• av Torkelsen, Jan, 08.03.06

  Går inn for å få vurdert skolestrukturen i Listerregionen

  Hovedutvalg for kultur og utdanning støttet i dag enstemmig et forslag fra fylkesrådmann Tine...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 08.03.06

  Ung-Input anbefales for skoler, frivillige lag og foreninger

  Ung-Input er et godt virkemiddel for å oppnå målet om å involvere barn og unge i planprosesser samt...

  Les mer
 • av admin, 22.02.06

  Ny stortingsmelding om utdanning og sosial utjevning

  Kunnskapsminister Øystein Djupedal varslet på en konferanse for fylkesmennene i går at regjeringen...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 13.02.06

  Lærere og elever støtter endringer i friskoleloven

  Det er kommet inn 100 innspill i høringen om en midlertidig bestemmelse i friskoleloven....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 09.02.06

  Positivt samarbeid mellom den videregående skolen, kommunen og skiklubben i Sirdal

  Siden 1991 har det vært inngått samarbeidsavtaler mellom Sirdal videregående skole, Sirdal Ski og...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 03.02.06

  Vil ta et krafttak for at flere gjennomfører videregående opplæring

  - Regjeringen vil satse på å bedre gjennomføringen i videregående opplæring og å styrke fag- og...

  Les mer