Venstre vil styrke lærerne med 225 millioner kroner

Venstre krever en langt større satsing på skolen og foreslår å styrke Kunnskapsløftet med 200 millioner kroner i revidert budsjett. I tillegg vil partiet bruke 25 millioner kroner på en...

av Torkelsen, Jan, 12.06.06

Eid og drag

I disse dager foreligger innleggene på fylkeskommunens seminar om ”Eid og drag” i 2004 i trykt form. Vest-Agder inntar en sentral rolle i utforskningen av historiske drageid, først og fremst på grunn...

av admin, 12.06.06

Samarbeidsavtale om privatarkivarbeid i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Statsarkivet i Kristiansand om privatarkivarbeid i fylket. I følge avtalen skal fylkeskommunen være kontaktformidler og økonomisk...

av Holbek, Rune, 12.06.06

300 år gammel sjekte fra Randesund

Rester av en bruksbåt som ble funnet ved mudring i Korsvikfjorden i begynnelsen av 1990-årene, er nå datert. Fartøyet viser seg å ha blitt bygd en gang i perioden 1717-1731.

av Frans-Arne Stylegar, 12.06.06

Spennende e-demokratikonferanse i august

av Torkelsen, Jan, 12.06.06

Regjeringen vil styrke kommunenes og regionenes politiske handlingsevne

-Regjeringa ser det som naudsynt å styrke den politiske handleevna for å gjera avvegingar på tvers av sektorar og ivareta heilskapssyn. Regjeringas mål om å overføre oppgåver til kommunar og nye...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Fire vil bygge vei mellom Farsund og Kvinesdal

Et av de store prosjektene i Listerpakken er utbygging av en 6,7 kilometer lang strekning på riksvei 465 mellom Sande og Hølen. Utbyggingen vil ha stor positiv effekt for veitransporten mellom Farsund...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Styrehuset har det bare bra!

Dag Schnitler, Søgne, etterlyser hvor det har blitt av Styrehuset ved Langenesveien i Romsviga (Budstikka 8. februar). Jeg kan berolige ham med at det har det bedre enn på lenge! I fjor høst ble det...

av Stylegar, Frans-Arne, 09.06.06

2 millioner kroner til kulturminner i Vest-Agder

Fylkeskommunen har fått tilsagn fra Riksantikvaren om 2 millioner kroner til vern og vedlikehold av kulturminner i inneværende år. Kr. 500.000 er bevilget til tiltak på fredete bygninger i privat eie....

av admin, 09.06.06

Grubeheimen på Knaben midlertidig fredet

av Stylegar, Frans-Arne, 09.06.06

Søndagstur med fylkeskonservatoren

I overkant av hundre personer ble i går med på søndagstur for å høre fylkeskonservator Frans Arne Stylegar snakke om fortidsfunnene på Sande med god hjelp av Inge Eikeland. Turen gikk fra det gamle...

av admin, 09.06.06

Reguleringsplanen for Tingvatn fornminnepark og besøksenter vedtatt

Utbyggingen av Tingvatn fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad kommune nærmer seg oppstart. Kommunestyret har enstemmig vedtatt reguleringsplanen for arealene som Vest-Agder fylkeskommune og...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Museumstafetten byr på jernalderopplevelser på søndag

Søndag 11. juni er årets museumsstafett på Sørlandet nådd frem til sitt tredje etappestopp. Da er det Iveland og Vegusdal Bygdemuseum som inviterer til åpning av en ny utstilling som blant annet viser...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Ny brosjyre om Kunnskapsløftet på 15 språk

Fra høsten 2006 settes reformen Kunnskapsløftet ut i livet i alle grunnskoler og videregående skoler. Dette betyr endringer både for elever, foresatte og skoleverket. Med denne nye brosjyren får...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Kunnskapsministeren vil ha et felles løft for realfagene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal varslet i et innlegg på en realfagskonferanse i Tromsø i går at regjeringen har som målsetting å få til et felles løft for realfagene. I dag ser vi at samfunnet og...

av Torkelsen, Jan, 08.06.06

Vest- og Aust-Agder pilotfylker innen kulturminnevern

Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil bedre situasjonen for private eiere av fredede bygninger - De private eierne av fredede hus her i landet gjør en fantastisk jobb. Derfor vil jeg legge til rette for...

av Torkelsen, Jan, 08.06.06

Fylkesvaraordføreren vil ha bevart tre akuttmedisinske sykehus på Sørlandet

-Foretaksreformen har ført til en oppgavefordeling mellom de ulike enhetene i Sørlandet Sykehus HF som er basert på sammenhengen mellom volum og kvalitet. En har samtidig søkt å opprettholde gode...

av Torkelsen, Jan, 07.06.06

FEMALE FUTURE: 40 kvinner er nå klare for styrerommene

Våren 2004 ble Female Future Agder (FFA) lansert. Partnere i programmet er Innovasjon Norge, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og NHO Agder. Likestillingsprogrammet er nå avsluttet.  Nylig var...

av Torkelsen, Jan, 07.06.06

Fem års Sør Afrika-samarbeid avsluttet

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Ønsker større satsing på trafikksikkerhet

Da fylkesutvalget i dag drøftet Vest-Agder fylkeskommunes innspill til et forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2015 var trafikksikkerhet et tema som det ble fokusert på. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Fylkesutvalget anbefaler sykepleierutdanning i både Kristiansand og Grimstad

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt innstilling til organisasjonsmodell for Agder Universitet til høring. Da fylkesutvalget behandlet Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse i dag stilte ...

av admin, 06.06.06

Fylkeskommunen bidrar til rehabilitering av fullriggeren Sørlandet

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 2,5 millioner kroner til rehabiltering av fullriggeren Sørlandet. Skipet har etter endt seilsesong i 2005 ligget ved...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Vil ha rask opprusting av Kjevik

Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 har nå startet opp. I Vest-Agder fylkeskommune pågår for tiden behandlingen av fylkeskommunens innspill til planen. Da fylkesutvalget i dag behandlet...

av admin, 06.06.06

Sørlandet sykehus HF må sikres nødvendige økonomiske ressurser

Sørlandet sykehus HF har utarbeidet et forslag til strategiplan for foretaket for perioden 2007 til 2009. Planen skal behandles i helseforetakets styre 16. juni. Forslaget er sendt på høring. Da...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Budsjettsprekk på rundt 4 millioner kroner antydes

Fylkesutvalget ble i dag orientert om fylkeskommunens økonomiske status basert på grunnlagsmateriale fra årets fire første måneder. I rapporten som er utarbeidet varsles det at det kan gå mot et...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag enstemmig inn for at fylkeskommunens pilotprosjekt med utleie av bærbare PC-er til elever i videregående skoler skal evalueres i løpet av høsten 2006....

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Tippemidler til tre lokale kulturbygg

Da hovedutvalg for kultur og utdanning i dag fordelte spillemidlene til lokale kulturbygg ble alle de tre søkerne tildelt midler. Til sammen ble det fordelt rundt 2,2 millioner kroner. Vanseheimen i...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Solveig Træland blir fylkeskommunens medlem i styret for Lyngdal Kultursenter KF

Hovedutvalg for kultur og utdanning gjenvalgte i dag Solveig Træland (H) som Vest-Agder fylkeskommunens medlem i styret for Lyngdal kultursenter KF for perioden 2006 til 2008. Som varamedlem...

av admin, 02.06.06

Endringer i representasjonen i klagenemnda

Maja Foss Five (Ap) har vært valgt som medlem i klagenemda for klagesaker etter opplæringsloven. Hun er nå trådt ut av sitt politiske verv i Vest-Agder fylkeskommune på grunn av flytting. Hovedutvalg...

av Torkelsen, Jan, 02.06.06

Fylkeskommunal støtte til prosjektet ”Film i bibliotek” i Lyngdal

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 210.000 kroner til gjennomføring av prosjektet ”Film i bibliotek” i Lyngdal. Prosjektet er et treårig...

av Torkelsen, Jan, 02.06.06

Omfattende samarbeid om Tingvatn Fornminnepark og besøkssenter

Fylkeskommunen og Hægebostad kommune har, etter at Forsvaret har nedlagt sin virksomhet i Hægebostad, samarbeidet om å utvikle en tidligere forsvarseiendom og et tilgrensende område rikt på...

av Torkelsen, Jan, 01.06.06

Ny fylkeskommunal pris for kulturminnevern

Fylkesrådmann Tine Sundtoft og regionalsjef Kjell Abildsnes foreslår nå at Vest-Agder fylkeskommune skal opprette en kulturminnevernpris for å profilere innsatsen som skjer i fylket innenfor...

av Torkelsen, Jan, 01.06.06

300.000 kroner til Trebiennalen 2006

Vest-Agder fylkeskommune bevilger 300.000 kroner til gjennomføring av Trebiennalen 2006. Det besluttet et enstemmig hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag. Det ble også vedtatt at det skal...

av Torkelsen, Jan, 01.06.06

Fylkesrådmann Tine Sundtoft: -Riksveibudsjettforslaget er trist lesing

Fylkesrådmann Tine Sundtoft betegner i et saksfremlegg et ferskt forlag til riksveibudsjett for 2007 fra Statens vegvesen, Region sør som trist lesing. -Trist i den forstand at rammene igjen er...

av Torkelsen, Jan, 31.05.06

Anbefaler ikke veiforbindelse mellom Bortelid og Ljosland

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø anbefaler ikke at det etableres forbindelsesvei mellom Bortelid og Ljosland i Åseral kommune. Dette begrunnes med høy kostnad, store...

av Torkelsen, Jan, 31.05.06

Støtter finansieringsopplegg for utbygging av Agder naturmuseum og botaniske hage

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal yte et netto finansieringsbidrag på henimot 7,5 millioner kroner til tredje byggetrinn på...

av Torkelsen, Jan, 31.05.06

Framdriften av pilotprosjektet "Kompassroser i Vest-Agder" går som planlagt. I begynnelsen av mai ble det avholdt kurs i produksjon av digitale fortellinger. Kursdeltakerne lærte teknikker for...

av Grimsø, Marita, 30.05.06

Høyres kommunalpolitiske talsmann: -Fylkespolitikerne bestemmer for mye

Regionreformen er et resultat av at fylkespolitikere i flere partier fullstendig har fått dominere regiondebatten, mener Høyres kommunalpolitiske talsmann  Bent Høie. -Protestene fra...

av Torkelsen, Jan, 24.05.06

KS friskmelder ikke økonomien

Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen opp til en vekst i de frie inntektene for 2007 på mellom 2 og 2,5 milliarder kroner. Sammen med satsingen i 2006-budsjettet og justeringene i Revidert...

av Torkelsen, Jan, 24.05.06

UKM - landsmønstringa

Landsmønstringa er i Trondheim 25. - 28. mai 2006. Hvis du ikke kan reise til Trondheim og oppleve dette live så kan du hente det direkte fra nettet her. Vest-Agder har 32 deltakere som deltar...

av Egeli, Berit S., 23.05.06

Haga slår tilbake mot regionmotstandere i Sp

I går ble det kjent at kommunal- og regionalminister Åslaug Haga møter motstand og betenkeligheter fra enkelte internt i hennes eget parti vedrørende regionreformen. Hun slår i dag tilbake og sier til...

av admin, 23.05.06

Kronprinsen manet Mandals-elevene til globalt engasjement

Rundt 800 elever og ansatte på Mandal videregående skole hadde i dag besøk av kronprins Haakon Magnus. Etter at Hans Kongelige Høyhet var ønsket velkommen av fylkesordfører Thore Westermoen, Mandals...

av Torkelsen, Jan, 23.05.06

Intern uenighet i Sp om regionreformen

-Jeg kan ikke se hva man vinner på nye regioner. Selv er jeg overlege og har erfaring fra regionaliseringen av sykehusene. Istedenfor å ha ett helsedirektorat, har man fått fem regionale etater. Det...

av Torkelsen, Jan, 22.05.06

Etiopia-besøk på Kvinesdal videregående skole

I dag ankom to lærere og fire elever fra Etiopia til Kvinesdal videregående skole. De seks, som kommer fra skolens samarbeidsskole i Awassa, skal oppholde seg i Kvinesdal frem til 25. mai. Det er...

av Torkelsen, Jan, 19.05.06

Lovjusteringer om fag- og yrkesopplæringen

Kunnskapsdepartementet oppnevnte på nyåret i  fjor en arbeidsgruppe for å gjennomgå opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. Den har nå lagt frem sine forslag til endringer som...

av Torkelsen, Jan, 19.05.06

Samarbeid sikrer ferdigstilling av D/S Hestmanden

-Det er ikke ofte jeg roper hurra på 18. mai. Det gjorde jeg i går da jeg hørte at et det nå er på plass et spleiselag for de gjenstående arbeidene på  D/S Hestmanden. Det betyr uendelig mye å...

av admin, 19.05.06

Internasjonalt sykkeltilbud for alle lørdag 20. mai

Lørdag 20 mai kan alle være med å sykle Nordsjøen rundt sammen med kjente og ukjente syklister i åtte land. Anledningen er en internasjonal aktivitetsdag for Nordsjøsykkelruta "North Sea Cycle Route",...

av Torkelsen, Jan, 19.05.06

Vikinger i Søgne

For tredje gang i løpet av få år er det funnet spor etter vikingtidsbosetning i Søgne. På Tangvall påviste fylkeskommunens registreringer i 2002 et gårdsanlegg fra 1200-tallet bestående av to langhus....

av admin, 19.05.06

Jentene strømmer til teknologistudier i Grimstad

Flere aktører, deriblant de to fylkeskommunene på Agder, har de seneste årene satset på å få flere jenter til å velge teknologifaglig utdanning. Nå ser det ut til at en for alvor kan begynne å høste...

av Torkelsen, Jan, 18.05.06

Sommeren kommer med åpning av Suleskarvegen

Statens Vegvesen har nå sendt ut et gledelig varsel til de som ferdes mellom sør-vestlandet og sør-østlandet. Nå blir avstanden mye kortere. Snørydningsmannskapene har unnagjort de siste strekningene...

av Torkelsen, Jan, 16.05.06

Mye positivt innen befolknings- og næringsutvikling

Det er mange positive elementer å trekke frem knyttet til befolknings- og næringsutvikling i Vest-Agder. Folketallet vokser, innflyttingen er stor. Det er vekst i sysselsetting og yrkesdeltakelse og...

av Torkelsen, Jan, 16.05.06

Fullriggeren Sørlandet

av Peersen, Tor, 16.05.06

Fylkesordføreren åpnet naturgassterminal i Farsund

-Dette er et viktig steg videre og det er absolutt en viktig del i alle folks liv. Det er stort at dette anlegget er etablert i Farsund og jeg håper at Gasnor fortsatt vil bygge ut anlegg i Norge, sa...

av admin, 16.05.06

Høyre vil ha fart på veibyggingen

I en resolusjon som ble vedtatt på Høyres landsmøte i helgen slås det fast at infrastrukturen er alt for dårlig på mange områder. Spesielt gjelder dette veiene våre. Høyres landsmøte mener det må...

av admin, 15.05.06

Region-geografien klargjøres våren 2008

I Kommune-proposisjonen, som ble lagt frem fredag, opprettholder regjeringen at det til høsten vil bli lagt frem en stortingsmelding med hovedfokus på ansvars- og oppgavefordelingen mellom...

av Torkelsen, Jan, 15.05.06

50 millioner til digitale læremidler

I revidert nasjonalbudsjett blir det foreslått å bevilge 50 millioner kroner til utvikling og bruk av digitale verktøy i videregående opplæring. Dette skal bidra til å få ned kostnadene til læremidler...

av Torkelsen, Jan, 15.05.06

10 millioner kroner til rassikring mellom Lyngdal og Farsund

- Regjeringa gjer framlegg om ei tilleggsløyving på 40 millionar kroner til rassikring på vegnettet. Dette beløpet kjem i tillegg til auken på 50 millionar kroner som vart vedteken av Stortinget i...

av Torkelsen, Jan, 12.05.06

Mer kalkingspenger til vassdrag i Vest-Agder

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til kalking med 18 mill kroner. Det innebærer at kalkingen vil fortsette i alle de 23 lakseelvene hvor kalking er igangsatt. I...

av Torkelsen, Jan, 12.05.06

Informasjon om organiseringen av ABM-seksjonen

ABM-seksjonen i Vest-Agder fylkeskommune har gjennomgått en omorganisering gjeldende fra 1.1.2006. Informasjon om den nye organiseringen er sendt ut pr. brev til arkiv, bibliotek og  museer i...

av Eilertsen, Steinar, 12.05.06

Kursdag med Norsk Kulturråd og Nordisk kulturfond

23. mai arrangeres det kursdag om tilskuddsordninger innen kultur i møterom "Haven" på fylkeshuset i Kristiansand. Målgruppen for arrangementet er kommuner, festivaler, kulturinstitusjoner og...

av admin, 12.05.06

E-læringsprisen til DialektXperten på Vennesla videregående skole

Igjen kan flagget heises på Vennesla videregående skole. Rektor Thorkild Odd Haus sier bare kort og greitt: -Dette er moro. Atter en gang har elevprosjektet DialektXperten gått til topps nasjonalt. I...

av Torkelsen, Jan, 11.05.06

Bli med på å skape business på tvers av Skagerrak!

I år arrangeres for tredje gang Fasett-konferanse om virksomhetsutvikling i Det Skandinaviske Triangel. Årets arrangement finner sted i Fredrikshavn i Danmark 7.-8. september. Er du virksomhetseier?...

av Torkelsen, Jan, 11.05.06

Stor busskampanje i Kristiansandsregionen

Torsdag 11. mai gjennomføres det en stor kampanje i og rundt Kristiansand for å få flere til å bruke buss. Budskapet er: SPAR BILEN-TA BUSSEN for bilens skyld. Budskapet presenteres på en...

av Torkelsen, Jan, 11.05.06

Elever skal gi lærerne karakter

av Torkelsen, Jan, 10.05.06

Mangel på risikokapital stopper gode utviklingsinitiativ

Behovet for risikokapital til gode tiltak er større enn tilgjengelige ressurser, og det er fremdeles gode utviklingsinitiativ i Vest-Agder, som ikke gjennomføres som følge av mangel på risikokapital....

av Torkelsen, Jan, 10.05.06

Hyllest til jubilerende seniorpolitikere

av Torkelsen, Jan, 10.05.06

Bringsjord og Omdal kandidater til ny komité for medisinsk forskningsetikk

På grunn av stor saksmengde ønsker Utdannings- og forskningsdepartementet å opprette en ekstra komité for medisinsk forskningsetikk i Helseregion Sør. De fem fylkeskommunene i helseregion Sør er...

av Torkelsen, Jan, 10.05.06

Listerpakken hovedtema på politisk fellesmøte i Farsund

Da fylkesutvalget i dag besøkte Farsund ble Listerpakken et hovedtema i et fellesmøte med representanter fra kommunens formannskap. Veiforbindelser både i, til og fra Farsund er viktige elementer i...

av Torkelsen, Jan, 09.05.06

Vil hjelpe små og mellomstore bedrifter inn i EUs forskningsprogram

Agder IKT-Senter, som er et medlemsnettverk av IKT-bedrifter i Agder der HiA og Agder Energi også deltar, har i et samarbeid med Agderforskning startet EU-prosjektet EASIER. Prosjektet har som...

av Torkelsen, Jan, 09.05.06

Finansiell støtte til videreutvikling av Kjevik

Fylkesutvalget fulgte i dag enstemmig opp et vedtak som hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø også gikk inn for i forrige uke om at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til videreutvikling av...

av Torkelsen, Jan, 09.05.06

Russisk heder til fire vest-egder

Representanter for Den russiske ambassade har vært i Kristiansand i dag for å hedre  fire personer bosatt i Farsund og Kristiansand med medaljen; Til minne om 60-års jubileum for seieren i den...

av Peersen, Tor, 09.05.06

Torsdag 11. mai - åpent hus på EVA-senteret

EVA-senteret i Torridalsveien 21 A i Kristiansand inviterer torsdag 21. mai til åpent hus mellom klokken 11.00 og 18.00 med kaffe og nystekte vafler. Senteret feirer at over 6000 har vært innom...

av admin, 09.05.06

DialektXperten nominert til høythengende utmerkelse

Prosjektet DialektXperten på Vennesla videregående skole gjør det skarp nasjonalt. I fjor høst vant prosjektet den prestisjefylte Holbergsprisen. Nå er prosjektet nominert av Den norske Dataforening...

av Torkelsen, Jan, 08.05.06

To nye Leonardoprosjekter på Vennesla

Vennesla videregående skole har fått innvilget to nye Leonardo-prosjekter.  Det ene har tittel: Helsefaglig kompetanseheving ved praksis i EU og det andre: Internasjonalt samarbeid om metoder og...

av admin, 08.05.06

Skolen på Byremo skal gjøres mer attraktiv

Etter at hovedutvalg for kultur- og utdanning behandlet skolestrukturen for neste år er det klart at Byremo videregående skole i Audnedal kommune får beholde dagens studietilbud også neste år. Nå skal...

av Torkelsen, Jan, 08.05.06

Fylkesordføreren: -Det er mulig å finne styrken i mangfoldet

-Mangfoldet i befolkningen er en viktig ressurs, og Vest-Agder fylkeskommune vil bidra til at ressursen tas i bruk. Sammen med Agderrådet, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og andre...

av Torkelsen, Jan, 05.05.06

Tilbyr Lindesnes kommune partnerskap

Lindesnes kommune har meldt fra om at kommunen nå skal starte arbeidet med å revidere kommuneplanen. Den nåværende kommuneplanens arealdel ble vedtatt i desember 2002, mens planens samfunnsdel ble...

av Torkelsen, Jan, 04.05.06

Nytt skianlegg styrker Sirdal videregående skole

Tonstad IL har søkt Sirdal kommune om finansiell støtte til utbygging av Feed skiarena. Kommunestyret har nå vedtatt å yte et tilskudd på 2,3 millioner kroner til å utvikle skianlegget.  Anlegget...

av Torkelsen, Jan, 04.05.06

Årets folkehelse-arrangement i Flekkefjord i september

Flekkefjord kommune står i år som vertskap for folkehelsedagene, som blir arrangert 19.-20. september. Kommunen er en av 20 kommuner i Agder som deltar i Folkehelse i Agder. Årets...

av admin, 04.05.06

Nedgang i antall konkurser i Vest-Agder

I Vest-Agder registreres det nå at stadig færre bedrifter går konkurs. Samtidig er det nedgang i betalingsanmerkninger og bedrifter uten kredittverdighet. – Dette er gledelig for Vest-Agder som er et...

av admin, 04.05.06

En halv million til utvikling av friluftsliv på Byremo

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Audnedal kommune et økonomisk tilskudd til erverv av arealer til friluftsformål på Byremo. Ervervet vil...

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Flere veiparseller rundt ny E-39 omklassifiseres

I forbindelse med utbyggingen av Listerpakka, som omfatter ny E-39-strekning og flere tilstøtende veianlegg i vestre Vest-Agder, er det blitt flere veiestrekninger som det er naturlig å...

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Kjøp av privat samling av mekaniske musikkautomater fullfinansiert

I november i fjor vedtok hovedutvalg for næring, samferdsel og kultur at fylkeskommunen skal kjøpe privatmannen Trygve Kiles samling av mekaniske musikkautomater. Formålet har vært å sikre den til...

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Venstre vil ha ”kompetanseår for lærere

”Venstre ønsker også å innføre et såkalt "kompetanseår" for lærere, og har fremmet forslag om dette til Stortinget. Dette forslaget innebærer at lærere etter et visst antall år kan få permisjon med...

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Synshemmede fornøyd med tilretteleggingen ved valget i ’05

Fylkesvalgstyret i Vest-Agder har fått tilsendt brev fra leder Kirsten Sundbø i Vest-Agder fylkeslag av Vestlandske blindeforbund angående tilrettelegging av fjorårets stortingsvalg for synshemmede....

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Fylkeskommunene positivt ut i rapporter om forvaltningsforsøk

Ut 2007 pågår det forsøk hvor en rekke kommuner og fylkeskommuner har overtatt oppgaver fra andre forvaltningsnivåer gjennom såkalt oppgavedifferensiering.  Det er nå foretatt en foreløpig...

av Torkelsen, Jan, 02.05.06

Nytt viktig vedtak for ny Tangen videregående skole

Fylkestinget godkjente i dag enstemmig et skisseprosjekt for den nye Tangen videregående skole som skal bygges langs Otra syd for Lundsbroa i Kristiansand. Skisseprosjektet omfatter et byggeprosjekt...

av Torkelsen, Jan, 02.05.06

Tryggere for barn på bussreiser

av Torkelsen, Jan, 28.04.06

Flekkefjæringene tror på tunnel til Hidra i 2009

I følge avisen Agder skal Statens vegvesen innen 15. mai skal ha klar en bompengeutredning for Hidra Landfast. -Bystyret i Flekkefjord og fylkestinget i Vest-Agder skal strø sand på innstillingen før...

av Torkelsen, Jan, 27.04.06

Viktig nytt nasjonalt bidrag til integrering

av Torkelsen, Jan, 27.04.06

11350000 busspassasjerer i Vest-Agder i fjor

Stadig flere reiser med buss i Vest-Agder. I årsberetningen for Vest-Agder fylkeskommune for 2005 fremgår det at bussene i fylket i fjor fraktet til sammen 11,35 millioner passasjerer. Det...

av Torkelsen, Jan, 27.04.06

ÁRINN-festivalen - en spennende folkemusikkhelg på Agder

Fire dager til ende blir det fra i dag av - i Setesdal og Kristiansand - seminar, kurs, konserter, intervjuer, dansefester, bestillingsverk og kappleik - og i sentrum for alt står folkemusikk....

av Torkelsen, Jan, 27.04.06

Roser fylkeskommunens finansforvaltning

Fylkesrevisor Bjørn Einar Bjerke fremla i dag sin revisjonsrapport om finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune for fylkestinget. Bjerke rapporterer at  fylkeskommunen holder en lav...

av admin, 26.04.06

Fylkeseldrerådet vil ha styrket posisjon

-Fylkeseldrerådets muligheter for uttalelse til saker som skal til videre behandling er fortsatt ikke tilfredsstillende. Vi ber om en bedring av ”arbeidsrutinene” på dette felt, skriver leder Niels...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Fylkestinget: Kommunesektoren må samlet sett styrkes

Fylkestinget behandlet i dag en høringsuttalelse fra fylkeskommunen vedrørende en rapport fra Fylkesordfører/-rådslederkollegiet og en rapport fra KS, som begge omhandler den kommende...

av admin, 26.04.06

Kjøper aksjer i Sørlandets Teknologisenter AS

Fylkestinget besluttet i går enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe inntil 750 aksjer i Sørlandets Teknologisenter AS (STS). Aksjene kjøpes til en tegningskurs på 2000 kroner per aksje for...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Fortsetter i Nordisk Transportpolitisk nettverk

Vest- Agder fylkeskommune viderefører deltakelsen i Nordisk Transportpolitisk nettverk. Nettverket har vært gjennomført med interregional støtte fra EU i en prosjektperiode fra 2003 til 2005. ...

av admin, 26.04.06

Vil ha felles trafikksikkerhetsplan for Agder-fylkene

Fylkestinget vedtok i dag enstemmig et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agder-fylkene i perioden 2006 – 2009 og tiltaksdelen for denne for Vest-Agder i 2006. Dersom fylkestinget i...

av admin, 26.04.06

Vil bidra til at Mandal videreutvikles som regionsenter

Da fylkestinget i dag behandlet et forslag til kommuneplan for Mandal fra 2006 til 2017 ble det enstemmig besluttet at fylkeskommunen skal tilby å bidra i utarbeidelse av et handlingsprogram for at...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Vil ha vernet Tovdalselva

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Inviterer Kvinesdal til samarbeid om utvikling på Knaben og Krågeland

Da fylkestinget i dag behandlet forslag til arealdelen av kommuneplanen for Kvinesdal frem til 2015 vedtok representantene å gi kommunen råd om å utarbeide en landskapsanalyse for Krågelandsområdet...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Omfattende rutiner for økonomi- og prosjektkontroll

Fylkesordfører Thore Westermoen orienterte i går fylkestinget om fylkeskommunens økonomi- og prosjektkontroll. Bakgrunnen er at fremskrittspartirepresentant Ulrik Kalvø i en interpellasjon har...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Kjevik lufthavn

Utvikling av Kjevik lufthavn er et strategisk satsingsområde for Vest- Agder fylkeskommune og for Agderrådet. Derfor arbeider vi aktivt i Kjevikrådet og andre grupperinger for å øke aktiviteten og...

av Peersen, Tor, 24.04.06

Ny kulturlov fra 2007

På vårparten neste år vil Stortinget ha vedtatt en ny kulturlov. Kulturminister Trond Giske presenterte på en konferanse i Oslo før helgen formålet og noe om innholdet. Den kommende kulturloven skal...

av Torkelsen, Jan, 24.04.06

Kronprinsen besøker Mandal videregående skole

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus kommer på offisielt besøk til Mandal videregående skole 22. mai. Han skal holde foredrag om å "tenke globalt, og handle lokalt" for elevene ved skolen. Både elever og...

av Torkelsen, Jan, 24.04.06

Åse T. Sæbø styremedlem i Sørlandet sykehus

I går oppnevnte Helse Sør det nye styret for Sørlandet sykehus HF. Blant de fire politikerne som blir med i styret er KrF's gruppeleder i fylkestinget i Vest-Agder Åse Tønnessen Sæbø fra Vennesla. De...

av Torkelsen, Jan, 21.04.06

Bjørnøy vil ha regionale vindmølleplaner

av Torkelsen, Jan, 21.04.06

Omfattende intern høring i Frp om forvaltningsreformen

Frp har lenge flagget at de vil nedlegge fylkeskommunene og bare ha to forvaltningsnivåer i landet. Fra flere hold i partiet er det imidlertid kommet innspill som gjør at partiet nå vil gjennomføre en...

av Torkelsen, Jan, 20.04.06

Økning av tilskuddmidler til friluftsliv i 2005

I Frilufts-info 02/05 kan du lese: Vest-Agder fylkeskommune er en av de fylkeskommuner som bevilger mest til friluftsliv!   Også i 2005 - som var Friluftlivets år, økte bevilgningene. Satsing i...

av Egeli, Berit S., 19.04.06

Ber fylkesordføreren redegjøre om økonomi- og prosjektkontroll

-Fremskrittspartiet har gjennom flere år registrert at prosjekter innen offentlige anskaffelser ofte går med overskridelser i forhold til det budsjett som var grunnlaget for vedtak om...

av Torkelsen, Jan, 18.04.06

Ny forskrift om offentlige anskaffelser vedtatt i statsråd 7. april

En ny forskrift om offentlige anskaffelser ble vedtatt i statsråd 7. april. Den gjelder normale innkjøp til både kommunal og fylkeskommunal virksomhet og forsyningssektorene. Fornyings- og...

av Torkelsen, Jan, 18.04.06

Kopieringsforbudet opphevet – avgjørelse i vederlagsnemnda

KS og Kopinor ble rett før påskeferien enige om hvordan striden om kopieringsavtalen i skoler, kommuner  og fylkeskommuner skal løses. De uløste spørsmålene – blant annet sideprisen – overlates...

av Torkelsen, Jan, 18.04.06

Politisk skjønn fra fylkesmennene til regionene

Like før påske ble det i Aftenposten kjent at kommunalminister Åslaug Haga vil foreta en omfattende slankeprosess av landets fylkesmannsembeter i forbindelse med regionreformen. Det synes klart at...

av Torkelsen, Jan, 18.04.06

Høringsuttalelse til ny langsiktig rammeavtale med NSB

Samferdselsdepartementet skal inngå ny rammeavtale for de neste 4 årene med NSB om kjøp av persontransport. Vest-Agder fylkeskommune har i den forbindelse deltatt i høringsmøte og sendt sin...

av Johansen, Mette Kirkhus, 18.04.06

Funksjonshemmedes behov løftes fram og synliggjøres i regleverket når regjeringen nå fremmer forslag om sanksjoner for brudd på innkjøpsreglene

  Regjeringen har den 7. dm vedtatt nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I det nye regelverket har regjeringen lagt vekt på å understreke hensynet til at alle produkt, tjenester og...

av Peersen, Tor, 11.04.06

Byremoelever styrer Konsmoheimen

av Torkelsen, Jan, 10.04.06

Internasjonal lakkeringskonferanse på Lyngdal videregående skole

Det har vært svært internasjonalt på Lyngdal videregående skole denne uken. Bakgrunnen for det er at skolen deltar i prosjektet European Coating Network som er et internasjonaliseringsprosjekt gjennom...

av Torkelsen, Jan, 06.04.06

Folk har reist mye kollektivt på nyåret

-Det er gledelig å se trafikkstatistikken for de tre første månedene i år, sier Terje Damman (H), leder fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i 2006. Tallmaterialet som...

av Torkelsen, Jan, 06.04.06

700.000 kroner til presentasjonsfilm for kommunene i vestfylket

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med et tilskudd på inntil 700.000 kroner til en presentasjonsfilm i 180 grader for de tre kommunene Flekkefjord, Kvinesdal og...

av admin, 06.04.06

Med på å utvikle prosjektet ”Sørlandet i nye medier”

Fylkesutvalget bevilget i dag 400.000 kroner til prosjektet ”Sørlandet i nye medier”. Prosjektets visjon er å bidra til at Sørlandet kan bli et senter for digitalisering og distribusjon av medierikt...

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

Fylkeskommunen med på å utvikle et ”frisklivssenter” i Kristiansand

Kristiansand kommune vil skape et nytt Aktivitetssenter på Marinetomta i Kristiansand. Fylkesutvalget godkjente i dag at Vest-Agder fylkeskommune kan inngå en intensjonsavtale med Kristiansand kommune...

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

Fylkeskommunens tannhelsetilbud til rusmisbrukere utvides

Fylkeskommunen vil fremover motta økte midler fra statlig hold til tannbehandling av rusmisbrukere. Dette gjelder personer i institusjon, personer som på grunn av sitt rusmisbruk mottar tjenester...

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

En kvart million til prosjektet ”Den nye veien” i Lindesnes

Lindesnes kommune skal revidere samfunnsdelen av kommuneplanen. I det inngår planprosjektet ”Den nye veien” som skal integrere en helsefremmende og forebyggende strategi basert på de verdier...

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

200.000 kroner i arrangementtilskudd til Skandinavisk Opplevelseskonferanse

I år er tredje gang  Skandinavisk Opplevelseskonferanse arrangeres og turen er kommet til Norge. I 2004 ble konferansen første gang avholdt i Borås i Sverige og i 2005 i Ålborg i Danmark....

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

Reiselivskonferanse i mai: ”Fra synlig til salgbar”

Hvor tilgjengelig er egentlig din bedrift? Er dine produkter bookbare via internett? Har du valgt de riktige distribusjonskanalene? Dette er noen av utfordringene som settes på dagsorden på en stor...

av Torkelsen, Jan, 04.04.06

Anbefaler fylkeskommunalt aksjekjøp i Sørlandets Teknologisenter AS

Fylkesutvalget gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe inntil 750 aksjer i Sørlandets Teknologisenter AS. Aksjene vil kunne kjøpes til en tegningskurs på 2000 kroner per. aksje for...

av Torkelsen, Jan, 04.04.06

Revidert Listerplan sendes nå ut på høring

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt utkast til ny fylkesdelplan fra planutvalget for Listerplanen. Fylkesutvalget ble i dag orientert om planutkastet som nå sendes på høring frem til 10.mai....

av admin, 04.04.06

Frp’s prinsippielle synspunkter om forvaltningsreformen presentert i fylkesutvalget

Da fylkesutvalget i dag drøftet Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til to rapporter KS har sendt til fylkeskommunene og kommunene i forbindelse med forvaltningsreformen fremmet gruppeleder...

av Torkelsen, Jan, 04.04.06

Målet for forvaltningsreformen må være at kommunesektoren samlet sett styrkes

”Det må være et overordnet mål for forvaltningsreformen at kommunesektoren samlet sett styrkes. Oppgaveløsningen bør skje på laveste effektive nivå. Videre støttes prinsippet om sterke regioner.”...

av Torkelsen, Jan, 04.04.06

Fylkestingsvalg 10. september 2007

Regjeringen har nå besluttet at valgdagen for neste års fylkestingsvalg og valg til kommunestyrer legges til mandag 10. september. Det enkelte  kommunestyret kan vedta at det i vedkommende...

av Torkelsen, Jan, 03.04.06

Regjeringen vil skape verdens beste offentlige sektor

I en kronikk i Aftenposten i dag proklamerer fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) at regjeringen vil skape verdens beste offentlige sektor gjennom en dugnad sammen med ansatte,...

av Torkelsen, Jan, 03.04.06

Fylkeseldrerådet engasjerer seg i regionplanarbeidet

Fylkeseldrerådet ønsker å ta del i arbeidet med utvikling av regionplanen som fylkeskommunene på Agder nå står foran. Med støtte i lov og regelverk har rådet utfordret politisk og administrativ...

av Peersen, Tor, 03.04.06

Kai Müller Beckwith – kjemitalent på vei mot Sør-Korea og OL

Kai Müller Beckwith, fra Eilert Sundt videregående skole i Farsund, opplever for tiden det man må kunne kalle et aldri så lite kjemieventyr. 2. juli sitter han på en pult i Gyeongsan i Sør-Korea og...

av admin, 31.03.06

Tusenkunstner til tusenårsstedet

av Eilertsen, Steinar, 31.03.06

Fylkeskommunens skolepolitikere på besøk i Farsund

Det er i år sju år siden sist gang hovedutvalg for kultur og utdanning avholdt sitt siste møte på Eilert Sundt videregående skole i Farsund. I dag var utvalget igjen samlet på skolen som vant Norsk...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Fylkespolitisk skryt til MiniStortinget

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Ny plan skal ytterligere forbedre fag- og yrkesopplæringen i Vest-Agder

Det skal nå utarbeides en strategi- og handlingsplan som tar sikte på å ivareta og videreutvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Skisseprosjektet for ny videregående skole i Kristiansand til politisk behandling

I dag begynte fylkespolitikerne behandlingen av skisseprosjektet for den nye videregående skolen som skal bygges langs Otra på Tangen syd for Lundsbroa i Kristiansand. Fylkestinget får saken til...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Nødvendig klargjøring av forholdet mellom offentlige- og private skoler

-Som skoleeier er det fylkeskommunens oppgave å sørge for et kvalitativt godt opplæringstilbud til innbyggerne, og forsyne lokalt næringsliv med relevant og kvalifisert arbeidskraft. Dette gjøres...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Anbefaler støtte til utvikling av regional filmproduksjon

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag, mot stemmene fra Frps to representanter, inn for, at under forutsetning av at Kultur- og kirkedepartementet i statsbudsjettet fra og med 2007 bevilger...

av Torkelsen, Jan, 30.03.06

Fylkesmønstringa nærmer seg....

  Fylkesmønstringa 2006 går av stabelen i Vennesla 1. april. I tillegg til 2 forestillinger blir det åpning av kunstutstilling kl. 16. Fredag 30. mars skal 18 av deltakerne delta på et...

av Egeli, Berit S., 30.03.06

Positivt møte mellom fylkeskommune og kommune i Kvinesdal

I Kvinesdal pågår det for tiden stor aktivitet og en omfattende kreativ, fremtidsrettet satsing for blant annet å møte den nye situasjonen kommunen vil komme i når ny E-39 står ferdig til høsten. Den...

av Torkelsen, Jan, 30.03.06

260.000 kroner til nyskapende omstillingsprosjekt i Kvinesdal

Kvinesdal kommune, Utsikten Eiendom AS og Kvinesdal og omegn Golfklubb samarbeider om et prosjekt kalt: ”Silent Spaces 2006”. Prosjektet er et omstillingsprosjekt som inkluderer kultur, overnatting og...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

Roser reguleringsplanforslag for nedre Malmø i Mandal

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet et reguleringsplanforslag for nedre Malmø i Mandal ble det gitt uttrykk for at kommunen har lagt frem et gjennomgående godt og planfaglig...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

3,2 millioner kroner til fylkeskommunal reiselivssatsing

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag et forslag til hvordan en bevilgningssum på samlet henimot 2,4 millioner kroner til reiseliv skal disponeres. Inntil 1,8 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

Første felles trafikksikkerhetsplan for Agder-fylkene til politisk behandling

Fylkestinget skal 25. april behandle et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agder-fylkene i perioden 2006 – 2009 og tiltaksdelen for denne for Vest-Agder i 2006. Da hovedutvalg for næring,...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

8,5 millioner kroner til tiltak på fylkesveier

I dag fastsatte hovedutvalg for næring, samferdsel og kultur enstemmig hvordan totalt 8,5 millioner kroner av såkalte ”rammebevilgninger til fylkesveier i 2006” skal benyttes. Fylkeskommunen har...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

Støtte til etablering av Port of Agder

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

Mandalselever gir pengepremie til flyktningskole

I fjor høst vant Mandal videregående skole en pengepremie på  10.000 kroner etter å ha sendt inn en melkekartong i en miljøvernkonkurranse. Etter sterk påvirkning fra elevrådsstyret er det nå...

av Torkelsen, Jan, 28.03.06

12 finaledeltakere fra Vennesla videregående skole i nasjonal realfagkonkurranse

12 elever fra 1AAA og 1AAB på Vennesla videregående skole er blant de femti finalistene i Alberts mattekonkurranse på nettestedet Realfagskolen.no. Bak Realfagskolen.no står det Norske...

av Torkelsen, Jan, 28.03.06

Nå settes det i gang en ”SUKKERKRIG” !

Den nyetablerte Ressursgruppe for ernæring i Agder vil redusere cola- og brusdrikkingen i skoletiden - og øke bruk av vann som drikkekilde for elevene. Gruppen har foretatt en kartlegging over...

av Torkelsen, Jan, 27.03.06

Regjeringspartiene: Uenighet om antall regioner

En ny regionkrangel kan være under oppseiling i regjeringen, skriver Nationen i dag. Avisen hevder at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er uenige om hvor mange regioner landet skal inndeles i fra 2010....

av Torkelsen, Jan, 24.03.06

25 ”belønningsmillioner” til kollektivtrafikkstyrking i Kristiansandsområdet

-For å bedre miljø- og trafikkforholdene i storbyområdene er det nødvendig å styrke kollektivtransporten, samtidig som en tar i bruk effektive tiltak for å dempe veksten i personbiltrafikken. Dette...

av admin, 22.03.06

Vest-Agder ligger på AS-toppen i landet

En fersk statistikk fra analyseselskapet Lindorff Decision viser at Vest-Agder har landets nest høyeste tetthet av aksjeselskap. Det eksisterer totalt 25 230 foretak i Vest-Agder. Videre er Åseral...

av Torkelsen, Jan, 22.03.06

Mer fordypning i musikk, dans og drama i videregående opplæring

  Kunnskapsdepartementet, skriver i en pressemelding, at departementet har bestemt at det skal gis rom for mer fordypning innenfor både musikk og dans og drama i videregående opplæring. Elevene...

av Torkelsen, Jan, 22.03.06

Pilotprosjekt innen tannhelse startet i Vennesla

I går gikk startskuddet for et pilot- og samarbeidsprosjekt mellom Venneslaheimen omsorgssenter, Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder og Den offentlige tannhelsetjenesten i Vennesla. Gjennom...

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

Del av Flekkefjord til Rogaland?

-Vi på Sira har vært sultefôret helt siden kommunesammenslåingen i 1964, sier initiativtakerne til en mulig grenseregulering mellom Flekkefjord og Lund kommune i Rogaland til avisen Agder....

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

Sirdal videregående skole populær for skiløpere

Rektor Hallvard Sunde på Sirdal videregående skole gleder seg for tiden over at stadig flere elever ønsker seg til den profilerte skiskolen på Tonstad. Sunde regner med at det i år vil være en økning...

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

Ibsen-gave til elever i videregående skole

I dag markeres Ibsen-året 2006 og Ibsens fødselsdag med at samtlige annenklassinger på de videregående skolene i landsdelen får overrakt hver sin utgave av ”Terje Vigen”, med flotte illustrasjoner av...

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

Stortingets familie- og kulturkomite på Vest-Agder-besøk

Stortingets familie- og kulturkomite ledet av May-Helen Molvær Grimstad ble i dag ønsket velkommet til Vest-Agder og Fylkeshuset i Kristiansand av fylkesordfører Thore Westermoen. Komiteen skal være i...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

-Målet er å gjøre digital kompetanse til alles eiendom

-Denne Regjeringen har som målsetting å gjøre digital kompetanse til alles eiendom. Både samfunnet og enkeltmennesket trenger det, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på en skolelederkonferanse på...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

Skal restaurere sjøbumiljø på Lista

I samarbeid med eierne skal fylkeskonservatoren i gang med å restaurere de verneverdige sjøbuene i Ellestranda på Lista. Den værharde Ellestranda er én av få intakte gårdshavner i vestfylket.

av Stylegar, Frans-Arne, 20.03.06

Fylkeskommunal politiker, adjunkt og nå årets entreprenørskapslærer

Janne Djupvik har to tette tilknytningsbånd til Vest-Agder fylkeskommune. Hun er representant for Senterpartiet i fylkestinget og hun er ansatt i undervisningsstilling ved den fylkeskommunale Lyngdal...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for lærerne har startet

I går startet forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for lærerne. Det foregikk i form av en utveksling av krav/tilbud. KS la frem et første tilbud basert blant annet på en målsetting om forenkling av...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

Stadig flere jenter velger teknologifag

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

MiniStortinget - Et kjempearrangement på Vågsbygd videregående skole

I perioden 29. til 31.mars arrangeres det politiske rollespillet MiniStortinget ved Vågsbygd videregående skole. MiniStortinget er landets eneste i sitt slag. Rollene besettes av politisk interesserte...

av admin, 20.03.06

Byggingen av Spangereid kanalen i startgropen

Det er nå klart at arbeidet med å bygge Spangereidkanalen i Lindesnes kommune, som fylkeskommunen er med å finansiere, starter i midten av neste uke. Arbeidet skulle ha startet allerede, men er blitt...

av Torkelsen, Jan, 15.03.06

Kopikonflikten kan bli langvarig

KS meddeler i et brev til alle landets fylkeskommuner og kommuner at kopikonflikten mellom Kopinor og KS kan bli langgvarig. KS skriver at for å skjerme elever og lærere mot ytterligere belastninger,...

av Torkelsen, Jan, 15.03.06

Konferanse med fokus på mulighetsrommet for de nye regionene

Regjeringen gjennomførte 7.-8. mars 2006 kontaktkonferanse med fylkeskommunene. Hovedtemaene var ”Forvaltningsreform og regionalpolitikk”. Intensjonen med konferansen var å diskutere mulighetsrommet...

av Torkelsen, Jan, 14.03.06

Mot løsning på kopieringskonflikten

KS har sendt ut en pressemelding hvor det fremgår at styret  i KS går inn for at man skal forsøke å få en løsning på den fastlåste konflikten med Kopinor om en kopieringsavtale....

av Torkelsen, Jan, 10.03.06

Flott ny årbok fra Vest-Agder fylkesmuseum

I disse dager foreligger Årbok 2005 fra Vest-Agder fylkesmuseum. Årboken tar i år for seg segl, våpen og flagg. Konkret er det Kristiansands bysegl, byflagg og våpen som tas opp av bokens...

av admin, 09.03.06

Vil videreføre Kunnskapsløftet, men med noen viktige endringer

-Regjeringen vil videreføre og forsterke Kunnskapsløftet. Vi vil videreføre tidsplan og hovedlinjer i Kunnskapsløftet, men med noen viktige endringer, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på...

av admin, 09.03.06

Kommunalministeren inspirert av dansk regionreform

Kommunalminister Åslaug Haga har i følge Kommunal Rapport latt seg inspirere av den danske regionreformen hvor amtene fra 2007 omgjøres til større regioner. Hun mener fortsatt at Stortinget skal...

av Torkelsen, Jan, 09.03.06

Vi må få frem søstersolidariteten igjen!

Statssekretær Mette Gundersen var tilbake på hjemmebanen Kristiansand da hun i dag var med på å åpne kvinnedagsarrangementet  ”All verdens kvinner på Agder”. Til sterk applaus fra rundt 130...

av admin, 08.03.06

Årsmelding for Vest-Agder fylkeskommunes eldreråd 2005

Eldrerådets status og oppgaver er hjemlet i Lov av 8. nov. 1991 om ”Eldreråd i kommuner og fylkeskommuner” hvor det blant annet heter: ”Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen...

av Peersen, Tor, 08.03.06

Geografidiskusjonen i gang i vest

Regjeringen har meddelt at den i forvaltningsreformen som skal gjennomføres frem til 2010 først vil ha på plass hvilke oppgaver de nye regionene skal få. Når dette er klart blir neste spørsmål hvordan...

av admin, 08.03.06

Går inn for å få vurdert skolestrukturen i Listerregionen

Hovedutvalg for kultur og utdanning støttet i dag enstemmig et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om at fylkesadministrasjonen skal vurdere skolestrukturen i Listerregionen. Organiseringen av...

av Torkelsen, Jan, 08.03.06

Ung-Input anbefales for skoler, frivillige lag og foreninger

Ung-Input er et godt virkemiddel for å oppnå målet om å involvere barn og unge i planprosesser samt virkeliggjøre FNs barnekonvensjon med vekt på barn og unges rett til å bli hørt og respektert....

av Torkelsen, Jan, 08.03.06

Fylkeskommunene inn som hovedsamarbeidspartnere i Skattejakt på Sørlandet

Fylkesutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune vedtok i går enstemmig å bevilge inntil 750.000 kroner hver til Skattejakt på Sørlandet 2006. Dette kommer i tillegg til 500.000...

av Torkelsen, Jan, 07.03.06

Celebert ministerbesøk på Vågsbygd videregående skole

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen besøkte i forrige uke Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Hun hadde satt av tid så elever som skal være med i regjeringen til MiniStortinget fikk stille...

av Torkelsen, Jan, 07.03.06

Nytt videokonferanseutstyr til Eilert Sundt- og Flekkefjord videregående skoler

Fylkesutvalget innvilget i dag, mot en stemme fra FrP, et tilskudd på 394.000 kroner fra fylkeskommunale regionalutviklingsmidler til nytt videokonferanseutstyr ved Flekkefjord videregående skole og...

av Torkelsen, Jan, 07.03.06

Fylkeskommunens kandidater til styret for Sørlandet sykehus HF

Helse Sør RHF har invitert samtlige kommuner og fylkeskommunen til å fremme forslag til valg av fire kandidater til styrene i helseforetakene. For Vest Agder fylkeskommunes del gjelder invitasjonen...

av Torkelsen, Jan, 06.03.06

Skolestrukturen i Listerregionen skal gjennomgås

Fylkesutvalget besluttet idag enstemmig at fylkesadministrasjonen skal foreta en vurdering av  skolestrukturen i Listerregionen. Både samfunnsendringer og skolereformen som starter kommende...

av Torkelsen, Jan, 06.03.06

Fylkesutvalget foreslår tre innsigelser til ny kommuneplan for Songdalen

Da fylkesutvalget i dag behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse til Songdalen kommunes forslag til ny kommuneplan ble det foreslått reist tre innsigelser. Den ene innsigelsen gjelder den sørøstlige...

av Torkelsen, Jan, 06.03.06

Fylkesutvalget: Tovdalselva må vernes

Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at Tovdalselva, som  har sitt utspring ved Kristiansand lufthavn Kjevik,  må bli vernet. Det er i tråd med Norges vassdrags- og energidirektorats...

av Torkelsen, Jan, 06.03.06

Fylkeskommunen med i nytt europeisk prosjekt om regional luftfart

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som assosiert partner i Interreg 3C-prosjektet Europlane i samarbeid med Kristiansand lufthavn Kjevik. Fylkesutvalget...

av admin, 06.03.06

Støtte til forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig 100.000 kroner av fylkeskommunens regionale utviklingsmidler som et finansieringsbidrag til et forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter...

av admin, 06.03.06

Årsmeldingen fra fylkesrådet for funksjonshemmede 2005

Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunale etater, statlige etater på fylkesnivå og kommunene i saker som angår funksjonshemmede. Det skal medvirke...

av Peersen, Tor, 06.03.06

350 år siden første lysglimt på Lindesnes

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen var tilstede da fødselsdagen til Norges eldste fyr og starten på norsk fyrhistorie ble markert med et stort festarrangement på Lindesnes fyr i...

av Eilertsen, Steinar, 28.02.06

Politikere på besøk i kulturbasene i Marvika

Etter at marinen trakk seg ut av Marvika-anlegget på Lund i Kristiansand har flere tunge kulturinstitusjoner samlet seg i området. Disse holder til i bygninger som er modernisert og i noen tilfeller...

av Torkelsen, Jan, 23.02.06

Med å sikre at populær skulptur forblir i Søgneskjærgården

Hovedutvalg for kultur og utdanning bevilget i dag, mot stemmene fra Frp’s to representanter, 70.000 kroner i tilskudd for å sikre at skulpturen ”Innadvendt stranding”, laget av den danske kunstneren...

av Torkelsen, Jan, 23.02.06

Politisk samarbeidsutvalg skal gi råd om fremtidig ruteopplegg for Listerregionen

Det pågår for tiden et omfattende arbeid for å finne løsninger for det ruteopplegget som skal tilbys i Listerregionen når veiutbyggingene i Listerpakken blir ferdige. På grunnlag av en utarbeidet...

av admin, 23.02.06

Innsigelsesforslag til Songdalen kommunes forslag til ny kommuneplan

Songdalen kommune har lagt ut forslag til ny kommuneplan til offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse i dag ble det foreslått reist...

av admin, 22.02.06

Foreslår innsigelse til revidert kommuneplan for Marnardal kommune

Fylkestinget skal 25. april avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en revidert kommuneplan for Marnardal kommune. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planforslaget i...

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Anbefaler videre deltakelse i Nordisk Transportpolitisk nettverk

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag enstemmig inn for at Vest- Agder fylkeskommune skal videreføre deltakelsen i Nordisk Transportpolitisk nettverk. Nettverket har vært gjennomført...

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Økonomisk tilskudd til rullering av kommunedelplan for Lyngdal sentrum

Vest-Agder fylkeskommune gir 125.000 kroner som økonomisk tilskudd til rullering av kommunedelplan for Lyngdal sentrum. Det besluttet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø enstemmig i dag....

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Vil samarbeide med Audnedal kommune om utviklingsprosjekter

Hovedutvalg  for næring samferdsel og miljø behandlet i dag et prosjekt som har som mål å utarbeide en utviklingsplan for Øydnavann friluftsområde i Audnedal kommune. Utvalget støtter enstemmig...

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Audnedals ordfører: -Fylkeskommunen er småkommunenes forlengede arm

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø avholdt i dag møte i det nye kulturhuset på Byremo. I forkant av møtet ble det arrangert en felles samling med den politiske ledelsen i Audnedal kommune....

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Anbefaler at Tovdalselva blir vernet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i dag enstemmig Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstilling til supplering av ”Verneplan for vassdrag” med Tovdalselva". Den har sitt...

av admin, 22.02.06

Ny stortingsmelding om utdanning og sosial utjevning

Kunnskapsminister Øystein Djupedal varslet på en konferanse for fylkesmennene i går at regjeringen vil komme med en ny stortingsmelding til høsten om utdanning og sosial utjevning. -Utdanningssystemet...

av admin, 22.02.06

Stortingets familie- og kulturkomite besøker Agderfylkene

Familie- og kultur og administrasjonskomiteen har planer om å besøke Agder i tidsrommet 20. til 22. mars i år. Fylkeskommunene er utfordret til å bistå med utforming av program for besøket. Komiteens...

av Peersen, Tor, 22.02.06

Norwegian Centres of Expertice - Støtte til sørlandsk satsing

Fylkesutvalget stilte seg denne uken enstemmig positivt til at Sørlandets Teknologisenter søker om å bli et av de kommende Norwegian Centres of Expertice. Fylkesutvalget vil komme tilbake til...

av Torkelsen, Jan, 21.02.06

Medfinansiering - forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

  Agderforskning starter i februar/mars 2006 et forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter. Prosjektet skal avsluttes i desember 2006. Foreløpig finansieres prosjektet av...

av Peersen, Tor, 20.02.06

"Utsikt til innsikt" - nytt hovedbygg til Listamuseet.

Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune  går sammen om å bygge nytt hovedbygg for Listamuseet på Nordberg fort i Farsund. Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune innbyr til en begrenset...

av admin, 17.02.06

Fylkesordfører Thore Westermoen: -Nye regioner – ja takk!

Fylkesordfører Thore Westermoen var en av innlederne på et høringsmøte om regionreformen som ble arrangert av Kommunal- og regionaldepartementet i Kristiansand i dag. Han ønsket nye sterke folkevalgte...

av Torkelsen, Jan, 16.02.06

Det blir en heftig kamp om oppgaver, geografi og valgløsninger

Da statssekretær Guri Størvold i Kommunal- og regionaldepartementet i dag oppsummerte fra et møte med ordførere og rådmenn, fylkesordførere og fylkesrådmenn og fylkesmennene på Agder om...

av Torkelsen, Jan, 16.02.06

Felles strategiplan for trafikksikkerhet i Agder-fylkene ute på høring

Strategiplanen for trafikksikkerhet i Agderfylkene for perioden 2006-2009 er ute på høring. Det er første gang det utarbeides en felles strategiplan for begge fylkene, og hovedformålet med dette er å...

av admin, 16.02.06

Stor regional 8. mars markering i Kristiansand

8.mars er den internasjonale kvinnedagen. I år har offentlige etater, Agderrådet, LO og flere politiske partier gått sammen med 8.mars-komiteen i Kristiansand for å lage en stor regional markering....

av Torkelsen, Jan, 16.02.06

Regionforlik mellom regjeringspartiene og KrF

KrFs kommunalpolitiske talskvinne Bjørg Tørresdal uttaler at det allerede har vært kontakt mellom regjeringspartiene og KrF om tegningen av det nye norgeskartet. Hun har selv hatt uformelle samtaler...

av Torkelsen, Jan, 15.02.06

Søgnedamer satser hardt i fylkesmuseets olympiske strikkeleker

-Vi er rundt 80 personer med og de siste påmeldingene er ennå ikke talt opp. Folk i alle aldere og med ulikt erfaringsgrunnlag er med. Her er det husmødre som har strikket flere tiår samtidig som vi...

av Torkelsen, Jan, 15.02.06

-De nye regionene bør ta over sosialhjelpen

- La de nye regionene ta ansvaret for sosialhjelpen. Da blir det likhet for mottakerne, uansett hvilken kommune man bor i. Det foreslo varaordfører Heidi Hamadi i Skien kommune da kommunetopper fra de...

av Torkelsen, Jan, 15.02.06

Digital formidling av kompassroser i Vest-Agder

ABM-utvikling/kulturnett.no har bevilget kr. 100 000,- til et digitalt formidlingsprosjekt i regi av Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet går ut på å formidle informasjon om kompassroser i fylket...

av Grimsø, Marita, 14.02.06

SV vil stanse leteboring utenfor Farsund

av Torkelsen, Jan, 14.02.06

Mekling ga ingen løsning i kopieringsstriden mellom KS og Kopinor

KS og Kopinor møttes til mekling mandag 13. februar.  Det var Riksmeklingsmannen som tok initiativet til møtet. Meklingen, som pågikk utover kvelden, førte ikke til en løsning på konflikten som...

av Torkelsen, Jan, 14.02.06

Lærere og elever støtter endringer i friskoleloven

Det er kommet inn 100 innspill i høringen om en midlertidig bestemmelse i friskoleloven. Fylkeskommuner og viktige aktører som Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen støtter regjeringens forslag om...

av Torkelsen, Jan, 13.02.06

Sirdal vil ha bedre forbindelse til E-39

av Torkelsen, Jan, 13.02.06

Suksess for Female Future

Et vellykket Female Future program som har gått over to år, avsluttes i vår. I løpet av denne perioden har etterspørselen etter kvalifiserte kvinner økt sterkt. Gjennom Female Future Agder programmet...

av Torkelsen, Jan, 13.02.06

Westermoen: -Trafikksikkerhet er en høyt prioritert oppgave

-I Vest-Agder er trafikksikkerhet en høyt prioritert oppgave. Dette kommer klart til uttrykk i overordnede planer og fylkestingsvedtak. I Fylkesplan for Vest-Agder står det blant annet at transporten...

av Torkelsen, Jan, 10.02.06

Strategiplan

av Strømme, Egil, 10.02.06

Uenigheten om kopieringsavtale til meklingsmannen

KS og Kopinor er innkalt til Riksmeklingsmannen til mekling mandag 13. februar i forbindelse med kopieringsavtalen. Det er så langt ikke satt noen tidsramme for forhandlingene. Etter KS’ oppfatning...

av admin, 09.02.06

Positivt samarbeid mellom den videregående skolen, kommunen og skiklubben i Sirdal

Siden 1991 har det vært inngått samarbeidsavtaler mellom Sirdal videregående skole, Sirdal Ski og Sirdal kommune. Avtalene har strukket seg over fireårsperioder. De har et innhold som sikrer alle de...

av Torkelsen, Jan, 09.02.06

Ny mulighet for deltakelse i Female Future

Female Future Agder startet opp som en talentmobilisering av kvinner i regi av partnerne: NHO-Agder, Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner og Innovasjon Norge i 2004. Prosjektet betegnes som en ubetinget...

av admin, 09.02.06

Stor konferanse i Søgne om trafikksikkerhet

I morgen arrangeres det åpningskonferanse for nullvisjonsprosjektet i Søgne- og Songdalen kommuner. Det er påmeldt langt over hundre deltakere til arrangementet som finner sted på Søgne Gamle...

av Torkelsen, Jan, 09.02.06

Ungdommens Kulturmønstring: Nå går startskuddet i Vest-Agder

Lørdag begynner de første lokale mønstringene i Vest-Agder. Da er det Farsund-, Mandal-, Sirdal- og Vennesla kommuner som gjennomfører sine Ungdommens Kulturmønstringer. I ukene som kommer fortsetter...

av Torkelsen, Jan, 08.02.06

Bystyrevedtak: Lillesand søker overgang til Vest-Agder

I går besluttet Lillesand bystyre at kommunen skal søke om å bli overført fra Aust-Agder til Vest-Agder fra 2008. Det ble også vedtatt å søke om at kommunens innbyggere skal få stemme ved...

av Torkelsen, Jan, 08.02.06

Klar tale fra Åslaug Haga: Det regionale nivået skal fornyes og styrkes.

  -Vi skal ha tre direkte folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge, og det regionale nivået skal fornyes og styrkes. Dette slo regjeringen fast i Soria Moria-erklæringen. Hovedmålet er å sikre...

av Torkelsen, Jan, 08.02.06

Positivt møte mellom fylkesutvalget og Flekkefjords ledelse

Fylkesutvalgets møte igår var lagt til Flekkefjord som et ledd i utvalgets opplegg for å besøke kommunene i fylket. På møtet deltok både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen og kommunen....

av Torkelsen, Jan, 08.02.06

Støtter pilotprosjekt om samlivskurs i Kvinesdal

Fylkeskommunen har mottatt søknad fra prosjekt LE V EL om 50.000 kroner til videreutvikling og gjennomføring av prosjektet som avsluttes 31. desember neste år. Prosjektet eies og forankres i Den...

av Torkelsen, Jan, 07.02.06

En kvart million til oppfølging av Det Digitale Distriktsagder

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til en oppfølging av prosjektet Det Digitale Distriktsagder. Fylkesutvalget bevilget enstemmig 250.000 kroner til...

av Torkelsen, Jan, 07.02.06

Christianssand Protestfestival får 100.000 i støtte fra fylkeskommunen

Christianssand Protestfestival har søkt om en fast årlig støtte fra fylkeskommunen på 100.000 kroner. Fylkesutvalget fattet i dag ikke noe beslutning vedrørende søknaden om fast årlig støtte fra...

av admin, 07.02.06

Økt tilskudd til partiene i fylkestinget

av Torkelsen, Jan, 07.02.06

Kulturminner i Setesdal vesthei - Ryfylkeheiane

Fylkesdelplanen for Setesdal vesthei – Ryfylkeheiane ble vedtatt i 2000/2005. Den omfatter deler av kommunene Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal og Åseral i Vest-Agder, Bygland, Valle og Bykle i...

av Stylegar, Frans-Arne, 07.02.06

Nordisk Transportpolitisk nettverk

Nordisk Transportpolitisk nettverk har gjennomført prosjektperioden 2003 – 2005 innenfor rammen av godkjent søknad til interreg IIIb. Prosjektresultatene er presentert i en sluttrapport:...

av admin, 07.02.06

Listerkommunene har nå fått felles nettportal

Nå er den nye nettportalen www.lister.no , som omfatter de seks Listerkommunene. Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad, kommet på lufta. Utviklingen av nettsiden har kostet...

av admin, 07.02.06

Fylkeskommunens kompetanse innenfor bygningsvern etterspurt

Bygningsvernkonsulent Helge Paulsen hos fylkeskonservatoren er oppnevnt som medlem i referensegruppen for Riksantikvarens Stavkirkeprogram. Programmet har en varighet frem til 2015. Paulsen har også...

av admin, 07.02.06

Vil ta et krafttak for at flere gjennomfører videregående opplæring

- Regjeringen vil satse på å bedre gjennomføringen i videregående opplæring og å styrke fag- og yrkesopplæringen. Statistikken viser oss at andelen elever som gjennomfører videregående opplæring, ikke...

av Torkelsen, Jan, 03.02.06

Miljøvernministeren med positive signaler om Hestmanden

Miljøvernminister Helen Bjørnøy kommer med positive signaler om Hestmanden i et skriftlig svar på et spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H). Gitmark tar opp den enorme innsatsen som er lagt ned i...

av Torkelsen, Jan, 02.02.06

Fylkesordførerne med sterkt innspill til forvaltningsreformen

Fylkesordfører /-rådslederkollegiet har tatt initiativ for å få utarbeidet en rapport om premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform. Rapporten, som nå er klar, er et innspill til KS’...

av admin, 30.01.06

Øygarden: Ingen vits for Lillesand å søke overgang til Vest-Agder

-Det er liten vits for Lillesand å bruke penger og krefter på å søke om overgang til Vest-Agder siden vi vet at regionen kommer i 2010. Overgangsprosessen vil også ta lang tid. Bruk heller pengene og...

av Torkelsen, Jan, 30.01.06

Råd og tips om utvendig restaurering av eldre trehus

I Agderfylkene og Telemark har det til alle tider vært vanlig å bygge i tre. Tre ble brukt i alt fra fjøs til kirker, både til konstruksjon, kledning og tak. Vedlikehold av gamle trehus krever...

av Stylegar, Frans-Arne, 26.01.06

Regionene blir viktige kulturspredere

 KS-direktør Olav Ulleren mener de nye regionene vil få en viktig oppgave i å spre kultur i distriktene. Han mener for øvrig at det er litt unødvendig med en kulturlov.- Men hvis en slik lov...

av Torkelsen, Jan, 26.01.06

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen - kartlegging av kunnskapsstatus

Fagopplæringen i videregående skole står overfor store, nye utfordringer. På nasjonalt nivå medfører gjennomføringen av Kunnskapsløftet nye, strukturelle og innholdsmessige endringer i fagopplæringen....

av Wilkensen, Rune Andre, 25.01.06

Fornyings- og administrasjonsministeren: -Tidsplanen for forvaltnings-reformen er ambisiøs

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys holdt i dag et innlegg på en stor næringslivskonferanse på Lillehammer. Et av temaene hennes var Forvaltningsreformen. Timeplanen er realistisk,...

av admin, 25.01.06

Funksjonshemmede og deres organisasjoner har store forventninger til vår nye miljøvernminister

Et foredrag i Trondheim den 16. januar i år er lagt merke til av funksjonshemmede og deres organisasjoner Her er foredraget:  

av admin, 25.01.06

Nye funn på Eg i Kristiansand

Fylkeskonservatorens registreringer i forbindelse med planlegging av ny gang-/sykkelvei på Eg i Kristiansand har påvist sporene etter et gårdsanlegg fra romersk jernalder (0-400 e.Kr.). Det er...

av Stylegar, Frans-Arne, 25.01.06

Yrkesvalgmessen'2006 var en suksess

-I utdannings-adminstrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune er vi godt fornøyd med årets yrkesvalgmesse som fant sted i Sørlandshallen i midten av januar. Det var godt besøk av både elever og voksne....

av Torkelsen, Jan, 24.01.06

Fortsatt ingen avtale med Kopinor om kopiering

KS opplyser at det dessverre fortsatt ikke har vært mulig å få i stand en avtale om kopiering i skolene  med Kopinor. Organisasjonen arbeider hardt for å få til en løsning med en pris som kan...

av Torkelsen, Jan, 24.01.06

Telemark lunken til Aust-Agder frieri

av Torkelsen, Jan, 24.01.06

Regjeringspartiene spriker om regionmakt

Avisen Nationen skriver i dag at regjeringspartiene spriker i flere retninger i spørsmålet om hvilke politiske saker som skal flyttes til de nye regionene etter 2010. I følge avisen er temaene:...

av Torkelsen, Jan, 23.01.06

Vil ha oppgradert E-39 videre mot Stavanger

Kommunene på sørvestlandet går nå sammen i et fremstøt for å få mer midler til E-39 oppgradering i området. Ordførerne fra de seks kommunene:  Lund, Flekkefjord, Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og...

av admin, 23.01.06

Fylkestannlegen beklager sterkt at tannlegeforeningen sier opp tannlege-vaktavtalen

Fylkestannlegen beklager sterkt at Vest-Agder tannlegeforening i brev av 15. januar har sagt opp avtalen om tannlegevakt som har vart i snart 5 år. -Jeg er også meget forundret over den framgangsmåten...

av admin, 23.01.06

Det satses på bedre skolebygg i fylkeskommunen

I går var rundt 50 skolefolk og representanter fra fylkeskommunens politiske og administrative ledelse samlet på Kvadraturen skolesenter til dagsseminar på med tittel: ”Bedre skolebygg i Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan, 23.01.06

1.mars er søknadsfrist for tilskudd til kulturtiltak

Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av kulturelt mangfold og at det over hele fylket drives kulturell aktivitet. For å bidra til dette kunngjør fylkeskommunen i disse dager at det kan søkes om...

av Torkelsen, Jan, 23.01.06

Bra overskudd for Agder Teater i fjor

Regnskapet for  Agder Teater AS for 2005, hvor fylkeskommunen eier 25 prosent av aksjene, viser et positivt resultat på  948.000 kroner. Resultatet er  583.000kroner...

av Torkelsen, Jan, 20.01.06

Det er snart tid for å velge utdanning

Det nærmer seg tidspunktene for søknadsfrister for videregående skoler og høyskoler. Utdanningssøkende har en rekke muligheter å velge mellom. For den enkelte er det viktig å være orientert og ha...

av Torkelsen, Jan, 18.01.06

Nettbasert lederutvikling i skuddet på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune innehar en sentral rolle i et pågående nettbasert lederutviklingsprogram i landsdelen. Bruk av e-læring over bredbånd, kombinert med samlinger på tvers av kommunale...

av admin, 18.01.06

Westermoen: -En ny tid for Listerregionen

I følge lokalavisene i vestre del av Vest-Agder er det blitt kjent at firmaet Allfarvei, som leder det store utbyggingsprosjektet på E-39 ved Kvinesdal, vurderer å åpne den nye europaveistrekningen...

av Torkelsen, Jan, 18.01.06

Kirsten H. Leschbrandt inn i Helse-Sør-styret

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad offentliggjorde i går nye styrer for de regionale helseforetakene. Endring av sammensetning i foretakenes styrer skjer som et ledd i regjeringens oppfølging av...

av Torkelsen, Jan, 18.01.06

De fleste trives på skolen

Elevene er generelt godt fornøyd med skolen sin, men den sosiale trivselen er større enn trivselen med det faglige arbeidet. Det viser analyserapporten "Som elevene ser det" som formidler resultatene...

av Torkelsen, Jan, 17.01.06

Det kan bli lærerstreik

Dersom ikke arbeidstidsavtalen som pålegger lærerne å bruke mer tid på skolen endres kan det gå mot lærerstreik. Det er i dag blitt kjent i media at Utdanningsforbundet truer med streik. -Lærernes...

av Torkelsen, Jan, 17.01.06

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD) har den 12. januar 2006 justert EØS-terskelverdien. FAD opplyser også at de nye forskriftene for offentlige anskaffelser forventes å tre i kraft...

av admin, 16.01.06

Kopinor og KS fortsatt ikke enige om kopieringsavtale

KS beklager på sine nettsider at det fortsatt ikke har vært mulig å komme til enighet med Kopinor om en ny mønsteravtale om fotokopiering i skolene og kommunal/fylkeskommunal administrasjon. Det...

av Torkelsen, Jan, 16.01.06

Regionalt høringsmøte om forvaltningsreform 16. februar

Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at det skal etableres et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. - For å få innspill til arbeidet med forvaltningsreformen, har jeg sendt ut...

av Torkelsen, Jan, 13.01.06

Nullvisjonsprosjektet i Farsund og Lyngdal kan bli videreført

Da arbeidsutvalget for Nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund nylig var samlet ble det klart at utvalget foreslår at prosjektet bør videreføres i en eller annen form. I utgangspunktet er det lagt...

av Torkelsen, Jan, 13.01.06

Regjeringsstøtte til satsingen på teknologikompetanse på Sørlandet

Da olje- og energiminister Odd Roger Enoksen besøkte Vest-Agder i dag var han imponert over kvalitet og omfang på leverandørindustrien i Kristiansandsregionen. – Det er ikke mange som er klar over at...

av Torkelsen, Jan, 13.01.06

Miljøvernministeren på befaring om E 39 i Kristiansand

Miljøvernminister Helen Bjørnøy var i går på befaring for å se på de to alternativene til trafikkløsning for E 39 gjennom Kristiansand og videre vestover. Under befaringen ble hun orientert om de to...

av Torkelsen, Jan, 13.01.06

Fylkesordføreren til miljøvernministeren: Kalkningsarbeidet må opprettholdes

Ordførerne fra Kvinesdal-, Lindesnes-, Hægebostad- og Audnedal kommuner var i dag til stede på et møte med miljøvernminister Helen Bjørnøy og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen....

av Torkelsen, Jan, 12.01.06

Gode resultater gjør at tilbud om hasjavvennings-kurs gjentas

-Vi avsluttet for kort tid siden det første røykeavvenningskurset for hasjrøykere som fylkeskommunen og Kristiansand kommune har stått bak. Gjennom kurset fikk vi bekreftet at den behandlingsformen...

av Torkelsen, Jan, 12.01.06

Det yrer av liv på Yrkesvalgmessen 2006

Det yrer av liv i Sørlandshallen i Kristiansand for tiden. 120 utstillere presenterer sine utdanningstilbud for utdanningssøkende. I følge arrangørene og utstillere har aldri messen noen gang vært mer...

av Torkelsen, Jan, 12.01.06

Det blir ordinært fylkestingsvalg i 2007

Regjeringen har bestemt at det skal avholdes valg til fylkestinget i 2007 på ordinær måte. Dette spørsmålet er blitt aktualisert fordi regjeringen i Soria Moria-erklæringen varslet iverksetting av en...

av Torkelsen, Jan, 11.01.06

Svært positive toner i Arbeidsmarkedsrådet

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Alle fylkeskommunale elever er forsikret

I media ble det i dag gjort kjent at 20.000 barn hvert år skades på skolen og at mange av disse ikke er forsikret. Tall fra Finansnæringenes Hovedorganisasjon viser, i følge NRK, at en av fire elever...

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Helsefagarbeider – et nytt yrkesfag fra høsten 2006

Aksjon Helsefagarbeider er nå i gang. Hensikten med den femårige nasjonale satsingen er å bidra til å sikre tilstrekkelige læreplasser og bidra til å rekruttere elever til den nye utdanningen....

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Fremtidig gasslednings-forbindelse til Lista?

Det arbeides nå fra aktører i Listerregionen med posisjonering og påvirkning i forbindelse med den planlagte gassrørledningen som skal gå fra Kårstø til Grenlandsområdet i Telemark. Det har tidligere...

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Westermoen: -Staten må bære ekstrakostnadene i Listerpakken

Mot slutten av fjoråret ble det kjent at Listerpakken overskrider den opprinnelige kostnadsrammen med rundt 170 millioner kroner. En av de viktigste årsakene til det er dårlig fjell som både forsinker...

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Endringer i fylkeskommunens sentraladministrasjon

Eva Bergh overtok som fylkesutdanningsjef fra årsskiftet Ved årsskiftet ble det gjennomført en del endringer i fylkeskommunens sentraladministrasjon. Eva Bergh (bildet) overtok som...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

To-trinns endring av friskolepolitikken

-Vi fremmer forslag til en ny friskolepolitikk i to trinn: Først tiltak som bremser opp dagens ukontrollerte vekst i friskoleplasser, deretter en fullstendig revisjon av friskoleloven som vil bli...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

Det ble i går kjent at det er brudd i forhandlingene om ny avtale mellom KS og Kopinor om fotokopiering i skolen og kommunal og fylkeskommunal administrasjon. Det innebærer blant annet at det inntil...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

Røykeforbud på alle landets videregående skoler?

Sosial- og helsedirektoratet lanserte i går en ny tobakkskampanje ”Røyken tar pusten fra deg”. Den har som målsetting å bidra til økt kunnskap om røykerelaterte sykdommer, og å bidra til at flere...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

Vil ha opp-prioritert utbygging av ”innenlandsriksveien”

-Riksvei 42 er, ved siden av Setesdalsveien, den viktigste veien i indre Agder. Det er bare det at standarden på deler av strekningen mellom Evje i Setesdal og Helleland ved Egersund er svært dårlig....

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

Yrkesvalg 2006 - 120 utstillere viser mulighetene

Igjen er det klart for det største årlige studierådgivings-arrangementet på Sørlandet. Yrkesvalg 2006 arrangeres onsdag 11. til fredag 13. januar 2006 i Sørlandshallen i Kristiansand. I tråd med de...

av Torkelsen, Jan, 06.01.06

Kanonfunn på Bredalsholmen

Kristiansand kommune er for tiden i gang med å fjerne forurenset masse på et område ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. I går kom arbeiderne over en gjenstand utenom det vanlige. I en fylling...

av admin, 06.01.06

Sørlandet markedsføres på stor internasjonal messe i Nederland

Sørlandet Reiseliv deltar på messen Vakantiebeurs i Nederland. Den store internasjonale reiselivsmessen pågår fra 10. - 15. januar. Det er reiselivssjef Siv Hemsett i Vest-Agder fylkeskommune som...

av Torkelsen, Jan, 05.01.06

Ønsker å frede ”Tønnevold” i Ny-Hellesund

Fylkeskonservatoren har satt i gang fredningssak for bygningene og del av eiendommen på ”Tønnevold” i Ny-Hellesund, gnr. 1, bnr. 12 i Søgne kommune, i henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978...

av Stylegar, Frans Arne, 05.01.06

VG skal nå aktivt være med på å markedsføre Sørlandet

Landsdelens suksessrike markedsføringsprosjekt "Skattejakt på Sørlandet" har nå signert en samarbeidsavtale med Norges største mediehus. Skattejaktprosjektet og VG skriver i en felles pressemelding:...

av Torkelsen, Jan, 05.01.06

Privatisteksamen – Oppmelding pågår frem til 16. januar

Mange i Vest-Agder tar privatisteksamener hvert år. Forrige skoleår var mellom 550 og 600 oppmeldt. Vårens privatisteksamener ved de videregående skolene i Vest-Agder arrangeres i mai og juni....

av Torkelsen, Jan, 04.01.06

Håndverkerkurs i grovt bindingsverk

9.-11. februar arrangerer fylkeskonservatoren kurs for håndverkere i oppføring av grovt bindingsverk. Kurset arrangeres på Tønnesland i Marnardal. Bindingsverk er en konstruksjon av sviller og bærende...

av Stylegar, Frans Arne, 04.01.06