• av Eilertsen, Steinar, 09.10.09

  De nominerte til Sørlandets litteraturpris 2006

  Torsdag 16.02 ble de nominerte til Sørlandets litteraturpris 2006 offentliggjort. De nominerte er:...

  Les mer
 • av Eilertsen, Steinar, 09.10.09

  Pressekonferanse - Sørlandets litteraturpris 2006

  De nominerte til Sørlandets litteraturpris 2006 blir offentliggjort på pressekonferanse i Arendal...

  Les mer
 • av Eilertsen, Steinar, 29.12.08

  Fylkeskommunen overtok Odderøya fyr

  Les mer
 • av Grimsø, Marita, 06.12.08

  Kompassroser - Borhaug skole og digital formidling

  7. klasse ved Borhaug skole i Farsund kommune skal bidra med formidling av kunnskap om kompassroser...

  Les mer
 • Honnør fra fylkesordføreren til NSB
  av Torkelsen, Jan, 22.06.06

  Honnør fra fylkesordføreren til NSB

  NSB presenterte for kort tid siden et forslag til endringer av togtilbudet mellom Kristiansand og...

  Les mer
 • Samferdselsministeren om erfaringar med konkurranse i rutebiltransport
  av Torkelsen, Jan, 22.06.06

  Samferdselsministeren om erfaringar med konkurranse i rutebiltransport

  Les mer
 • Styrehuset har det bare bra!
  av Stylegar, Frans-Arne, 09.06.06

  Styrehuset har det bare bra!

  Dag Schnitler, Søgne, etterlyser hvor det har blitt av Styrehuset ved Langenesveien i Romsviga...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 09.06.06

  Reguleringsplanen for Tingvatn fornminnepark og besøksenter vedtatt

  Utbyggingen av Tingvatn fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad kommune nærmer seg oppstart....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 08.03.06

  Går inn for å få vurdert skolestrukturen i Listerregionen

  Hovedutvalg for kultur og utdanning støttet i dag enstemmig et forslag fra fylkesrådmann Tine...

  Les mer

Ung-Input anbefales for skoler, frivillige lag og foreninger

Ung-Input er et godt virkemiddel for å oppnå målet om å involvere barn og unge i planprosesser samt virkeliggjøre FNs barnekonvensjon med vekt på barn og unges rett til å bli hørt og respektert....

av Torkelsen, Jan, 08.03.06

350 år siden første lysglimt på Lindesnes

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen var tilstede da fødselsdagen til Norges eldste fyr og starten på norsk fyrhistorie ble markert med et stort festarrangement på Lindesnes fyr i...

av Eilertsen, Steinar, 28.02.06

Politikere på besøk i kulturbasene i Marvika

Etter at marinen trakk seg ut av Marvika-anlegget på Lund i Kristiansand har flere tunge kulturinstitusjoner samlet seg i området. Disse holder til i bygninger som er modernisert og i noen tilfeller...

av Torkelsen, Jan, 23.02.06

Med å sikre at populær skulptur forblir i Søgneskjærgården

Hovedutvalg for kultur og utdanning bevilget i dag, mot stemmene fra Frp’s to representanter, 70.000 kroner i tilskudd for å sikre at skulpturen ”Innadvendt stranding”, laget av den danske kunstneren...

av Torkelsen, Jan, 23.02.06

Politisk samarbeidsutvalg skal gi råd om fremtidig ruteopplegg for Listerregionen

Det pågår for tiden et omfattende arbeid for å finne løsninger for det ruteopplegget som skal tilbys i Listerregionen når veiutbyggingene i Listerpakken blir ferdige. På grunnlag av en utarbeidet...

av admin, 23.02.06

Innsigelsesforslag til Songdalen kommunes forslag til ny kommuneplan

Songdalen kommune har lagt ut forslag til ny kommuneplan til offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse i dag ble det foreslått reist...

av admin, 22.02.06

Foreslår innsigelse til revidert kommuneplan for Marnardal kommune

Fylkestinget skal 25. april avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en revidert kommuneplan for Marnardal kommune. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planforslaget i...

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Anbefaler videre deltakelse i Nordisk Transportpolitisk nettverk

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag enstemmig inn for at Vest- Agder fylkeskommune skal videreføre deltakelsen i Nordisk Transportpolitisk nettverk. Nettverket har vært gjennomført...

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Økonomisk tilskudd til rullering av kommunedelplan for Lyngdal sentrum

Vest-Agder fylkeskommune gir 125.000 kroner som økonomisk tilskudd til rullering av kommunedelplan for Lyngdal sentrum. Det besluttet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø enstemmig i dag....

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Vil samarbeide med Audnedal kommune om utviklingsprosjekter

Hovedutvalg  for næring samferdsel og miljø behandlet i dag et prosjekt som har som mål å utarbeide en utviklingsplan for Øydnavann friluftsområde i Audnedal kommune. Utvalget støtter enstemmig...

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Audnedals ordfører: -Fylkeskommunen er småkommunenes forlengede arm

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø avholdt i dag møte i det nye kulturhuset på Byremo. I forkant av møtet ble det arrangert en felles samling med den politiske ledelsen i Audnedal kommune....

av Torkelsen, Jan, 22.02.06

Anbefaler at Tovdalselva blir vernet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i dag enstemmig Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstilling til supplering av ”Verneplan for vassdrag” med Tovdalselva". Den har sitt...

av admin, 22.02.06

Ny stortingsmelding om utdanning og sosial utjevning

Kunnskapsminister Øystein Djupedal varslet på en konferanse for fylkesmennene i går at regjeringen vil komme med en ny stortingsmelding til høsten om utdanning og sosial utjevning. -Utdanningssystemet...

av admin, 22.02.06

Stortingets familie- og kulturkomite besøker Agderfylkene

Familie- og kultur og administrasjonskomiteen har planer om å besøke Agder i tidsrommet 20. til 22. mars i år. Fylkeskommunene er utfordret til å bistå med utforming av program for besøket. Komiteens...

av Peersen, Tor, 22.02.06

Norwegian Centres of Expertice - Støtte til sørlandsk satsing

Fylkesutvalget stilte seg denne uken enstemmig positivt til at Sørlandets Teknologisenter søker om å bli et av de kommende Norwegian Centres of Expertice. Fylkesutvalget vil komme tilbake til...

av Torkelsen, Jan, 21.02.06

Medfinansiering - forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

  Agderforskning starter i februar/mars 2006 et forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter. Prosjektet skal avsluttes i desember 2006. Foreløpig finansieres prosjektet av...

av Peersen, Tor, 20.02.06

"Utsikt til innsikt" - nytt hovedbygg til Listamuseet.

Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune  går sammen om å bygge nytt hovedbygg for Listamuseet på Nordberg fort i Farsund. Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune innbyr til en begrenset...

av admin, 17.02.06

Fylkesordfører Thore Westermoen: -Nye regioner – ja takk!

Fylkesordfører Thore Westermoen var en av innlederne på et høringsmøte om regionreformen som ble arrangert av Kommunal- og regionaldepartementet i Kristiansand i dag. Han ønsket nye sterke folkevalgte...

av Torkelsen, Jan, 16.02.06

Det blir en heftig kamp om oppgaver, geografi og valgløsninger

Da statssekretær Guri Størvold i Kommunal- og regionaldepartementet i dag oppsummerte fra et møte med ordførere og rådmenn, fylkesordførere og fylkesrådmenn og fylkesmennene på Agder om...

av Torkelsen, Jan, 16.02.06

Felles strategiplan for trafikksikkerhet i Agder-fylkene ute på høring

Strategiplanen for trafikksikkerhet i Agderfylkene for perioden 2006-2009 er ute på høring. Det er første gang det utarbeides en felles strategiplan for begge fylkene, og hovedformålet med dette er å...

av admin, 16.02.06

Stor regional 8. mars markering i Kristiansand

8.mars er den internasjonale kvinnedagen. I år har offentlige etater, Agderrådet, LO og flere politiske partier gått sammen med 8.mars-komiteen i Kristiansand for å lage en stor regional markering....

av Torkelsen, Jan, 16.02.06

Regionforlik mellom regjeringspartiene og KrF

KrFs kommunalpolitiske talskvinne Bjørg Tørresdal uttaler at det allerede har vært kontakt mellom regjeringspartiene og KrF om tegningen av det nye norgeskartet. Hun har selv hatt uformelle samtaler...

av Torkelsen, Jan, 15.02.06

Søgnedamer satser hardt i fylkesmuseets olympiske strikkeleker

-Vi er rundt 80 personer med og de siste påmeldingene er ennå ikke talt opp. Folk i alle aldere og med ulikt erfaringsgrunnlag er med. Her er det husmødre som har strikket flere tiår samtidig som vi...

av Torkelsen, Jan, 15.02.06

-De nye regionene bør ta over sosialhjelpen

- La de nye regionene ta ansvaret for sosialhjelpen. Da blir det likhet for mottakerne, uansett hvilken kommune man bor i. Det foreslo varaordfører Heidi Hamadi i Skien kommune da kommunetopper fra de...

av Torkelsen, Jan, 15.02.06

SV vil stanse leteboring utenfor Farsund

av Torkelsen, Jan, 14.02.06

Mekling ga ingen løsning i kopieringsstriden mellom KS og Kopinor

KS og Kopinor møttes til mekling mandag 13. februar.  Det var Riksmeklingsmannen som tok initiativet til møtet. Meklingen, som pågikk utover kvelden, førte ikke til en løsning på konflikten som...

av Torkelsen, Jan, 14.02.06

Lærere og elever støtter endringer i friskoleloven

Det er kommet inn 100 innspill i høringen om en midlertidig bestemmelse i friskoleloven. Fylkeskommuner og viktige aktører som Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen støtter regjeringens forslag om...

av Torkelsen, Jan, 13.02.06

Sirdal vil ha bedre forbindelse til E-39

av Torkelsen, Jan, 13.02.06

Suksess for Female Future

Et vellykket Female Future program som har gått over to år, avsluttes i vår. I løpet av denne perioden har etterspørselen etter kvalifiserte kvinner økt sterkt. Gjennom Female Future Agder programmet...

av Torkelsen, Jan, 13.02.06

Westermoen: -Trafikksikkerhet er en høyt prioritert oppgave

-I Vest-Agder er trafikksikkerhet en høyt prioritert oppgave. Dette kommer klart til uttrykk i overordnede planer og fylkestingsvedtak. I Fylkesplan for Vest-Agder står det blant annet at transporten...

av Torkelsen, Jan, 10.02.06

Strategiplan

av Strømme, Egil, 10.02.06

Uenigheten om kopieringsavtale til meklingsmannen

KS og Kopinor er innkalt til Riksmeklingsmannen til mekling mandag 13. februar i forbindelse med kopieringsavtalen. Det er så langt ikke satt noen tidsramme for forhandlingene. Etter KS’ oppfatning...

av admin, 09.02.06

Positivt samarbeid mellom den videregående skolen, kommunen og skiklubben i Sirdal

Siden 1991 har det vært inngått samarbeidsavtaler mellom Sirdal videregående skole, Sirdal Ski og Sirdal kommune. Avtalene har strukket seg over fireårsperioder. De har et innhold som sikrer alle de...

av Torkelsen, Jan, 09.02.06

Ny mulighet for deltakelse i Female Future

Female Future Agder startet opp som en talentmobilisering av kvinner i regi av partnerne: NHO-Agder, Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner og Innovasjon Norge i 2004. Prosjektet betegnes som en ubetinget...

av admin, 09.02.06

Stor konferanse i Søgne om trafikksikkerhet

I morgen arrangeres det åpningskonferanse for nullvisjonsprosjektet i Søgne- og Songdalen kommuner. Det er påmeldt langt over hundre deltakere til arrangementet som finner sted på Søgne Gamle...

av Torkelsen, Jan, 09.02.06

Ungdommens Kulturmønstring: Nå går startskuddet i Vest-Agder

Lørdag begynner de første lokale mønstringene i Vest-Agder. Da er det Farsund-, Mandal-, Sirdal- og Vennesla kommuner som gjennomfører sine Ungdommens Kulturmønstringer. I ukene som kommer fortsetter...

av Torkelsen, Jan, 08.02.06

Bystyrevedtak: Lillesand søker overgang til Vest-Agder

I går besluttet Lillesand bystyre at kommunen skal søke om å bli overført fra Aust-Agder til Vest-Agder fra 2008. Det ble også vedtatt å søke om at kommunens innbyggere skal få stemme ved...

av Torkelsen, Jan, 08.02.06

Klar tale fra Åslaug Haga: Det regionale nivået skal fornyes og styrkes.

  -Vi skal ha tre direkte folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge, og det regionale nivået skal fornyes og styrkes. Dette slo regjeringen fast i Soria Moria-erklæringen. Hovedmålet er å sikre...

av Torkelsen, Jan, 08.02.06

Positivt møte mellom fylkesutvalget og Flekkefjords ledelse

Fylkesutvalgets møte igår var lagt til Flekkefjord som et ledd i utvalgets opplegg for å besøke kommunene i fylket. På møtet deltok både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen og kommunen....

av Torkelsen, Jan, 08.02.06

Støtter pilotprosjekt om samlivskurs i Kvinesdal

Fylkeskommunen har mottatt søknad fra prosjekt LE V EL om 50.000 kroner til videreutvikling og gjennomføring av prosjektet som avsluttes 31. desember neste år. Prosjektet eies og forankres i Den...

av Torkelsen, Jan, 07.02.06

En kvart million til oppfølging av Det Digitale Distriktsagder

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til en oppfølging av prosjektet Det Digitale Distriktsagder. Fylkesutvalget bevilget enstemmig 250.000 kroner til...

av Torkelsen, Jan, 07.02.06

Christianssand Protestfestival får 100.000 i støtte fra fylkeskommunen

Christianssand Protestfestival har søkt om en fast årlig støtte fra fylkeskommunen på 100.000 kroner. Fylkesutvalget fattet i dag ikke noe beslutning vedrørende søknaden om fast årlig støtte fra...

av admin, 07.02.06

Økt tilskudd til partiene i fylkestinget

av Torkelsen, Jan, 07.02.06

Kulturminner i Setesdal vesthei - Ryfylkeheiane

Fylkesdelplanen for Setesdal vesthei – Ryfylkeheiane ble vedtatt i 2000/2005. Den omfatter deler av kommunene Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal og Åseral i Vest-Agder, Bygland, Valle og Bykle i...

av Stylegar, Frans-Arne, 07.02.06

Listerkommunene har nå fått felles nettportal

Nå er den nye nettportalen www.lister.no , som omfatter de seks Listerkommunene. Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad, kommet på lufta. Utviklingen av nettsiden har kostet...

av admin, 07.02.06

Fylkeskommunens kompetanse innenfor bygningsvern etterspurt

Bygningsvernkonsulent Helge Paulsen hos fylkeskonservatoren er oppnevnt som medlem i referensegruppen for Riksantikvarens Stavkirkeprogram. Programmet har en varighet frem til 2015. Paulsen har også...

av admin, 07.02.06

Vil ta et krafttak for at flere gjennomfører videregående opplæring

- Regjeringen vil satse på å bedre gjennomføringen i videregående opplæring og å styrke fag- og yrkesopplæringen. Statistikken viser oss at andelen elever som gjennomfører videregående opplæring, ikke...

av Torkelsen, Jan, 03.02.06

Miljøvernministeren med positive signaler om Hestmanden

Miljøvernminister Helen Bjørnøy kommer med positive signaler om Hestmanden i et skriftlig svar på et spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H). Gitmark tar opp den enorme innsatsen som er lagt ned i...

av Torkelsen, Jan, 02.02.06