• av admin, 09.12.09

  Vest-Agder Røde Kors takker for teltgave

  ”Takk for støtte til Vest-Agder Røde Kors teltaksjon for jordskjelvsofrene i Pakistan. Vinteren er...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 09.10.09

  Kulturnett Vest-Agder ble offisielt lansert i dag

  Det var tett i tett med kjente personer fra kulturlivet og det politiske miljøet i fylket i Lyngdal...

  Les mer
 • av Grimsø, Marita, 14.02.06

  Digital formidling av kompassroser i Vest-Agder

  ABM-utvikling/kulturnett.no har bevilget kr. 100 000,- til et digitalt formidlingsprosjekt i...

  Les mer
 • av admin, 07.02.06

  Nordisk Transportpolitisk nettverk

  Nordisk Transportpolitisk nettverk har gjennomført prosjektperioden 2003 – 2005 innenfor rammen...

  Les mer
 • av admin, 30.01.06

  Fylkesordførerne med sterkt innspill til forvaltningsreformen

  Fylkesordfører /-rådslederkollegiet har tatt initiativ for å få utarbeidet en rapport om premisser,...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 30.01.06

  Øygarden: Ingen vits for Lillesand å søke overgang til Vest-Agder

  -Det er liten vits for Lillesand å bruke penger og krefter på å søke om overgang til Vest-Agder...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 26.01.06

  Råd og tips om utvendig restaurering av eldre trehus

  I Agderfylkene og Telemark har det til alle tider vært vanlig å bygge i tre. Tre ble brukt i alt fra...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 26.01.06

  Regionene blir viktige kulturspredere

   KS-direktør Olav Ulleren mener de nye regionene vil få en viktig oppgave i å spre kultur i...

  Les mer
 • av Wilkensen, Rune Andre, 25.01.06

  Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen - kartlegging av kunnskapsstatus

  Fagopplæringen i videregående skole står overfor store, nye utfordringer. På nasjonalt nivå medfører...

  Les mer

Fornyings- og administrasjonsministeren: -Tidsplanen for forvaltnings-reformen er ambisiøs

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys holdt i dag et innlegg på en stor næringslivskonferanse på Lillehammer. Et av temaene hennes var Forvaltningsreformen. Timeplanen er realistisk,...

av admin, 25.01.06

Funksjonshemmede og deres organisasjoner har store forventninger til vår nye miljøvernminister

Et foredrag i Trondheim den 16. januar i år er lagt merke til av funksjonshemmede og deres organisasjoner Her er foredraget:  

av admin, 25.01.06

Nye funn på Eg i Kristiansand

Fylkeskonservatorens registreringer i forbindelse med planlegging av ny gang-/sykkelvei på Eg i Kristiansand har påvist sporene etter et gårdsanlegg fra romersk jernalder (0-400 e.Kr.). Det er...

av Stylegar, Frans-Arne, 25.01.06

Yrkesvalgmessen'2006 var en suksess

-I utdannings-adminstrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune er vi godt fornøyd med årets yrkesvalgmesse som fant sted i Sørlandshallen i midten av januar. Det var godt besøk av både elever og voksne....

av Torkelsen, Jan, 24.01.06

Fortsatt ingen avtale med Kopinor om kopiering

KS opplyser at det dessverre fortsatt ikke har vært mulig å få i stand en avtale om kopiering i skolene  med Kopinor. Organisasjonen arbeider hardt for å få til en løsning med en pris som kan...

av Torkelsen, Jan, 24.01.06

Telemark lunken til Aust-Agder frieri

av Torkelsen, Jan, 24.01.06

Regjeringspartiene spriker om regionmakt

Avisen Nationen skriver i dag at regjeringspartiene spriker i flere retninger i spørsmålet om hvilke politiske saker som skal flyttes til de nye regionene etter 2010. I følge avisen er temaene:...

av Torkelsen, Jan, 23.01.06

Vil ha oppgradert E-39 videre mot Stavanger

Kommunene på sørvestlandet går nå sammen i et fremstøt for å få mer midler til E-39 oppgradering i området. Ordførerne fra de seks kommunene:  Lund, Flekkefjord, Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og...

av admin, 23.01.06

Fylkestannlegen beklager sterkt at tannlegeforeningen sier opp tannlege-vaktavtalen

Fylkestannlegen beklager sterkt at Vest-Agder tannlegeforening i brev av 15. januar har sagt opp avtalen om tannlegevakt som har vart i snart 5 år. -Jeg er også meget forundret over den framgangsmåten...

av admin, 23.01.06

Det satses på bedre skolebygg i fylkeskommunen

I går var rundt 50 skolefolk og representanter fra fylkeskommunens politiske og administrative ledelse samlet på Kvadraturen skolesenter til dagsseminar på med tittel: ”Bedre skolebygg i Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan, 23.01.06

1.mars er søknadsfrist for tilskudd til kulturtiltak

Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av kulturelt mangfold og at det over hele fylket drives kulturell aktivitet. For å bidra til dette kunngjør fylkeskommunen i disse dager at det kan søkes om...

av Torkelsen, Jan, 23.01.06

Bra overskudd for Agder Teater i fjor

Regnskapet for  Agder Teater AS for 2005, hvor fylkeskommunen eier 25 prosent av aksjene, viser et positivt resultat på  948.000 kroner. Resultatet er  583.000kroner...

av Torkelsen, Jan, 20.01.06

Det er snart tid for å velge utdanning

Det nærmer seg tidspunktene for søknadsfrister for videregående skoler og høyskoler. Utdanningssøkende har en rekke muligheter å velge mellom. For den enkelte er det viktig å være orientert og ha...

av Torkelsen, Jan, 18.01.06

Nettbasert lederutvikling i skuddet på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune innehar en sentral rolle i et pågående nettbasert lederutviklingsprogram i landsdelen. Bruk av e-læring over bredbånd, kombinert med samlinger på tvers av kommunale...

av admin, 18.01.06

Westermoen: -En ny tid for Listerregionen

I følge lokalavisene i vestre del av Vest-Agder er det blitt kjent at firmaet Allfarvei, som leder det store utbyggingsprosjektet på E-39 ved Kvinesdal, vurderer å åpne den nye europaveistrekningen...

av Torkelsen, Jan, 18.01.06

Kirsten H. Leschbrandt inn i Helse-Sør-styret

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad offentliggjorde i går nye styrer for de regionale helseforetakene. Endring av sammensetning i foretakenes styrer skjer som et ledd i regjeringens oppfølging av...

av Torkelsen, Jan, 18.01.06

De fleste trives på skolen

Elevene er generelt godt fornøyd med skolen sin, men den sosiale trivselen er større enn trivselen med det faglige arbeidet. Det viser analyserapporten "Som elevene ser det" som formidler resultatene...

av Torkelsen, Jan, 17.01.06

Det kan bli lærerstreik

Dersom ikke arbeidstidsavtalen som pålegger lærerne å bruke mer tid på skolen endres kan det gå mot lærerstreik. Det er i dag blitt kjent i media at Utdanningsforbundet truer med streik. -Lærernes...

av Torkelsen, Jan, 17.01.06

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD) har den 12. januar 2006 justert EØS-terskelverdien. FAD opplyser også at de nye forskriftene for offentlige anskaffelser forventes å tre i kraft...

av admin, 16.01.06

Kopinor og KS fortsatt ikke enige om kopieringsavtale

KS beklager på sine nettsider at det fortsatt ikke har vært mulig å komme til enighet med Kopinor om en ny mønsteravtale om fotokopiering i skolene og kommunal/fylkeskommunal administrasjon. Det...

av Torkelsen, Jan, 16.01.06

Regionalt høringsmøte om forvaltningsreform 16. februar

Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at det skal etableres et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. - For å få innspill til arbeidet med forvaltningsreformen, har jeg sendt ut...

av Torkelsen, Jan, 13.01.06

Nullvisjonsprosjektet i Farsund og Lyngdal kan bli videreført

Da arbeidsutvalget for Nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund nylig var samlet ble det klart at utvalget foreslår at prosjektet bør videreføres i en eller annen form. I utgangspunktet er det lagt...

av Torkelsen, Jan, 13.01.06

Regjeringsstøtte til satsingen på teknologikompetanse på Sørlandet

Da olje- og energiminister Odd Roger Enoksen besøkte Vest-Agder i dag var han imponert over kvalitet og omfang på leverandørindustrien i Kristiansandsregionen. – Det er ikke mange som er klar over at...

av Torkelsen, Jan, 13.01.06

Miljøvernministeren på befaring om E 39 i Kristiansand

Miljøvernminister Helen Bjørnøy var i går på befaring for å se på de to alternativene til trafikkløsning for E 39 gjennom Kristiansand og videre vestover. Under befaringen ble hun orientert om de to...

av Torkelsen, Jan, 13.01.06

Fylkesordføreren til miljøvernministeren: Kalkningsarbeidet må opprettholdes

Ordførerne fra Kvinesdal-, Lindesnes-, Hægebostad- og Audnedal kommuner var i dag til stede på et møte med miljøvernminister Helen Bjørnøy og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen....

av Torkelsen, Jan, 12.01.06

Gode resultater gjør at tilbud om hasjavvennings-kurs gjentas

-Vi avsluttet for kort tid siden det første røykeavvenningskurset for hasjrøykere som fylkeskommunen og Kristiansand kommune har stått bak. Gjennom kurset fikk vi bekreftet at den behandlingsformen...

av Torkelsen, Jan, 12.01.06

Det yrer av liv på Yrkesvalgmessen 2006

Det yrer av liv i Sørlandshallen i Kristiansand for tiden. 120 utstillere presenterer sine utdanningstilbud for utdanningssøkende. I følge arrangørene og utstillere har aldri messen noen gang vært mer...

av Torkelsen, Jan, 12.01.06

Det blir ordinært fylkestingsvalg i 2007

Regjeringen har bestemt at det skal avholdes valg til fylkestinget i 2007 på ordinær måte. Dette spørsmålet er blitt aktualisert fordi regjeringen i Soria Moria-erklæringen varslet iverksetting av en...

av Torkelsen, Jan, 11.01.06

Svært positive toner i Arbeidsmarkedsrådet

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Alle fylkeskommunale elever er forsikret

I media ble det i dag gjort kjent at 20.000 barn hvert år skades på skolen og at mange av disse ikke er forsikret. Tall fra Finansnæringenes Hovedorganisasjon viser, i følge NRK, at en av fire elever...

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Helsefagarbeider – et nytt yrkesfag fra høsten 2006

Aksjon Helsefagarbeider er nå i gang. Hensikten med den femårige nasjonale satsingen er å bidra til å sikre tilstrekkelige læreplasser og bidra til å rekruttere elever til den nye utdanningen....

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Fremtidig gasslednings-forbindelse til Lista?

Det arbeides nå fra aktører i Listerregionen med posisjonering og påvirkning i forbindelse med den planlagte gassrørledningen som skal gå fra Kårstø til Grenlandsområdet i Telemark. Det har tidligere...

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Westermoen: -Staten må bære ekstrakostnadene i Listerpakken

Mot slutten av fjoråret ble det kjent at Listerpakken overskrider den opprinnelige kostnadsrammen med rundt 170 millioner kroner. En av de viktigste årsakene til det er dårlig fjell som både forsinker...

av Torkelsen, Jan, 10.01.06

Endringer i fylkeskommunens sentraladministrasjon

Eva Bergh overtok som fylkesutdanningsjef fra årsskiftet Ved årsskiftet ble det gjennomført en del endringer i fylkeskommunens sentraladministrasjon. Eva Bergh (bildet) overtok som...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

To-trinns endring av friskolepolitikken

-Vi fremmer forslag til en ny friskolepolitikk i to trinn: Først tiltak som bremser opp dagens ukontrollerte vekst i friskoleplasser, deretter en fullstendig revisjon av friskoleloven som vil bli...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

Det ble i går kjent at det er brudd i forhandlingene om ny avtale mellom KS og Kopinor om fotokopiering i skolen og kommunal og fylkeskommunal administrasjon. Det innebærer blant annet at det inntil...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

Røykeforbud på alle landets videregående skoler?

Sosial- og helsedirektoratet lanserte i går en ny tobakkskampanje ”Røyken tar pusten fra deg”. Den har som målsetting å bidra til økt kunnskap om røykerelaterte sykdommer, og å bidra til at flere...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

Vil ha opp-prioritert utbygging av ”innenlandsriksveien”

-Riksvei 42 er, ved siden av Setesdalsveien, den viktigste veien i indre Agder. Det er bare det at standarden på deler av strekningen mellom Evje i Setesdal og Helleland ved Egersund er svært dårlig....

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

Yrkesvalg 2006 - 120 utstillere viser mulighetene

Igjen er det klart for det største årlige studierådgivings-arrangementet på Sørlandet. Yrkesvalg 2006 arrangeres onsdag 11. til fredag 13. januar 2006 i Sørlandshallen i Kristiansand. I tråd med de...

av Torkelsen, Jan, 06.01.06

Kanonfunn på Bredalsholmen

Kristiansand kommune er for tiden i gang med å fjerne forurenset masse på et område ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. I går kom arbeiderne over en gjenstand utenom det vanlige. I en fylling...

av admin, 06.01.06

Sørlandet markedsføres på stor internasjonal messe i Nederland

Sørlandet Reiseliv deltar på messen Vakantiebeurs i Nederland. Den store internasjonale reiselivsmessen pågår fra 10. - 15. januar. Det er reiselivssjef Siv Hemsett i Vest-Agder fylkeskommune som...

av Torkelsen, Jan, 05.01.06

Ønsker å frede ”Tønnevold” i Ny-Hellesund

Fylkeskonservatoren har satt i gang fredningssak for bygningene og del av eiendommen på ”Tønnevold” i Ny-Hellesund, gnr. 1, bnr. 12 i Søgne kommune, i henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978...

av Stylegar, Frans Arne, 05.01.06

VG skal nå aktivt være med på å markedsføre Sørlandet

Landsdelens suksessrike markedsføringsprosjekt "Skattejakt på Sørlandet" har nå signert en samarbeidsavtale med Norges største mediehus. Skattejaktprosjektet og VG skriver i en felles pressemelding:...

av Torkelsen, Jan, 05.01.06

Privatisteksamen – Oppmelding pågår frem til 16. januar

Mange i Vest-Agder tar privatisteksamener hvert år. Forrige skoleår var mellom 550 og 600 oppmeldt. Vårens privatisteksamener ved de videregående skolene i Vest-Agder arrangeres i mai og juni....

av Torkelsen, Jan, 04.01.06

Håndverkerkurs i grovt bindingsverk

9.-11. februar arrangerer fylkeskonservatoren kurs for håndverkere i oppføring av grovt bindingsverk. Kurset arrangeres på Tønnesland i Marnardal. Bindingsverk er en konstruksjon av sviller og bærende...

av Stylegar, Frans Arne, 04.01.06