• av Håland, Barb Lamprecht, 09.10.09

  Bokgilde på Kristiansand folkebibliotek 9. mars kl 19.00

  Torsdag 9. mars kl 19.00 inviterer ABM Vest-Agder til bokgilde på Kristiansand folkebibliotek. Her...

  Les mer
 • av Ose, Vidar, 29.12.08

  Vennskapsbesøk fra Mosambique til Lista og Lindesnes fyr

  Lista fyrstasjon hadde besøk fra Mosambique søndag. Riksantikvar Solange Macamo, NORAD ved Josè...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 08.01.08

  Videreutdanningstilbud for skolerådgivere

  Les mer
 • 2 millioner kroner til kulturminner i Vest-Agder
  av admin, 09.06.06

  2 millioner kroner til kulturminner i Vest-Agder

  Fylkeskommunen har fått tilsagn fra Riksantikvaren om 2 millioner kroner til vern og vedlikehold av...

  Les mer
 • Grubeheimen på Knaben midlertidig fredet
  av Stylegar, Frans-Arne, 09.06.06

  Grubeheimen på Knaben midlertidig fredet

  Les mer
 • av admin, 31.03.06

  Kai Müller Beckwith – kjemitalent på vei mot Sør-Korea og OL

  Kai Müller Beckwith, fra Eilert Sundt videregående skole i Farsund, opplever for tiden det man må...

  Les mer
 • av Eilertsen, Steinar, 31.03.06

  Tusenkunstner til tusenårsstedet

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 31.03.06

  Fylkeskommunens skolepolitikere på besøk i Farsund

  Det er i år sju år siden sist gang hovedutvalg for kultur og utdanning avholdt sitt siste møte på...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 31.03.06

  Fylkespolitisk skryt til MiniStortinget

  Les mer

Ny plan skal ytterligere forbedre fag- og yrkesopplæringen i Vest-Agder

Det skal nå utarbeides en strategi- og handlingsplan som tar sikte på å ivareta og videreutvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Skisseprosjektet for ny videregående skole i Kristiansand til politisk behandling

I dag begynte fylkespolitikerne behandlingen av skisseprosjektet for den nye videregående skolen som skal bygges langs Otra på Tangen syd for Lundsbroa i Kristiansand. Fylkestinget får saken til...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Nødvendig klargjøring av forholdet mellom offentlige- og private skoler

-Som skoleeier er det fylkeskommunens oppgave å sørge for et kvalitativt godt opplæringstilbud til innbyggerne, og forsyne lokalt næringsliv med relevant og kvalifisert arbeidskraft. Dette gjøres...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Anbefaler støtte til utvikling av regional filmproduksjon

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag, mot stemmene fra Frps to representanter, inn for, at under forutsetning av at Kultur- og kirkedepartementet i statsbudsjettet fra og med 2007 bevilger...

av Torkelsen, Jan, 30.03.06

Fylkesmønstringa nærmer seg....

  Fylkesmønstringa 2006 går av stabelen i Vennesla 1. april. I tillegg til 2 forestillinger blir det åpning av kunstutstilling kl. 16. Fredag 30. mars skal 18 av deltakerne delta på et...

av Egeli, Berit S., 30.03.06

Positivt møte mellom fylkeskommune og kommune i Kvinesdal

I Kvinesdal pågår det for tiden stor aktivitet og en omfattende kreativ, fremtidsrettet satsing for blant annet å møte den nye situasjonen kommunen vil komme i når ny E-39 står ferdig til høsten. Den...

av Torkelsen, Jan, 30.03.06

260.000 kroner til nyskapende omstillingsprosjekt i Kvinesdal

Kvinesdal kommune, Utsikten Eiendom AS og Kvinesdal og omegn Golfklubb samarbeider om et prosjekt kalt: ”Silent Spaces 2006”. Prosjektet er et omstillingsprosjekt som inkluderer kultur, overnatting og...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

Roser reguleringsplanforslag for nedre Malmø i Mandal

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet et reguleringsplanforslag for nedre Malmø i Mandal ble det gitt uttrykk for at kommunen har lagt frem et gjennomgående godt og planfaglig...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

3,2 millioner kroner til fylkeskommunal reiselivssatsing

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag et forslag til hvordan en bevilgningssum på samlet henimot 2,4 millioner kroner til reiseliv skal disponeres. Inntil 1,8 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

Første felles trafikksikkerhetsplan for Agder-fylkene til politisk behandling

Fylkestinget skal 25. april behandle et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agder-fylkene i perioden 2006 – 2009 og tiltaksdelen for denne for Vest-Agder i 2006. Da hovedutvalg for næring,...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

8,5 millioner kroner til tiltak på fylkesveier

I dag fastsatte hovedutvalg for næring, samferdsel og kultur enstemmig hvordan totalt 8,5 millioner kroner av såkalte ”rammebevilgninger til fylkesveier i 2006” skal benyttes. Fylkeskommunen har...

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

Støtte til etablering av Port of Agder

av Torkelsen, Jan, 29.03.06

Mandalselever gir pengepremie til flyktningskole

I fjor høst vant Mandal videregående skole en pengepremie på  10.000 kroner etter å ha sendt inn en melkekartong i en miljøvernkonkurranse. Etter sterk påvirkning fra elevrådsstyret er det nå...

av Torkelsen, Jan, 28.03.06

12 finaledeltakere fra Vennesla videregående skole i nasjonal realfagkonkurranse

12 elever fra 1AAA og 1AAB på Vennesla videregående skole er blant de femti finalistene i Alberts mattekonkurranse på nettestedet Realfagskolen.no. Bak Realfagskolen.no står det Norske...

av Torkelsen, Jan, 28.03.06

Nå settes det i gang en ”SUKKERKRIG” !

Den nyetablerte Ressursgruppe for ernæring i Agder vil redusere cola- og brusdrikkingen i skoletiden - og øke bruk av vann som drikkekilde for elevene. Gruppen har foretatt en kartlegging over...

av Torkelsen, Jan, 27.03.06

Regjeringspartiene: Uenighet om antall regioner

En ny regionkrangel kan være under oppseiling i regjeringen, skriver Nationen i dag. Avisen hevder at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er uenige om hvor mange regioner landet skal inndeles i fra 2010....

av Torkelsen, Jan, 24.03.06

25 ”belønningsmillioner” til kollektivtrafikkstyrking i Kristiansandsområdet

-For å bedre miljø- og trafikkforholdene i storbyområdene er det nødvendig å styrke kollektivtransporten, samtidig som en tar i bruk effektive tiltak for å dempe veksten i personbiltrafikken. Dette...

av admin, 22.03.06

Vest-Agder ligger på AS-toppen i landet

En fersk statistikk fra analyseselskapet Lindorff Decision viser at Vest-Agder har landets nest høyeste tetthet av aksjeselskap. Det eksisterer totalt 25 230 foretak i Vest-Agder. Videre er Åseral...

av Torkelsen, Jan, 22.03.06

Mer fordypning i musikk, dans og drama i videregående opplæring

  Kunnskapsdepartementet, skriver i en pressemelding, at departementet har bestemt at det skal gis rom for mer fordypning innenfor både musikk og dans og drama i videregående opplæring. Elevene...

av Torkelsen, Jan, 22.03.06

Pilotprosjekt innen tannhelse startet i Vennesla

I går gikk startskuddet for et pilot- og samarbeidsprosjekt mellom Venneslaheimen omsorgssenter, Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder og Den offentlige tannhelsetjenesten i Vennesla. Gjennom...

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

Del av Flekkefjord til Rogaland?

-Vi på Sira har vært sultefôret helt siden kommunesammenslåingen i 1964, sier initiativtakerne til en mulig grenseregulering mellom Flekkefjord og Lund kommune i Rogaland til avisen Agder....

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

Sirdal videregående skole populær for skiløpere

Rektor Hallvard Sunde på Sirdal videregående skole gleder seg for tiden over at stadig flere elever ønsker seg til den profilerte skiskolen på Tonstad. Sunde regner med at det i år vil være en økning...

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

Ibsen-gave til elever i videregående skole

I dag markeres Ibsen-året 2006 og Ibsens fødselsdag med at samtlige annenklassinger på de videregående skolene i landsdelen får overrakt hver sin utgave av ”Terje Vigen”, med flotte illustrasjoner av...

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

Stortingets familie- og kulturkomite på Vest-Agder-besøk

Stortingets familie- og kulturkomite ledet av May-Helen Molvær Grimstad ble i dag ønsket velkommet til Vest-Agder og Fylkeshuset i Kristiansand av fylkesordfører Thore Westermoen. Komiteen skal være i...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

-Målet er å gjøre digital kompetanse til alles eiendom

-Denne Regjeringen har som målsetting å gjøre digital kompetanse til alles eiendom. Både samfunnet og enkeltmennesket trenger det, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på en skolelederkonferanse på...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

Skal restaurere sjøbumiljø på Lista

I samarbeid med eierne skal fylkeskonservatoren i gang med å restaurere de verneverdige sjøbuene i Ellestranda på Lista. Den værharde Ellestranda er én av få intakte gårdshavner i vestfylket.

av Stylegar, Frans-Arne, 20.03.06

Fylkeskommunal politiker, adjunkt og nå årets entreprenørskapslærer

Janne Djupvik har to tette tilknytningsbånd til Vest-Agder fylkeskommune. Hun er representant for Senterpartiet i fylkestinget og hun er ansatt i undervisningsstilling ved den fylkeskommunale Lyngdal...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for lærerne har startet

I går startet forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for lærerne. Det foregikk i form av en utveksling av krav/tilbud. KS la frem et første tilbud basert blant annet på en målsetting om forenkling av...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

Stadig flere jenter velger teknologifag

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

MiniStortinget - Et kjempearrangement på Vågsbygd videregående skole

I perioden 29. til 31.mars arrangeres det politiske rollespillet MiniStortinget ved Vågsbygd videregående skole. MiniStortinget er landets eneste i sitt slag. Rollene besettes av politisk interesserte...

av admin, 20.03.06

Byggingen av Spangereid kanalen i startgropen

Det er nå klart at arbeidet med å bygge Spangereidkanalen i Lindesnes kommune, som fylkeskommunen er med å finansiere, starter i midten av neste uke. Arbeidet skulle ha startet allerede, men er blitt...

av Torkelsen, Jan, 15.03.06

Kopikonflikten kan bli langvarig

KS meddeler i et brev til alle landets fylkeskommuner og kommuner at kopikonflikten mellom Kopinor og KS kan bli langgvarig. KS skriver at for å skjerme elever og lærere mot ytterligere belastninger,...

av Torkelsen, Jan, 15.03.06

Konferanse med fokus på mulighetsrommet for de nye regionene

Regjeringen gjennomførte 7.-8. mars 2006 kontaktkonferanse med fylkeskommunene. Hovedtemaene var ”Forvaltningsreform og regionalpolitikk”. Intensjonen med konferansen var å diskutere mulighetsrommet...

av Torkelsen, Jan, 14.03.06

Mot løsning på kopieringskonflikten

KS har sendt ut en pressemelding hvor det fremgår at styret  i KS går inn for at man skal forsøke å få en løsning på den fastlåste konflikten med Kopinor om en kopieringsavtale....

av Torkelsen, Jan, 10.03.06

Flott ny årbok fra Vest-Agder fylkesmuseum

I disse dager foreligger Årbok 2005 fra Vest-Agder fylkesmuseum. Årboken tar i år for seg segl, våpen og flagg. Konkret er det Kristiansands bysegl, byflagg og våpen som tas opp av bokens...

av admin, 09.03.06

Vil videreføre Kunnskapsløftet, men med noen viktige endringer

-Regjeringen vil videreføre og forsterke Kunnskapsløftet. Vi vil videreføre tidsplan og hovedlinjer i Kunnskapsløftet, men med noen viktige endringer, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på...

av admin, 09.03.06

Kommunalministeren inspirert av dansk regionreform

Kommunalminister Åslaug Haga har i følge Kommunal Rapport latt seg inspirere av den danske regionreformen hvor amtene fra 2007 omgjøres til større regioner. Hun mener fortsatt at Stortinget skal...

av Torkelsen, Jan, 09.03.06

Vi må få frem søstersolidariteten igjen!

Statssekretær Mette Gundersen var tilbake på hjemmebanen Kristiansand da hun i dag var med på å åpne kvinnedagsarrangementet  ”All verdens kvinner på Agder”. Til sterk applaus fra rundt 130...

av admin, 08.03.06

Årsmelding for Vest-Agder fylkeskommunes eldreråd 2005

Eldrerådets status og oppgaver er hjemlet i Lov av 8. nov. 1991 om ”Eldreråd i kommuner og fylkeskommuner” hvor det blant annet heter: ”Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen...

av Peersen, Tor, 08.03.06

Geografidiskusjonen i gang i vest

Regjeringen har meddelt at den i forvaltningsreformen som skal gjennomføres frem til 2010 først vil ha på plass hvilke oppgaver de nye regionene skal få. Når dette er klart blir neste spørsmål hvordan...

av admin, 08.03.06

Fylkeskommunene inn som hovedsamarbeidspartnere i Skattejakt på Sørlandet

Fylkesutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune vedtok i går enstemmig å bevilge inntil 750.000 kroner hver til Skattejakt på Sørlandet 2006. Dette kommer i tillegg til 500.000...

av Torkelsen, Jan, 07.03.06

Celebert ministerbesøk på Vågsbygd videregående skole

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen besøkte i forrige uke Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Hun hadde satt av tid så elever som skal være med i regjeringen til MiniStortinget fikk stille...

av Torkelsen, Jan, 07.03.06

Nytt videokonferanseutstyr til Eilert Sundt- og Flekkefjord videregående skoler

Fylkesutvalget innvilget i dag, mot en stemme fra FrP, et tilskudd på 394.000 kroner fra fylkeskommunale regionalutviklingsmidler til nytt videokonferanseutstyr ved Flekkefjord videregående skole og...

av Torkelsen, Jan, 07.03.06

Fylkeskommunens kandidater til styret for Sørlandet sykehus HF

Helse Sør RHF har invitert samtlige kommuner og fylkeskommunen til å fremme forslag til valg av fire kandidater til styrene i helseforetakene. For Vest Agder fylkeskommunes del gjelder invitasjonen...

av Torkelsen, Jan, 06.03.06

Skolestrukturen i Listerregionen skal gjennomgås

Fylkesutvalget besluttet idag enstemmig at fylkesadministrasjonen skal foreta en vurdering av  skolestrukturen i Listerregionen. Både samfunnsendringer og skolereformen som starter kommende...

av Torkelsen, Jan, 06.03.06

Fylkesutvalget foreslår tre innsigelser til ny kommuneplan for Songdalen

Da fylkesutvalget i dag behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse til Songdalen kommunes forslag til ny kommuneplan ble det foreslått reist tre innsigelser. Den ene innsigelsen gjelder den sørøstlige...

av Torkelsen, Jan, 06.03.06

Fylkesutvalget: Tovdalselva må vernes

Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at Tovdalselva, som  har sitt utspring ved Kristiansand lufthavn Kjevik,  må bli vernet. Det er i tråd med Norges vassdrags- og energidirektorats...

av Torkelsen, Jan, 06.03.06

Fylkeskommunen med i nytt europeisk prosjekt om regional luftfart

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som assosiert partner i Interreg 3C-prosjektet Europlane i samarbeid med Kristiansand lufthavn Kjevik. Fylkesutvalget...

av admin, 06.03.06

Støtte til forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig 100.000 kroner av fylkeskommunens regionale utviklingsmidler som et finansieringsbidrag til et forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter...

av admin, 06.03.06

Årsmeldingen fra fylkesrådet for funksjonshemmede 2005

Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunale etater, statlige etater på fylkesnivå og kommunene i saker som angår funksjonshemmede. Det skal medvirke...

av Peersen, Tor, 06.03.06